Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Älvdalen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av leder för mountainbike i Idre
Avser moutainbikebanor i Idre fjäll.
Utvidgning av kyrkogård mm i Älvdalen
Ny gravmark, p-platser, förråd. wc. Projektet vilar för tillfället.
Nybyggnad av va-ledning i Älvdalen
Avser nybyggnad av VA-ledning ca 5 km som kopplas samman med redan befintlig. Görs i samband med planer för nytt vattenverk som sedan kommer kopplas in i den nya vattenledningen.
Reparation av bro i Borlänge
Omfattar reparation av befintlig lådbalksbro av limträ för vägtrafik bro över Lusbäcken.
Installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät i Älvdalen
Avser nybyggnad av passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Väsa.
Nybyggnad av väg i Älvdalen
Marklov för väg.
Ombyggnad av markanläggning i Älvdalen
Marklov för ändring av marknivån.
Nybyggnad av nätstation i Älvdalen
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Nybyggnad transformatorstation.
Rivning av hoppbacke i Älvdalen
Anmälan rivning av hoppbackar.
Nybyggnad av isbana i Älvdalen
Anmälan uppförande av ishockeyrink.
Ombyggnad av va-ledning i Älvdalen
Anmälan va-anslutning.
Nybyggnad av nätstation i Älvdalen
Strandskyddsdispens nybyggnad nätstation.
Anläggande av väg till gymnasieskola i Älvdalen
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: