Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av vindkraftverk i Vetlanda
Projektet omfattar 6 st vindkraftverk.
Anläggande av överföringsledningar, Vetlanda
Avser schakt och förläggning av vatten, råvatten- och spillvattenledningar på totalt ca 4,6 km ledningsschakt. Överföringsledningarna förläggs från vattenverket och reningsverket i Hultagård fram till Gåvan i Vallsjön där de kopplas ihop med befintliga ledningar. De fastigheter som berörs är: Burseryd 1:18, 1:27, 1:19, 1 Avser även borrning genom väg :1, Hulta 1:15, 1:16, 7:1, Torset 1:2, 1:9, 1:11, 2:6, 3:31 och Vallsjö 7:1, 1:2. Avser även borrning genom väg 127.
Stoftrening till fjärrvärmecentral, Vetlanda
Avser installation av elektrisk filterutrustning för att rena rökgaserna med avseende på stoft.
Nybyggnad av antenn i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för antenn.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för marklov.
Nybyggnad av mast i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för mast med teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om marklov.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om strandskyddsdispens för transformatorstation.
Ombyggnad av gc-väg i Vetlanda
Avser borttagning av parkeringsdäck och gata som byggs om till gc-bana.
Anläggande av Utegym i Vetlanda
Anläggande av utegym invid Njudungsgymnasiet och Isac Arena. Avser leverans, montering och förankring/installation, inkl. fallskydd samt konstgräs kring utrustningen.
Renovering av stenmur, Vetlanda
Avser renovering av stenmur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: