Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
TSK- och varmmassabeläggning i distrikt Väst
Distrikt Halmstad (DH) i distrikt Väst. Objekten är indelade i två (2) beläggningsgrupper DH01, DH02 med vardera två (2) huvuddelar utförande 2018 alternativt 2019.
Vägmarkering inom distrikt Halmstad
Entreprenaden är fördelad på grupp DH1, nyläggning med utförandekrav på nytt beläggningsslitlager samt grupp DH2, som omfattar underhållsmarkeringar med krav på funktion. Grupperna kommer att utgöra ett kontrakt.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Halmstad
Projektet avser nybyggnad kvarters gator, GC-banor, VA- och dagvattenledningar samt dagvattenmagasin, bullerskydd, schakt för fjärrvärme- och elledningar samt finplanering med bl a växter och plattytor inför nytt bostadsområde. Uppskattad kostnad.
Tankbeläggning i distrikt Halmstad
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DH21-2018.
Ombyggnad av stridsteknikfält i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av stridsteknikfält.
Nybyggnad av fotbollsplan samt flytt av GC-väg, Halmstad
Avser anläggande av ny fotbollsplan av naturgräs samt flytt av befintlig GC-väg.
Utbyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Avser tillbyggnad av befintlig korttidsparkering med bla tillkommande asfalterad yta om ca 1600 kvm med tillhörande dagvattenhantering samt komplettering av ny infart och allmän översyn och anpassning.
Arkeologisk undersökning i Söndrum, Halmstad
Avser upphandling av konsult för arkeologisk undersökning inom RAÄ 106 och 108 i Söndrums socken, Halmstad.
Tillbyggnad av campingplats i Halmstad
Bygglov för anordnande av campingtomter, karlstorps camping.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av bullerplank, sannarps grundskola.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av plank runt tillfällig toalett, ernst wigforss plats.
Nybyggnad av mur i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av stenmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning (flytt av befintlig) eld-002 vallavägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n148940 snöstorps mölla.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n148944 årnarp.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n148952 hallaberg.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n148941 björkås.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n148942 röinge.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n148943 bäckåkra.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, spmn672 vårdberget.
Utvändigt underhåll av badanläggning i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av badanläggning, montering av solceller, brottet.
Rivning av mur i Halmstad
Rivningslov - rivning av mur.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Marklov - anordnande av bullervall.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Marklov - anordnande av bullervallar.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - anordnande av jordvall/ljudvall.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - anordnande av jordvall/ljudvall.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - förberedelse inför nybyggnation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Marklov för tillfällig åtgärd anordnande parkering samt yta för containrar, mercado - 20180206-20280226.
Nybyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Periodiskt lov - anordnande av parkering/uppställningsplatser för husbilar, 3 st platser sommartid 1 maj - 30 september.
Stängsling av naturreservat i Halmstad
Projektet avser utbyte av befintligt stängsel (ca 1250 meter) ett äldre taggtrådsstängsel till ett fårnätstängsel med en övre eltråd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Upphandling av skyddsbarriärer mot översvämning, Halmstad
Upphandlingen omfattar köp och leverans av 500 meter skyddsbarriär mot översvämning inklusive 12 st inner- och 12 st ytterhörn. Inga tyngder för plastmembran ska ingå i upphandlingen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: