Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vårgårda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg E20 mellan Vårgårda-Vara
19 km landsväg blir mötesseparerad, varav 9 km 2+2 väg.
Nybyggnad av bostäder i Vårgårda
Avser nybyggnad av 67 bostäder.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Vårgårda kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler.
Nybyggnad av bostäder i Vårgårda kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus samt gruppbyggda småhus.
Nybyggnad av småhus i Vårgårda kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av småhus.
Badrumsrenovering och stambyte i flerbostadshus, Vårgårda
Avser stamrenovering och ombyggnad av badrum samt byte av samtliga installationer. Omfattad adresserna Trastvägen 6 & 8 och Hökvägen 5, 7, 9 & 11.
Nybyggnad av förskola i Vårgårda kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av en förskola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser tillbyggnad av flerbostadshus, tak och fasadbyte, energieffektivisering, uppsättning av solceller.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vårgårda Etapp 2
Avser tillbyggnad av flerbostadshus, tak och fasadbyte, energieffektivisering, uppsättning av solceller.
Ombyggnad av vårdcentral i Vårgårda
Projektet avser ombyggnad och upprustning av vårdcentral.
Utbyggnad av förskola i Vårgårda
Projektet avser utbyggnad med en förskoleavdelning.
Nybyggnad av maskinhall i Vårgårda
Nybyggnad av stålhall.
Nybyggnad av industrihus i Vårgårda
Avser nybyggnad av industrilokal och kontor.
Ombyggnad av gata och ny gc-väg mm i Vårgårda
Avser ombyggnad av gata och nybyggnad av GC-väg, evt byte av VA-ledningar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vårgårda
Fasadrenovering med byte av fasadbeklädnad och tilläggsisolering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vårgårda
Målning av träpanel med kulörförändring.
Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Nybyggnad av bostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av maskinhall i Vårgårda
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av nätstation i Vårgårda
Nybyggnad av nätstation på Nårunga 3:4 och Årred 1:8.
Nybyggnad av nätstation i Vårgårda
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Vårgårda
Nybyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Om- och tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av motorstadion i Vårgårda
Ombyggnad av motorbana.
Rivning av skorsten i Vårgårda
Rivning/demontering av skorsten.
Ombyggnad av markanläggning i Vårgårda
Schaktning och gjutning av betongplatta i marknivå.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Vårgårda
Tillbyggnad av omklädningsrum, förråd och klubblokal mm.
Tillbyggnad av kontor i Vårgårda
Tillbyggnad av träterrass på befintligt kontorstak med tillhörande räcke och trappa.
Ombyggnad av kontor i Vårgårda
Ändrad anvädning av lager till kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: