Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Gisleområdet i Gislaved
Avser bland annat ny bussgata, parkering samt parkeringshus.
Nybyggnad av fjärrvärmekulverti Smålandsstenar, Gislaved
Planerat tidigt projekt. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Industriobjekt gata, Nöbbele, Gislaved
Tidigt skede, inväntar beslut från Trafikverket. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av gata, Götagatan, Anderstorp
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2020.
Utgrävning av slamdammar
Utgrävning av 2 slamdammar per år i Gislaved och Smålandsstenar avloppsverk. Med möjlighet till förlängning 1+1 år,
Ny vägsektion Norra Storgatan i Gislaved
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Ombyggnad för att skapa en trafiksäkrare samt bättre miljö för gående och cyklister.
Nybyggnad av fritidsbebyggelse i Gislaved
Avser möjliggöra ett område för fritidsbebyggelse, friluftsliv och ett mindre antal permanentbostäder i strandnära läge i Vik vid Vikaresjön. Planområdet omfattar cirka 10 hektar som idag består av mager skogsmark.
Asfaltbeläggning vid motorbanan Anderstorp
Avser beläggning depåområdet på Scandinavian Raceway samt beläggning av befintliga grusvägar mellan infartsväg och läktare , samt förberedande markarbeten.
Renovering av damm i Anderstorp
Avser renovering för att återställa säkerheten. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Leverans och utbyte av armaturer i Smålandsstenar
Avser leverans och byte av 1152 st armaturer i Smålandsstenar.
Nybyggnad av skidlift i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av lift, lifthus samt rivning av tidigare.
Ev. sanering av förorenad mark i Gislaved
Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel. Primär förorening X-CH. Kolfilter-anläggning har installeras så dricksvattnet för invånarna i byn kan brukas.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Rivning av transformatorstation i Gislaved
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Gislaved
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Marklov för anordnande av parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för förberedande markåtgärder.
Ombyggnad av va-ledning i Gislaved
Anmälan avseende installation av ventilationsanordning, ändring av va - installationer samt ändring av brancellsgränser i byggnad.
Anläggande av lekplats i Smålandsstenar, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: