Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Öxnered-Håkantorp
Spår och växelbyte.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg Etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter i punkthus (5600 kvm BOA) med 13-14 våningar med gemensam uteplats på översta våningen samt ev garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser att tillföra kvarteret ca 40 lägenheter genom nybyggnation. Idag finns tre byggnader på den berörda marken, två av dessa ska rivar och den tredje byggnader (ca 500 kvm) kommer antigen att rivas eller renoveras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende i befintliga huskroppar för att kunna uppnå en effektiv vård. Fastigheten inrymmer idag ca 40 boende med tillhörande lokaler. Projektet är inte beslutat och är beroende av ev framtida beslut i Vänersborgs kommun. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av punkthus i Norra Nabbensberg, Vänersborg
Avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av storkök i Vänersborg
Projektet avser nybyggnation av ett storkök vid Torpaskolan i Vänersborg. Byggnaden ska inrymma matsalsdel med servering åt eleverna.
Ombyggnad /ev påbyggnad flerbostadshus Vänersborg
Idag förekommer fyra befintliga huskroppar i två våningar med åtta lägenheter i varje hus och byggnaderna är i behov av stamrenovering och byte av kök, badrum och fönster samt eventuellt balkonger. Planer finns avseende påbyggnad av ytterligare en eller två våningar på de befintliga huskropparna, varvid ca 16 till 32 lägenheter kan tillföras. Påbyggnaden skulle även innebära installation av hissar i samtliga trapphus. Sker ej påbyggnaden behöver tak bytas. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus .
Nybyggnad av kansli- och föreningslokal i Vänersborg
Avser nybyggnad av kansli- och föreningslokal innehållande bl.a rum för kontor, möten, uppehållsrum för socialt umgänge, kök, handikappanpassad toalett med dusch, WC, tvättstuga, förråd m.m.
Nybyggnad av parhus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i parhus.
Nybyggnad av idrottshall i Vänersborg
Avser nybyggnad av idrottshall på ca 800 kvm. Byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt bostadsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 2 stycken.
Ombyggnad till lägenheter i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av tidigare skolsalar till 24 lägenheter med 1 rum och kök. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av kretsloppspark i Vänersborg
Avser nybyggnad av byggnad A-D inom Kretsloppsparken.
Ombyggnad till radhuslägenheter i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av radhusbyggnader som nu nyttjas för förskoleverksamhet till ca 8 lägenheter med vardera 3 rum och kök (ca 800 kvm BOA). Mark i anslutning till radhusbyggnaderna ska återställas från nuvarande funktion som lekplats till tomt/trädgård för radhusen.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Exploatering för bostäder i Skaven.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Vänersborg
Avser utvändig takrenovering.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Till- & ombyggnad av förskola i Vänerborg
Till- & ombyggnad av köket på Blåsuts förskola.
Ombyggnad av skola i Vänersborgs kommun
Avser ombyggnad av vårdlokal till fritidsverksamhet och skolverksamhet för årskurs 0-6.
Till- och ombyggnad av skola i Brålanda
Avser till- och ombyggnad av mottagningsköket på Skerrud Skola.
Utbyte av kompressoranläggning vid sluss i Vänersborg
Avser utbyte av kompressoranläggning vid Brinkebergskullens sluss.
Va-utbyggnad av vatten och spillvatten i Vänersborg
Avser föreläggande av vattenledningar och tryckspillvattenledningar på en sträcka av ca 2200m samt serviser till ca 20 fastigheter.
Installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Vänersborg
Avser installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Frändefors.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Frändefors, Vänersborgs kommun
Avser modernisering av 4 hissar i flerbostadshus på Ringaregränd 3, 4, 12 & 14.
Byte av portar i industrihus i Vänersborg
Avser byte av industriportar i befintlig industribyggnad.
Omläggning av sportgolv vid skola i Vänersborg
Avser omläggning av sportgolv på Onsjöskolan i Vänersborg.
Byte av pannutrustning Älgens Berg, Vargön
Avser byte av pannutrustning på pelletspanna.
Ny pendelparkering i Frändefors
Ny pendelparkering vid östra hållplatsen vid Frändefors skola.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Vänersborg
Utvändig ändring av vårdbyggnad, specialenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av klubbhus i Vänersborg
Bygglov för utvändig ändring av klubbhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Rivning av industrihus i Vänersborg
Avser rivning av industri- och lagerbyggnad efter brand.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Avser takomläggning på 60 kvm på flerbostadshus.
Tillbyggnad av gym i Vänersborg
Avser utökning av gymmet, en ny träningssal, nya förråd och nya omklädningsrum.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för anläggning av parkering samt nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av 4 transformatorstationer Stenshult 2:16,Rådane 1:19,Bleken 1:100,Bleken 6:1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Anmälan för installation av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Vänersborg
Anmälan för installation av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Anmälan för ändring av bärande konstruktion av flerbostadshus samt rivning del av byggnad.
Nybyggnad av servicehus i Vänersborg
Avser nybyggnad av servicehus (3 toaletter) vid Sikhalls badplats.
Fördjupad kajinspektion i Vänersborgs kommun
Avser av fördjupad kajinspektion av Vänersborgs hamn.
Direktupphandling av fördjupad kajinspektion i Vänersborgs kommun
Avser direktupphandling av fördjupad kajinspektion av Vänersborgs hamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: