Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Södra Halland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av trafikplats i Halmstad
Objektet omfattar utbyggnad av ny trafikplats vid Laholmsvägen/Andersberg i Halmstad. Objektet omfattar bla. följande arbeten. • Tillfällig förbifart • Asfaltytor inkl överbyggnad • VA-ledningar • El- och teleledningar • Belysningsanläggning • GC-tunnel • Plantering
Anläggande av ny vattentäkt i Halmstad
Projekt i planeringsskede.
Nybyggnad av bro i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bro. Upptaget i investeringsbudget.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Halmstad
Objektet omfattar uppförande av allmän platsmark för en ny stadsdel inom Bergsgård 1:6 med flera. Planområdet omfattar ca 40 ha. Projektet kommer att ske i 3 etapper.
Exploatering för bostadsområde i Halmstad, etapp 2
Exploatering för nybyggnad av bostadsområde med 400-500 bostäder innehållande villor, flerbostadshus, radhus, skola och förskola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt exploateringsområde för industri i Kistinge
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt industriområde.
Exploatering för verksamhetsområde i Halmstad
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde.
Ombyggnad av torg i Halmstad
Avser byte av markbeläggning kring torg i egen regi.
Reparation av bro i Halmstad
Projektet avser reparation av bro efter brandskada och omfattar bl a rivning av befintlig stålöverbyggnad och skadade brolager, reparation av skadad betong på underbyggnad, utbyte av komplett stålöverbyggnad inklusive överbyggnad samt värmeinstallationer.
Avkortade tågvägar i Halmstad
Halmstad C bandel 630.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar m.m i Halmstads kommun
Avser utbyggnad av bostadsområde som omfattar bl.a gatubyggnad, VA-ledningar, el, opto, bredband och belysning.
Utbyggnad av dagvattenmagasin i Halmstads kommun
Avser utbyggnad av dagvattenmagasin i anslutning till Motor Halland. Omfattar bl.a dagvattenmagasin inklusive VA-ledningar, markanläggning, anslutningsvägar och driftsvägar.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstads kommun
Avser byte av naturgräs till hybridgräs på Örjans vall. Omfattar även byte av dräneringssystem, bevattningsanläggning, planvärme m.m.
Renovering av lekplats i Halmstad
Avser renovering av lekplatsen Sagoängen. En 40 meter lång linbana, en snurrig karusell och lekhus i form av en svamp. Belysning, väderskydd och fler picknickbord.
Plankorsningsåtgärder i Drared
Ombyggnad till B-anläggning.
Ny centraldammsugare vid värmeverk i Halmstad
Avser centraldammsugarutrustning till Halmstads Energi och Miljös Avfallskraftvärmeverk bestående av bl.a. ett vakuumaggregat, två filteravskiljare, installation och mindre mängd rördragning.
Renovering av lekplats i Halmstad
Avser renovering av lekplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 2 transformatorstationer hede Perstorp 36:1.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av elverk i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av elstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n554.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n153274.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n153275.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n153276.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation,n153272.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation,n153274.
Nybyggnad av mur i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av tält - varje år 15/9 - 15/12 samt uppförande av mur.
Nybyggnad av mur i Halmstad
Bygglov för uppförande l-stöd/mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Bygglov för uppsättning av skylt samt parkeringsplatser.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - utbyggnad av allmän platsmark (ny anslutning av vågbrytaregatan till oljevägen).
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - tillgänglighet hållplats + cykelparkering.
Ombyggnad av plankorsning i Halmstad
Reflexband i bommarna, pyramidmattor och stängsel.
Staketåtgärder i Halmstad
Projektet avser staketåtgärder.
Rivning och nybygnad av discgolfbana på Sannarp, Halmstad
Denna anläggning har nio banor som alla är mycket nergångna. Teknik och fritidsförvaltningen vill under hösten/vintern riva och bygga en helt ny discgolfanläggning i parken för att gynna spontanidrott i en stadsdel där andelen föreningsaktiva barn och ungdomar är låg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: