Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering- och markentreprenad , Karlskrona
Omfattar sanering- och markentreprenaden som ska genomföras för ett område som ska bli omvårdnadsområde, P-hus och bostäder. Projektet finns på: 1478512
Marksanering i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av bostäder när markarbetena är klara.
Utbyggnad av VA-ledning i Karlskrona
Avser utbyggnad av vatten och avloppsledning för kommunalt vatten och avlopp för restera ca 150 hushåll.
Nybyggnad av bro i Karlskrona
Avser nybyggnad av bro. Angöringar på båda sidor är utförda. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av småbåtshamn på Saltö
Planer finns för nybyggnad av en småbåtshamn på Saltö.
Utbyggnad av VA-ledning i Karlskrona
Avser utbyggnad av vatten och avloppsledning.
Nybyggnad av överföringsledning i Karlskrona
Upptaget i kommunens investeringsplan. Byggstart efter 2020.
Ombyggnad av cirkulationsplats vid Marinbasen i Karlskrona
Avser ombyggnad av cirkulationsplats samt in och utfart till Marinbasen, Karlskrona.
Ombyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Ny 50/10kV-station som ersätter befintlig.
Nybyggnad av fiskeväg i Karlskrona
Avser nybyggnad av en ny fiskväg ska anläggas istället för den gamla, som går till vänster om fallet i Lyckeby. Dammanläggningen från tidigt 1700-tal har fått sitt tillstånd.
Ombyggnad av gång och cykelväg, Karlskrona
Förstudier för gång- och cykelväg till Hasslö samt Sturkö
Utbyggnad med gång- och cykelväg i Karlskrona
Utbyggnad med GC-väg utmed Gullbernavägen.
Direktupphandling Konsult projektering, Karlskrona
Upphandlingen avser konsulttjänst för att man ska genomföra en projektering av en så kallad tröskling förbi Bubbetorpsdammen som ligger i Silletorpsån. Tanken är att behålla den lägsta dammnivån för att underlätta projektets genomförande och ekonomi samt att inte riskera att bottensediment rör sig nedströms i samband med åtgärden. Det är den västra åfåran som berörs. Den östra åfåran med befintlig damm och lucka behålls intakt för att kunna reglera flödet vid behov.
Ombyggnad av markanläggning i Karlskrona
Marklov för schaktning och utfyllnad.
Nybyggnad av vågbrytare i Karlskrona
Bygglov för flytande vågbrytare/flytbrygga.
Nybyggnad av mast i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av kommunikationsmast.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av nätstation Komstorp 2:2.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av brygga i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av café och restaurang (brygga).
Ramhandling avseende badvattenreningsanläggning, Karlskrona
Konsult för framtagnade av ramhandling avseende badvattenreningsanläggning.
Renovering av fönster på gamla kulturbyggnader i Ire naturreservat, Karlskrona
Avser renovering av fönster på gamla kulturbyggnader i Ire naturreservat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: