Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vårgårda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg E20 förbi Vårgårda till norr om Mariestad
4 km landsväg blir mötesseparerad. Ny trafikplats vid Vårgårda Rasta, ny gc-port under den östra rampen vid trafikplats Fagrabo.
Nybyggnad av grupphus i Vårgårda
Nybyggnad av fem bostadshus med tillhörande komplementbyggnader och markarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vårgårda Etapp 4
Avser tillbyggnad av flerbostadshus, tak och fasadbyte, energieffektivisering, uppsättning av solceller.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vårgårda Etapp 5
Avser tillbyggnad av flerbostadshus, tak och fasadbyte, energieffektivisering, uppsättning av solceller.
Anläggande av exploateringsområde i Vårgårda
Avser nyanläggning av gator, gc-vägar och va-ledningar samt lite grönområde med plantering och grönytor, diken och fördröjningsmagasin mm. Vidare ingår även viss ombyggnad av närliggande Östergårdsgatan. Kommunikationsnät: Omfattning: Ledningar: Spillvatten ca. 550 m, Vatten ca. 535 m, Dagvatten ca. 520 m. Härtill kommer också serviser och ledningar till RB mm samt även gatudränering mm. Nyanläggning av gator och gc-vägar ca. 4700m2
Tillbyggnad av tennishall i Vårgårda
Avser tillbyggnad av tennishall med omklädningsrum, förråd, hwc och kontor.
Ramavtal avseende ventilationsservice, AB Alingsåshem
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Om- och tillbyggnad av produktionslokal i Vårgårda, etapp 1
Ändrad användning av kontor till produktionslokal.
Nybyggnad av lager i Vårgårda
Nybyggnad av lagerhallar.
Nybyggnad av stall i Vårgårda
Nybyggnad av stall.
Ombyggnad av hotell i Vårgårda
Ombyggnad av hotellrum.
Ombyggnad av kontor i Vårgårda
Ombyggnad av lageryta till lunchrum och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Vårgårda
Tillbyggnad av industribyggnad med komplementbyggnader.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vårgårda
Uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vårgårda
Nybyggnad av p-platser (13 st).
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser nybyggnad av ett modulhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: