Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Åtgärder översvämningsskydd i Uddevalla
Projektet avser åtgärder översvämningsskydd. Byggstart tidigast hösten 2021. Projektet kommer att indelas i flera etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 2 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 47 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 20-24 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 2 2020.
Ombyggnad flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i flerbostadshus.
Nybyggnad av va-ledningar och avloppspumpstation i Uddevalla
Avser anläggande av nya VA-ledningar om totalt ca 1300 m samt en tryckstegringsstation och avloppspumpstation. Projektet kommer att utföras i två faser. Fas 1 planering och projektering. Fas 2 produktions- och överlämningsfas. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser byte av fönster och tak samt renovering av balkonger och loftgångar på flerbostadshus med 3-4 våningar.
Upphandling av transformatorstation i Uddevalla
Avser upphandling av en ny 40/10 kV mottagningsstation till M4 Ljungskile.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnader. Byggstart tidigast hösten 2019.
Renovering av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser ROT-renovering, stambyte och renovering av kök och badrum i 52 lägenheter och 2 lokaler i flerbostadshus.
Ny- och ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola.
Nybyggnad av ett LSS boende i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 6-8 lägenheter i LSS boende.
Renovering av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser ROT-renovering, stambyte och renovering av kök och badrum i 29 lägenheter och 1 lokal i flerbostadshus.
Ombyggnad av gata i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gata och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla
Beslut saknas. Projektet avser nybyggnad av 10-15 gruppbyggda småhus.
Om- och tillbyggnad till brandstation i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk till brandstation.
Ombyggnad av gruppbostad i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av kontor till 14 lägenheter i LSS-boende.
Ombyggnad av idrottsplats i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av ståplatsläktarna i kurvorna. Byggstart tidigast våren 2019.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser tilläggsisolering och nya fasadskivor samt byte av fönster på punkthus.
Ombyggnad av hissar vid sjukhus i Uddevalla
Projektet avser rivning samt ombyggnad av hiss CS1 och CS2 vid Uddevalla Sjukhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Nybyggnad av lagerbyggnad, 1300kvm.
Nybyggnad av förråd och skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd och två st skärmtak på totalt ca 1500 kvm samt upprustning av körplaner. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av busshållplatser och gc-vägar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av busshållplatser och gc-vägar runt skolan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser renovering av balkonger till ca 80 lägenheter på flerbostadshus.
Ombyggnad av gata i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gata. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ombyggnad torg i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av torg.
Ombyggnad till temalekplats i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad till temalekplats.
Utvändigt underhåll av resecentrum
Avser rivning och renovering av fasad på Kampenhof Bussterminal.
Nybyggnad av kallförråd samt skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd om ca 850 kvm samt två skärmtak på totalt 1500 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av pastorsexpedition i Ljungskile
Projektet avser ombyggnad av pastorsexpedition.
Nybyggnad av grupphus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av tre enbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av avloppsreningsverk samt nybyggnad av mindre teknikhus för avloppsreningsverk.
Nybyggnad av stugby i Uddevalla
Nybyggnad av åtta fritidshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Uddevalla
Projektet avser renovering av fasad på kontors- och affärsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Uddevalla
Ansökan om bygglov för fasadändring och ändrad användning från lokal till kontor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus, utbyggnad och inglasning av balkonger.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av klubbhus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av klubbstuga.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, cykelparkering.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus samt uppförande av cykelställ.
Nybyggnad av elverk i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mindre reservelverk.
Nybyggnad av nätstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ostagat torn 36 meter och tre teknikbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus för fiberutbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t184.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t199, utbyte av stolpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t352.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t432.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t544.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av överbyggnad av avloppsbrunn samt rivning av befintlig.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus, förlängning av befintlig takkupa.
Tillbyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad, två nya portar.
Tillbyggnad av kallförråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och tillbyggnad av industribyggnad, kallförråd.
Nybyggnad av silo i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två silor och teknikhus i hamn.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för planering av tomtmark.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivån, losshållning av berg.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivån.
Nybyggnad av carport i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, samt rivning av befintligt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd, 24 lägenheter.
Nybyggnad av garage i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Avser fasadändringar av industribyggnad samt rivning.
Renovering av fönster mm på kyrka i Ljungskile
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fönster, dörrar och tornluckor på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Takrengöring på skola i Uddevalla
Avser takrengöring samt algbehandling på Uddevalla gymnasieskola.
Direktupphandling av ljud och ljus för discobowling i Uddevalla kommun
Avser direktupphandling av direktupphandling av ljud och ljus för discobowling.
Besiktning av fibernät i Ljungskile
Avser besiktning av fibernät i Ljungskile.
Renovering av fasad på kyrka i Ljungskile
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fasad på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Direktupphandling ljud och ljusteknik i Uddevalla
Projektet avser direktupphandling av ljud och ljusteknik samt tekniker vid fyra tillfällen under sommaren 2019 (11 juli, 18 juli, 1 augusti och 8 augusti). Uddevalla kommuns stora scenvagn kommer att användas vid samtliga tillfällen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av automatstation i Uddevalla
Avser nybyggnad av hvo dieselanläggning för tung trafik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: