Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Borlänge
Väglängd 1105 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Exploateringsområde i Borlänge, delplan 2
Föreslagen detaljplan ger möjlighet till bebyggelse av villor, radhus och flerbostadshus i högst tre våningar. 40-50 bostäder.
Anläggande av en halkbana samt utbildningshall i Borlänge
Trafikövningsplatsen omfattar en asfalterad bana med tillhörande byggnad. På området kommer en stor grusyta finnas tillgänglig för framtida manövreringsprov upp till storleken lastbil med släp. Även en asfalterad bana anpassad för manövreringsprov för motorcykel. Byggnaden får måtten 24x30 meter och uppföres delvis i 2 plan och kommer att inrymma teorisalar, personalutrymmen, omklädningsrum, reception och ett garage kombinerat med en upplevelsesal.
Exploateringsarbeten för kontors-/handelshus i Borlänge
Projektet omfattar anläggande av gata, park samt gc-väg.
Ombyggnad av väg 635 mellan Tolsbo-Tunet
Gång- och cykelåtgärder.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Borlänge
Objektet avser anläggning av gator och gång- och cykelväg, flytt av Studievägen, anläggning av VA-ledningar, belysningsanläggning, flytt samt nyanläggning av el- och opto.
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 2
Planerat projekt. Berörd sträcka ca 300 m. Etapp 1 finns på projektid: 1025719
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 3
Planerat projekt. Omfattning oklar. Etapp 1 finns på projektid: 1025719
Byggande av stadsdelslekplats i Borlänge, etapp 2
Avser en ny stadsdelslekplats planeras mellan Tjärna Ängar och Paradiset.
Byggande av stadsdelslekplats i Borlänge, etapp 3
Avser en ny stadsdelslekplats planeras mellan Tjärna Ängar och Paradiset.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Avser ny transformatorstation Halvars, ska byggas för att bl a kunna försörja kringliggande förbrukare med mera effekt.
Upprustning av parker i Framtidsdalen och Hushagen, Borlänge
Projektet avser anläggningsarbeten för upprustning av två parkområden.
Ombyggnad av väg i Torsång Centrum, Borlänge
Torsång Centrum samt skola. Gc-väg.
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 1
Planerat projekt. Denna etapp avser anläggande av ny gata och ledningar, samt infrastruktur under mark. Berörd sträcka ca 300 m.
Upprustning av Domnarvsvallen I Borlänge
Man kommer att se över det så kallade skalskyddet, inhägnaden av området. Nya säkrade och tillgänglighetsanpassade entréer. Ny läktare med ett antal sittplatser. Kiosker
Förbättring av park i Borlänge
Omfattning okänd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Borlänge
Ändrad användning del av industribyggnad till friskvårdsanläggning.
Ombyggnad av bulleravgränsare i Borlänge
Marklov för höjning av befintlig bullervall och bygglov för flytt av befintligt bullerplank av grådarondellen.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för anläggande/utökning av befintlig parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för flytt av befintliga transformatorer samt nybyggnad av 3 st transformatorer och ett ställverk.
Nybyggnad av nätstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av it-station.
Nybyggnad av nätstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av ställverk i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av gc-väg i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av anläggning / gång och cykelväg.
Konsultuppdrag avseende byggplatsuppföljning i Västra Dalarnas län
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3 optionsår.
Förstudie för multifunktionell våtmark
Avser förstudie för multifunktionell våtmark vid Lusmyran.
Målning av p-platser i Borlänge
Avser målning av 96 p-platser (termoplastisk massa) på Skomakargatan 1-13 i Borlänge.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: