Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Jämtlands län

Berg (7)
Bräcke (11)
Krokom (13)
Ragunda (4)
Åre (25)
Östersund (16)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Krokom
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av handelsområde i Storlien
Nybyggnad av handelshus i Storlien 1:194 1:263 & 1:41.
Exploatering av Vemdalens kyrkby i Vemdalen
Exploatering av mark. del av Vemdalens Kyrkby 56:57, 56:22, 39:42
Nybyggnad av vindkraftspark i Ragunda
Planer finns för uppförande av 8 st vindkraftverk, totaleffekt 18 MW. Kostnad kan ej anges. Området beläget ca 8 km söder om Stugun i Ragunda kommun. Norr om Rissna.
Förstärkning av väg 829 mellan Lövberga-Alanäs
Projektet avser en sträcka på 26 km.
Anslutning till AC-station i Olingan
Olingan ny 400 kV-station anslutning CL26 S3-4.
Nybyggnad av vindkraftspark i Bräcke
planer finns på uppförande av 6 st vindkraftverk, effekt totalt 18 MW. Byggstart och kostnad kan ej anges. Området beläget ca 4 km väster om Rissna.
Uppförande av gondolbana m.m. Örndalen
Nybyggnad av gondolbana med dal- och bergstation samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av vindkraftspark i Bräcke
Planer finns för 6 st vindkraftverk, effekt totalt 15 MW. Byggstart hösten 2015. Området beläget ca 12 km väster om Kälarne, söder om Gastsjön. Byggkostnad uppskattad.
Nya GC-portar i Åre
2 gc-broar över järnväg samt 1 vägport.
Nybyggnad av vindkraftverk på Bleckberget, Övsjö
Planer finns för uppförande av 6 st vindkraftverk á 2,5 MW och höjd 150 meter. Området är beläget ca 10 km väster om Kälarne i Bräcke kommun. Norr om Gastsjö. Vissa förberedelser har utförts. Byggstart tidigast våren 2018. Byggkostnad uppskattad.
Exploatering av mark för tomter i Duved, Åre
Exploatering av mark för 50 tomter.
Förstärkning av väg 659 mellan Såå-Vik
Projektet avser en sträcka på 5 km.
Nybyggnad av rastplats längs E45 i Häggenås
Rastplats vid Hårkan i Häggenås.
Ombyggnad av plankorsningar på Mittbanan mellan Ytterån-Duved
Trimning och effektivisering. Avser 2 plankorsningar/vägskyddsanläggningar vid Björnänge och Vissingsväg.
Åtgärder vid järnvägen i Gällö
Ombyggnad av signalsystemet.
Anläggande av rastplats i Storlien
Parkeringsplatser, toalett, bord med sittplatser, sopkärl, information, belysning.
Teknikhusupprustning längs bandel 211 mellan Bräcke-Långsele
Byggnadsteknisk upprustning samt kraftförsörjningsupprustning av teknikhus.
Förlängd inflygningslinje/belysning flyget i Härjedalen
Avser diverse åtgärder vid Härjedalen Sveg Airport.
Ombyggnad av järnväg mellan Bräcke-Östersund
Avser lågspänning, växelvärme och kraft till teknikhus.
Renovering av kraftstation i Offerdal
Planer finns för renovering till modern kraftstation samt anläggande av faunapassage.
Ev nybyggnad av kombiterminal i Brunflo
Byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Nyinstallation av ILS (Instrument landningssystem) vid Svegs flygplats
Avser komplettering av en GP/DME bana 09 till den befintliga LOC 09. Omfattar anläggningsarbeten i form av markarbeten, fundament, kabelschakt inklusive el- och telearbeten och jordlinor till respektive anläggningsplats.
Markarbeten för avvattning och dränering i Östersund
Avser dräneringsarbeten med tillhörande mark- och asfaltsarbeten längs långsida på en byggnad.
Nybyggnad av gata och markanläggning i Härjedalen
Projektet avser exploatering för nytt tomtområde. Tidigast byggstart under år 2019.
Nybyggnad av gc-väg längs E14 mellan Vik-Frönäset
1,6 km lång sträcka, 2,5 m bred, vägbelysning.
Ny gc-väg längs väg 321 i Gärdsta
Ca 1,6 km lång sträcka, 2,5 m bred.
Ledningsåtgärder i Midskog - Kättbo
CL1 S2-3 status åtgärder
Ramavtal avseende konsulttjänster i Svegs kommun
Avseende beredning, projektering samt upphandlingar.
Anläggningsarbeten vid reningsanläggning i Åre
Avser anläggningsarbeten vid Undersåkers reningsanläggning.
Sanering av förorenad mark i Järpen
Sanering av mark efter gammal träindustri. Uppskattad kostnad.
Exploatering för ev handelshus, kontor mm i Dvärsätt
Planerat projekt. Byggstart och kostnad okänd.
Anläggande av vägar, va-ledningar, markarbeten, Örndalen
Anläggande av vägar, va-ledningar m.m
Byte av vägtrafikarmaturer i Krokom
Byte av armaturer på vägar och GC-vägar i Krokom och Byskogen i Ås.
Ledningsåtgärder i Midskog - Rätan
CL2 S2 statusåtgärder
Ledningsåtgärder i Olingan
Ledningsåtgärder för ny 400 kV-station.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Bergs kommun
I entreprenaden ingår att utföra markarbete, borrning, tomtprojektering, bortforsling, återställning, asfaltering, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät. Uppskattad kostnad.
Installation av laddstolpar för elbil i Östersund
Avser installation av laddstolpar för elbilar.
Renovering av stenmur vid Åre gamla kyrka
Planerat projekt. Oklart när upphandling kommer att ske. Uppskattad start och kostnad.
Anläggande av supercykelväg i Östersund
Anläggande av supercykelväg efter Krondikesvägen. Cykelvägen fungerar ungefär som en motorväg fast för cyklister, där flera kan cykla i rad och vägen har den högsta tillåtna hastighet. Befintliga vägsträckor kommer att omfördelas för att ge plats för cykelvägen. Objektet är beläget längsvid Genvägen, mellan Litsvägen och Sollidenvägen/Tennishallen.
Rörspräckning av VA-ledningar i Östersund
Avser rörspräckning av VA-ledningar och spillvattenledningar på Frösön.
Tillbyggnad av reservkraft i Östersund, etapp 1
Avser montage av två nya frekvensomformare samt ombyggnad av befintligt automatikskåp och installation av värmepump.
Leverans och montage av linspel till Ammeröleden, Röduppleden och Lyrleden
Beställaren har som option en ensidig möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden tom 2020-12-31.
Ny vattentäkt/vattenverk m.m.i Bydalens dalgång
Ny vattentäkt/vattenverk någonstans i eller omedelbart utanför dalgånge. Nyanläggning av ca 9 km huvudledningar för spillvatten inkl pumpstationer från Höglekardalen, via Hovdem Bydalen och Fjällhalsen till det nya avloppsreningsverket (1310936) Nyanläggning av ca 9 km huvudledningar för vatten inkl tryckstegringar och resservoarer från det blivande vattenverket till Höglekardalenm Hovde, Bydalen och Fjällhalsen Nyanläggning av områdesledningar i områden som idag saknar ett utbyggt ledningsnät för va-försörjning Renovering och sanering av befintliga områdesledningar som inlöses och införlivas i den allmänna anläggningen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av helikopterplatta i Strömsund
Ansökan om bygglov för helikopterplatta, skyddsplank och skyltning närarkiv exp.
Sanering av förorenad mark i Gimdalen
Bransch: Tillverkning av trätjära. Primär förorening PAH. Miljöteknisk markundersökning har utförts, sanering klassad som en trea. Tidpunkt för utförande av ev. sanering kan ej anges. Kostnad okänd.
Sanering av förorenad mark i Härjedalen
Bransch: träimpregnering. Primär förorening arsenik. Synpunkter: Oljefat och kemikalier bör invallas för att förhindra att evt läckage når marken.
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (j195) pch rivning befintlig på fastigheten köjan 1:2, edsåsdalen 664 undersåker.
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation m277 på fastigheten hammarnäs 6:1, höglekardalen 256, hallen.
Nybyggnad av transformatorstation i Östersund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Östersund
Bygglov tidsbegränsat bygglov nätstation.
Rivning av transformatorstation i Krokom
Anmälan för rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av vindkraftverk i Östersund
Anmälan nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Åre
Anläggande av parkering på Totten 1:45 & 1:63.
Nybyggnad av parkeringsplats i Åre
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av brygga i Krokom
Nybyggnad av brygga,.
Nybyggnad av ställverk i Strömsund
Nybyggnad av ett ställverk.
Nybyggnad av fördelningsstation i Rätan
Nybyggnad av fördelningshus.
Nybyggnad av mur i Åre
Marklov för nybyggnad av stödmur på Lund S:2 (Lund 1:24, 1:27, 1:28, 1:29).
Nybyggnad av markanläggning i Krokom
Marklov för nybyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Åre
Marklov för uppföra bullervall på fastigheten storlien 1:293, åre.
Nybyggnad av nätstation i Krokom
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Åre
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Nybyggnad av tranformatorstation (flytt av bef.).
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Nybyggnad av transformaatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Krokom
Nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Rätan
Nybyggnad av transformatorstation på Kvissle 1:5 och Handsjön 3:71.
Nybyggnad av transformatorstation i Krokom
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Nybyggnad av två st shuntreaktorer.
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Strandskyddsdispens för transformatorkiosk på Bräcke 1:95 & Bräcke 3:8.
Tillbyggnad av mast i Strömsund
Påbyggnad av telemast.
Nybyggnad av elladdningsanläggning för bilar i Krokom
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation till elladdningsanläggning för bilar samt asfaltering.
Relining av avlopp i Ljungdalen
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Besiktningstjänster gällande bredbandsnät i Jämtland
Avser besiktningstjänster gällande bredbandsnät i byarna Glöte, Långå, Remmen, Vemhån, Västansjö och Ytterberg.
Uppförande av vattenskyddsområde för Bispgården och Stugun
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Skydd av dricksvatten.
Dragning av vattenledning till ÅVC i Stugun
Idag saknas rinnande vatten till Stuguns ÅVC. Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: