Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Jämtlands län

Berg (5)
Bräcke (6)
Krokom (10)
Ragunda (0)
Strömsund (16)
Åre (18)
Östersund (23)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftpark i Skaftåsen
Ansökt tillstånd har beviljats för 33 turbiner, effekt 2-4 MW, höjd ca 100-140 meter. Uppskattad start och kostnad. Beställare=markägare.
Förstärkning av väg 829 mellan Lövberga-Alanäs
Projektet avser en sträcka på 26 km.
Anslutning till AC-station i Olingan
Olingan ny 400 kV-station anslutning CL26 S3-4.
Ny GC väg/bro över järnväg i Östersund
Ny gång- och cykelbro över järnvägen i Östersund, bandel 222.
Nybyggnad av fiskodling i Kall, jämtland
Planområdet omfattar del av fastigheten Västgård 1:1 i Kall och omfattar cirka 3 hektar. I odlingen får maximalt 4000 ton röding produceras per år. Anläggningen planeras bli 25 000 kvadratmeter stor
Teknikhusupprustning längs bandel 211 mellan Bräcke-Långsele
Byggnadsteknisk upprustning samt kraftförsörjningsupprustning av teknikhus i Bodsjön, Grötingen, Karlsberg, Gastsjön, Övsjö, Roback, Håsjö, Ragunda, Bispgården, Fångsjöbacken och Graninge.
Anläggande av rastplats i Storlien
Parkeringsplatser, toalett, bord med sittplatser, sopkärl, information, belysning. Trumbyte på E14 ingår.
Åtgärder vid järnvägen i Gällö
Ombyggnad av signalsystemet.
Nybyggnad av plattformar i Pilgrimstad
Nybyggnation av en ca 110 meter lång mellanhög plattform invid normalhuvudspåret, spår 2, samt ny gångväg och plattformsövergång med bomanläggning på Pilgimstad driftplats, bandel 223. Spår 1 ska höjas ca 20 cm, befintlig SJ43 räl ska ersättas med 50kg räl. Rivning av befintlig plattform vid spår 1, rivning av väntkur. Nytt stängsel.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs E14 vid Åsbacken
Flerfältsväg, trafiksäkerhetsåtgärder och stigningsfält.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 609, Rödön
Från avtagsväg Vike/By till avtagsvägen vid skylt Häste.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 345 mellan Strömsund-Ulriksfors
Avser anläggande av ny GC-väg mellan avtagsvägen vid Dunderhallen (Strömsund) till infarten vid gamla fängelset (Ulriksfors).
Ombyggnad av järnväg mellan Bräcke-Östersund
Avser lågspänning, växelvärme och kraft till teknikhus.
Anläggande av fibernät för bredband i Åre
Avser anläggande av fibernät för bredband.
Solcellspark i Östersund
Avser solcellspark.
Nybyggnad av rastplats längs E45 i Svenstavik
Rastplats vid Olstavägen i Svenstavik. Parkeringsplatser, handikapp-wc, bord med sittplatser, sopkärl, information, belysning.
Nybyggnad av konstgräs i Östersund
Östersunds kommun har beslutat att anlägga ännu en konstgräsplan för fotboll. Platsen blir Hofvallens B-plan som kommer vara 60x100 i yta.
Montering av provisoriska hjälpkablar på Strömsundsbron
Drygt 330 m lång kabelbro över Ströms Vattudal.
Ombyggnad av fördelningsstation i Östersund
Avser köp och leverans av ställverksapparater 13kV till Lugnvik fördelningsstation.
Utveckling av snökanon i Östersunds kommun
Avser Avser utveckling av vatten- och snösystemet på Östersunds Skidstadion.
Upphandling av reservkrafts- och värmeförsörjningscontainer i Åre kommun
Avser upphandling av reservkrafts- och värmeförsörjningscontainer.
Utvändig upprustning av teknikhus längs bandel 211 mellan Bräcke-Långsele
Avser teknikhusen i Helgum, Graninge, Fångsjöbacken, Bispgården, Ragunda, Håsjö, Roback, Övsjö, Gastsjön, Karlsberg, Grötingen och Bodsjön på sträckan Bräcke – Långsele, bandel 211. Renovering av tak, reparation av fasader, dörrbyten.
Anläggande av fibernät för bredband i Berg Norra GSF, Bergs kommun
Avser planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar.
Anläggande av fibernät för bredband i Skuckubyarna, Bergs kommun
Avser planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar.
Anläggande av fibernät för bredband i Österåsen, Bergs kommun
Avser planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar.
Förberedande elarbeten inför teknikhusupprustning längs bandel 211 mellan Bräcke-Långsele
Förberedande elarbeten inför byggnadsteknisk upprustning samt kraftförsörjningsupprustning av teknikhus i Bodsjön, Grötingen, Karlsberg, Gastsjön, Övsjö, Roback, Håsjö, Ragunda, Bispgården, Fångsjöbacken och Graninge.
Ombyggnad av plankorsning/vägskyddsanläggning längs Mittbanan i Åre
Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing. Ägovägsbom.
Byte av bro över Hovdbäcken vid Ankarvattnet
Bro över Hovdbäcken 9 km N Ankarvattnet.
Byte av bro över Storbäcken
Brobyte för fiskvandring, vägtrummor.
Byte av bro över Harrbäcken
Brobyte för fiskvandring.
Byte av bro över Tuvattsån
Brobyte för fiskvandring.
Nybyggnad av villatomter i Östersund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 15 villatomter i övre Hegled, anpassade till kulturmiljön.
Anläggande av rullskidbana vid Åre gymnasieskola
Avser anläggande rullskidbana som ska även kunna användas av personer som tar sig fram med rullstol, rullator eller permobil. Politiska beslut saknas.
Tillbyggnad av tryckstegringsstation i Östersund
Avser avtal för reservkraftaggregat.
Nybyggnad av park i Östersunds kommun
Avser byggnation av park och parkmöbler på Stadsdel Norr.
Nybyggnad av konstgräsplan i Ytterhogdal
Avser nybyggnad av konstgräsplan.
Rivning av kabinbana i Åre
Avser rivning av kabinbana.
Riving av kabinbanan i Åre
Avser rivning av kabinbana.
Nybyggnad av skylt i Åre
Byte av fasadskylt.
Ombyggnad av markanläggning i Åre
Marklov för borrningsarbeten för bergvärme och grundläggning för byggnaden på fastigheten.
Nybyggnad av campingplats i Krokom
Strandskyddsdispens för nybyggnad av camipnganläggning.
Nybyggnad av gångbro i Sveg
Nybyggnad av bro över Ljusnan.
Nybyggnad av nätstation i Strömsund
Nybyggnad av nätstation på Hoting 2:231 och Hoting 7:1,.
Nybyggnad av nätstation i Krokom
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömsund
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Nybyggnad av transformatorstation på Herrö 1:22 och Ljungdalen 12:19.
Nybyggnad av transformatorstation i Krokom
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mast i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast samt två tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av trafokiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Östersund
Bygglov för nybyggnad av 3 transformatorstationer Norderöns-böle 1:1,Norderöns-ålsta 3:7,Norderöns-hov 1:14.
Nybyggnad av parkeringsplats i Östersund
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Östersund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sveg
Bygglov för parkering.
Nybyggnad av nätstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av 4 nätstationer med transformator Norr 1:24,1:22,1:21,1:23.
Nybyggnad av nätstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av värmestuga i Östersund
Bygglov nybyggnad av värmestuga.
Nybyggnad av nätstation i Krokom
Bygglov och strandskyddsdispens för Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Östersund
Bygglov uppförande av plank vid kolonistugor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Åre
Uppförande av parkering.
Nybyggnad av plank i Strömsund
Uppförande av plank.
Nybyggnad av plank i Sveg
Uppsättning av plank.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Åre
Utökning av parkering och arbetsytor på Lien 4:1 och utökning av parkering på Hamre 2:28.
Uppdrag att utreda kollektivtrafiken i Jämtlands län inkluderat stadstrafik i och kring Östersunds stad
Avser uppdrag att utreda kollektivtrafiken i Jämtlands län inkluderat stadstrafik i och kring Östersunds stad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: