Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg E20 mellan Vårgårda-Vara
Mötesseparerad landsväg 2+2 och 1+1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Avser nybyggnad av 68 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Nybyggnad av 3 flerbostadshus med komplementbyggnad (förråd, undercentral och soprum) samt parkeringsplats och lekplats.
Nybyggnad av skola och förskola i Vara
Entreprenaden omfattar nybyggnad av förskola samt F-3 skola. Diverse ombyggnationer av befintliga byggnader.
Nybyggnad av förskola i Vara
Nybyggnad av förskola med två avdelningar.
Nybyggnad av kontor i Vara
Avser nybyggnad av kontor.
Ombyggnad av förskola i Vara
ombyggnad av lågstadieskola till förskola med 5 avdelningar.
Anläggande av gata och VA-ledningar i Vara kommun
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Korsningsåtgärd vid Long i Vara
Nya vänsterpåsvängkörfält och anläggande av vänstersvängfält i båda korsningarna för fordon från väg 187 ut på väg 47. Även breddning av den berörda sträckan samt förlängning av befintlig GC-port ingår.
Nybyggnad av verkstadslager och butik i Vara
Nybyggnad av verkstadslager och butik för lantmännens maskiner.
Tillbyggnad av förskola i Vara
tillbyggnad samt ombyggnad av kök. Tillbyggnaden av köket är 24kvm.
Tillbyggnad av kontor i Vara
Tillbyggnad av kontor 400kvm, pannrum och pelletssilo samt rivning av industribyggnad 1000 kvm.
Ombyggnad av gata i Vara
Avser ombyggnad av väg samt nybyggnad av gång- och cykelväg. Även byte av VA-ledningar och i samma tillfälle rusta upp.
Ombyggnad till förskola i Vara kommun
Avser ombyggnad av Västra skolan till förskola.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Vara
Ombyggnad av sparbanksbyggnad till tandläkarklinik omfattar plan 1.
Tillbyggnad av skolkök i Vara
Rivning, tillbyggnad, ombyggnad av förskolekök, utvändig ändring samt flyttning av förråd.
Utbyte av rörbro över Fjölbroån vid Norra Vånga kyrka
Bron ligger 0,4 km NÖ om Norra Vånga kyrka. Utbyte av rörbro till trumma.
Installation av värmepumpsanläggning vid skola i Vara
Entreprenaden omfattar i huvudsak installation av värmepumpsanläggning med bergvärmepump-/ar. På fastigheten Onsjö 1:22 finns två (2) byggnader med värme via fossilt bränsle med en (1) st oljepanna. Ny bergvärmepump ska placeras i befintligt pannrum. Alla befintliga installationer som saknar funktion vid nytt utförande t. ex. oljebrännare och oljetank med invallning ska rivas, saneras och återvinnas. När entreprenaden är klar ska två (2) byggnader förses med värme via bergvärmepump-/ar. Två (2) av byggnaderna ska förses med varmvatten från bergvärmepumparna via befintliga varmvattenberedare
Tillbyggnad av lager i Vara
Förlängning av lagerhall och nytt skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vara
Ansökan om bygglov för ombyggnad/ inredande av ytterligare bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vara
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av fasadbeklädnad.
Utvändigt underhåll av matsal i Vara
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av matsalsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vara
Ansökan om bygglov för utvändig ändring/byte av entré, altan, källardörr och fönster.
Ombyggnad av lager i Vara
Ansökan om bygglov för ändrad användning av djurstall till lager samt rivning av silo och gödselbrunn.
Nybyggnad av enbostadshus i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation (upplag).
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: