Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ulricehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn etapp 4
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av samverkanshus i Gällstad, Ulricehamn
Avser nybyggnad av samverkanshus med äldreboende, förskola och storkök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Planer för flerbostadshus på 8 våningar.
Nybyggnad av statsbibliotek i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av bibliotek.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av flerbostadshus med 38 lägenheter.
Utbyggnad av industriverksamhet i Ulricehamn
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig industriverksamhet. Inom planområdet ska både industri- och handelsverksamhet tillåtas.
Nybyggnad av par- och/eller kedjehus i Ulricehamns kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av cirka 35 rad-, par- och/eller kedjehus.
Nybyggnad av hotell, camping och handel i Ulricehamns kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av hotell, besöksanläggning, camping och handel.
Exploatering för bostäder mm i Ulricehamn
Detaljplanen medger ca 30 villatomter i väster. Öster om det planerade villaområdet möjliggörs det för ett bostadsområde med villor, radhus, parhus och kedjehus i 2-3 våningar. Längst i öster medges flerbostadshus med upp till 6 våningar.
Nybyggnad av energi- och miljöcenter i Ulricehamns kommun
Avser nybyggnad av energi- och miljöcenter.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Ulricehamn
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Till- och ombyggnad av gruppbostad i Ulricehamn
Ändrad användning från förskola till lss-boende.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av exploateringsområde i Ulricehamns kommun
Exploatering för Tegelbruket och Daltorp
Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av 5 enbostadshus Kalkstenen 10,11,12,13,14.
Nybyggnad av äldreboende i Ulricehamn
Avser ombyggnad för ny ventilation i Hus C-F samt tillbyggnad av Hus A, D och E för nya entréer.
Tillbyggnad av lager i Ulricehamn
Avser att möjliggöra tillbyggnad av lagerskepp.
Nybyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser att möjliggöra ytterligare kontorsverksamhet.
Utökning av industriområde i Ulricehamn
Fastighetsägaren vill utveckla sin verksamhet och för att kunna förvärva det avsedda området behöver en ny detaljplan tas fram där ändamålet för den angränsade marken förändras från ”Park” till ”Industri”.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 2400 kvm.
Till- och ombyggnad av skola i Ulricehamn
Avser till- och ombyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av grupboende i Ulricehamn
Avser om- och tillbyggnad av Fållornavägens gruppboende. Teknikrum på vindsplan. Uteplatser till lägenheter och gemensam uteplats byggas om/ändras/ kompletteras.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Underhåll av bro över bäck vid Marbäcks kyrka
Reparation med sprutbetong. Bron ligger NO om Marbäcks kyrka.
Ny oljepanna 4 MW i Ulricehamn
Projektet avser upphandling av spetslastpanna med effekt av 4 MW till Ulricehamns Energis AB:s fjärrvärmenät. Bränsle HVO 100. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kyrka i Ulricehamn
Om och tillbyggnad av kyrka där kyrkan bland annat ska innehålla församlingshem.
Rivning av byggnader i Ulricehamn
Rivning av två fastigheter på tomt Bäckebotomt. Rivning av plattytor, staket med mera på fastigheten. Återställning av mark till gräsyta.
Röjning och huggning i tätortsnära skog i Ulricehamn
Avtalstid:2021-01-01 - 2022-12-21 Option:2022-12-22 - 2023-12-21 Option:2023-12-22 - 2024-12-21
Ombyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Ändrad användning från lss-boende till 4 lägenheter.
Byte av värmekälla i skola i Ulricehamn
Projektet avser byte av värmekälla från olja/pellets till värmepump i skola Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av gruppbostad i Ulricehamn
Ombyggnad av gruppbostad.
Rivning av enbostadshus i Ulricehamn
Rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Ulricehamn
Rivning av lokal/förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Ulricehamn
Ändrad användning från lokal till lägenhet.
Tillbyggnad av förråd i Ulricehamn
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ulricehamn
Nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Ulricehamn
Nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av industrihus i Ulricehamn
Ändring av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: