Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ställverk i Karlshamn
Avser nybyggnad av ställverk. Bef ställverk ska ersättas i en ny byggnad, ombyggnader i gamla ställverket kommer att utföras.
Kabling i Karlshamn
50 kV HRD-MRMB. Kabling på grund av att Södra Cell ska utöka.
Ombyggnad av ställverk mm i Karlshamn
TUM- Trensum. Nytt ställverk, kontrollutrustning (A-ställverk), byte av 10 kV ställverk med tio fack och kontrollutrustning i ny byggnad. Även byte av en trelindad krafttransformator.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Svängsta
Avser utbyggnad av fiberoptiskt nät inom svängsta, åkeholm schakt och fiberentreprenad.
Exploateringsområde för bostäder i Asarum, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av vägar, vatten- och avloppslösningar, el, belysning samt schakt och återfyll för fjärrvärme för andra etappen av exploateringsområdet vid det sk ”Flygfältet” i Asarum.
Ramavtal avseende plankonsulttjänster i Karlshamn
Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning.
Marksanering i Hällaryd, Karlshamn
Avser sanering av deponi i Hällaryd.
Undersökning gällande förorenad mark mm vid Karlshamns Yllefabrik
Omfattar undersökning med avseende på föroreningar i mark och i grundvatten samt även i byggnader (byggnadsrester) i syfte att verifiera misstankar från inventeringsfasen samt översiktligt kartlägga föroreningarnas art, omfattning och spridning.
Renovering av Hinsetunneln, Karlshamn
Invändiga renovering av stadsporten och Hinsetunneln. Objektet är beläget på Hinseleden i centrala Karlshamn.
Nytt exploateringsområde i Hällaryd
Exploatering för möjliggörande av flerfamiljshus samt markbostäder.
Nybyggnad av nätstation i Karlshamn
Hjärtsjömåla 1:6 nybyggnad av nätstation n3968.
Ombyggnad av markanläggning i Karlshamn
Strandskyddsdispens för schaktning/fyllning brygga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: