Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Öxnered-Håkantorp
Spår och växelbyte.
Om- och tillbyggnad av skola och nybyggnad av idrottshall i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola, rivning av byggnad samt nyybggnad av idrottshall. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av en skidtunnel i Vänersborg
Projektet anläggande av världens längsta skidtunnel. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus.
Förstärknings- och infräsningsarbeten i Distrikt Väst
Beläggningsgrupper DK63, DV61, DV62 och DV63.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst/Vänersborg
TSK-, varmmassa och värmebeläggning. Beläggningsgrupper DV01-2019 och DV02-2019.
Nybyggnad av storkök i Vänersborg
Projektet avser nybyggnation av ett storkök vid Torpaskolan i Vänersborg. Byggnaden ska inrymma matsalsdel med servering åt eleverna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus .
Nybyggnad av kansli- och föreningslokal i Vänersborg
Avser nybyggnad av kansli- och föreningslokal innehållande bl.a rum för kontor, möten, uppehållsrum för socialt umgänge, kök, handikappanpassad toalett med dusch, WC, tvättstuga, förråd m.m.
Anläggande av väg mellan Öxnered och väg 2025 i Vänersborg
Byggstart oviss. Konsultuppdraget går ut på att utreda vilken vägsträckning som är mest lämplig för att binda ihop Öxnered och väg 2025.
Nybyggnad av kretsloppspark i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av kretsloppspark.
Nybyggnad av idrottshall i Vänersborg
Avser nybyggnad av idrottshall på ca 800 kvm.
Ombyggnad till radhuslägenheter i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av radhusbyggnader som nu nyttjas för förskoleverksamhet till ca 8 lägenheter med vardera 3 rum och kök (ca 800 kvm BOA). Mark i anslutning till radhusbyggnaderna ska återställas från nuvarande funktion som lekplats till tomt/trädgård för radhusen.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Vänersborg
Avser utvändig takrenovering.
Tillbyggnad av ishall i Vänersborg
Avser tillbyggnad av ishall samt rivning.
Till- och ombyggnad av skola i Brålanda
Avser till- och ombyggnad av mottagningsköket på Skerrud Skola.
Ombyggnad av skola i Vänersborgs kommun
Avser ombyggnad av vårdlokal till fritidsverksamhet och skolverksamhet för årskurs 0-6.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Vänersborg
Avser renovering av 9 hissar i flerbostadshus.
Va-utbyggnad av vatten och spillvatten i Vänersborg
Avser föreläggande av vattenledningar och tryckspillvattenledningar på en sträcka av ca 2200m samt serviser till ca 20 fastigheter.
Installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Vänersborg
Avser installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Frändefors.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Frändefors, Vänersborgs kommun
Avser modernisering av 4 hissar i flerbostadshus på Ringaregränd 3, 4, 12 & 14.
Rivning och nybyggnad av servicebyggnad i Vargön
Avser rivning av befintligt omklädningsrum/kiosk samt nybyggnad av toalett. Byggstart tidigast maj 2019. Uppskattad kostnad.
Omläggning av sportgolv vid skola i Vänersborg
Avser omläggning av sportgolv på Onsjöskolan i Vänersborg.
Tillbyggnad av storkök i Vänersborgs kommun
Avser tillbyggnad av storkök med en hyrd modul via en sluss.
Åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen i Vänersborg
Avser åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen.
Renovering med flexibelt foder i Vänersborg
Upphandlingen avser ramavtal för utförande av kommunens huvudsakliga behov av renovering med flexibla foder i självfallsledningar under avtalstiden.
Byte av pannutrustning Älgens Berg, Vargön
Avser byte av pannutrustning på pelletspanna.
Ytskiktsrenovering av idrottsanläggning i Vänersborg
Avser renovering av omklädningsrum, wc i omklädningsrum, entré, entrédörrar samt belysning i sporthall på ca 300 kvm.
Ny pendelparkering i Frändefors
Ny pendelparkering vid östra hållplatsen vid Frändefors skola.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Förhandsbesked för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Vänersborg
Utvändig ändring av vårdbyggnad, specialenhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 2 stycken.
Nybyggnad av radhus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus/bageri.
Utvändigt underhåll av klubbhus i Vänersborg
Bygglov för utvändig ändring av klubbhus.
Ombyggnad av lägenhet i Vänersborg
Bygglov för ändrad användning av personalrum/frisersalong till övernattningsrum.
Tillbyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad samt utvändig ändring.
Nybyggnad av enbostadshus i Vänersborg
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Finngårdsred 2:16,2:45.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av tält, toalett och container.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av kontorsbodar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Utvändig ändring samt ändrad marknivå.
Ombyggnad av markanläggning i Vänersborg
Marklov för ändring av marknivåer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Avser takomläggning på 60 kvm på flerbostadshus.
Rivning av industrihus i Vänersborg
Avser rivning av industri- och lagerbyggnad efter brand.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industri/lagerbyggnad på 50 kvm.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för anläggning av parkering samt nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av 12 transformatorstationer Rotenäs 1:47,Trombälgen 1:15,Torsbo 1:20,1:17,Torsbo 1:14,Binäs 1:25,Rotenäs S:2,1:42,Trombälgen 1:57,Trombälgen 1:35,Trombälgen 1:47.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av 4 transformatorstationer Stenshult 2:16,Rådane 1:19,Bleken 1:100,Bleken 6:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av servicehus i Vänersborg
Avser nybyggnad av servicehus (3 toaletter) vid Sikhalls badplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Anmälan för installation av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Vänersborg
Anmälan för installation av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Anmälan för ändring av bärande konstruktion av flerbostadshus samt rivning del av byggnad.
Slamsugning i Vänersborg
Avser slamsugning.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av rehabiliteringshem i Vänersborg
Ändrad användning av kontor till rehabiliteringsklinik.
Tillbyggnad av kontor i Vänersborg
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av hus i Vänersborgs kommun
Avser ombyggnad för ändrad användning av hus.
Direktupphandling av fördjupad kajinspektion i Vänersborgs kommun
Avser direktupphandling av fördjupad kajinspektion av Vänersborgs hamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: