Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vara
Nybyggnad av 37 st Solvilla modell 105/123/135.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av maskinhall i Vara
Avser nybyggnad av maskinhall på 75 m och en kontorsbyggnad.
Nybyggnad av lagerbyggnader i Vara
Projektet avser nybyggnad av 2 lagerbyggnader med 600kvm i varje hall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vedum
Omläggning av tak samt ny fasadbeklädnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vara
ombyggnad av flerbostadshus Bonden 9 till lägenheter och studentlägenheter.
Korsningsåtgärd vid Long i Vara
Nya vänsterpåsvängkörfält och anläggande av vänstersvängfält i båda korsningarna för fordon från väg 187 ut på väg 47. Även breddning av den berörda sträckan samt förlängning av befintlig GC-port ingår.
Anläggande av gata och VA-ledningar i Vara kommun
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Tillbyggnad av förskola i Vara
Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt ombyggnad av kök. Tillbyggnaden av köket är 24kvm.
Nybyggnad av modul till LSS-boende i Vara
Platsbyggd modul för LSS-boende.
Tillbyggnad av badhus i Vara
tillbyggnad av badhus, omklädningsrum.
Ombyggnad av idrottshall i Vara
Avser ombyggnad till innebandyhall.
Tillbyggnad av idrottsplats i Vara
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av sportcentrum.
Ombyggnad av kontor i Vara
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor samt omklädnad av fasad.
Ombyggnad av kontor i Vara
Ansökan om bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av kontorslokal.
Utvändigt underhåll av förskola i Vara
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av kyrkans hus / dagis.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vara
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Nybyggnad av skärmtak i Vara
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för skärmtak och parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av skärmtak i Vara
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för utvändig ändring av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Vara
Ansökan om tidsbegränsat bygglov i 2 år för förråd.
Ombyggnad av tennishall i Vara
Ansökan om tidsbegränsat bygglov om 5 år för ändrad användning av industrilager till padelhall.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Vara
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak över pallställ.
Tillbyggnad av skärmtak i Vara
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriyggnad med skärmtak över lastbrygga.
Tillbyggnad av maskinhall i Vara
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av maskinhall.
Tillbyggnad av klubbhus i Vara
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och renovering av föreningslokal.
Tillbyggnad av reningsverk i Vara
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring, reningsverket.
Utvändigt underhåll av bilhall i Vara
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av fasad.
Nybyggnad av lager i Vara
Ansökan om bygglov för anläggande av lagertält.
Nybyggnad av telestation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 48 m högt torn med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av verkstad i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mindre svetsverkstad på 30 kvm.
Nybyggnad av klubbhus i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av scoutstugan.
Nybyggnad av skärmtak i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak för miljöstation.
Nybyggnad av lager i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av spannmålsanläggning och flisförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av gym i Vara
Ansökan om bygglov för ombyggnad av butik till gymlokal.
Ombyggnad av förråd i Vara
Ansökan om bygglov för ombyggnad av cykelställ till hjälpmedelsförråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: