Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kraftledning mellan Oskarshamn-Nybro
Planerat tidigt projekt. Ledningen blir ca 90 km.
Nybyggnad av VA och gator inom Brädholmen, Oskarshamns Kommun
Avser exploateringsområde kring Inre hamnen. Detaljplaneändring kommer att krävas.
Ombyggnad av tunnel i Oskarshamn
Ortdrivning av stamtunnel i Äspölaboratoriet.
Renovering av befintliga kajer i Oskarshamn
Avser exploatering kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål. Detta projekt avser renovering av befintliga kajer.
Täckning av hamnbassäng i Oskarshamns kommun
Avser täckning av delar av inre hamnbassängen m.m.
Ombyggnad av kajområde i Oskarshamn
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2018.
Breddning av väg i Saltvik
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2018. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bro till Badholmen i Oskarshamn
Uppskattad byggstart och kostnad. Träbro.
Nybyggnad av gc-väg i Oskarshamn
Omfattning och byggstart oklart. Inte före 2020.
Byte av kontrollutrustning i Oskarshamn
Byte av kontrollutrustningen för 130 kV0.
Installation i transformatorstation i Oskarshamn
Installation av 130kV shuntreaktor.
Nybyggnad av reservvattentäkt i Fårbo
Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av tillfartsväg i Oskarshamn
Sträcka cirka 200 meter till ett exploateringsområde för bostäder.
Nybyggnad av löparbana i Oskarshamn
Avser nybyggnad av löparbanor.
Nybyggnad av gågata i Oskarshamn
Marklov avseende gång- och cykelbana längs Stångehamnsvägen, samt parkeringsyta.
Ombyggnad till gångfartsgata i centrala Oskarshamn
Planerat projekt ur investeringsbudget
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Ordningställande av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Nybyggnad/ombyggnad av parkeringsplats Stångehamn.
Ombyggnad av va-ledning i Oskarshamn
Installation av vatten och avlopp till industribyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anlägga ny parkeringsplats vid huvudbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: