Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ulricehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Ulricehamn
Avser område för 500-750 villatomter.
Nybyggnad av statsbibliotek i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av bibliotek.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av flerbostadshus med 38 lägenheter.
Nybyggnad av vindkraftverk i Ulricehamn
Projektet avser uppförande av 6 verk. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Nybyggnad av äldreboende i Gällstad
Projektet avser nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av samverkanshus i Gällstad, Ulricehamn
Avser nybyggnad av samverkanshus med äldreboende, förskola och storkök.
Nybyggnad av förskola i Ulricehamn
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20-22 lägenheter i två huskroppar om 1 och 2 våningar.
Nybyggnad av parhus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av parhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av ca 25 lägenheter och 250 kvm butikslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 6000 kvm.
Ombyggnad till bostäder och kontor i Ulricehamn
Avser ombyggnad till bostäder och kontor.
Underhåll av broar över Pinebäcken vid Marbäcks kyrka
Bro 15-1316-1 över Pinebäcken N Marbäcks kyrka och bro 15-1313-1 SO Marbäcks kyrka. Halvsulning av 2 st rörbroar.
Planer för om-, och nybyggnation för bostäder i Ulricehamn
Detaljplanearbete pågår för Blidsberg 30:1 som syftar till att ändra befintlig byggnad från samlingslokal till permanenta bostäder.
Om- och tillbyggnad av skola i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av en förskoleavdelning, matsal och personalutrymmen. Samt upprustning och ombyggnad av skolgård.
Om- och tillbyggnad av skola i Ulricehamn
Avser om- och tillbyggnad av tillagningskök med ny varumottagning.
Tillbyggnad av förskola i Ulricehamn
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Nybyggnad av industri.
Utbyggnad av stenmur i Ulricehamn
Avser utbyggnad av stenmur längs Rönnåsgatan.
Upphandling av transformatorer, Ulricehamns kommun
Avser upphandling av transformatorer 12/0,4 kV i storlekarna 100 KVA och 800 KVA under 2018 och 2019.
Inköp av högspänningsställverk, Ulricehamns kommun
Avser inköp av 10 st högspänningsställverk 12 kV under 2018 samt inköp av 7 st högspänningsställverk under 2019.
Inköp av nätstationer i plåt, Ulricehamns kommun
Avser inköp av 12/0,4 kV nätstationer i plåt för transformatorer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av flerbostadshus Växthuset 1.
Tillbyggnad av affärshus i Ulricehamn
Tillbyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Installation av solcellsanläggning på flerbostadshus i Ulricehamn
Avser installation av solcellsanläggning på taket av två nybyggda huskroppar.
Hyra av moduler för skola i Ulricehamn
Avser hyra moduler för 4 klassrum till Ulrikaskolan, modulerna ska placeras på befintlig skolgård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av flerbostadshus. Sluttningshus med lägenheter i sluttningsplan, två hela våningsplan och indraget våningsplan på toppen. Så 2 + indragen vind och sluttningsplan.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Ulricehamn
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av vårdcentral i Ulricehamn
Tillbyggnad av vårdbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Utökning av passagesystem, larm mm i förskola i Ulricehamn
Avser installation av nytt inbrottslarm och automatiskt brandlarmssystem samt utökning av passagesystem.
Tillbyggnad av affärshus i Ulricehamn
Tillbyggnad av ett skärmtak på handelsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: