Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av Sportfältet i Borlänge
Olika alternativ finns för utveckling av Sportfältet i Borlänge. Visionen är att utveckla Sportfältet till en lockande mötesplats för olika åldrar och intressen med fokus på folkhälsa och ekologi.
Ny anslutning av ledning i Repbäcken
Repbäcken CT29, anslutning av ny ledning, 11 km.
Sanering av mark i Borlänge
Sanering av en före detta kemtvätt.
Utbyggnad av kommunalt avlopp och stadsnät i Lennhedenområdet, Borlänge, etapp 1
Nybyggnad av vatten- och spillvattenanläggning (såväl LTA som konventionella självfallsledningar), el och förberedelse för stadsnät. Inom objektet finns både kommunala och privata vattenledningar. Entreprenaden för område Norr omfattar cirka 8,5 km ledningsdragning och anslutning av cirka 160 fastigheter. Etapp 2 finns på projektid: 1626141
Anläggande av infartsvägar i Borlänge
Planer finns för anläggande av infartsvägen till området Jakobsdalen.
Upprustning av park och gc-stråk mm. i Borlänge
Planer finns för anläggande och upprustning av befintlig Bananpark, torgbildningar och gc-stråk.
Ombyggnad av väg och rondell i Borlänge, etapp 3
Avser ombyggnad av Hagavägen på sträckan Röda vägen - Masergatan, samt ombyggnad av Röda vägen på sträckan 30 m norr Hagavägen till 20 m söder Tägtvägen. Objektet inkluderar ombyggnad av Hagarondellen.
Erfaren projektingenjör till vägprojekt i Borlänge
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga uppdraget med maximalt 24 månader fördelat på maximalt 2 perioder.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av mast i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Borlänge
Bygglov för uppsättande av bullerplank.
Nybyggnad av plank i Borlänge
Bygglov för uppsättande av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Marklov för anläggande av grusad parkering.
Nybyggnad av väg i Borlänge
Marklov för anläggande av ny grusparkering med anslutande väg, räddningsväg och gångbana till bad.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för ändring av marknivå.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: