Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 293 mellan Holbacken-Ängesgårdarna
Nysträckning och ombyggnation av väg 293 mellan Holbacken och Ängesgårdarna, samt erosionsskydd i Dalälven.
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder längs Dalabanan
Förlängning av mötesspår, ny bredare stationsperrong (tillgänglighetsanpassad).
Värmebeläggning i region Mitt, Del 1
Värmebeläggningsarbeten i Dalarnas och Jämtlands län.
Halvvarm massabeläggning i region Mitt/Dalarna och Jämtlands län
Halvvarma massabeläggningsarbeten i Dalarnas och Jämtlands län. Beläggningsgrupper W10 och Z10.
Sanering av mark i Borlänge
Avser sanering av mark.
Nya mellanblock längs järnväg sträckan Fagersta-Frövi
2 nya mellanblock Skinnskatteberg-Krampen och Spannarboda-Sällinge.
Anläggande av GC-väg och VA-ledningar i Borlänge
Avser anläggande av GC-väg med belysning samt VA-ledningar längs Faluvägen på sträckan Hemgatan-Barbergsvägen.
Ombyggnad av gångbanor mm i Borlänge Centrum
Avser schaktning/fyllning för ny överbyggnad där befintliga plattor inte har rivits på befintliga gångbanor. Mellan Wallingatan och Tunagatan är gatan samt kantsten sedan tidigare återställd. Objektet avser sten- och plattläggning av hela Målaregatans bredd på sträckan Jussi Björlings torg - Wallingatan inklusive arbeten med ny överbyggnad på delar av sträckan samt sten- och plattläggning av gångbanor på sträckan Wallingatan – Tunagatan.
Översiktlig miljöteknisk markundersökning av deponi i Borlänge
Avser översiktlig miljöteknisk markundersökning för en nedlagd deponi enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik, fas 2.
Nybyggnad av idrottsplats i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning multisportarena.
Nybyggnad av gångstråk i Borlänge
Marklov för anläggande av gångstråk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Marklov schakt/fyllning avgrusning för parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Borlänge
Bygglov för uppförande av plank vid befintlig återvinningsstation.
Rivning av transformatorstation i Borlänge
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering samt uppsättning av skylt.
Byte av stängsel vid ställverk, Borlänge Energi
Avser byte av delar av stängsel och grind runt utomhusställverken vid Tuna Hästberg, Berg samt Bullerforsen. Samtliga ställverk är belägna inom Borlänge Kommun.
Förstudie för multifunktionell våtmark
Avser förstudie för multifunktionell våtmark vid Lusmyran.
Markarbeten vid bostadsområde i Borlänge
Avser markarbeten vid Brf Romme i Borlänge. Omfattar bland annat att gräva bort 40-60 m rabatt för att istället lägga plattor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: