Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av biogasanläggning i Falkenberg
Avser nybyggnad av förbehandlingsanläggning på ca 1100 kvm.
Ny- och ombyggnad av gator mmi Falkenberg
Projektet avser ny- och ombyggnad av gator, gågator och strandpromenad.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 768 mellan Morup-Ås
Ca 9 km lång sträcka, 2,5 m bred. Del av Kattegattleden.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg, etapp 5
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg, etapp 6
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser anläggande av gator och VA-ledningar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
ÄFS - Ätrafors. Totalombyggnad 50/10kV.
Ombyggnad av gata i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av gata.
Exploatering av bostadsområde i stafsinge
Planerat projekt ur budget. Uppskattad byggstart.
Upprusning av gångstråk i Falkenberg
Projektet avser upprustning och förstärkning av gångstråk längs Ätran.
Anläggande av gator och VA-ledningar, Falkenbergs kommun
Avser anläggande av cirkulationsplats, gator och VA-ledningar.
Reparation av kaj i Falkenberg
Avser reparation av kaj. Nya betongytor samt mindre reparationer.
Nybyggnad av bro över Högvadsån i Ullared, Falkenberg
Objektet avser utförande av nu bro över Högvadsån med tillfarter i Lia Hallands län i omedelbar anslutning till den befintliga bron.
Portal till vallarnas lekplats i Falkenberg
Avser upphandling av portal till lekplats.
Ramavtal avseende trafikanläggningar, VA m.m. Falkenbergs kommun
Avser ramavtal gällande följande konsulttjänstkategorier: Trafik Konstruktion broar, hamnanläggningar VA-utredningar Miljötekniska sedimentundersökningar i vattenmiljö Avtalstid: 2 år med möjlighet till 1+1 års förlängning.
Ramavtal avseende konsulttjänster för markprojektering, Falkenbergs kommun
Avser ramavtal gällande löpande behov av tjänster såsom utredning och projektering m. m. inom följande konsulttjänstkategorier: Detaljprojektering mark och gata Offentlig belysning Geoteknik Miljötekniska markundersökningar Upphandlingsförfarande Avtalstid: 2019-12-01--20121-11-30 Option 2012-12-01--2022-11-30 Option 2022-12-01--2023-11-30
Ombyggnad av korsning i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av korsning.
Upphandling av lekplatsutrustning till lekplats i Falkenberg
Upphandling av större lekplatsutrustning.
Ramavtal avseende hållplatsservice, Falkenberg
Upphandlingen avser skötsel, underhåll och reparation av utrustning på samtliga busshållplatser i Hallands län, samt skötsel, underhåll och reparation av utrustning på sju tågstationer
Nybyggnad av parkeringsplats i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov för parkering.
Nybyggnad av mur i Falkenberg
Uppföra mur/plank.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Falkenberg
Marklov för höjning av bullervall.
Ombyggnad av markanläggning i Falkenberg
Marklov förarbete inför nybyggnad av industri.
Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad av nätstation samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Falkenberg
Nybyggnad av reservkraftsbyggnad.
Nybyggnad av ställverk i Falkenberg
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: