Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av väg 40 förbi Eksjö
Ny väg söder om Eksjö tätort med omväxlande ett respektive två körfält. Ny väglängd är 7,2 km.
Nytt exploateringsområde norr om Ing 2:s parkering i Eksjö
Exploateringsområde för framtida bostadsbebyggelse.
Hängyta vid Storegårdsområdet i Eksjö
Avser byggnation och anläggande av hängyta i anslutning till befintliga idrottsanläggningar
Ombyggnad av utemiljö i Eksjö
Avser ombyggnad av utemiljö för Storegårdsområdet, Eksjö med bl.a. nya cykelgarage, miljöstationer, GC-banor, uteplatser och trappor.
Stationsåtgärder i Eksjö
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Invändigt underhåll av värmeverk i Eksjö
Avser fjärrvärmekylare/luftkylare till Eksjö Energi ABs värmeverk i Eksjö.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Eksjö
Bygglov nybyggnad anläggning utomhusbana padel Nannylund 4,Campingen 1.
Nybyggnad av nätstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av plank i Eksjö
Bygglov nybyggnad plank.
Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Marklov utvändig ändring av utomhusmiljön.
Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Marklov Ändring av marknivå Flerbostadshus.
VA-omläggning i Mariannelund
Avser anläggande av ca 210 meter vattenledning i asfalterad gata samt omläggning av vattenserviser till ett antal fastigheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: