Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Hylte

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Örken
Miljöprövningsdelegationen beslutade 2013-12-18 att ge tillstånd till vindpark Örken med 25 verk med totalhöjd 185 meter i Halmstads och Hylte kommuner. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hylte
Avvaktar besked om tillstånd. Oviss byggstart.
Sanering av va-ledning i Hyltebruk
Omfattar 400 meter. Objektet ligger stilla. Oviss byggstart.
Anläggande av fibernät i Hyltebruk
Avser anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät.
Förarbeten och sluttäckning av deponi i Hylte kommun
Avser förarbeten och sluttäckning av deponi vid Borabo avfallsanläggning.
Sanering av VA-ledning i Landeryd
Projektet avser sanering av VA-ledningar. Byggstart oviss.
Ombyggnad av spillvattenledning i Hyltebruk
Projektet avser relining av spillvattenledning inom Stora Ensos område.
Upprustning av skolgård i Hylte
Upprustning av Unnaryds skolas yttre miljö avser markarbeten och elinstallationer såsom att: • nya lek- och aktivitetsytor tillskapas med ny lekutrustning och med nya målade figurer • nya grönytor tillskapas med nya planteringar • ny yttre belysning installeras. • bef lekutrustning ska renoveras Entreprenaden ska utföras i etapper.
Renovering av va-ledning i Hyltebruk
Hyltebruk. Renoveringen ska utföras med formpassade rör för tryckledning. Ledningen består av gjutjärn 200 mm, är cirka 700 meter lång och höjdskillnaden är cirka 43 meter mellan start- och slutpunkt. Arbetsområdet är på kommunal mark och innefattar skog, asfalterad gata och parkmark.
Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Nybyggnad av transformatorstation på Skärkehylte 1:3, Torups Djäknebol 1:34, Övregård 1:21, Rönnskog 2:5, Krokagård 1:3, Hulegård 1:9, Övregård 1:31, Lerbäckshult 1:22, Ekås 1:8, Kallarp 1:17, Rävsbo 1:4 och Hinnakull 1:14.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: