Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vårgårda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av väg mellan Bälinge-Vårgårda
Projektet avser ny sträckning av väg ca 15 km, 21,5 m bred. 13 st broar, viltstängsel, cirkulationsplats , vägbelysning, bullerskydd, driftvändplatser, fördröjningsdammar, fördröjningsdiken och dagvattenledningar ingår.
Nybyggnad av F-6 skola i Vårgårda
Avser nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 460 elever. Rivning finns på projekt ID 1432657.
Nybyggnad av lager i Vårgårda
Avser nybyggnad av logistikbyggnad. Omfattning oklar.
Om- och tillbyggnad av kommunhus i Vårgårda
Avser om- och tillbyggnad av kommunhus. Omfattning oklar.
Badrumsrenovering och stambyte i flerbostadshus, Vårgårda
Avser stamrenovering och ombyggnad av badrum samt byte av samtliga installationer. Omfattad adresserna Trastvägen 6 & 8 och Hökvägen 5, 7, 9 & 11.
Ombyggnad av affärshus i Vårgårda
Avser om- och tillbyggnad av centrumhuset och torget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser nybyggnad av hyresrätter. Kontakta byggherren för mer information. / Carro
Anläggande av industrigata, GC-väg och VA-ledningar, etapp 2 i Vårgårda
Projektet avser nyanläggning av industrigata, gc-väg, va-ledningar och fördröjningsmagasin för dagvatten mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser nybyggnad av ett tvåvåningshus med bostäder. Omfattning oklar.
Ombyggnad av vårdcentral i Vårgårda
Projektet avser ombyggnad och upprustning av vårdcentral.
Nybyggnad av parhus i Vårgårda
Projektet avser nybyggnad av tre parhus.
Utbyggnad av förskola i Vårgårda
Projektet avser utbyggnad med en förskoleavdelning.
Om- och tillbyggnad av skola i Nol
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola, ombyggnad till tillagningskök m m.
Nybyggnad av HVB-hem i Vårgårda
Projektet avser nybyggnad av HVB-hem i herrgårdsstil.
Nybyggnad av chokladfabrik i Vårgårda
Nybyggnad av tillverkningslokal, chokladfabrik. Plats för fabriken är oklar.
Tillbyggnad av industrihus i Vårgårda
Tillbyggnad av befintlig industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Tillbyggnad av flerbostadshus, tak och fasadbyte, energieffektivisering, uppsättning av solceller.
Tillbyggnad av produktionslokal i Vårgårda
Tillbygnad industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Vårgårda
Ändrad användning av kontor till lägenhet.
Tillbyggnad av fläktrum i Vårgårda
Tillbygnad av fläktrum.
Rivning av skorsten i Vårgårda
Rivning av två skorstenar.
Rivning av växthus i Vårgårda
Rivning av två växthus.
Nybyggnad av markanläggning i Vårgårda
Ställplats för villavagnnar/husvagnar/husbilar.
Nybyggnad av lager i Vårgårda
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av transformatorstaation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av transformatorstationer.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Vårgårda
Byte av färg på fasad och tegel. Tillbyggnad av taklyft och uppsättning av solceller.
Ombyggnad av kontor i Vårgårda
Avser ombyggnad del av lager till kontor.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Vårgårda
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av mur i Vårgårda
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Vårgårda
Nybyggnad av nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av nätstation i Vårgårda
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Vårgårda
Nybyggnad av nätstation/transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Vårgårda
Nybyggnad av sprinklercistern.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vårgårda
Byte av fasad från puts till liggande träpanel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: