Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Jämtlands län

Berg (6)
Bräcke (4)
Krokom (4)
Ragunda (2)
Strömsund (13)
Åre (11)
Östersund (21)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förstärkning av väg 829 mellan Lövberga-Havsnäs
Projektet avser en sträcka på 26 km.
Ny GC-bro över järnväg i Östersund
Ny gång- och cykelbro över järnvägen i Östersund, bandel 222. Brons landfästen kommer att ligga i Österängsparken och vid Storsjö Strand, nya trapphus och hiss på stationsområdet och vid det södra landfästet. Ca 200 m lång bro med högsta höjd 18 meter. Belysning.
Nybyggnad av vindkraftverk i Härjedalen
Planer finns på nybyggnad av 48 vindkraftverk.
Förstärkning av kraftverksdamm vid Olderns kraftverk
Avser förstärkning av kraftverksdamm. Uppskattad byggstart.
Anläggande av markkabel i Åkersjön, Krokom
Avser förstärkning av del av elnätet i Åkersjön med bland annat rivning av luftledning, 3 st nya nätstationer. Avser en sträcka om 1800 meter.
Åtgärder vid järnvägen i Gällö
Ombyggnad av signalsystemet.
Utbyte av kablar på Strömsundsbron
Drygt 330 m lång kabelbro över Ströms Vattudal.
Ombyggnad av kraftmatning till teknikhus samt signalanläggning mellan Bräcke-Östersund
Avser lågspänning, växelvärme och kraft till teknikhus. Ombyggnad av kraftmatning till teknikhus och signalanläggningar till trefas på driftplatserna Ope, Brunflo, Pilgrimstad och Stavre längs sträckan Bräcke-Östersund.
Byggledare underhåll el, kraft och vägbelysning i Jämtlands län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år + 2 år.
Ombyggnad av ST Norråker
NOER. Ombyggnad pga reservmatning.
Nybyggnad av gata och markanläggning i Härjedalen
Projektet avser exploatering för nytt tomtområde.
Nybyggnad av gc-väg längs E14 mellan Vik-Frönäset
1,6 km lång sträcka, 2,5 m bred, vägbelysning. Ny gc-bro över Vikbäcken.
Nybyggnad av vägar, VA och infrastruktur i Östersund
Upphandlingen avser byggnation av vägar, VA och infrastruktur för del av Karlslund 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Lillhärdal
Avser nybyggnas av uppsamlingsstation Sandnäs 130730 kV. Stationen ska bestå av ett 130 kV utomhus ledningsfack, 130 kV samlingsskena, tre transformatorfack , tre krafttransformatorer 145736 kV 129 MVA, 36 kV luftisolerat inomhusställverk, nollpunktsutrustning och tillhörande kontrollutrustning.
Byte av cylindelucka, Sveg
Projektet avser byte av cylinderlucka samt eventuell byte av en bro.
Exploatering för ev handelshus, kontor mm i Dvärsätt
Planerat projekt. Byggstart och kostnad okänd.
Ramavtal avseende fiberbyggnation Ljusnedal Södra
Upphandlingen omfattar ett passivt fiberoptiskt nät för bredband i Ljusnedal, Härjedalen. Arbetets geografiska omfattning är ca. 0,5 km2 och totalt beräknas entreprenaden omfatta byggnation och hantering om 1500 m stamkabel. Entreprenaden omfattar fiber till ca. 25 hushåll.
Utbyggnad av fibernät i i Skuckubyarna, Bergs kommun
Avser upphandling av entreprenör för fiberutbyggnad
Ramavtal avseende maskintjänster, Strömsunds kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av luftledning i Sveg
Utbyggnad av nät mellan Olingan och Sandnäs. Sträckan är ca 13 km lång.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Strömsunds kommun
Avser att bygga ut ett befintligt bredbandsnät med ett nytt passivt fiberoptiskt bredbandsnät etapp 3 till Norråker.
Ny ledning 40 kV Hoting-Dorotea
40 kV Hoting-Dorotea ny ledning.
Strumpinfodring 2020, Strömsund
Strumpinfodring ska genomföras i ett befintligt spillvattenledning och dagvatten i Strömsund. Längd ca 1440 m.
Utbyggnad av fibernätet i Ragunda kommun
Avser utbyggnad av accessnät för ca 64 villanslutningar och omfattar cirka 6.500m schakt/plöjning, cirka 13700m fiberblåsning, sättning av 13 brunnar samt framgrävning av befintliga brunnar. Objektet är beläget i Mårdsjön, Öravattnet och Skyttmon i Ragunda kommun.
Ombyggnad av park i Åre
Objektet avser ombyggnad och renovering av park i form av bl a ny belysning, ny inredning och nya ytskikt samt uppförande av en ny lekplats.
Nybyggnad av konstgräsplan i Ytterhogdal
Avser nybyggnad av konstgräsplan.
Anläggande av GC-väg i Östersund
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Vattenvårdsåtgärder av damm, Jämtlands län
Avser vattenvårdande åtgärder av Fillstadammen, Ismunddammen och Singsjödammen i Jämtlands län. Fornminnesinventering.
Sanering av förorenad mark i Härjedalen
Bransch: träimpregnering. Primär förorening arsenik. Synpunkter: Oljefat och kemikalier bör invallas för att förhindra att evt läckage når marken.
Nybyggnad av parkeringsplats i Rätan
Bygglov för nya parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad (transformatorstation) på fastigheten mörsils-eggen 2:222 och 2:247, äggforsvägen, mörsil.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation tidsbegränsat.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Östersund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av plank i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av plank/staket.
Nybyggnad av parkeringsplats i Rätan
Bygglov nybyggnad anlägga parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av nätstation och rivning av nätstation.
Tillbyggnad av campingplats i Sveg
Bygglov nybyggnad husvagnsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett utegym.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ragunda
Ansökan om bygglov för parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Rätan
Marklov ändring av marknivå.
Nybyggnad av idrottsplats i Strömsund
Nybyggnad av en idrottsplats.
Nybyggnad av plank i Strömsund
Nybyggnad av plank på ca 45 m längd samt spolplatta på ca 50 m2.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Krokom
Rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av gata i Östersund
Avser upphandling av styrenhet för trafiksignaler i 2 korsningar, Östersunds kommun
Laddstationer för elbussar i Östersund.
Avser leverans och montage av 2 laddstationer och 2 pantografer för elbussar enligt det öppna gränsnittet OPPCharge. Montageplats Valla är vid hållplats Valla centrum vid Önevägen 139,Frösön.Montageplats Odenskog är vid hållplats Granliden (vid Ica Kvantum) Chaufförvägen 71, Östersund. Underhåll av anläggningen år 1-5 efter övertagande.
Nya krafttransformatorer till Sällsjö kraftstation
Avser 4 st. enfas krafttransformatorer 235/√3 (±5%) / 11,5 kV / 11,5 kV till Sällsjö Kraftstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: