Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg E20 mellan Vårgårda-Vara
Mötesseparerad landsväg 2+2 och 1+1.
Nybyggnad av skola och förskola i Vara
Entreprenaden omfattar nybyggnad av förskola samt F-3 skola. Diverse ombyggnationer av befintliga byggnader.
Nyanläggning av gata och VA i Vara
nyanläggning av gata och VA inom Lassagården
Nybyggnad av förskola i Vara
Nybyggnad av förskola med två avdelningar.
Ombyggnad av förskola i Vara
ombyggnad av lågstadieskola till förskola med 5 avdelningar.
Tillbyggnad av förskola i Vara
tillbyggnad samt ombyggnad av kök. Tillbyggnaden av köket är 24kvm.
Nybyggnad av verkstadslager och butik i Vara
Nybyggnad av verkstadslager och butik för lantmännens maskiner.
Ombyggnad av gata i Vara
Avser ombyggnad av väg samt nybyggnad av gång- och cykelväg. Även byte av VA-ledningar och i samma tillfälle rusta upp.
Ombyggnad av idrottshall i Vara
Avser ombyggnad till innebandyhall. Detta är ett samprojekt med kommunen.
Tillbyggnad av kontor i Vara
Tillbyggnad av kontor 400kvm, pannrum och pelletssilo samt rivning av industribyggnad 1000 kvm.
Renovering-, om- och tillbyggnad av förskola i Vara kommun
Projektet avser renovering-, om- och tillbyggnad av förskola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av skolkök i Vara
Rivning, tillbyggnad, ombyggnad av förskolekök, utvändig ändring samt flyttning av förråd.
Rivning av Allébadet i Vara
Avser rivningsarbeten av Allébadet i Vara. Idrottshall: Id 1637168
Installation av värmepumpsanläggning vid skola i Vara
Entreprenaden omfattar i huvudsak installation av värmepumpsanläggning med bergvärmepump-/ar. På fastigheten Onsjö 1:22 finns två (2) byggnader med värme via fossilt bränsle med en (1) st oljepanna. Ny bergvärmepump ska placeras i befintligt pannrum. Alla befintliga installationer som saknar funktion vid nytt utförande t. ex. oljebrännare och oljetank med invallning ska rivas, saneras och återvinnas. När entreprenaden är klar ska två (2) byggnader förses med värme via bergvärmepump-/ar. Två (2) av byggnaderna ska förses med varmvatten från bergvärmepumparna via befintliga varmvattenberedare
Ombyggnad av värmeverk i Vara
Ansökan om bygglov för flytt av värmecentral.
Nybyggnad av nätstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation Naum 2:37,1:16.
Nybyggnad av nätstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation t-603 bengtabro.
Nybyggnad av nätstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation (upplag).
Nybyggnad av återvinningsstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av lägenhet i Vara
Ansökan om bygglov för ombyggnad och inredande av butikslokal till lägenhet.
Nybyggnad av plank i Vara
Ansökan om bygglov för plank.
Utvändigt underhåll av logi i Vara
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av balkong och utrymningsväg.
Ombyggnad av kontor i Vara
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak samt ombyggnad till kontor/lager/butik.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vara
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av befintlig uteplats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vara
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av fasadbeklädnad.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Vara
Ansökan om bygglov för utökning av parkeringsplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vara
ombyggnad/ inredande av en lägenhet som ska bli två.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: