Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gata mm i Smålandsstenar, Gislaved
Planer finns på att ändra markanvändningen från allmänt ändamål och park till skola, tekniska anläggningar, natur, gata samt gång- och cykelvägar. Planändringen förbättrar angöringen till området genom anläggande av en ny lokal gata, ny parkering, bilangöring samt gång- och cykelstråk i området.
Nybyggnad av fjärrvärmekulverti Smålandsstenar, Gislaved
Planerat tidigt projekt. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Exploatering av mark för fritidshus i Gislaved
Planområdet omfattar cirka 10 hektar som idag består av mager skogsmark.
Asfaltbeläggning vid motorbanan Anderstorp
Avser beläggning depåområdet på Scandinavian Raceway samt beläggning av befintliga grusvägar mellan infartsväg och läktare , samt förberedande markarbeten.
Leverans och utbyte av armaturer i Smålandsstenar
Avser leverans och byte av 1152 st armaturer i Smålandsstenar.
Ev. sanering av förorenad mark i Gislaved
Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel. Primär förorening X-CH. Kolfilter-anläggning har installeras så dricksvattnet för invånarna i byn kan brukas.
Nybyggnad av skidlift i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av lift, lifthus samt rivning av tidigare.
Nybyggnad av nätstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av nät- och kopplingsstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för utökning av parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för uppfyllnad och utjämning av tomt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: