Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ulricehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av samverkanshus i Gällstad, Ulricehamn
Avser nybyggnad av samverkanshus med äldreboende, förskola och storkök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Ulricehamn
Avser område för 500-750 villatomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Planer finns på nybyggnad av ett 70-tal lägenheter i två huskroppar med två våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt ombyggnad av befintlig byggnad.
Nybyggnad av förskola i Ulricehamn
Av nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus Växthuset 1.
Nybyggnad av förskola i Ulricehamn
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av 16 parhus.
Nybyggnad av bostäder i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av 24 bostäder.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Ulricehamn
Avser ombyggnad för ny ventilation i Hus C-F samt tillbyggnad av Hus A, D och E för nya entréer.
Ombyggnad till bostäder och kontor i Ulricehamn
Avser ombyggnad till bostäder och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Nybyggnad av industri.
Till- och ombyggnad av skola i Ulricehamn
Avser till- och ombyggnad av skola.
Nybyggnad av kontors- och lagerbyggnad i Ulricehamn
Avser nybyggnad av kontors- och lagerbyggnad.
Ombyggnad till centralarkiv i Ulricehamns kommun
Avser ombyggnad till centralarkiv med tillhörande kontor och expedition samt ventilationsarbeten m.m.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Markarbeten vid Karlslätt i Ulricehamns kommun
Avser markarbeten i området Karlslätt.
Byte av tak på skola i Ulricehamns kommun
Avser byte av tak på hus A på Stenbockskolan.
Ombyggnad av kyrka i Ulricehamn
Om och tillbyggnad av kyrka där kyrkan bland annat ska innehålla församlingshem.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser ombyggnad av fyra hissar i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Byte av värmekälla på skola i Ulricehamn
Utbyte av pelletspanna till värmepump på Marbäcks skola.
Installation av hotellås på psykiatriboende i Ulricehamn
På Jönköpingsvägens psykiatriboende ska så kallade hotellås installeras på 19 st dörrar.
Tillbyggnad av affärshus i Ulricehamn
Tillbyggnad av handelsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Ulricehamn
Ändrad användning från butik till lägenhet.
Rivning av enbostadshus i Ulricehamn
Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Ulricehamn
Ny komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Ulricehamn
Ny transformatorstation Uddagården 1:11,Marbäck 13:28,Hyltered 1:1,Bohestra 1:18.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: