Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mörbylånga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 136 mellan Algutsrum-Sönnerborg
2+1 väg på delen Algutsrum–Idehultet med ny sträckning öster om Algutsrum, övrigt i befintlig sträckning (alltså två körfält, 80km/h). Utökning med delen Trafikplats Färjestaden–Algutsrum, inklusive åtgärder för att höja hastigheten till 100km/h. Ny kollektivtrafikanläggning i Algutsrum, samt förbättrade hållplatslägen och andra kollektivtrafikåtgärder. Ett sammanhängande gång- och cykelnät med bättre säkerhet för oskyddade trafikanter, samt vägportar i Algutsrum.
Nybyggnad av vattenledning i Dörby
Utbyggnad av VA-ledningar mellan N:a Möckleby och Gårdby, anslutning av byarna Dörby och Dörby Malm i Mörbylånga kommun.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Fortsättning på 1444134.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Torngård - Skärlöv. Ca 8 km. Delar av marken kommer kräva sanering då den ligger på en gammal järnbank.
Exploatering för nytt bostadsområde i Mörbylånga
Ca 35 tomter som ska säljas till privatpersoner.
Muddring av hamn i Mörbylånga
En kant ska grävas bort samt botten omformas. En pir ska byggas ut från östra stranden i närheten av småbåtshamnen. I samband med dessa arbeten ska en underhållsmuddring genomföras.
Ombyggnad av konstgräsplan i Färjestaden
• Borttagning och omhändertagande av befintligt granulat (TPE) i och runt om befintlig konstgräsyta. • Borttagning och uppsamling av sanden i befintligt konstgräs. Sanden återanvänds i den nya konstgräsytan. • Borttagning och transport till anvisad plats i Färjestaden för befintlig konstgräsmatta, 6 656 m2. • Borttagning och omhändertagande av befintlig sviktpad 6 656 m2. • Leverans och installation av komplett nytt konstgrässystem (totalyta 64 x 104 m) enligt Rambeskrivning. • I totalentreprenaden ingår projektering, leverans av samtlig materiel, utförande, uppstädning och återställning samt utbildning och dokumentation för samtliga i entreprenaden ingående delar. Planerat projekt från investeringsbudget.
Väghållning, GC väg i Färjestaden
Objektet avser ny asfaltsbeläggning och cykelväg samt nyförläggning av vatten-, spill- och dagvattenledningar. Total rörgravslängd är ca 150 m. Nybyggnad av GC-väg på cirka 800 meter.
Rivning av transformatorstation i Mörbylånga
Rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av 7 transformatorstationer Bettorp 4:14,Bröttorp 4:4,Borg 1:9,Bröttorp 10:28,Bröttorp 4:10,Gunnarstorp 5:5,Långrälla 13:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mörbylånga
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation Degerhamn 4:83,4:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation Gillsättra 1:4,Färjestaden 1:232.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation Hammarby 3:3,4:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation Kastlösa 12:14,15:7,15:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation Klinta 3:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation Risinge 3:2,2:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation Sandbytäkten 1:1,Nedra Ålebäck S:2,Sandby 1:1,Södra Sandby 1:3,Skarpa Alby 2:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation Stora Smedby 4:2,12:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: