Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Ljusdal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av planskild korsning mellan Smedgatan/Norra Stambanan i Ljusdal
Bomanläggningen rivs och en ny vägport under järnvägen planeras.
Ny förstärkningslina längs järnvägen mellan Ramsjö-Ljusdal
Dragning av ny förstärkningslina ca 47 km samt montage av ca 280 st kontaktledningsstolpar inkl fundament.
Ny förbindelse mellan Centrum-Östernäs i Ljusdal
Ur investeringsbudget 2015-2017. Del av Östernäs 11:4 och 11:6.
Sanering för Östernäs handelsområde i Ljusdal
Sanering på del av Östernäs 11:4 och 11:6.
Växelbyte i Hennan
Avser byte av 2 växlar.
Byte av ledningar i mark mm i Järvsö
Projektet avser att på totalentreprenad genomföra byte ledningar i mark mm. Entreprenaden innefattar rör- och isoleringsarbeten. (bla. byte ledningar i mark och inkopplingar på bef tappvatten- och värmesystem), byggarbeten. (bla. markarbeten, håltagning och efterlagning) samt elarbeten.(bla. kabelutsättning inför schaktarbeten). Adresser: Stationsgatan 15 och 17 samt Turistvägen 60, 62 o 64, Stationsgatan 31, 33 o 35.
Nybyggnad av damm i Ljusdal
Anläggande av dagvattendammar på åkersta 29:1 i ljusdal.
Nybyggnad av ställverk i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverk på stene 4:20 i järvsö.
Nybyggnad av mast i Ljusdal
Ansökan om bygglov för vindmätningsmast och teknikbod på gräningsvallen 1:4 i mellansjö.
Nybyggnad av mur i Ljusdal
Ansökan om bygglov för åtgärdande av grindstolpe och q-märkt mur på stenhamre 20:12 i ljusdal.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: