Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Malung-Sälen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av vindkraftverk Ripfjället i Malung-Sälen/Torsby
Wpd undersöker möjligheterna att bygga en vindkraftspark om 30 vindkraftverk på höjdområdena runt Ripfjället i Malung-Sälens och Torsby kommuner. En parklayout med 30 stycken 6 MW-verk skulle ge en årsproduktion på ca 670 GWh och skulle räcka för att försörja drygt 130 000 villor med hushållsel.
Ledningsflytt och justering av ledning i Sälen
I samband med stationsutbyggnad i Sälen måste Ellevio flytta några av sina befintliga ledningar till nya fack i ställverket. Ledningsflytten innefattar L1871 (72,5 kV) och L46 (130 kV). Ombyggnationen innefattar sträckan från Sälens ställverk där L1871 är sambyggd i dubbelportalstolpar med L46 Sälen - Åsen (145 kV). Syftet med ombyggnationen är att bygga isär de båda ledningarna för att öka driftsäkerheten samt att möjliggöra plats för planerad utbyggnad av 145 kV-nätet. Ombyggnationen innefattar en sträcka av ca 1,1 km för L1871, mellan ställverket i Sälen upp till den avgreningspunkt där L1871 slackas ner i en säng och viker av från L46.
Leverans av transformator till kraftledning i Sälen, Dalarna
1 power transformer to substation Sälen, Sweden. The transformer will be connected to the 130 kV network on the HV side and 50 kV on the LV side. Size is 150 MVA. Delivery on site in Q3 2020.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Sälen-Kläppen
Avser att säkra tillgång till kommunalt dricksvatten i Kläppen område enligt nuvarande och kommande Kommunens översiktsplan. Objektets läge: I Västerdalälven mellan Sälen by och Kläppens skidanläggning.
Nybyggnad av väg och gång- och cykelbana, Malung
Avser ny väg och GC-bana inklusive belysning. Vägen ska vara grusad senast 2020-11-30 för att sedan ligga över vintern 2020-2021. Slutbesiktning 2021-06-30.
Ombyggnad av Mekanopannan-Värmeverket, Malung
Utbyte befintlig retortinmatning, ersättes med ny rosterkasett.
Nybyggnad av lekplats/utemiljö i Malung
Anläggande av utemiljö på Ungärde skola
Tillbyggnad av fjärrvärmeverk i Malung
Tillbyggnad av fjärrvärmeverk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malung
Tudsbegränsat bygglov för parkering.
Nybyggnad av ställverk i Malung
Bygglov för nybyggnad av kontrollbyggnad ställverk och sabotageskydd för transformator på osanden 3:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på mornäs 6:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på sörsjön 10:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på transtrands kyrkby 4:8.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Malung
Bygglov för uppförande av höghöjdsbana på Västra Sälen 5:3 (flytt av befintlig bana).
Ombyggnad av markanläggning i Malung
Marklov för schaktningsarbeten.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation på Rörbäcksnäs 2:11, 17:10, 11:116 och 26:5,.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: