Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sandviken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt värmeverk i Sandviken
Sandviken Energi planerar en ny anläggning för fjärrvärme som ska försörja ca 10 000 hushåll. Man väljer nu mellan två alternativa vägar, antingen en egen anläggning med värmepanna eller att ansluta sig till Gävle.
Nya konstgräsplaner i Sandviken
Skogsvallen i Stensätra beräknas starta 2020, Svibacken och Jernvallen startar troligen 2021. 11-mannaplaner
Ny- och ombyggnad av cirkulationsplasts i Sandviken
Järbovägen -Industrivägen - Gävlevägen. Separata höger-svängfält i bef cpl.
Nybyggnad av 24/12 kV fördelningsstation i Sandviken
En ny transformatorstation 24/12 kV skall byggas i Sandviken. I entreprenaden ingår projektering, konstruktion, mark‐ och byggnadsarbeten, montage, provning, idrifttagning och dokumentation till en helt driftklar anläggning. Den nya fördelningsstationen kommer att ersätta befintlig. Rasering av befintlig byggnad ingår i entreprenaden.
Ombyggnad av entréer samt friluftsanordningar i Färnebofjärdens nationalpark
Avser arkitekttjänst för att utforma entréområden och friluftsanordningar i Färnebofjärdens nationalpark, Gävleborgs län.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation på Storvik 12:90, Ovansjö-Bro 5:15, Ovansjö-Bro 42:1, Vall 8:4, Vall 4:5, Ovansjö-Bro 3:9, Vall 13:1, lövbacken 2:1 och Östanå 2:1.
Ledningsinspektion av huvudledning för spillvatten i Sandvikens centrum
Entreprenaden omfattar ledningsinspektion av huvudledning (självfall) för spillvatten med spolning och tv-inspektion. Ledningsstråket (E1-E3) sträcker sig från kanalen inne i Sandvikens centrum och söderut med slutpunkt vid Hedåsens reningsverk. Ledningsdimensioner sträcker sig från 450 – 900, och den totala längden är ca 3,3 km.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: