Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Hylte

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Dammsäkerhetshöjande åtgärder i Hyltebruk
Projektet avser att anläggningen ska genomgå dammsäkerhetshöjande åtgärder och anpassas för att klara större vattenmängd. Konstruera en ny damm i betong, nya utskov och en jorddamm och förstärka dammslänterna samt installera instrument för att kunna övervaka dammen.
Nybyggnad av vindkraftverk i Örken
Miljöprövningsdelegationen beslutade 2013-12-18 att ge tillstånd till vindpark Örken med 25 verk med totalhöjd 185 meter i Halmstads och Hylte kommuner. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hyltebruk
Planer finns på uppförande av 5 verk 2MW/verk och med en maxhöjd på 150 meter. Avvaktar tillstånd. Oviss byggstart.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Hyltebruk
Den blivande skejtparken i Hyltebruk planeras bli 1 500 kvadratmeter stor, och ska enligt planerna stå klar nästa sommar i grönområdet mellan Forum och Nissan.
Ny- och ombyggnad av överföringsledning i Hylte
Projektet avser omläggning av vattenledning och ny spillvattenledning.
Sanering av va-ledning i Hyltebruk
Omfattar 400 meter. Objektet ligger stilla. Oviss byggstart.
Sanering av VA-ledning i Landeryd
Projektet avser sanering av VA-ledningar. Byggstart oviss.
Ombyggnad av spillvattenledning i Hyltebruk
Projektet avser relining av spillvattenledning inom Stora Ensos område.
Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Nybyggnad av transformatorstation på Amfrebo 1:5, Amfrebo 2:3, Gässlingsbo 1:5, Långaryds-Borgen 1:10, Långaryds-Hästerås 1:11, Visslebo 1:2 och Äskeryd 2:13.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hyltebruk
Anordnande av parkering.
Utvändigt underhåll av parkeringsplats i Hyltebruk
Förhandsbesked - Utvändig ändring av parkering.
Nybyggnad av VA-ledningar i Torup, Hylte kommun
Avser anläggande av dagvattenledning om 100 m och vatten- och spillvattenledning om ca 220 m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: