Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vårgårda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Badrumsrenovering och stambyte i flerbostadshus, Vårgårda
Avser stamrenovering och ombyggnad av badrum samt byte av samtliga installationer. Omfattad adresserna Trastvägen 6 & 8 och Hökvägen 5, 7, 9 & 11.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser nybyggnad av hyresrätter. Kontakta byggherren för mer information. / Carro
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser tillbyggnad av flerbostadshus, tak och fasadbyte, energieffektivisering, uppsättning av solceller.
Ombyggnad av vårdcentral i Vårgårda
Projektet avser ombyggnad och upprustning av vårdcentral.
Anläggande av industrigata, GC-väg och VA-ledningar, etapp 2 i Vårgårda
Projektet avser nyanläggning av industrigata, gc-väg, va-ledningar och fördröjningsmagasin för dagvatten mm.
Nybyggnad av parhus i Vårgårda
Projektet avser nybyggnad av tre parhus.
Utbyggnad av förskola i Vårgårda
Projektet avser utbyggnad med en förskoleavdelning.
Om- och tillbyggnad av skola i Nol
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola, ombyggnad till tillagningskök m m.
Nybyggnad av industrihus i Vårgårda
Avser nybyggnad av industrilokal och kontor.
Dränering av fastigheter i Vårgårda
Avser dräneringen och dagvattenledningar runt 6 st. byggnader. I samband med detta ska även ett vattenmagasin anläggas. Objekten är belägna i Vårgårda centralort. Trastvägen 6 & 8. Hökvägen 5, 7, 9 & 11.
Installation av sprinkler i äldreboende, Vårgårda kommun
Avser installation av sprinkler i hus B & D, avdelning Björken, Almen och Linden.
Anläggande av gc-väg i Vårgårda
Avser nya gång- och cykelstråk och förändring i layout.
Ombyggnad av gata och ny gc-väg mm i Vårgårda
Avser ombyggnad av gata och nybyggnad av GC-väg, evt byte av VA-ledningar.
Nybyggnad av gc-väg i Vårgårda
Från Drottninggatan förbi Mikalesgården utmed Kempegatan till Industrigatan.
Ombyggnad av markanläggning i Vårgårda
Marklov för anläggning av park Klockarebolet 1-9.
Nybyggnad av nätstation i Vårgårda
Nybyggnad av el/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av tranformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av enbostadshus i Vårgårda
Rivning av bostadshus.
Rivning av uthus i Vårgårda
Rivning av mindre uthus.
Nybyggnad av markanläggning i Vårgårda
Ställplats för villavagnnar/husvagnar/husbilar.
Nybyggnad av lager i Vårgårda
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagertält.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fläktrum i Vårgårda
Tillbygnad av fläktrum.
Ombyggnad av lägenhet i Vårgårda
Ändrad användning av förråd till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vårgårda
Byte av fasad från puts till liggande träpanel.
Rivning av enbostadshus i Vårgårda
Rivning av bostadshus och ladugårdar på Siene 6:6 och 6:2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: