Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Möjligheternas Kvarter i Vänersborg
Planer finns för kunskapscentrum. Inga beslut är fattade.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus och radhus.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende i befintliga huskroppar för att kunna uppnå en effektiv vård. Fastigheten inrymmer idag ca 40 boende med tillhörande lokaler. Projektet är inte beslutat och är beroende av ev framtida beslut i Vänersborgs kommun. Uppskattad byggstart.
Plattformsförlängning i Vänersborg
Rivning av spår 3 och 4 samt byggnation av nytt spår, ny plattform på 120 meter.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
En F-6 skola ska uppföras på Holmängen i Vänersborg för ca 550 barn. Skolan ska ha en fullstor idrottshall i anslutning. Skolan ska stå färdig till höstterminen 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 54 lägenheter i 5-7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (24 st lägenheter i 3 hus), radhus (20 st lägenheter), komplementbyggnader samt ändring av marknivåer.
Nybyggnad av punkthus i Norra Nabbensberg, Vänersborg
Avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i radhus, fyrbohus och punkthus. Byggstart tidigast slutet 2020. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av vattentorn till hotell i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av fd vattentorn till hotell med ca 60-80 rum och restaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus .
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Vänersborg
Utöver anläggningsåtgärder i form av nya bassäng- och byggnadsenheter resp. ombyggnad av befintliga d:o för att klara reningskraven, kommer entreprenaden att omfatta diverse renoverings- och moderniseringsarbeten.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt bostadsområde.
Utveckling av befintligt hotell samt nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborgs kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av befintlig hotellverksamhet med fler hotellrum samt nybyggnad av ett flerbostadshus med 20 lägenheter.
Nybyggnad av förskola på Holmängen, Vänersborg
Avser nybyggnad av fyra avdelningar.
Upprustning/ombyggnad aula i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av aula.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Vänersborg
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av parhus i Vänersborg
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Inkl cirkulationsplats vid Statoil
Tillbyggnad av hotell i Vänersborg
Tillbyggnad av hotell. Kontor på 300kvm samt 22 nya hotellrum. Parkering och skärmvägg.
Ombyggnad till radhuslägenheter i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av radhusbyggnader som nu nyttjas för förskoleverksamhet till ca 8 lägenheter med vardera 3 rum och kök (ca 800 kvm BOA). Mark i anslutning till radhusbyggnaderna ska återställas från nuvarande funktion som lekplats till tomt/trädgård för radhusen.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Exploatering för bostäder i Skaven.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ändrad användning av butik till bostäder samt om- och tillbyggnad.
Tillbyggnad av varmförråd i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av varmförråd.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad på ca 540 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser ombyggnad- och invändig renovering av befintlig byggnad. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av campingstuga i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av villavagnar och campingstugor.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg.
Renovering/ombyggnation av omklädningsrum i Vänersborg
Avser nya omklädningsrum i kommunhusets källare. I utförandet infattas ny dragning av avloppstammar, uppbyggnation av ny ventilation, nya badrum, ny el. Viss rivning av befintliga innerväggar krävs.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Vänersborg
Anläggning av väg, Bygglov för utvändig ändring av vårdlokaler Restad 3:49.
Rivning och nybyggnad av servicebyggnad i Vargön
Objektet ska utföras som en totalentreprenad. Intill platsen där servicehuset ska uppföras finns en befintlig servicebyggnad som ska rivas i samband med nybyggnationen.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av lackbox på galleria i Vänersborg
Avser installation av ett ventilationssystem för en lackeringsbox på Trenova Center.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Anläggande av Gång- och cykelväg mellan Östra vägen och Marierovägen.
Ombyggnad av omklädningsrum i Vänersborg, etapp 1
Ytskiktsrenovering av fyra omklädningsrum. Upphandlingen inkluderar viss rivning och byggnation för att dela av befintliga duschutrymmen.
Ombyggnad av omklädningsrum i Vänersborg, etapp 2
Ytskiktsrenovering av fyra omklädningsrum. Upphandlingen inkluderar viss rivning och byggnation för att dela av befintliga duschutrymmen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ändring av anläggning för va i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Vänersborg
Avser om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av vårdcentral i Vänersborg
Bygglov för tillbyggnad av vårdcentral.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad 2 byggnader.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnader.
Ombyggnad av tak på skola i Vänersborg
Takbyte på Norra skolan belägen i Vänersborg. På fastigheten ligger två större fastigheter som benämns som Slottet och Fängelset. Fängelset har tegeltak och slottet har tak av plåt. Båda taken ska bytas.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
Nybyggnad av skola. Modulbyggnad.
Ombyggnad av bibliotek i Vänersborg
Ombyggnad av bibliotek samt utvändig ändring och tillbyggnad av balkong.
Modernisering av 9 hissar i Vänersborg
Entreprenaden omfattar renovering av befintlig hissutrustning i hisschakt och maskinrum, borttransport och miljösanering skall ingå i entreprenaden. Adress:: Södergatan 7 e,f,g Adress: Gasverksgatan 14,16 Adress: Edsgatan 33,35 Adress: Idrottsgatan 5
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Bygglov för ändrad användning av möbelaffär till industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av gym i Vänersborg
Bygglov för ändrad användning av industri/lagerbyggnad till träningslokal.
Ombyggnad av affärshus i Vänersborg
Bygglov för inredning av ytterligare lokal i affärshus samt utvändig ändring och rivning.
Uppförande av mobil isbana i Vänerborg
Avser leverans med montering, installation och isläggning av isrink, inkl kylanläggning samt demontering.
Nybyggnad av brygga i Vänersborg
Avser nybyggnad av flytbrygga i betong. Vid utbytet av bryggan ska samtliga förankringsanordningar bytas ut för såväl bryggan som för båtarna.
Nybyggnad av tvätthall i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av barack i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av byggbodar (tidsbegränsat bygglov t.o.m. 31 mars 2021).
Nybyggnad av barack i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av byggbodar etablering.
Nybyggnad av skärmtak i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av cykelskydd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vänersborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Avser ändrad användning av kontorsbyggnad till flygskola.
Nybyggnad av garage i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av garage samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (manskapsbyggnad) och rivning av befintligt samt montering av soceller på tak.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av master för belysning.
Nybyggnad av toalett i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av offentlig toalett samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av plank i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Ombyggnad av markanläggning i Vänersborg
Marklov för anläggning av väganslutning och bygglov för grindstolpar.
Ombyggnad av markanläggning i Vänersborg
Marklov för ändring av marknivåer.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad samt ändrad användning från lagerverksamhet till fotostudio.
Utvändigt underhåll av förskola i Vänersborg
Utvändig ändring av skola (förskola).
Utvändigt underhåll av affärshus i Vänersborg
Utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av tingshus i Vänersborg
Utvändig ändring av domstolsbyggnad.
Rivning av förråd i Vänersborg
Rivningslov för rivning av lada.
Ombyggnad av idrottcentrum i Vänersborg
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ändrad användning av kontorshus till bostäder.
Ombyggnad av kontor i Vänersborg
Ändrad användning av vårdlokaler till kontor/administration.
Upphandling av utvändigt monterat värme- och solskydd, Vänersborg
Avser utvändigt solskydd inklusive montering till fönsterpartierna mellan godsmottagningen och entrén vid café och butik "Kom in".

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: