Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Översvämningsåtgärder Område 3, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Påbörjas ev. under 2018.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Värnamo
Avser nytt bostadsområde med allt inom bostadsform, parhus, flerbostadshus, enbostadshus m.m.
Omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Hamra
Avser omhändertagande av vatten och avloppsledningar.
Nybyggnation av VA-stationer & överförningsledningar, Bredaryd
Projektet avser nybyggnation av 2 stycken tryckstegs stationer (vatten) samt 5 stycken pumpstationer (avlopp).
Översvämningsåtgärder Område 4, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Påbörjas ev. under 2018.
Schaktning av mark efter sanering på Värnamotvätten,Värnamo
Planerat projekt efter saneringen av marken, projnr 546610.
Utbyggnad av skolgård, Enehagens skola, Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Exploateringsarbeten i Bredaryd, Värnamo
Exploateringsarbeten för uppförande av flerbostadshus/villor.
Trafiksignaler för buss, Värnamo
Avser leverans och montering av trafiksignaler - bussprioritering, på 3 platser, Värnamo kommun.
Tillbyggnad av skola i Värnamo
Avser tillbyggnad av kök vid skola, nybyggnad av mur/plank, anläggande av parkering.
Leverans av Va-material betong i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av VA-material betong till projektet Häggegård-Bredaryd.
Leverans av Va-material i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av VA-material till projektet Häggegård-Bredaryd.
Leverans av bergmaterial i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av bergmaterial till Häggegård - Bredaryd arbetsområde.
Krossning av bergmaterial, Värnamo kommun
Avser krossning av sprängsten och natursten.Mängden är cirka 20 000 ton och ska krossas till fraktionen 0-32 och 0-90.
Översvämningsåtgärder Område 5, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Påbörjas ev. under 2019.
Multisport arena och padel arena till Bors högstadieskola
Avser nybyggnad av multisport arena och padel till Bors högstadieskola.
Anläggande av dagvattenledning Malmstensgatan i Värnamo
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2018.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Trafikmiljö, Figy-Esteten/Kulturskolan, Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Ombyggnad av anslutningsväg i Värnamo
Ändring av nedfart till källare.
Ombyggnad av Nygrens gärde i Rydaholm
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2019-2021.
Anläggande av gc-passage i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: