Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av en skidtunnel i Vänersborg
Projektet anläggande av världens längsta skidtunnel.
Nybyggnad av storkök i Vänersborg
Nybyggnad av ett storkök vid Torpaskolan i Vänersborg. Förutom ett stort tillagningskök ingår också byggnation av matsal, lastkaj, reservkraftverk och solcellsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 54 lägenheter i 5-7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (24 st lägenheter i 3 hus), radhus (20 st lägenheter), komplementbyggnader samt ändring av marknivåer.
Nybyggnad av punkthus i Norra Nabbensberg, Vänersborg
Avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus,kedjehus,parhus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder i korsningen Drottninggatan/Vallgatan. Ev kan det bli en ombyggnad av befintlig fastighet.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Vänersborg
Nybyggnad av 12 radhus.
Nybyggnad av vårdbostad i Vänersborg
Nybyggnad av komplementbyggnad (vårdboende).
Nybyggnad av omklädningsrum i Vänersborg
Avser nya omklädningsrum till Brätte ishall.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.
Ombyggnad till radhuslägenheter i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av radhusbyggnader som nu nyttjas för förskoleverksamhet till ca 8 lägenheter med vardera 3 rum och kök (ca 800 kvm BOA). Mark i anslutning till radhusbyggnaderna ska återställas från nuvarande funktion som lekplats till tomt/trädgård för radhusen.
Ramavtal avseende byggtjänster, AB Vänersborgsbostäder
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ombyggnad av anstalten i Vänersborg
Avser ombyggnad av anstalten Östragård.
Ombyggnad av skola i Brålanda, etapp 2
Avser ombyggnation och renovering av skola. Etapp 1- 1615556.
Ombyggnad av skola i Brålanda, etapp 1
Avser ombyggnation och renovering av skola. Etapp 2- 1615562.
Renovering av badrum, Vänersborgsbostäder
Avser renovering- och ombyggnad av badrum. Avtalstid 6 år.
Tillbyggnad av hotell i Vänersborg
Tillbyggnad av hotell eventhall.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av hissar i Vänersborg och Vargön
Renovering av 9 st hissar på adresserna: Sommarhemsvägen 36. Sjöbosvägen 2 Lindvägen 8 Vargön Storegårdsvägen 27, 29, 31 Vargön Tors väg 1,5,9 Vargön
Reparation av bro i Vänersborg
Reparation av kantbalkar samt stöd på Dalbobrons stålbalkbro.
Byte av värmepumpanläggning och luftbehandlingsaggregat i Vänersborg
Nya värmepumpsanläggningar ska ersätta befintligt värmeproduktionssystem,
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av församlingshus i Vänersborg
Tillbyggnad av församlingshem, utvändig ändring och ombyggnad av kök.
Byte av värmepumpar på flerbostadshus i Vänersborg
Byte av värmepump samt kompletterande energiborrhål. Skogsvägen 35-37 samt Åkervägen 4, Blåsut, Vänersborg.
Ramavtal avseende markarbeten, AB Vänersborgsbostäder
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen i Vänersborg
Avser åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen.
Ombyggnad av lackbox på galleria i Vänersborg
Avser installation av ett ventilationssystem för en lackeringsbox på Trenova Center.
Ny ventilation på förskola, Vänersborg
Avser ny FTX-ventilation, igensättning av gamla ventiler, 2 st nya ventilationsrum samt undertak och tillkommande ytskikt.
Reperation av bro i Vänersborg
Avser reparation av låsreglar på Gropbron.
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader i Vänersborg
Avser rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Ramavtal avseende miljökonsulter, Västra Götalandsregionen, Vänersborg
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas 1+1 år.
Ramavtal avseende brandlarmservice, Västra Götalandsregionen
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende service rörpostanläggningar, Västfastigheter
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende revisionsbesiktningar elanläggning, Västfastigheter
Revisonsbesiktningar Elanläggningar för Västra Götalandsregionens fastighetsbestånd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ytskiktsrenovering i förskolekök, Vänersborg
Projektet avser ytskiktsrenovering i korridor och tre huskroppar. Ytskiktsrenoveringen omfattar bygg, el och vvs. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ändrad användning av industribyggnad.
Strömförsörjning till Aqua Blå 2020 i Vänersborg
Projektet avser strömförsörjning till Aqua Blå 2020. Uppskattad start och kostnad.
Fördjupad miljöteknisk markundersökning i Vänersborg
Projektet avser fördjupad miljöteknisk markundersökning. Uppskattad start och kostnad.
Ramavtal golvservicearbeten, AB Vänersborgsbostäder
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader samt parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Vänersborg
Marklov för ändring av marknivåer.
Rivning av industrihus i Vänersborg
Rivning av nedbrunnen lagerlokal.
Rivning av förråd i Vänersborg
Rivningslov för rivning av 3 st komplementbyggnader.
Rivning av garage i Vänersborg
Rivningslov för rivning av garage.
Rivning av förråd i Vänersborg
Rivningslov för rivning av portvaktsstuga.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vänersborg
Utvändig ändring av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Vänersborg
Anmälan för installation av va kommunal.
Ombyggnad av garage i Vänersborg
Anmälan för ombyggnad av lastbilsgarage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser ändrad användning av butikslokal till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Vänersborg
Bygglov för inredning av lokal livsmedelsbutik.
Nybyggnad av brygga i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av brygga samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av enbostadshus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer Katteberg 1:15,Sundals-ryrs Näset 1:29,Hägnan 1:36,Hägnan 1:5,Stenerud 1:1,Sundals-ryrs Häljebyn 3:40,Rådane 1:13.
Nybyggnad av sophus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av underjordsbehållare/miljöstationer molok.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av vindskydd och eko-toaletter.
Utvändigt underhåll av förråd i Vänersborg
Bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: