Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Nybro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Inköp av transformatorstation till station i Nybro, Kalmar
Avser inköp av transformator till station H7 Bäckebo 4 MVA 22/11kV. Leveranstid för transformator på fundament 2018-11-30. Driftklar transformator 2018-12-07.
Nybyggnad av Konstgräsplan i nybro
Planer finns för ny konstgräsplan i Nybro.
Leverans av avfallskrossar till värmecentral i Nybro
Avser leverans, montage och drifttagning av två stationära avfallskrossar monterade i serie för hushålls- och verksamhetsavfall.
Exploatering för bostadsområde i Nybro
Detaljplan finns. 15-20 tomter som kommer att säljas till privatpersoner.
Exploatering för verksamhetsområde i Nybro
Detaljplan tillåter hotell och bostäder.
Exploatering för enbostadshus i Hanemåla
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 40 tomter
Sanering av va-ledningar i Nybro kommun
Avser rivning av befintliga samt anläggning av nya VA- och spillvattenledningar i Alsjövägen, Sidovägen och Teodors väg.
Utbyte av överbyggnad på bro över Utterbäcken i Flerohopp
Utbyte av befintlig överbyggnad av stålbalkar med träfarbana till ny överbyggnad av tvärspänd platta med längd 9,0 m och fri bredd ca 4 meter. Avser bro 40-2975-1 över Utterbäcken, på enskilda vägen 18732 i Flerohopp. Angiven kostnad är uppskattad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Nybro
Bygglov - nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation Stenbrohult 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lekplats i Nybro
Avser nybyggnad av lekplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: