Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Åre

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelsområde i Storlien
Nybyggnad av handelshus i Storlien 1:194 1:263 & 1:41.
Nya GC-portar i Åre
2 gc-broar över järnväg samt 1 vägport.
Förstärkning av väg 659 mellan Såå-Vik
Projektet avser en sträcka på 5 km.
Sanering av förorenad mark i Järpen
Sanering av mark efter gammal träindustri. Uppskattad kostnad.
Anläggningsarbeten vid reningsanläggning i Åre
Avser anläggningsarbeten vid Undersåkers reningsanläggning.
Ombyggnad av plankorsning/vägskyddsanläggning längs Mittbanan i Åre
Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing. Ägovägsbom.
Ny vattentäkt/vattenverk m.m.i Bydalens dalgång
Ny vattentäkt/vattenverk någonstans i eller omedelbart utanför dalgånge. Nyanläggning av ca 9 km huvudledningar för spillvatten inkl pumpstationer från Höglekardalen, via Hovdem Bydalen och Fjällhalsen till det nya avloppsreningsverket (1310936) Nyanläggning av ca 9 km huvudledningar för vatten inkl tryckstegringar och resservoarer från det blivande vattenverket till Höglekardalenm Hovde, Bydalen och Fjällhalsen Nyanläggning av områdesledningar i områden som idag saknar ett utbyggt ledningsnät för va-försörjning Renovering och sanering av befintliga områdesledningar som inlöses och införlivas i den allmänna anläggningen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av nätstation i Åre
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Åre
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av nätstation i Åre
Bygglov för nybyggnad av nätstation m 276, på fastigheten hammarnäs 7:11, höglekardalen, hallen.
Nybyggnad av nätstation i Åre
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hammarnäs 7:2, höglekardalen, hallen.
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (j195) pch rivning befintlig på fastigheten köjan 1:2, edsåsdalen 664 undersåker.
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation m277 på fastigheten hammarnäs 6:1, höglekardalen 256, hallen.
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Bygglov för nybyggnation av markstation på fastigheten hammarnäs 3:7, m 365, överhallen 130, hallen.
Nybyggnad av staket i Åre
Bygglov för nytt staket på fastigheten mörviken 1:18 m fl.
Nybyggnad av mast i Åre
Bygglov för uppföra radiomast (2 meter) på fastigheten totten 1:68, kurortsvägen 20g.
Nybyggnad av busshållplats i Åre
Marklov för anläggande av busshållplatser på fastigheten mörsils-eggen 2:222, mörsil.
Nybyggnad av mur i Åre
Marklov för nybyggnad av stödmur på Lund S:2 (Lund 1:24, 1:27, 1:28, 1:29).
Nybyggnad av bulleravgränsare i Åre
Marklov för uppföra bullervall på fastigheten storlien 1:293, åre.
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Strandskyddsdispens för transformatorkiosk på Bräcke 1:95 & Bräcke 3:8.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: