Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ulricehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamhet m.m i Ulricehamns kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, centrumverksamhet, kontor och restaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Planer finns på nybyggnad av ett 70-tal lägenheter i två huskroppar med två våningar.
Nybyggnad av par- och/eller kedjehus i Ulricehamns kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av cirka 35 rad-, par- och/eller kedjehus.
Nybyggnad av hotell, camping och handel i Ulricehamns kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av hotell, besöksanläggning, camping och handel.
Nybyggnad av par- och radhus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av par- och radhus med ca 34 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Ulricehamn
Av nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av 19 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Sluttningshus med lägenheter i sluttningsplan, två hela våningsplan och indraget våningsplan på toppen. Så 2 + indragen vind och sluttningsplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamns kommun
Syftet med detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus Växthuset 1.
Nybyggnad av förskola i Ulricehamn
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Underhåll av broar över Pinebäcken vid Marbäcks kyrka
Bro 15-1316-1 över Pinebäcken N Marbäcks kyrka och bro 15-1313-1 SO Marbäcks kyrka. Halvsulning av 2 st rörbroar.
Planer för om-, och nybyggnation för bostäder i Ulricehamn
Detaljplanearbete pågår för Blidsberg 30:1 som syftar till att ändra befintlig byggnad från samlingslokal till permanenta bostäder.
Nybyggnad av fibernär i Ulricehamn
Anläggning av fibernät på Landsbygd.
Ombyggnad av äldreboende i Ulricehamn
Projektet avser tilläggsisolering tak och vättar, ny ventilation och nytt yttertak på äldreboende.
Tillbyggnad av förskola i Hökerum, Ulricehamn
Avser tillbyggnad av Hökerums förskola med en avdelning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad på 9000 kvm.
Markarbeten vid Karlslätt i Ulricehamns kommun
Avser markarbeten i området Karlslätt.
Byte av tak på skola i Ulricehamns kommun
Avser byte av tak på hus A på Stenbockskolan.
Direktupphandling av internkommunikationssytem/larmsystem till gruppboende i Ulricehamns kommun
Avser direktupphandling av internkommunikationssystem/larmsystem till psykiatriboende.
Hyra av moduler för skola i Ulricehamn
Avser hyra moduler för 4 klassrum till Ulrikaskolan, modulerna ska placeras på befintlig skolgård.
Nybyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser nybyggnad av kontor. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser ombyggnad av fyra hissar i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av förskola i Hökerum, Ulricehamn
Avser tillbyggnad av Hökerums förskola med diskrum.
Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av industri. Kontakta byggherren för mer information.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Ulricehamn
Tillbyggnad av restaurangbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Ulricehamn
Ändring av byggnad-skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Ulricehamn
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Ulricehamn
Nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av församlingshus i Ulricehamn
Om- och tillbyggnad av församlingshem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: