Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av personbangården vid Halmstad C
Ombyggnad av bangård, nytt plattformsläge vid spår 5, slopning av plattformsförbindelse, ny planskild förbindelse mellan mittplattformar och bussterminal.
Utbyggnad av oceanhamnen i Halmstad
Avser utökning/tillbyggnad av kaj med 100 meter, 50 meter åt vardera hållet i djuphamnen, höjning av hamnområdet samt ombyggnad av bulkterminalyta.
Nytt exploateringsområde för industri i Kistinge
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt industriområde.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Halmstad
Projektet avser nybyggnad kvarters gator, GC-banor, VA- och dagvattenledningar samt dagvattenmagasin, bullerskydd, schakt för fjärrvärme- och elledningar samt finplanering med bl a växter och plattytor inför nytt bostadsområde.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Halmstad, etapp 2
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Ombyggnad av torg i Halmstad
Avser ombyggnad av torg. och framåt. Avser byte av markbeläggning.
Exploatering för verksamhetsområde i Halmstad
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde.
Varmmassabeläggning i distrikt Halmstad
Varmmassabeläggning och infräsning. Omfattar objekt N611 Vapnö-Stålsberg, N613 Harplinge-Rävinge, N728 Torup-Kinnared och N730 Skärkehylte-Landeryd.
Anläggande av kaj i Halmstad
Avser anläggande av färjeläge. Entreprenaden kommer att uppdelas i två delar. Första delen avser att förlänga befintlig kaj och andra delen är att göra förberedande fundament för en större upphöjd klaff till färja med anslutande ramp samt anpassa befintlig betongramp för en nedre stålklaff samt anläggning av en rörlig RoRo-klaff kallad Linkspan och ett trapp- och hisstorn för passagerarhantering kallat Passagerartorn. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad för nytt industriområde i Halmstad
Projektet avser utbyggnad för nytt industriområde med bl a gator, VA-ledningar inkl fördröjningsdamm, grovplanering av tomtmark avsedd för industrier, förberedelser för el, tele, opto och bredband.. Byggstart årsskiftet 2018/2019.
Utbyte av 50kV-ställverk samt transformatorer i Halmstad
Utbyte av 50kV-ställverk som omfattar cirka sju fack. Även två 50/10kV transformatorer byts ut.
Reparation av bro i Halmstad
Projektet avser reparation av bro efter brandskada och omfattar bl a rivning av befintlig stålöverbyggnad och skadade brolager, reparation av skadad betong på underbyggnad, utbyte av komplett stålöverbyggnad inklusive överbyggnad samt värmeinstallationer.
Nybyggnad av vänt utrymmen i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av vänt utrymmen.
Ombyggnad av va-ledning i Halmstad
Bygglov för anordnande av parkering till flerbostadshus samt ändring av va i källaren Grenen 3,6.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av padelbana utomhus.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n150449 hilleshult.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n150450 esmared.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n150451 skenekull.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n150454 örlid.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n151900 västkustägg.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - uppfyllnad inför byggnation av industribyggnad/lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - förberedande markarbeten till paveljongetablering.
Rivning av transformatorstation i Halmstad
Rivningslov - rivning av transformatorstation.
Ny vandringsväg för fisk vid Laxberg, Svartån
Avser rivning av befintlig fiskväg, rivning av delar av bro, ny anslutning till bro, ny fiskväg inkl luckor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: