Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering för nybyggnad av kontor, bostäder och butiker i Karlskrona
Planer är för nybyggnad av kontor, bostäder och butiker.
Sanering- och markentreprenad , Karlskrona
Omfattar sanering- och markentreprenaden som ska genomföras för ett område som ska bli omvårdnadsområde, P-hus och bostäder. Projektet finns på: 1478512
Utbyggnad av VA-ledning i Karlskrona
Avser utbyggnad av vatten och avloppsledning för kommunalt vatten och avlopp för restera ca 150 hushåll.
Nybyggnad av bro i Karlskrona
Avser nybyggnad av bro. Angöringar på båda sidor är utförda.
Utbyggnad av VA-ledning i Karlskrona
Avser utbyggnad av vatten och avloppsledning.
Anläggande av strandpromenad på Pottholmen, Karlskrona, etapp 2
Avser ytterligare sanering, spontning, trädplanteringar och markarbeten.
Ombyggnad av cirkulationsplats vid Marinbasen i Karlskrona
Avser ombyggnad av cirkulationsplats samt in och utfart till Marinbasen, Karlskrona.
Ombyggnad av väg mot gc-väg i Karlskrona
Diskussioner förs internt i kommunen.
Tillbyggnad av deponianläggning, Karlskrona
Avser nybyggnad av deponianläggning (IFA), icke farligt avfall.
Ombyggnad av byggnad på Marinbasen, Karlskrona
Mindre ombyggnad med komplett ytskiktsrenovering av By 300, Marinbasen Karlskrona.
Ombyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Ny 50/10kV-station som ersätter befintlig.
Nybyggnad av gång- och cykelväg på Trossö i Karlskrona
Planer som ej är beslutade. Upptaget i kommunens åtgärdslista över prioriterade gång- och cykelvägar inom Karlskrona kommun.
Ombyggnad av gång och cykelväg, Karlskrona
Förstudier för gång- och cykelväg till Hasslö samt Sturkö
Utbyggnad med gång- och cykelväg i Karlskrona
Utbyggnad med GC-väg utmed Gullbernavägen.
Nybyggnad av flytbryggor i Karlskrona
Planer på att bygga 40 båtplatser i Stumholmskanalen.
Ombyggnad av markanläggning i Karlskrona
Bygglov för borttagande av underjordiskt pannrum.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av elnätstation.
Nybyggnad av mast i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av fackverksmast.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nätstation.
Nybyggnad av plank i Karlskrona
Bygglov för plank.
Tillbyggnad av kaj i Karlskrona
Bygglov för träkaj.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: