Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungsbacka kommun
Avser utbyggnad av VA-ledningar. Området omfattar ca 130 fastigheter.
Nybyggnad av bullerskydd i Kungsbacka
Objektet avser nybyggnad av en skyddsbarriär (pelare på fundament med plastskärm) utmed järnvägen i två etapper. Den norra etappen uppgår till ca 240 m och den södra till ca 332 m.
Nya gator och torg i Kungsbacka
I projektet ingår : -Gångväg på allmän platsmark på norra och nordöstra sidan om ny idrottshall -Gång- och cykelväg på allmän platsmark på västra sidan om ny idrottshall -Torgyta på kvartersmark vid huvudentré för ny idrottshall. Objektet är beläget i Aranäs stadsdel i Kungsbacka kommun. Projektet avgränsas i norr av Läraregatan, i öster av ny stadsgatan i söder av Idrottsparken och i väster av nya skola.
Utbyggnad av kyrkogård och ny ekonomibyggnad i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård och nybyggnad av ekonomibyggnad.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Kungsbacka
Avtalstid:2020-11-01 - 2022-10-31 Option:2022-11-01 - 2023-10-31 Option:2023-11-01 - 2024-10-31
Ombyggnad av tunnel vid Åsa
Bergunderhåll och åtgärder mot inläckage.
Ny gång- och cykelväg längs väg 934 i Kungsbacka
2,2 km lång gång- och cykelväg längs väg 934, delen väg 939 vid Gressela – väg 932 vid Må.
Tillbyggnad av golfbana i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av anläggning, förråd och fler platser i restaurangen.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov för schaktning/utfyllnad dagvattenanläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov för schaktning/utfyllnad komplementbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Nybyggnad av mur i Kungsbacka
Bygglov för anläggande av mur.
Nybyggnad av mast i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av mast med tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av mur i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av va-ledning i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av va-installation/anläggning.
Nybyggnad av mur i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av verksamhet samt mur och/eller plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Kungsbacka
Bygglov för uppsättning av skylt, nybyggnad av plank, parkeringsplatser.
Tillbyggnad av campingplats i Kungsbacka
Bygglov för utökning och ändring av campingplats.
Tillbyggnad av golfbana i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av toalett.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: