Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av gång och cykelväg i Oskarshamn
Planer finns för en utbyggnad av gång- och cykelväg i Bockara utmed väg 37/47. Det planeras även att göra en ombyggnation för 2+1 väg med samband med gång- och cykelvägen.
Kapacitetsåtgärder vid trafikplatser längs E22 i Oskarshamn
Ny påfartsramp via Södra Trafikplatsen i Oskarshamn samt ett nytt accelerationskörfält. Kapacitetsåtgärder i trafikplats Södra och trafikplats Centrum. Fördjupning av bron under E22 (vi ska öka fri höjd under bron från 3 m till 4,5 m).
Sluttäckning av deponi i Oskarshamn sista etappen
Planerat projekt efter etapp 2.
Nybyggnad av VA och gator inom Brädholmen, Oskarshamns Kommun
Avser exploateringsområde kring Inre hamnen.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oskarshamn
Avser anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Renovering av befintliga kajer i Oskarshamn
Avser exploatering kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål. Detta projekt avser renovering av befintliga kajer.
Om- nyläggning av dagvattenledningar i Misterhult, Oskarshamn
Avser om- och nyläggning av dagvattenledningar i Misterhult, Oskarshamn.
Exploateringsomr för styckebyggda bostäder, Oskarshamn, et 2
Planerat projekt efter etapp 1. Uppskattad byggstart och kostnad. Exploatering för 20-40 tomter.
Ombyggnad av tunnel i Oskarshamn
Ortdrivning av stamtunnel i Äspölaboratoriet.
Nybyggnad av belysningsanläggningar för motionsspår i Oskarshamn
Avser nybyggnad av belysningsanläggningar för motionsspår på förljande platser: Påskallavik 1850 m, Fårbo 2350 och Kristdala 1650 m.
Nybyggnad av vägbro i Oskarshamn
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av va-ledningar i Oskarshamns kommun
Avser renovering av va-ledningar i Orrängen.
Dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion i Oskarshamn
Avser dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion.
Tillbyggnad av tillfartsväg i Oskarshamn
Sträcka cirka 200 meter till ett exploateringsområde för bostäder.
Nybyggnad av mast i Oskarshamn
Uppförande av mast och teknikbod.
Ombyggnad av på/avst.plats samt parkering Kristinebergsskolan
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av mur i Oskarshamn
Utfyllning av mark, uppsättning av stödmur samt flytt av förrådsbodar.
Nybyggnad av va-ledning i Oskarshamn
Installation av kommunalt vatten och avlopp i enbostadshus.
Nybyggnad av mast i Oskarshamn
Nybyggnad av mast samt teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad transformatorstation.
Ombyggnad av parkering vid Figeholm förskola
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av parkering vid Tallbacken förskola i Oskarshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: