Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vårgårda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vårgårda
Avser nybyggnad av 67 bostäder.
Bullerskydd av uteplatser i Vårgårda och Herrljunga kommuner
Vårgårda samt Herrljunga kommun, ca 138 fastigheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser tillbyggnad av flerbostadshus, tak och fasadbyte, energieffektivisering, uppsättning av solceller.
Ombyggnad av vårdcentral i Vårgårda
Projektet avser ombyggnad och upprustning av vårdcentral.
Utbyggnad av förskola i Vårgårda
Projektet avser utbyggnad med en förskoleavdelning.
Nybyggnad av maskinhall i Vårgårda
Nybyggnad av stålhall.
Installation av sprinkler i äldreboende, Vårgårda kommun
Avser installation av sprinkler i hus A, avdelning Asken.
Sanering av VA-ledningar samt återställning av gata i Vårgårda kommun
Avser VA-sanering samt återställning av gata. Omfattar Spillvattenledningar ca. 190 m, VA-ledningar ca. 275 m, dagvatten ca. 240 m samt återställning av 2480 m gata.
Ombyggnad av markanläggning i Vårgårda
Marklov för anläggning av park Klockarebolet 1-9.
Nybyggnad av grupphus i Vårgårda
Nybyggnad av 68 stycken enbostadshus samt ett gemensamhetshus och två stycken miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av studentlägenhet i Vårgårda
Nybyggnad av två stycken studentlähenheter plan 1 samt byggnation av en ny lägenhet på plan 2 samt ombyggnad på plan 3.
Utvändigt underhåll av kontor i Vårgårda
Ommålning och rivning av entrétak och uppförande av ett nytt.
Ombyggnad av markanläggning i Vårgårda
Avstyckning av tre stycken tomter för villabyggnation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vårgårda
Fasadändring samt anmälan om ändring i brandskydd.
Ombyggnad av markanläggning i Vårgårda
Hårdgöring av yta för industritomt.
Nybyggnad av maskinhall i Vårgårda
Nybyggnad av tak över bef. gödselplatta,.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av transformatorstation Ambjörntorp 3:3, Hägrunga 11:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av mark i Vårgårda
Rivning av grund och rester efter brand av bostadshus och garage.
Ombyggnad av markanläggning i Vårgårda
Schaktning/förberedelser för byggnation och rivning av bef. byggnader.
Tillbyggnad av idrottshall i Vårgårda
Tillbyggnad av padelhall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Utbyggnad av balkonger på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: