Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Översvämningsåtgärder Område 3, Värnamo
Avser översvämningsåtgärder i Åbroparken, byggnation av skyddsvall och dagvattenpumpar mellan Åbron och Gröna bron. Pumpstation: Id 1085756
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsbudget/-program 2016-2020.
Anläggande av VA i Herrestad, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2022.
Exploateringsarbeten i Forsheda, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Nytt industriområde.
Upprustning av Åbroparken/Enehagsparken i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Upprustning, modernisering, gång- och cykelbro m.m.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Nytt bostadsområde för uppförande av flerbostadshus.
Ny cirkulationsplats i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för 2016-2020.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Värnamo
Omfattar omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Värnamo.
GC-väg Lundbyvägen, Värnamo
Avser GC-väg från industriområde Vitarör, utmed Lundbyvägen till cirkulationsplats Halmstadsvägen, Gröndalsleden.
Exploateringsarbeten i Bredaryd, Ängarna m.m., Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Nybyggnad av entré till park mm i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Korsning GC/Järnväg, Värnamo
Avser gångpassage över järnväg.
Anläggande av solcellsanläggning i anslutning till kontor i Värnamo
Avser nybyggnad av markbaserad solcellsanläggning med planerad effekt på 115 kW i anslutning till Värnamo Energis huvudkontor.
Anläggande av gc-passage i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om bygglov för anläggande av parkering, flytt av paviljong, samt rivning.
Nybyggnad av brygga i Värnamo
Ansökan om bygglov för brygga.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskärm.
Nybyggnad av mast i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast, samt teknikbod.
Ombyggnad av markanläggning i Värnamo
Ansökan om marklov för beredning av tomtmark.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om tillfälligt bygglov för anläggande av parkering t o m 2020-06-15.
Nybyggnad av bussgata i Värnamo
Avser bussgata, gång- och cykelväg samt busshållplats mellan nyponvägen och Expovägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: