Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Öxnered-Håkantorp
Spår och växelbyte.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av äldreboende i Vänersborg
Upptaget som förslag i boendeplanen. Planer finns på nybyggnad av ett äldreboende med ca 40 platser inom kommunen.
Nybyggnad av storkök i Vänersborg
Planer finns på nybyggnad av ett storkök vid Torpaskolan.
Nybyggnad av storkök i Vänersborg
Projektet avser nybyggnation av ett storkök vid Torpaskolan i Vänersborg. Byggnaden ska inrymma matsalsdel med servering åt eleverna.
Integrerat brounderhåll i Vänersborg
Förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll. Omfattar hela förvaltningsområde Vänersborg åren 2020-2024.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst
Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-13 respektive 2021-11-12.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet i Vänersborgs kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet.
Nybyggnad av parhus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i parhus.
Nybyggnad av idrottshall i Vänersborg
Avser nybyggnad av idrottshall på ca 800 kvm. Byggstart oviss.
Hamnförstärkning i Vänersborg
Projektet avser att säkra upp hamnen i Vargön med stålspont för att ta bort rasrisken.
Nybyggnad av radhus i Vänersborg
Nybyggnad av 12 radhus.
Ombyggnad till trygghetsboende i Vänersborg
Avser ombyggnad till trygghetsboende.
Nybyggnad av kretsloppspark i Vänersborg
Avser nybyggnad av byggnad A-D inom Kretsloppsparken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Utbyggnad av VA-nät i Vänersborg
Avser utbyggnad av va-nät.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.
Ombyggnad till radhuslägenheter i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av radhusbyggnader som nu nyttjas för förskoleverksamhet till ca 8 lägenheter med vardera 3 rum och kök (ca 800 kvm BOA). Mark i anslutning till radhusbyggnaderna ska återställas från nuvarande funktion som lekplats till tomt/trädgård för radhusen.
Exploatering av bostadssområde i Vänersborg
Projektet avser bostadsområde samt anläggande av en cirkulationsplats vid Statoil. Ny detaljplan krävs.
Ramavtal avseende byggtjänster, AB Vänersborgsbostäder
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Exploatering för bostäder i Skaven.
Ombyggnad av skola i Brålanda, etapp 2
Avser ombyggnation och renovering av skola. Etapp 1- 1615556.
Ombyggnad av skola i Brålanda, etapp 1
Avser ombyggnation och renovering av skola. Etapp 2- 1615562.
Renovering av badrum, Vänersborgsbostäder
Avser renovering- och ombyggnad av badrum. Avtalstid 6 år.
Nybyggnad av omklädningsrum i Vänersborg
Avser nya omklädningsrum till Brätte ishall.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ny cirkulationsplats vid Lärketorp i Vänersborg
Cirkulationsplats i korsningen mellan Vänersborgsvägen och Lärketorpsvägen samt en gång- och cykelväg.
Exploatering för bostadsområde i Vänersborg
Avser exploatering för bostadsområde.
Utbyte av kompressoranläggning vid sluss i Vänersborg
Avser utbyte av kompressoranläggning vid Brinkebergskullens sluss.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Byte av värmepumpanläggning och luftbehandlingsaggregat i Vänersborg
Nya värmepumpsanläggningar ska ersätta befintligt värmeproduktionssystem,
Renovering av hissar i Vänersborg och Vargön
Renovering av 9 st hissar på adresserna: Sommarhemsvägen 36. Sjöbosvägen 2 Lindvägen 8 Vargön Storegårdsvägen 27, 29, 31 Vargön Tors väg 1,5,9 Vargön
Reparation av bro i Vänersborg
Reparation av kantbalkar samt stöd på Dalbobrons stålbalkbro.
Till- & ombyggnad av förskola i Vänerborg
Till- & ombyggnad av köket på Blåsuts förskola.
Åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen i Vänersborg
Avser åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Frändefors, Vänersborgs kommun
Avser modernisering av 4 hissar i flerbostadshus på Ringaregränd 3, 4, 12 & 14.
Byte av pannutrustning Älgens Berg, Vargön
Avser byte av pannutrustning på pelletspanna.
Ramavtal tekniska konsulttjänster- Arkitekt kvalificerad, Vänersborg
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende revisionsbesiktningar elanläggning, Västfastigheter
Revisonsbesiktningar Elanläggningar för Västra Götalandsregionens fastighetsbestånd.
Ombyggnad av gym i Vänersborg
Ändrad användning av industri/lagerbyggnad till motionsanläggning och utvändig ändring.
Åtgärder för värmedistribution vid grundskola i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Ramavtal golvservicearbeten, AB Vänersborgsbostäder
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ny pendelparkering i Frändefors
Ny pendelparkering vid östra hållplatsen vid Frändefors skola.
Nybyggnad av bar i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av förråd och bar samt tillbyggnad av altan/brygga.
Ramavtal avseende VVS-artiklar, Vänersborg
Ramavtal avseende för VVS-artiklar. Avatals tid 2020-01 - 2021-12-31 Möjlighet till förlängning på 24 mån.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vänersborg
Bygglov för anläggning av parkering.
Utvändigt underhåll av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för fasadändring av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Vänersborg
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av servicebyggnad i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av servicehus 9.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, rivning av vindfång.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Avser ytskiktsrenovering.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser en förlängning av en hall i en lagerbyggnad.
Anläggande av vändplaner i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.
Fördjupad kajinspektion i Vänersborgs kommun
Avser av fördjupad kajinspektion av Vänersborgs hamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: