Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår, järnvägstunnel inkl godsbangård i Varberg
Projektet omfattar ca 7,5 km nytt dubbelspår med ny nedsänkt station för persontrafik och ny bangård för godshantering. Projektet innehåller ca 2,8 km bergtunnel, ca 300 m betongtunnel och ca 900 m öppet betongtråg för nedfart till tunnel. Utöver spåranläggningar omfattar projektet även nytt resecentrum och erforderliga omläggningar av vägar för att ansluta detta till stadens trafiknät och erforderliga omläggning av vägar/gator/VA.
Ny skogshamn i Varberg
Projektet avser ny skogshamn.
Sanering av förorenad mark i Varberg
Projektet avser sanering av förorenad mark. Rivningsarbeten har utförts.
Nybyggnad av korsning och cirkulationsplats i Varberg
Avser nybyggnad av korsning och cirkulationsplats vid Getterövägen. Byggstart tidigast våren 2019.
Anläggande av råvattenledning i Varberg
Avser förläggning av en ca 12 m lång råvattenledning mellan sjön Stora Neden och Ragnhilds källa, samt vatten- och spilledningar Rolfstorp och Skällinge.
Utveckling badplatser i Varbergs kommun
Projektet avser utveckling av badplatser. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av gator mm på Lassabacka, Varberg
Projektet avser ombyggnad av gator mm. Byggstart oviss.
Anläggande av park i Tvååker
Projektet avser anläggande av park samt en ca 250 meter gång- och cykelväg.
Ombyggnad av korsning i Varberg
Projektet avser ombyggnad av korsningen vid Träslövsvägen - Österängsvägen till rondell.
Nybyggnad av skateboardpark i Varberg
Planer finns på nybyggnad av skatepark i Varberg. Byggplats är ännu ej fastställd.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 845 i Åskloster och Väröbacka
Förbättrade gång- och cykelytor, busshållplatser och gångpassager/refuger.
Nybyggnad av vindkraftverk i Varberg
Avser nybyggnad 2 vindkraftverk på 2 mw med en totalhöjd på 125 m.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 2 (C-D)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 450 meter som korsar motorvägen sydost om Klockaregården.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 1 (A-B)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 790 meter mellan Värnamovägen och Klockaregården.
Nybyggnad av lekplats i Varberg
Projektet avser nybyggnad av lekplats.
Rensning av betongslagg i dagvattenledning i Varberg
Avser rensning av betongslagg i befintlig dagvattenledning.
Laddstationer i Varberg
Projektet avser nya laddstationer.
Nybyggnad av plank i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - nybyggnad vindskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstation, rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av campingplats i Varberg
Nybyggnad verksamhet.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad, torn, transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: