Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Fjärrblockering samt nytt signalställverk i Mora
Utbyte av befintligt signalställverk till nytt datorställverk, nybyggnad av ytteranläggning.
Upprustning av yttre miljö i Mora
Avser markarbeten för bostadsområdet kv. Valhall, som inringas av gatorna Vasagatan, Hantverkaregatan och Millåkersgatan i Mora kommun. Utöver restaturering av ytskikt och dess överbyggnader, ska parkeringar med dess tillfartsvägar flyttas i viss mån. Dagvatten- och fjärrvärmeledningar ska bytas ut.
Ombyggnation av VA-nät i Mora kommun
Avser omläggning av VA-ledningar i Våmhus, Mora kommun, Dalarnas län.
Ombyggnad av gata i Mora centrum
Avser ombyggnad av Moragatan inom centrala Mora. Moragatan är idag enkelriktig på delar av sträckan och ska nu byggas om till dubbelriktad trafik, 6,5 meter bred med trottoarer på båda sidor samt längsgående parkeringsplatser och trädallé.
Åtgärder av markföroreningar i Mora
I etapp 3 kommer resterande parkmark ut med sjön Siljan samt den vid behov befintliga gång och cykelvägen att saneras.
Nybyggnad av gc-väg i Mora
Strandskyddsdispens för anordnande av gång- och cykelväg.
Nybyggnad av plank i Mora
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: