Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av lokalnät, Paket Gävleborg, för Ellevio
Eltel har ingått avtal med Ellevio AB avseende projekt Gävleborg. Till den del dessa arbeten innehåller mark-, kabel och raseringsarbeten har inte Eltel tillräckliga egna resurser för utförande av arbetena utan anlitar underentreprenörer.
Förstärkning av väg 771 vid Österstråsjö
Avser bärighetsåtgärder (BK4), förstärkning och breddning. 6 km grusväg.
Ledbelysning gata och park, Hudiksvalls kommun
Planerat projekt ur Investeringsbudget, kommer pågå löpande.
Utbyggnad av va-ledning i Hudiksvall
Avser utbyggnad av va-ledning i Hamre / Storbyn i Hudiksvall.
Renovering av broar i Hudiksvalls kommun
Planer finns för renovering eller rivning av gröna bron i Iggesund.
Byte av värme- och vs-kulvertar vid bostadshus i Hudiksvall
Avser att byta/ersätta befintliga värme- och vv-/vvc-kulvertar mellan undercentral och ut till samtliga huskroppar. Ersätta befintlig kallvattenservis för samtliga huskroppar. Ansluta ny kulvert – och kallvattenrör mot befintliga ledningar i golv i samtliga huskroppar. Byte av insatser i befintliga radiatorventiler samt montering av nya termostatkroppar.
Renovering av broar i Hudiksvalls kommun
Planer finns för renovering av bro i Friggesund över Svågan.
Ombyggnad av badplats i Hudiksvall
Avser avloppstank vid badplatser i Hudiksvalls kommun samt lite upprensning.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten idenors-hamre 3:4.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten solberg 1:13.
Nya vattenkiosker (tappställen) i Hudiksvall
2 stycken under 2020. Placering ej klar.
Säkerhetsåtgärder vid gc-väg, Hudiksvall
För säkrare trafikering vid parkering mm

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: