Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola och nybyggnad av idrottshall i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola, rivning av byggnad samt nyybggnad av idrottshall. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg Etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter i punkthus (5600 kvm BOA) med 13-14 våningar med gemensam uteplats på översta våningen samt ev garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser att tillföra kvarteret ca 40 lägenheter genom nybyggnation. Idag finns tre byggnader på den berörda marken, två av dessa ska rivar och den tredje byggnader (ca 500 kvm) kommer antigen att rivas eller renoveras.
Nybyggnad av en skidtunnel i Vänersborg
Projektet anläggande av världens längsta skidtunnel. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende i befintliga huskroppar för att kunna uppnå en effektiv vård. Fastigheten inrymmer idag ca 40 boende med tillhörande lokaler. Projektet är inte beslutat och är beroende av ev framtida beslut i Vänersborgs kommun. Uppskattad byggstart.
Förstärknings- och infräsningsarbeten i Distrikt Väst
Beläggningsgrupper DK63, DV61, DV62 och DV63.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst/Vänersborg
TSK-, varmmassa och värmebeläggning. Beläggningsgrupper DV01-2019 och DV02-2019.
Renovering samt eventuellt påbyggnad flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser stamrenovering i 103 lägenheter i ett 4-vånings flerbostadshus samt utredning om eventuellt påbyggnad med två våningsplan (detta projekt kan komma att delas upp i etapper.
Nybyggnad av storkök i Vänersborg
Projektet avser nybyggnation av ett storkök vid Torpaskolan i Vänersborg. Byggnaden ska inrymma matsalsdel med servering åt eleverna.
Ombyggnad /ev påbyggnad flerbostadshus Vänersborg
Idag förekommer fyra befintliga huskroppar i två våningar med åtta lägenheter i varje hus och byggnaderna är i behov av stamrenovering och byte av kök, badrum och fönster samt eventuellt balkonger. Planer finns avseende påbyggnad av ytterligare en eller två våningar på de befintliga huskropparna, varvid ca 16 till 32 lägenheter kan tillföras. Påbyggnaden skulle även innebära installation av hissar i samtliga trapphus. Sker ej påbyggnaden behöver tak bytas. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kansli- och föreningslokal i Vänersborg
Avser nybyggnad av kansli- och föreningslokal innehållande bl.a rum för kontor, möten, uppehållsrum för socialt umgänge, kök, handikappanpassad toalett med dusch, WC, tvättstuga, förråd m.m.
Anläggande av väg mellan Öxnered och väg 2025 i Vänersborg
Byggstart oviss. Konsultuppdraget går ut på att utreda vilken vägsträckning som är mest lämplig för att binda ihop Öxnered och väg 2025.
Nybyggnad av kretsloppspark i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av kretsloppspark.
Renovering flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser renovering av kök och badrum i 36 lägenheter i flerbostadshus. Omfattningen är ej klarlagd. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad till lägenheter i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av tidigare skolsalar till 24 lägenheter med 1 rum och kök. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad till radhuslägenheter i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av radhusbyggnader som nu nyttjas för förskoleverksamhet till ca 8 lägenheter med vardera 3 rum och kök (ca 800 kvm BOA). Mark i anslutning till radhusbyggnaderna ska återställas från nuvarande funktion som lekplats till tomt/trädgård för radhusen.
Ombyggnad till lägenheter i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till ca 8 lägenheter. Omfattningen är ej klarlagd. Projektet beror på framtida beslut av Vänersborgs kommun avseende befintlig verksamhet i lokalerna. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av ishall i Vänersborg
Avser tillbyggnad av ishall samt rivning.
Till- och ombyggnad av skola i Vänersborg
Avser till- och ombyggnad av mottagningsköket på Skerrud Skola.
Va-utbyggnad av vatten och spillvatten i Vänersborg
Avser föreläggande av vattenledningar och tryckspillvattenledningar på en sträcka av ca 2200m samt serviser till ca 20 fastigheter.
Installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Vänersborg
Avser installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Frändefors.
Nybyggnad av idrottshall i Vänersborg
Avser nybyggnad av idrottshall på ca 1300-1500 kvm.
Ombyggnad av skola i Vänersborgs kommun
Avser ombyggnad av vårdlokal till fritidsverksamhet och skolverksamhet för årskurs 0-6.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Vänersborg
Avser renovering av 9 hissar i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Ombyggnad av skola samt utvändig ändring.
Byte av vägport/bro vid Harvheden
Järnvägsbana 652 Öxnered-Håkantorp.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök i skola. Uppskattad kostnad.
Renovering med flexibelt foder i Vänersborg
Upphandlingen avser ramavtal för utförande av kommunens huvudsakliga behov av renovering med flexibla foder i självfallsledningar under avtalstiden.
Åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen i Vänersborg
Avser åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen.
Rivning och nybyggnad av servicebyggnad i Vargön
Avser rivning av befintligt omklädningsrum/kiosk samt nybyggnad av toalett. Byggstart tidigast maj 2019. Uppskattad kostnad.
Omläggning av sportgolv vid skola i Vänersborg
Avser omläggning av sportgolv på Onsjöskolan i Vänersborg.
Tillbyggnad av fläktrum i ishall i Vänersborg
Avser tillbyggnad av nytt fläktrum i ishallen, Sportcentrum.
Tillbyggnad av storkök i Vänersborgs kommun
Avser tillbyggnad av storkök med en hyrd modul via en sluss.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Vänersborg
Avser utvändig betongrenovering.
Ytskiktsrenovering av idrottsanläggning i Vänersborg
Avser renovering av omklädningsrum, wc i omklädningsrum, entré, entrédörrar samt belysning i sporthall på ca 300 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Anmälan för ändring av bärande konstruktion av flerbostadshus samt rivning del av byggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Förhandsbesked för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Rivning av industrihus i Vänersborg
Rivning av industri/lagerbyggnad. Magasin torrluten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Utvändig ändring samt ändrad marknivå.
Nybyggnad av mast i Vänersborg
Nybyggnad av mast samt tre teknikbodar, 72 m hög.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstation på Brätte 1:8 och Onsjö 2:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Vänersborg
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Vänersborg
Marklov för ändring av marknivåer.
Nybyggnad av enbostadshus i Vänersborg
Nybyggnad av enbostadshus Klubblokal Fotbollen hus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus/bageri.
Ombyggnad av lägenhet i Vänersborg
Bygglov för ändrad användning av personalrum/frisersalong till övernattningsrum.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industri/lagerbyggnad på 50 kvm.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av 12 transformatorstationer Rotenäs 1:47,Trombälgen 1:15,Torsbo 1:20,1:17,Torsbo 1:14,Binäs 1:25,Rotenäs S:2,1:42,Trombälgen 1:57,Trombälgen 1:35,Trombälgen 1:47.
Nybyggnad av enbostadshus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av kontorsbodar, 2 stycken.
Nybyggnad av kontor i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av kontorsbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av servicebyggnad i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Finngårdsred 2:16,2:45.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av tält, toalett och container.
Tillbyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad samt utvändig ändring.
Nybyggnad av servicehus i Vänersborg
Avser nybyggnad av servicehus (3 toaletter) vid Sikhalls badplats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Avser takomläggning på 60 kvm på flerbostadshus.
Slamsugning i Vänersborg
Avser slamsugning.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av rehabiliteringshem i Vänersborg
Ändrad användning av kontor till rehabiliteringsklinik.
Tillbyggnad av kontor i Vänersborg
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av hus i Vänersborgs kommun
Avser ombyggnad för ändrad användning av hus.
Direktupphandling av fördjupad kajinspektion i Vänersborgs kommun
Avser direktupphandling av fördjupad kajinspektion av Vänersborgs hamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: