Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av krafttransformatorer, Dala Energi AB, Leksand
Avser inköp av två nya krafttransformatorer (55/11 kV, 31,5/40 MVA) för att ersätta befintliga krafttransformatorer T1 och T2 i station M10 Övermo. I sidoentreprenad upphandlas anslutning av primär- och sekundäranslutningar inkl. kontrollkablar och anpassning för uppställning och idrifttagning av nya krafttransformatorerna. Denna upphandling omfattar uppställning och montage till driftfärdigt skick av de nya krafttransformatorerna. Anbudsgivaren skall efter beställning från köparen leverera, transportera och montera på plats båda transformatorerna till driftfärdigt skick. Leveransen består av två 55/11 kV; 31,5/40 MVA transformatorer.
Nybyggnad av reservkraft vid anläggningar i Leksand och Säter
Avser nybyggnad av permanent reservkraft vid anläggningen i Leksand (huvudkontor) och anläggningen i Säter (kontor). Option på ytterligare två permanenta och två mobila reservkraftsaggregat finns på projektid: 1637099.
Anläggande av överföringsledning mellan Leksand-Tällberg
Avser bottenförlagd sjöledning för vatten mellan Barkdal och Orsandbaden (sträcka ca 520 m) samt för vatten och tryckavlopp mellan Hjortnäs och Tällberg (sträcka ca 3300 m) inklusive landanslutningar. I Barkdal, Orsandbaden och Hjortnäs utförs landanslutning med borrning. I Tällberg utförs landanslutning med grävning.
Ombyggnad av korsning vid väg 70 i Leksand
Breddning av väg 70, nytt vänstersvängfält.
Byte av rörbro vid Limsjö utlopp
Avser byte av befintlig rörbro (W389) vid Limsjöns utlopp mot en ny. Objektet är beläget i Leksands kommun länsväg 929 vid Norsbro.
Omläggning av konstgräs vid Siljansvallen i Leksand
Avser omläggning av konstgräs samt justeringar av sättningsskadade ytor.
Anläggande av löparbanor vid Siljansvallen i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Ombyggnad av markanläggning i Leksand
Marklov för anläggande av markyta för aktiviteter, avverkning av tall.
Nybyggnad av plank i Leksand
Nybyggnad plank, bäverhyddan, Nybyggnad plank, vattenreningshuset Noret 54:1.
Nybyggnad av nöjesfält i Leksand
Nybyggnad slänggunga med teknik- och kontrollrum, nytt staket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: