Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg Etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter i punkthus (5600 kvm BOA) med 13-14 våningar med gemensam uteplats på översta våningen samt ev garage.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av en skidtunnel i Vänersborg
Projektet anläggande av världens längsta skidtunnel.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende i befintliga huskroppar för att kunna uppnå en effektiv vård. Fastigheten inrymmer idag ca 40 boende med tillhörande lokaler. Projektet är inte beslutat och är beroende av ev framtida beslut i Vänersborgs kommun. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av storkök i Vänersborg
Nybyggnad av ett storkök vid Torpaskolan i Vänersborg. Förutom ett stort tillagningskök ingår också byggnation av matsal, lastkaj, reservkraftverk och solcellsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (24 st lägenheter i 3 hus), radhus (20 st lägenheter), komplementbyggnader samt ändring av marknivåer.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i radhus, fyrbohus och punkthus. Byggstart tidigast slutet 2020. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad /ev påbyggnad flerbostadshus Vänersborg
Idag förekommer fyra befintliga huskroppar i två våningar med åtta lägenheter i varje hus och byggnaderna är i behov av stamrenovering och byte av kök, badrum och fönster samt eventuellt balkonger. Planer finns avseende påbyggnad av ytterligare en eller två våningar på de befintliga huskropparna, varvid ca 16 till 32 lägenheter kan tillföras. Påbyggnaden skulle även innebära installation av hissar i samtliga trapphus. Sker ej påbyggnaden behöver tak bytas. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola på Holmängen, Vänersborg
Avser nybyggnad av fyra avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Ombyggnad till trygghetsboende i Vänersborg
Avser ombyggnad till trygghetsboende.
Ombyggnad till radhuslägenheter i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av radhusbyggnader som nu nyttjas för förskoleverksamhet till ca 8 lägenheter med vardera 3 rum och kök (ca 800 kvm BOA). Mark i anslutning till radhusbyggnaderna ska återställas från nuvarande funktion som lekplats till tomt/trädgård för radhusen.
Ombyggnad av skola i Brålanda, etapp 2
Avser ombyggnation och renovering av skola. Etapp 1- 1615556.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av va-ledning i Vänersnäs
Upphandling av en samarbetspartner som ska leda arbetet med att designa, projektera och genomföra entreprenaden tillsammans med beställaren och vara med och skapa ett väl fungerande VA-ledningsnät i området Vänersnäs. Arbetet beräknas påbörjas under senhösten 2020.
Tillbyggnad av varmförråd i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av varmförråd.
Reparation av bro i Vänersborg
Reparation av kantbalkar samt stöd på Dalbobrons stålbalkbro.
Tillbyggnad av församlingshus i Vänersborg
Tillbyggnad av församlingshem, utvändig ändring och ombyggnad av kök.
Byte av värmepumpar på flerbostadshus i Vänersborg
Byte av värmepump samt kompletterande energiborrhål. Skogsvägen 35-37 samt Åkervägen 4, Blåsut, Vänersborg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ny ventilation på förskola, Vänersborg
Avser ny FTX-ventilation, igensättning av gamla ventiler, 2 st nya ventilationsrum samt undertak och tillkommande ytskikt.
Ramavtal avseende miljökonsulter, Västra Götalandsregionen, Vänersborg
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas 1+1 år.
Ramavtal avseende brandlarmservice, Västra Götalandsregionen
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende service rörpostanläggningar, Västfastigheter
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal tekniska konsulttjänster- Arkitekt kvalificerad, Vänersborg
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ytskiktsrenovering i förskolekök, Vänersborg
Projektet avser ytskiktsrenovering i korridor och tre huskroppar. Ytskiktsrenoveringen omfattar bygg, el och vvs. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av omklädningsrum i Vänersborg, etapp 1
Ytskiktsrenovering av fyra omklädningsrum. Upphandlingen inkluderar viss rivning och byggnation för att dela av befintliga duschutrymmen.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ändrad användning av industribyggnad.
Rivning av kontor i Vänersborg
Rivning av kontorshus.
Ombyggnad av tak på skola i Vänersborg
Takbyte på Norra skolan belägen i Vänersborg. På fastigheten ligger två större fastigheter som benämns som Slottet och Fängelset. Fängelset har tegeltak och slottet har tak av plåt. Båda taken ska bytas.
Fördjupad miljöteknisk markundersökning i Vänersborg
Projektet avser fördjupad miljöteknisk markundersökning.
Strömförsörjning till Aqua Blå 2020 i Vänersborg
Projektet avser strömförsörjning till Aqua Blå 2020. Uppskattad start och kostnad.
Modernisering av 9 hissar i Vänersborg
Entreprenaden omfattar renovering av befintlig hissutrustning i hisschakt och maskinrum, borttransport och miljösanering skall ingå i entreprenaden. Adress:: Södergatan 7 e,f,g Adress: Gasverksgatan 14,16 Adress: Edsgatan 33,35 Adress: Idrottsgatan 5
Ombyggnad av bibliotek i Vänersborg
Ombyggnad av bibliotek samt utvändig ändring och tillbyggnad av balkong.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av vindskydd och ekotoaletter.
Nybyggnad av skärmtak i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av väderskydd över altandäck.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av brygga i Vänersborg
Avser nybyggnad av flytbrygga i betong. Vid utbytet av bryggan ska samtliga förankringsanordningar bytas ut för såväl bryggan som för båtarna.
Ombyggnad av samlingslokal i Vänersborg
Ändrad användning av kontorshus till samlingslokal.
Upphandling av utvändigt monterat värme- och solskydd, Vänersborg
Avser utvändigt solskydd inklusive montering till fönsterpartierna mellan godsmottagningen och entrén vid café och butik "Kom in".

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: