Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gymnasieskola i Vara
Avser ombyggnad av gymnasieskola och konserthus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Avser nybyggnad av 70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 4 huskroppar.
Ombyggnad av skolkök vid skola i Vara
Avser ombyggnad av skolkök vid Nästegårdskolan.
Ombyggnad av skola i Vara
Avser ombyggnad och renovering av skola.
Tillbyggnad av förskola i Vara
Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt ombyggnad av kök. Tillbyggnaden av köket är 24kvm.
Nybyggnad av panncentral i Vara
Avser nybyggnad av panncentral, tillbyggnad och ombyggnad av industri samt rivning av befintligt fläktrum.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vara
Avser nybyggnad av gång och cykelväg.
Nyanläggning GC-bana i Vara
Avser nybyggnation av GC-bana, plattsättning,asfaltering, kantstenar, dagvattenhantering och viss va-anläggning m.m.
Nybyggnad av rörbro över Fjölbroån vid Norra Vånga kyrka
Bron ligger 0,4 km NÖ om Norra Vånga kyrka.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vara
Avser fönsterbyte på flerbostadshus.
Ombyggnad av idrottshall i Vara
Avser ombyggnad till innebandyhall.
Sanering av va-ledningar i Vara
Avser sanering av va-ledningar och viss gatubyggnation i samband med återställning.
Ombyggnad av idrottshall i Vara
Avser ombyggnad av idrottshall samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vara
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Vara
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor samt omklädnad av fasad.
Nybyggnad av industrihus i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplemetbyggnad - gasförråd.
Nybyggnad av plank i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av silo i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av silios.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation och uppställning av container.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Vara
Ansökan om bygglov för industritält.
Nybyggnad av enbostadshus i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av förråd i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Rivning av enbostadshus i Vara
Ansökan om rivningslov för bostadshus samt bod.
Ombyggnad av bageri i Vara
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning från frisörsalong till bageri.
Nybyggnad av skärmtak i Vara
Ansökan om bygglov för skärmtak samt skylt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vara
Ansökan om bygglov för solcellsanläggning.
Tillbyggnad av skärmtak i Vara
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Vara
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Vara
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av äldreboende med skärmtak.
Rivning av transformatorstation i Vara
Ansökan om rivningslov för transformatorstation.
Ombyggnad av utbildningslokal i Vara
Ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2021-12-31 för ändrad användning från kontor till utbildningslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Vara
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av maskinhall i Vara
Ansökan om rivningslov för maskinhall slutbesked medges för rivning av maskinhall.
Ombyggnad av frisersalong i Vara
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning från affärslokal till frisörsalong.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: