Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Öxnered-Håkantorp
Spår och växelbyte.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av en skidtunnel i Vänersborg
Projektet anläggande av världens längsta skidtunnel. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus.
Förstärknings- och infräsningsarbeten i Distrikt Väst
Beläggningsgrupper DK63, DV61, DV62 och DV63.
Om-, tillbyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 3 m fl
Avser om- och tillbyggnad av handelscentrum.
Renovering samt eventuellt påbyggnad flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser stamrenovering i 103 lägenheter i ett 4-vånings flerbostadshus samt utredning om eventuellt påbyggnad med två våningsplan (detta projekt kan komma att delas upp i etapper.
Nybyggnad av storkök i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av centralkök.
Om- och tillbyggnad av skola och nybyggnad av idrottshall i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola, rivning av byggnad samt nyybggnad av idrottshall. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter samt 9 radhus.
Målning av stolpar mellan Öxnered-Kil
Projektet avser målning av stolpar på en sträcka på 15 mil.
Nybyggnad av parhus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i parhus. Byggstart tidigast slutet 2019. Uppskattad kostnad.
Anläggande av väg mellan Öxnered och väg 2025 i Vänersborg
Byggstart oviss. Konsultuppdraget går ut på att utreda vilken vägsträckning som är mest lämplig för att binda ihop Öxnered och väg 2025.
Nybyggnad av förskola på Holmängen, Vänersborg
Avser nybyggnad av fyra avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Nybyggnad av kretsloppspark i Vänersborg
Avser nybyggnad av byggnad A-D inom Kretsloppsparken.
Renovering av förskola i Vänersborg
Avser ombyggnad samt ytskiktsrenovering av förskola.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Inkl cirkulationsplats vid Statoil
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.
Nybyggnad av omklädningsrum i Vänersborg
Avser nya omklädningsrum till Brätte ishall.
Nybyggnad av parhus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 4 st parhus.
Nybyggnad av servicehus i Vänersborg
Avser nybyggnad av servicehus vid Sikhalls badplats.
Tillbyggnad av ishall i Vänersborg
Avser tillbyggnad av ishall samt rivning.
Ombyggnad till omklädningsrum i Vänersborg
Avser ombyggnad till omklädningsrum.
Ombyggnad av tingsrätt i Vänersborg
Avser ombyggnad av sal 1 som ska uppgraderas med förhöjd säkerhet som innebär att den ska utrustas med ett glasparti.
Nybyggnad av idrottshall i Vänersborg
Avser nybyggnad av idrottshall på ca 1300-1500 kvm.
Nybyggnad av cykelväg till golfbana i Vänersborg
Avser nybyggnad av cykelväg till golfbana.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök i skola. Uppskattad kostnad.
Ny beläggning samt belysning till tennisbanor i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen i Vänersborg
Avser åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen.
Rivning och nybyggnad av servicebyggnad i Vargön
Avser rivning av befintligt omklädningsrum/kiosk samt nybyggnad av toalett. Byggstart tidigast maj 2019. Uppskattad kostnad.
Omläggning av sportgolv vid skola i Vänersborg
Avser omläggning av sportgolv på Onsjöskolan i Vänersborg.
Tillbyggnad av fläktrum i ishall i Vänersborg
Avser tillbyggnad av nytt fläktrum i ishallen, Sportcentrum.
Utvändigt underhåll av bostadshus i Vänersborg
Avser tak- och fasadrenoveringar på bostadshus i Vänersborg.
Ny belysning vid idrottsplats i Vargön, Vänersborg
Avser uppförande av ny belysning vid Randhemsvallen.
Rivning av industrihus i Vänersborg
Rivning av industri/lagerbyggnad. Magasin torrluten.
Upphandling av gummimatta och konstgräs till lekplats i Vänersborg
Avser upphandling av gummimatta och konstgräs till lekplats.
Ytskiktsrenovering på skola i Vänersborg
Avser ytskiktsrenovering för omklädnings- och duschrum. Byggstart omkring v7 2019.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser nybyggnad av industri/lagerbyggnad. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Avser takomläggning på flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad samt inbyggnad av tankar.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
TIllbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av rehabiliteringshem i Vänersborg
Ändrad användning av kontor till rehabiliteringsklinik.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad samt utvändig ändring. Inredande av bevaknings/studentlägenhet och WC. Kontakta byggherre för mer information.
Nybyggnad av servicebyggnad i Vänersborg
Nybyggnad av servicehus 7.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av reception i Vänersborg
Utvändig ädnring av reception, inglasat uterum.
Tillbyggnad av servering i Vänersborg
Tillbyggnad av uteservering. Tidsbegränsat bygglov t o m 2025-10-31.
Rivning av ladugård i Vänersborg
Anmälan om rivning av lada.
Ombyggnad av värmeproduktionsanläggning i Brålanda
Avser rivning av befintlig värmeproduktionsanläggning baserad på oljepanna och installation av ny bergvärmepumpsanläggning på Brålanda brandstation i Vänersborgs kommun.
Slamsugning i Vänersborg
Avser slamsugning.
Tillbyggnad av kontor i Vänersborg
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad.
Modernisering av hiss på skola i Vänersborg
Avser modernisering av en hiss vid skola.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Önafors och Brinketorp. Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: