Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vårgårda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg E20 mellan Vårgårda-Vara
19 km landsväg blir mötesseparerad, varav 9 km 2+2 väg.
Nybyggnad av bostäder i Vårgårda
Avser nybyggnad av 67 bostäder.
Badrumsrenovering och stambyte i flerbostadshus, Vårgårda
Avser stamrenovering och ombyggnad av badrum samt byte av samtliga installationer. Omfattad adresserna Trastvägen 6 & 8 och Hökvägen 5, 7, 9 & 11.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser tillbyggnad av flerbostadshus, tak och fasadbyte, energieffektivisering, uppsättning av solceller.
Ombyggnad av vårdcentral i Vårgårda
Projektet avser ombyggnad och upprustning av vårdcentral.
Utbyggnad av förskola i Vårgårda
Projektet avser utbyggnad med en förskoleavdelning.
Nybyggnad av maskinhall i Vårgårda
Nybyggnad av stålhall.
Nybyggnad av industrihus i Vårgårda
Avser nybyggnad av industrilokal och kontor.
Installation av sprinkler i äldreboende, Vårgårda kommun
Avser installation av sprinkler i hus A, avdelning Asken.
Bullerskydd av uteplatser i Vårgårda och Herrljunga kommuner
Vårgårda samt Herrljunga kommun, ca 40 fastigheter.
Sanering av VA-ledningar samt återställning av gata i Vårgårda kommun
Avser VA-sanering samt återställning av gata. Omfattar Spillvattenledningar ca. 190 m, VA-ledningar ca. 275 m, dagvatten ca. 240 m samt återställning av 2480 m gata.
Nybyggnad av grupphus i Vårgårda
Nybyggnad av 68 stycken enbostadshus samt ett gemensamhetshus och två stycken miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av studentlägenhet i Vårgårda
Nybyggnad av två stycken studentlähenheter plan 1 samt byggnation av en ny lägenhet på plan 2 samt ombyggnad på plan 3.
Ombyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Om- och tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av motorstadion i Vårgårda
Ombyggnad av motorbana.
Utvändigt underhåll av kontor i Vårgårda
Ommålning och rivning av entrétak och uppförande av ett nytt.
Nybyggnad av maskinhall i Vårgårda
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av nätstation i Vårgårda
Nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av markanläggning i Vårgårda
Avstyckning av tre stycken tomter för villabyggnation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vårgårda
Målning av träpanel med kulörförändring.
Ombyggnad av kontor i Vårgårda
Ändrad anvädning av lager till kontor.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av transformatorstation Ambjörntorp 3:3, Hägrunga 11:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av mark i Vårgårda
Rivning av grund och rester efter brand av bostadshus och garage.
Rivning av skorsten i Vårgårda
Rivning/demontering av skorsten.
Ombyggnad av markanläggning i Vårgårda
Schaktning och gjutning av betongplatta i marknivå.
Ombyggnad av markanläggning i Vårgårda
Schaktning/förberedelser för byggnation och rivning av bef. byggnader.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Vårgårda
Tillbyggnad av omklädningsrum, förråd och klubblokal mm.
Tillbyggnad av kontor i Vårgårda
Tillbyggnad av träterrass på befintligt kontorstak med tillhörande räcke och trappa.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: