Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av järnväg mellan Olofström-Blekinge kustbana
Ny bana mellan Olofström-Blekinge kustbana. Ca 18 km lång sträcka.
Ramavtal avseende för asfalteringsarbeten omgång 2, Karlskrona
Asfalteringsarbeten inom Karlskrona kommun. Avtalstid: 2020-05-15 - 2023-04-30
Sanering- och markentreprenad , Karlskrona
Omfattar sanering- och markentreprenaden som ska genomföras för ett område som ska bli omvårdnadsområde, P-hus och bostäder. Projektet finns på: 1478512
Nybyggnad av nytt roro (färje) läge, i Karlshamn
Avser nybyggnad av ny roro(färje)läge i Stilleryshamnen i Karlshamn.
Nytt markområde för bostadsbyggande i Ronneby.
Projektet avser nybyggnad av 11 villor.
Nybyggnad av flerfamiljshus samt markbostäder i Hällaryd
Nybyggnad av 1 flerfamiljshus samt 5-6 markbostäder. Exploatering ska först genomföras på 1217237.
Nybyggnad av motocrossbana i Ronneby
Syftet med detaljplanen är att planlägga för dels motorbana i form av motocrossbana, men också möjliggöra kompletterande verksamhet så som depåer eller servering vid evenemang. Området är idag jordbruksmark och ändring av gällande detaljplan krävs.
Nybyggnad av bro i Karlskrona
Avser nybyggnad av bro. Angöringar på båda sidor är utförda.
Nybyggnad av ställverk i Karlshamn
Avser nybyggnad av ställverk. Bef ställverk ska ersättas i en ny byggnad, ombyggnader i gamla ställverket kommer att utföras.
Renovering av utemiljö / tätskikt i Karlskrona
Objektet avser utemiljö baksida gård, vid altaner och entréer, byte av tätskikt på del av garaget (under altaner) övriga markarbeten och byte av drän ledningar, dagvattenbrunnar och luftintagsgaller till garage.
Kabling i Karlshamn
50 kV HRD-MRMB. Kabling på grund av att Södra Cell ska utöka.
Ny lokalgata vid Gärdet i Ronneby
Avser utförande av lokalgata vid Gärdet samt framdragning av infrastruktur.
Banreparation rullbana 01-19 Blekinge Flygflottilj, Blekinge
Avser nytt asfaltslitlager på rullbana 01-19, med tillhörande anslutningar till taxibanor.
Exploateringsområde för bostäder i Asarum, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av vägar, vatten- och avloppslösningar, el, belysning samt schakt och återfyll för fjärrvärme för andra etappen av exploateringsområdet vid det sk ”Flygfältet” i Asarum.
Utbyggnad av gator och ledningar till verksamhetsområde i Sölvesborg
Avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde med gator, va och ledningar.
Ramavtal avseende plankonsulttjänster i Karlshamn
Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning.
Ombyggnad av väg mot gc-väg i Karlskrona
Diskussioner förs internt i kommunen.
Exploateringsområde för bostäder i Asarum, etapp 3
Avser utbyggnad av vägar, vatten- och avloppslösningar, el, belysning samt schakt och återfyll för fjärrvärme för andra och tredje etappen av exploateringsområdet vid det sk ”Flygfältet” i Asarum
Tillbyggnad av deponianläggning, Karlskrona
Avser nybyggnad av deponianläggning (IFA), icke farligt avfall.
Marksanering i Hällaryd, Karlshamn
Avser sanering av deponi i Hällaryd.
Ombyggnad av byggnad på Marinbasen, Karlskrona
Mindre ombyggnad med komplett ytskiktsrenovering av By 300, Marinbasen Karlskrona.
Undersökning gällande förorenad mark mm vid Karlshamns Yllefabrik
Omfattar undersökning med avseende på föroreningar i mark och i grundvatten samt även i byggnader (byggnadsrester) i syfte att verifiera misstankar från inventeringsfasen samt översiktligt kartlägga föroreningarnas art, omfattning och spridning.
Nybyggnad av gång- och cykelväg på Trossö i Karlskrona
Planer som ej är beslutade. Upptaget i kommunens åtgärdslista över prioriterade gång- och cykelvägar inom Karlskrona kommun.
Tillbyggnad av laddstolpar i Sölvesborg
Planer finns för tillbyggnad av laddstolpar, oklart antal.
Tillbyggnad av solcelleri Sölvesborg
Planer finns för tillbyggnad av laddstolpar, oklart antal.
Renovering av Hinsetunneln, Karlshamn
Invändiga renovering av stadsporten och Hinsetunneln. Objektet är beläget på Hinseleden i centrala Karlshamn.
Ombyggnad av gång och cykelväg, Karlskrona
Förstudier för gång- och cykelväg till Hasslö samt Sturkö
Rivning av damm, Marieberg
Avser ramavtal på rivning av damm med tillhörande anordningar i vattendraget vid Mariebergs kraftverk i Svängsta. Avtalstid gällande 2020-04-30 - 2020-09-30
Nybyggnad av utegym i Sölvesborg
Nybyggnad av ett utegym intill svarta led.
Nybyggnad av plank i Olofström
Nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av nätstation i Karlshamn
Hjärtsjömåla 1:11 n3635 nybyggnad av nätstation n3635.
Nybyggnad av nätstation i Karlshamn
Hjärtsjömåla 1:6 nybyggnad av nätstation n3968.
Nybyggnad av brygga i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av elnätstation.
Nybyggnad av mast i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av fackverksmast.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlskrona
Bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Karlskrona
Bygglov för plank.
Tillbyggnad av kaj i Karlskrona
Bygglov för träkaj.
Nybyggnad av mast i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av telemast.
Nybyggnad av flytbryggor i Karlskrona
Planer på att bygga 40 båtplatser i Stumholmskanalen.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för parkering.
Installation av kameraövervakning i Sövesborg
Avser installation av fullt fungerande kameraanläggning. Kameraanläggningen omfattar i huvudsak: • Rörliga kameror inkl. objektsanpassad montagemateriel • Fasta kameror inkl. objektsanpassad montagemateriel • Inspelningsutrustning • Arbetsstation för kameraoperatör • Kommunikationsnät • Aktiv kommunikationsutrustning • Dokumentation • Utbildning och snabbguider • Service och underhåll
Gränsmarkering av naturreservaten Hoka och Stilleryd, Karlskrona
Avser att utföra gränsmarkering av naturreservaten Hoka och Stilleryd. Reservaten är belägna i Karlshamns kommun. Avtalstid 1 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: