Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Öxnered-Håkantorp
Spår och växelbyte.
Om- och tillbyggnad av skola och nybyggnad av idrottshall i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola, rivning av byggnad samt nyybggnad av idrottshall. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg Etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter i punkthus (5600 kvm BOA) med 13-14 våningar med gemensam uteplats på översta våningen samt ev garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser att tillföra kvarteret ca 40 lägenheter genom nybyggnation. Idag finns tre byggnader på den berörda marken, två av dessa ska rivas och den tredje byggnader (ca 500 kvm) kommer antigen att rivas eller renoveras.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende i befintliga huskroppar för att kunna uppnå en effektiv vård. Fastigheten inrymmer idag ca 40 boende med tillhörande lokaler. Projektet är inte beslutat och är beroende av ev framtida beslut i Vänersborgs kommun. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av äldreboende i Vänersborg
Upptaget som förslag i boendeplanen. Planer finns på nybyggnad av ett äldreboende med ca 40 platser inom kommunen.
Nybyggnad av storkök i Vänersborg
Projektet avser nybyggnation av ett storkök vid Torpaskolan i Vänersborg. Byggnaden ska inrymma matsalsdel med servering åt eleverna.
Om- och tillbyggnad av vattentorn till hotell i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av fd vattentorn till hotell med ca 60-80 rum och restaurang.
Ombyggnad /ev påbyggnad flerbostadshus Vänersborg
Idag förekommer fyra befintliga huskroppar i två våningar med åtta lägenheter i varje hus och byggnaderna är i behov av stamrenovering och byte av kök, badrum och fönster samt eventuellt balkonger. Planer finns avseende påbyggnad av ytterligare en eller två våningar på de befintliga huskropparna, varvid ca 16 till 32 lägenheter kan tillföras. Påbyggnaden skulle även innebära installation av hissar i samtliga trapphus. Sker ej påbyggnaden behöver tak bytas. Uppskattad byggstart och kostnad.
Integrerat brounderhåll i Vänersborg
Förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll. Omfattar hela förvaltningsområde Vänersborg åren 2020-2024.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus .
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 40 stycken lägenheter.
Nybyggnad av kansli- och föreningslokal i Vänersborg
Avser nybyggnad av kansli- och föreningslokal innehållande bl.a rum för kontor, möten, uppehållsrum för socialt umgänge, kök, handikappanpassad toalett med dusch, WC, tvättstuga, förråd m.m.
Nybyggnad av parhus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i parhus.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter samt 8 radhus.
Nybyggnad av idrottshall i Vänersborg
Avser nybyggnad av idrottshall på ca 800 kvm. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 2 stycken.
Renovering flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser renovering av kök och badrum i 36 lägenheter i flerbostadshus. Omfattningen är ej klarlagd. Uppskattad byggstart.
Hamnförstärkning i Vänersborg
Projektet avser att säkra upp hamnen i Vargön med stålspont för att ta bort rasrisken.
Ombyggnad till lägenheter i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av tidigare skolsalar till 24 lägenheter med 1 rum och kök. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Utbyggnad av VA-nät i Vänersborg
Avser utbyggnad av va-nät.
Ombyggnad till trygghetsboende i Vänersborg
Avser ombyggnad till trygghetsboende.
Nybyggnad av kretsloppspark i Vänersborg
Avser nybyggnad av byggnad A-D inom Kretsloppsparken.
Ombyggnad till radhuslägenheter i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av radhusbyggnader som nu nyttjas för förskoleverksamhet till ca 8 lägenheter med vardera 3 rum och kök (ca 800 kvm BOA). Mark i anslutning till radhusbyggnaderna ska återställas från nuvarande funktion som lekplats till tomt/trädgård för radhusen.
Exploatering av bostadssområde i Vänersborg
Projektet avser bostadsområde samt anläggande av en cirkulationsplats vid Statoil. Ny detaljplan krävs.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Exploatering för bostäder i Skaven.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Vänersborg
Avser utvändig takrenovering.
Exploatering för nya bostäder i Vänersborg
Avser exploatering för nya bostäder.
Exploatering för bostadsområde i Vänersborg
Avser exploatering för bostadsområde.
Ombyggnad till lägenheter i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till ca 8 lägenheter. Omfattningen är ej klarlagd. Projektet beror på framtida beslut av Vänersborgs kommun avseende befintlig verksamhet i lokalerna. Uppskattad byggstart.
Till- & ombyggnad av förskola i Vänerborg
Till- & ombyggnad av köket på Blåsuts förskola. Totalt BTA ca 100 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Va-utbyggnad av vatten och spillvatten i Vänersborg
Avser föreläggande av vattenledningar och tryckspillvattenledningar på en sträcka av ca 2200m samt serviser till ca 20 fastigheter.
Installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Vänersborg
Avser installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Frändefors.
Utbyte av kompressoranläggning vid sluss i Vänersborg
Avser utbyte av kompressoranläggning vid Brinkebergskullens sluss.
Ombyggnad av skola i Vänersborgs kommun
Avser ombyggnad av vårdlokal till fritidsverksamhet och skolverksamhet för årskurs 0-6.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser ombyggnad- och invändig renovering av befintlig byggnad. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Frändefors, Vänersborgs kommun
Avser modernisering av 4 hissar i flerbostadshus på Ringaregränd 3, 4, 12 & 14.
Byte av portar i industrihus i Vänersborg
Avser byte av industriportar i befintlig industribyggnad.
Byte av pannutrustning Älgens Berg, Vargön
Avser byte av pannutrustning på pelletspanna.
Ombyggnad av gym i Vänersborg
Ändrad användning av industri/lagerbyggnad till motionsanläggning och utvändig ändring.
Åtgärder för värmedistribution vid grundskola i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Ny pendelparkering i Frändefors
Ny pendelparkering vid östra hållplatsen vid Frändefors skola.
Nybyggnad av bar i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av förråd och bar samt tillbyggnad av altan/brygga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vänersborg
Bygglov för anläggning av parkering.
Utvändigt underhåll av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för fasadändring av transformatorstation.
Tillbyggnad av gym i Vänersborg
Avser utökning av gymmet, en ny träningssal, nya förråd och nya omklädningsrum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Avser takomläggning på 60 kvm på flerbostadshus.
Nybyggnad av servicehus i Vänersborg
Avser nybyggnad av servicehus (3 toaletter) vid Sikhalls badplats.
Nybyggnad av servicebyggnad i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av servicehus 9.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, rivning av vindfång.
Nybyggnad av enbostadshus i Vänersborg
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Avser ytskiktsrenovering.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser en förlängning av en hall i en lagerbyggnad.
Anläggande av vändplaner i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.
Direktupphandling av fördjupad kajinspektion i Vänersborgs kommun
Avser direktupphandling av fördjupad kajinspektion av Vänersborgs hamn.
Fördjupad kajinspektion i Vänersborgs kommun
Avser av fördjupad kajinspektion av Vänersborgs hamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: