Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Flytt av Färjehamnen samt anläggande av ny hamn i Halmstad, etapp 1
Färjehamnen flyttas för att kunna utveckla nya stadsdelen Västerport.
Flytt av Industrihamnen och anläggande av ny hamn i Halmstad, etapp 2
Nuvarande hamnen flyttas åt nordväst och planeras ligga nära stadskärnan. Varbergs hamn är ledande i landet när det gäller export av sågade trävaror. Detaljplanen och miljötillstånd är klara.
Om- och nybyggnad av trafikplatser vid E6 i Halmstad
Ombyggnad av trafikplats 43 och nybyggnad av trafikplats 42.
Anläggande av kaj i Halmstad
Avser anläggande av färjeläge. Entreprenaden kommer att uppdelas i två delar. Första delen avser att förlänga befintlig kaj och andra delen är att göra förberedande fundament för en större upphöjd klaff till färja med anslutande ramp samt anpassa befintlig betongramp för en nedre stålklaff samt anläggning av en rörlig RoRo-klaff kallad Linkspan och ett trapp- och hisstorn för passagerarhantering kallat Passagerartorn. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av terminalytor och byggnader för kaj i Halmstad
komplett utförande av terminalytor och byggnader i Halmstad Hamn. Hör samman med projekt: 1533398.
Utbyggnad för nytt industriområde i Halmstad
Projektet avser utbyggnad för nytt industriområde med bl a gator, VA-ledningar inkl fördröjningsdamm, grovplanering av tomtmark avsedd för industrier, förberedelser för el, tele, opto och bredband.
Reparation av bro i Halmstad
Projektet avser reparation av bro efter brandskada och omfattar bl a rivning av befintlig stålöverbyggnad och skadade brolager, reparation av skadad betong på underbyggnad, utbyte av komplett stålöverbyggnad inklusive överbyggnad samt värmeinstallationer.
Leverans och installation av vattenreningstankar vid värmeverk i Halmstad
Avser tillverkning, leverans och installation av vattenreningstankar till Kristinehedsverkets avfallspannor (P1 & P2).
Anläggande av överföringsledning i Halmstad etapp 2
Projektet avser en överföringsledning för vatten och spillvatten. Total längd ca 10 km. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av väntutrymmen i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av vänt utrymmen.
Rivning av transformatorstation i Halmstad
Rivningslov - rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - uppfyllnad inför byggnation av industribyggnad/lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - förberedande markarbeten till paveljongetablering.
Ombyggnad av va-ledning i Halmstad
Bygglov för anordnande av parkering till flerbostadshus samt ändring av va i källaren Grenen 3,6.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av padelbana utomhus.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n120340 röinge samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n150449 hilleshult.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n150450 esmared.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n150451 skenekull.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n150454 örlid.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n151900 västkustägg.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för uppställning av sopcontainer samt nybyggnad av plank.
Ny vandringsväg för fisk vid Laxberg, Svartån
Avser rivning av befintlig fiskväg, rivning av delar av bro, ny anslutning till bro, ny fiskväg inkl luckor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: