Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Gotlands län

Gotland (57)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny infrastruktur på Tofta skjutfält på Gotland etapp Infra
VA, el- och värmeförsörjning, vägar, planer, mark, stängsel och grindar.
Nybyggnad av gång- o cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn
Den aktuella utbyggnadsetappen omfattar en förlängning av gång- och cykelvägen från där nuvarande gång- och cykelväg slutar (norr om Västergarn) ner till Klintehamn, en sträcka på drygt 7 km. 2 nya gc-broar.
Nybyggnad av cirkulationsplats och gc-bro i Visby
Ny cirkulationsplats över färjeleden från Äppellunden i norr till Visborgsområdet i söder. Även ny gc-väg med bro över Färjeleden.
Nybyggnad av elanslutning vid färjeläge i Visby Hamn
Totalentreprenad avser att försörja Destination Gotlands färjor med landström till frekvenserna 50 och 60Hz när de ligger för kaj i Visby hamn. Entreprenören ska projektera, bygga, driva, underhålla mm och leasa ut anläggningen till och med 2037-01-31 till Region Gotland.
Nybyggnad av en kaj och båtshamn i Burgsviks
Avser en nybyggnad av båtshamn och en ny kaj.
Nya krafttransformatorer på Gotland
Avser fem krafttransformatorer inkl platsmontage.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser på Gotland
Ca 15 hållplatser utmed linjerna 10, 11 och 20. Kontrasterande yta mot körbanan längs med hållplatsen, justering/höjning av kantsten.
Exploateringsarbete för bostadsområde i Visby
Avser nybyggnation av gata för nytt bostadsområde.
Utbyggnad av va-system i Gnisvärd, etapp 3
Avser anläggning av nya spillvattenledningar samt en spillvattenpumpstation, man kommer även att ersätta äldre vattenledningar. Omfattar ca totalt 4 km ledningssträcka.
Anläggande av gång & cykelvägar samt parkeringsplats.
Anläggande av gång och cykelvägar samt parkeringsplats och mindre gata.
Anläggande av gång- och cykelvägar på A7-området i Visby
Avser nybyggnad av tre gång- och cykelvägar på A7-området.
Ny överföringsledning mellan Kvarnåkershamn - Alva, Gotland
Avser va-ledningar på en sträcka om ca 14 km.
Va-förnyelse i Stjärnrike, Gotland
Avser byte av dagvatten-, dricksvatten- samt spillvattenledningar i området Strjärnrike. Det skall även anläggas en ny servisbrunn åt Gotlandshem med ny servisledning till varje byggnad. Stjärngatan-Siriusgatan i Visby. Avser en längd om ca 270 meter + 230 meter.
Ny överföringsledning mellan Eksta-Fröjel, Gotland
Avser va-ledningar på en sträcka om ca 6,5 km.
Ny överföringsledning mellan Silte - Eksta, Gotland
Avser va-ledningar på en sträcka om ca 6,5 km.
Infodring av spillvattenledningar i Burgsvik
Avser schaktfri infodring av 426 m spillvattenledning.
Infodring av spillvattenledningar i Roma
Avser schaktfri infodring av 583 m spillvattenledning.
Anläggande av provisorisk gångbro, Visby kryssningskaj
Avser ny provisorisk gångbro i anslutning till det nya kryssningskajsområdet, över länsväg 142.
Anläggande av lekplats i Visby.
Avser anläggande av lekplats, belysning, grönytor samt plantering av träd-.
Infodring av spillvattenledningar i Fårösund
Avser schaktfri infodring av 83 m ledning och renovering av två stycken nedstigningsbrunnar.
Väg- och beläggningsarbeten i Visby
Avser väg- och beläggningsarbeten i naturreservat Langhammars.
Ombyggnad av va-ledning i Visby
Anmälan installation/ändring av va.
Nybyggnad av biogasanläggning i Visby
Uppförande av kompressorstation.
Nybyggnad av mast i Visby
Uppförande av mobilmast, höjd 60 m, med 3 teknikbodar.
Nybyggnad av mur i Visby
Uppförande av mur.
Nybyggnad av nätstation i Visby
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av plank i Visby
Uppförande av plank, montering av markis samt ändring av markbeläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation (samt rivning av befintlig).
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av mur i Visby
Underhåll av mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Nybyggnad av nät/transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordna parkeringsplats och uppföra skylt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordnande av parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: