Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Ljusdal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk norr om Los
Projektet avser att bygga Ca 92 verk.
Ny förbindelse mellan Centrum-Östernäs i Ljusdal
Ur investeringsbudget 2015-2017. Del av Östernäs 11:4 och 11:6.
Sanering för Östernäs handelsområde i Ljusdal
Sanering på del av Östernäs 11:4 och 11:6.
Exploatering för villatomter på Öjeberget, etapp 3
Det planeras för 16 villatomter.
Ombyggnad av korsning väg 83/696 i Järvsö
Korsningen ska få ny utformning och anpassas till lastbilstrafik. Nytt norrgående vänstersvängfält, gc-vägar och busshållplatser.
Ombyggnad och utv underhåll av vattentorn i Färila
Projektet omfattar renovering av fasad samt invändig renovering.
Nybyggnad av damm i Ljusdal
Ansökan om marklov för anläggande av dagvattendammar på åkersta 29:1 i ljusdal.
Nybyggnad av ställverk i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverk på stene 4:20 i järvsö.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på sörby 1:17 i järvsö.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på tå 3:34 i järvsö.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på ulvsta 1:4 i järvsö.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på ulvsta 9:28 i järvsö.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på älvästra 2:59 i järvsö.
Nybyggnad av mast i Ljusdal
Ansökan om bygglov för vindmätningsmast och teknikbod på gräningsvallen 1:4 i mellansjö.
Nybyggnad av mur i Ljusdal
Ansökan om bygglov för åtgärdande av grindstolpe och q-märkt mur på stenhamre 20:12 i ljusdal.
Nya avlopp för fastigheter i Hovra
5-10 fastigheter som berörs. Avveckling av nuvarande reningsverk. Nya trekammarbrunnar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: