Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vårgårda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg, Vårgårda-Ribbingsberg E20
Avser ombyggnad av 7 km landsväg blir mötesseparerad 2+2-väg. Nya broar över Nossan och Öbrodiket.
Ombyggnad av väg E20 förbi Vårgårda till norr om Mariestad
4 km landsväg blir mötesseparerad. Ny trafikplats vid Vårgårda Rasta, ny gc-port under den östra rampen vid trafikplats Fagrabo.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Vårgårda kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler.
Nybyggnad av grupphus i Vårgårda
Uppförande av 19 st. enbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Vårgårda kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Vårgårda
Avser nybyggnad av bostäder.
Fönster- och fasadåtgärder på fastigheter längs Västra Stambanan, entreprenad 5
Ca 140 fastigheter. Fasadåtgärder utmed Västra Stambanan i Lerum, Partille, Herrljunga, och Vårgårda kommun. Byte av fönster, fönsterdörrar, glasåtgärder, entrédörrar, väggåtgärder och friskluftsventiler samt omkringliggande återställning, ev efterföljande återställning av mark.
Ombyggnad av vårdcentral i Vårgårda
Projektet avser ombyggnad och upprustning av vårdcentral.
Om- och tillbyggnad av produktionslokal i Vårgårda, etapp 2
Ombyggnad av kontor till produktionslokal.
Nybyggnad av gata/VA-arbeten, Hoberg i Vårgårda
Vårgårda kommun, Gata/Va-enheten, inbjuder härmed intresserade leverantörer att lämna anbud på VA-arbeten för utförande i Vårgårda.
Installation av sprinkler i äldreboende, Vårgårda kommun
Avser installation av sprinkler i hus A, avdelning Asken.
Ombyggnation av infartsväg till Idrottshall, Vårgårda
Avser ombyggnation av infartsväg till Idrottshallen, Lena skola. Entreprenaden avser nyanläggning av Gata inkl belysningsanläggning. I entreprenaden ingår cirka 1000 m2 gata.
Nybyggnad av förskola i Vårgårda
Nybyggnad av förskola med förråd och sophus.
Nybyggnad av maskinhall i Vårgårda
Nybyggnad av maskinhall med tvätthall.
Nybyggnad av industrihus i Vårgårda
Nybyggnad industribyggnad.
Om- och tillbyggnad av produktionslokal i Vårgårda, etapp 1
Om och tillbyggnad av produktionslokal. Markarbeten pågår.
Takbyte på flerbostadshus i Vårgårda
Avser byte av ytskikt (plåt) och underlagspapp på två fastigheter, Kungsgatan 25 och 27.
Ombyggnad av tennishall i Vårgårda
Ändrad användning från verksamhetslokal till padelhall.
Rivning av enbostadshus i Vårgårda
Rivning av enbostadshus, garage samt ladugård.
Nybyggnad av sophus i Vårgårda
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Nybyggnad enbostadshus o garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: