Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår, järnvägstunnel inkl godsbangård i Varberg
Projektet omfattar ca 7,5 km nytt dubbelspår med ny nedsänkt station för persontrafik och ny bangård för godshantering. Projektet innehåller ca 2,8 km bergtunnel, ca 300 m betongtunnel och ca 900 m öppet betongtråg för nedfart till tunnel. Utöver spåranläggningar omfattar projektet även nytt resecentrum och erforderliga omläggningar av vägar för att ansluta detta till stadens trafiknät och erforderliga omläggning av vägar/gator/VA.
Sanering av förorenad mark i Varberg
Projektet avser sanering av förorenad mark. Rivningsarbeten har utförts.
Ombyggnad av överföringsledningar i Varberg
Avser flytt av överföringsledning Norr (Ringhalsledningen) från planerade och pågående exploateringsområden i Södra Trönninge för att skapa möjlighet för planerade exploateringar samt rundmatning och försörjning mot kommande stadsdelen Västerport.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Tvååker-Varberg
Projektet avser nybyggnad av en överföringsledning mellan Tvååker och Varberg.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Varberg
Avser anläggande av infrastruktur med va-ledningar, gator/vägar, GC-bana, belysning mm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fotbollsplan i Varberg
Projektet avser ombyggnad till konstgräsplan.
Ombyggnad av gator mm på Lassabacka, Varberg
Projektet avser ombyggnad av gator mm. Byggstart oviss.
Nybyggnad av råvattenledning till sjön Neden i Varberg
Avser nybyggnad av råvattenledning mellan Ragnhilds Källa och sjön Neden.
Anläggande av park i Tvååker
Projektet avser anläggande av park samt en ca 250 meter gång- och cykelväg.
Ombyggnad av korsning i Varberg
Projektet avser ombyggnad av korsningen till cirkulationsplats vid Magasinsgatan - Trädlyckevägen till rondell.
Ombyggnad av korsning i Varberg
Projektet avser ombyggnad av korsningen vid Träslövsvägen - Österängsvägen till rondell. Byggstart tidigast oktober 2018.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Varberg
Projektet avser inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av skateboardpark i Varberg
Planer finns på nybyggnad av skatepark i Varberg. Byggplats är ännu ej fastställd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Varberg
Avser nybyggnad 2 vindkraftverk på 2 mw med en totalhöjd på 125 m.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 2 (C-D)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 450 meter som korsar motorvägen sydost om Klockaregården.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 1 (A-B)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 790 meter mellan Värnamovägen och Klockaregården.
Nybyggnad av lekplats i Varberg
Projektet avser nybyggnad av lekplats.
Ny beläggning på friidrottsanläggning i Varberg
Avser ny banbeläggning på löparbanor samt återställande av mark som använts under entreprenaden.
Anläggande av parkeringsplats i Varberg
Avser asfaltering av 15 - 20 parkeringsplatser. Avvaktar beslut om byggstart.
Rensning av betongslagg i dagvattenledning i Varberg
Avser rensning av betongslagg i befintlig dagvattenledning.
Laddstationer i Varberg
Projektet avser nya laddstationer.
Nybyggnad av plank i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - nybyggnad vindskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Varberg
Marklov Trönninge 10:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad 13 transformatorstationer Agnås 1:3,Kalsarebo 1:2,Moatånga 2:5,Moatånga 2:2,Gudmundared 1:11,Flyhult 1:10,Ranglebo 1:7,Karl Gustavs-backa 2:3,Algutsbo 1:16,Gudmundared 1:13,Gudmundared 1:5,Karl Gustavs-bua 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av campingplats i Varberg
Nybyggnad verksamhet.
Nybyggnad av golfbana i Varberg
Nybyggnad verksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av elladdningsanläggning för bilar i Varberg
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation till elladdningsanläggning för bilar samt asfaltering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: