Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk Runtorp, Kalmar kommun
Sydkraft Södra har tecknat ett anläggningsarrende för en eventuell vindpark. Projektet befinner sig i ett tidigt skede. Vindmätningar pågår. Omfattning oklar. Oviss byggstart.
Nybyggnad av paddeltennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Ombyggnad av broar i Kalmar/Blekinge län
Åtgärder på broarna 8-20-1, 8-124-1, 8-509-1, 8-795-1, 10-363-1 och 8-117-1.
Muddringsarbeten i Kalmar Hamn
En sidoentreprenad till projekt 1031719. Muddring av inloppet till Kalmar hamn på 90.000 kubikmeter.
Anläggande av gångstråk i Kalmar
Kalmar kommun anlägger ett gångstråk på södra sidan av Tjärhovsbågen för att ge möjlighet till en trevligare och säkrare gångpromenad med vattenkontakt ut till Tjärhovet och dess utsiktspunkt och Lotsutkiken. Gångstråket förses med räcke, bänkar samt två platser med trappsteg ned i vattnet. Anslutningen vid kallbadhuset läggs med trätrall och anslutningen ute på Tjärhovet utförs med ramper. Mellan Sylvanderparken och kallbadhuset anordnas en gång- och cykelväg, parkeringsplatser och cykelställ.
Anläggande av fibernät för bredband på Öland
Avser fiberentreprenad på Öland. I entreprenaden ingår planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, fiberinstallation och återställning för fiberledningar.
Ny konstgräsplan i Kalmar
Avser rivning av befintlig konstgräsplan inklusive sand, granulat. Samt nyinstallation av ny konstgräsplan. Södra Utmarkens konstgräsplan ska användas som året runt plan för fotboll och i viss mån för idrotten rugby på vintern. Den används av olika föreningar för senior-, barn och ungdomsverksamhet, som både träningsplan och matchplan under hela året
Ny konstgräsplan i Kalmar
Objekten är belägna å fastigheten Åby 25, Kalmar
Upprustning av badplats i Kalmar
renovering av utebassängerna i Pårydsbadet.
Anbud översiktlig stabilitetskartering Kalmar län, MSB
Avser översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden inom bebyggda områden för 8 kommuner inom Kalmar län.
Nybyggnad av perrong i Kalmar
Rivning skärmtak och pumpar samt nybyggnad av perrong och väderskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Schaktning, rivning av skärmtak samt ny parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank samt ljusanläggning för idrottsändamål.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av reservoar i Kalmar
Marklov för anläggning av dagvattenmagasin.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kalmar
Nybyggnad av bullervall .
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kalmar
Nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Ändring av parkeringsplatser samt utökning av cykelparkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: