Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Möjligheternas Kvarter i Vänersborg
Planer finns för kunskapscentrum. Inga beslut är fattade.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av en skidtunnel i Vänersborg
Projektet anläggande av världens längsta skidtunnel. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus.
Förstärknings- och infräsningsarbeten i Distrikt Väst
Beläggningsgrupper DK63, DV61, DV62 och DV63.
Om-, tillbyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 3 m fl
Avser om- och tillbyggnad av handelscentrum.
Nybyggnad av punkthus i Norra Nabbensberg, Vänersborg
Avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Renovering samt eventuellt påbyggnad flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser stamrenovering i 103 lägenheter i ett 4-vånings flerbostadshus samt utredning om eventuellt påbyggnad med två våningsplan (detta projekt kan komma att delas upp i etapper.
Nybyggnad av storkök i Vänersborg
Projektet avser nybyggnation av ett storkök vid Torpaskolan i Vänersborg. Byggnaden ska inrymma matsalsdel med servering åt eleverna.
Om- och tillbyggnad av skola och nybyggnad av idrottshall i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola, rivning av byggnad samt nyybggnad av idrottshall. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter samt 9 radhus.
Nybyggnad av kansli- och föreningslokal i Vänersborg
Avser nybyggnad av kansli- och föreningslokal innehållande bl.a rum för kontor, möten, uppehållsrum för socialt umgänge, kök, handikappanpassad toalett med dusch, WC, tvättstuga, förråd m.m.
Anläggande av väg mellan Öxnered och väg 2025 i Vänersborg
Byggstart oviss. Konsultuppdraget går ut på att utreda vilken vägsträckning som är mest lämplig för att binda ihop Öxnered och väg 2025.
Nybyggnad av kretsloppspark i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av kretsloppspark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Nybyggnad av förskola på Onsjö, Vänersborg
Avser nybyggnad av förskola med 3-4 avdelningar.
Renovering av förskola i Vänersborg
Avser ombyggnad samt ytskiktsrenovering av förskola.
Nybyggnad av omklädningsrum i Vänersborg
Avser nya omklädningsrum till Brätte ishall.
Byte av vägport/bro vid Harvheden
Järnvägsbana 652 Öxnered-Håkantorp.
Tillbyggnad av ishall i Vänersborg
Avser tillbyggnad av ishall samt rivning.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Avser en större renovering på skola samt ytskiktsrenovering.
Nybyggnad av idrottshall i Vänersborg
Avser nybyggnad av idrottshall på ca 1300-1500 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser ombyggnad- och invändig renovering av befintlig byggnad. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till omklädningsrum i Vänersborg
Avser ombyggnad till omklädningsrum.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Vänersborg
Avser renovering av 9 hissar i flerbostadshus.
Ny pendelparkering i Frändefors
Ny pendelparkering vid östra hållplatsen vid Frändefors skola.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök i skola. Uppskattad kostnad.
Ny beläggning samt belysning till tennisbanor i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Renovering med flexibelt foder i Vänersborg
Upphandlingen avser ramavtal för utförande av kommunens huvudsakliga behov av renovering med flexibla foder i självfallsledningar under avtalstiden.
Tillbyggnad av fläktrum i ishall i Vänersborg
Avser tillbyggnad av nytt fläktrum i ishallen, Sportcentrum.
Åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen i Vänersborg
Avser åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen.
Rivning och nybyggnad av servicebyggnad i Vargön
Avser rivning av befintligt omklädningsrum/kiosk samt nybyggnad av toalett. Byggstart tidigast maj 2019. Uppskattad kostnad.
Omläggning av sportgolv vid skola i Vänersborg
Avser omläggning av sportgolv på Onsjöskolan i Vänersborg.
Ytskiktsrenovering av idrottsanläggning i Vänersborg
Avser renovering av omklädningsrum, wc i omklädningsrum, entré, entrédörrar samt belysning i sporthall och bibliotek.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Avser takomläggning på flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Rivning av industrihus i Vänersborg
Rivning av industri/lagerbyggnad. Magasin torrluten.
Utvändigt underhåll av reception i Vänersborg
Utvändig ädnring av reception, inglasat uterum.
Nybyggnad av mast i Vänersborg
Nybyggnad av mast samt tre teknikbodar, 72 m hög.
Nybyggnad av servicebyggnad i Vänersborg
Nybyggnad av servicehus 7.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstation på Brätte 1:8 och Onsjö 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Vänersborg
Nybyggnad av enbostadshus Klubblokal Fotbollen hus.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industri/lagerbyggnad på 50 kvm.
Nybyggnad av kontor i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av kontorsbodar, 2 stycken.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av servicebyggnad i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av ladugård i Vänersborg
Anmälan om rivning av lada.
Ombyggnad av värmeproduktionsanläggning i Brålanda
Avser rivning av befintlig värmeproduktionsanläggning baserad på oljepanna och installation av ny bergvärmepumpsanläggning på Brålanda brandstation i Vänersborgs kommun.
Slamsugning i Vänersborg
Avser slamsugning.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av rehabiliteringshem i Vänersborg
Ändrad användning av kontor till rehabiliteringsklinik.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad samt inbyggnad av tankar.
Tillbyggnad av kontor i Vänersborg
Tillbyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Önafors och Brinketorp. Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: