Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av silo och flerbostadshus i Uddevalla
Planerat projekt för byggnationer av silon i hamnen som bostäder.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av ca 50 bostäder totalt, 21 enbostadshus och mindre flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av handelslokaler mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av lokaler för handel, kontor, industri samt parkeringsplatser. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av mötesspår i Grohed
Mötesspåret kan tänkas bli 750-1100 m långt. Anläggande av en ny mötesstation i Grohed mellan Ljungskile och Uddevalla.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus med affärslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 17 lägenheter med bostadsrätt och ca 500 kvm affärslokaler och kontor i bottenplan. Byggstart oviss.
Renovering av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser total renovering av kök, badrum och hall, stambyte och ny ventilationsanläggning i flerbostadshus med option på byte av fönster, balkongdörrar och innerdörrar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus 16 lgh samt komplementbyggnad.
Byte av fönster på flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser byte av fönster på flerbostadshus.
Ombyggnad av torg i Uddevalla
Projektet avser ny gestaltning av torget som innehåller bl a ny stor trappa (Hasselbackstrappan), ombyggnad av gator och busshållplatser samt ombyggnad kring torget från Hasselbackenhuset till Rådhuset med bl a tillgänglighet, belysning, träd och möbler. Arkeologiska undersökningar kommer att ske samtidigt som entreprenaden och utförs av Bohusläns Museum, Box 403, 451 19 Uddevalla, tel 0522-656500.
Upprustning av gågata i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser upprustning av Kungsgatan, delen mellan Västerlånggatan och Kungstorget, och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning.
Hyra av Sterilmodul:30269 i Uddevalla
Upphandlingen avser hyra av sterilmodul inrymmande fyra diskdeinfektorer samt en kabinettdiskdesinfektor och en diskbänk. Modulen ansluts till befintlig sterilcentral. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av hissar vid sjukhus i Uddevalla
Avser rivning samt ombyggnad av hiss CS1 och CS2 vid Uddevalla Sjukhus.
Nybyggnad av träningsstudio i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av träningsstudio med aktivitetslokaler.
Ombyggnad av ventilation i bussterminal, Göteborg
Avser nytt luftbehandlingsaggregat till Kampenhofs Bussterminal som ska betjäna ett gatukök.
Bergförstärkningsåtgärder intill väg 675 vid Ulvesund
Profiljustering och siktförbättring.
Brandlarm i skolor/förskolor i Uddevalla
Projektet avser brandlarm i skolor/förskolor under 3 år (1 mkr/år).
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad till 3-4 lägenheter. Byggstart maj/juni 2018. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Invändig ombyggnad samt utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser inredande av ytterligare bostad samt utvändig ändring av flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser renovering av fasad och tak på flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Upphandling av grindar till innergårdar, Uddevalla kommun
Avser grindar mot innergårdar i olika utföranden.
Upphandling av influensundersökning, Uddevalla kommun
Avser influensundersökning för Uddevalla kommun.
Nybyggnad av växthus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av växthus.
Ombyggnad av församlingshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av församlingshem, nybyggnad av återvinningshus samt ändring av marknivån.
Ombyggnad i flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser installation av hissar i 3 trappuppgångar i flerbostadshus.
Ny dagvattenledning i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny asfaltyta och nya brunnar samt nya ledningar och inkopplingar av befintliga ledningar.
Nybyggnad av affärshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lokal för handelsändamål.
Tillbyggnad av fiskbutik i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av "take away" del i fiskeaffären som ska möjliggöra för kunder att kunna köpa delikatesser och äta i butiken.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kiosk i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kiosk.
Tillbyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad samt nybyggnad av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av restaurang i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, fönsterbyte.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal för läkarmottagning till bostad.
Ombyggnad av vårdbostad i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vk 3b (specialboende) till vk 3a (boende). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förskola i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för flyttning av förskolemodul.
Rivning av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokaler till skola.
Ombyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för iordningsställande av yta för verksamhet i industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av sjukhus i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av sterilmodul.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus och nyckelhus.
Nybyggnad av mur i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur och utvändig ändring av fasadbelysning samt marklov.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus för fiberutbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t420, ersättning för befintlig stolpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t559.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t560.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ersättning för befintlig markstation t337.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ersättning för befintlig stolpstation t222.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ersättning för befintlig stolpstation t336.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ersättning för befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Uddevalla
Anmälan för ändring av barnkoloni/vandrarhem, ny avloppsanläggning Orrevik 1:15.
Ombyggnad av garage i Uddevalla
Anmälan för ändring av byggnad där brandskyddet påverkas väsentligt, garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ombyggnad av del av kontorsbyggnad, flytt av vägg med dörr.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningshus och cykelskydd.
Nybyggnad av brygga
Avser nybyggnad av flytbrygga i trä/betong inklusive två plattformar typ trä/betong, totalt 51 st förtöjningsbommar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för fasadändring av industribyggnad, gym. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Anmälan om ändring av ventilationssystem i skolbyggnader. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av restaurang i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nytt fiber- och datanät i serviceboende i Uddevalla.
Avser data och fibernät med inkoppling av medicinskåp på serviceboende.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uddevalla
Projektet avser byte av fönster på industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Invändig renovering av kyrka i Uddevalla
Projektet avser byte av textilgolv och elradiatorer i kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Upphandling av konsult för kaj/översvämningsskydd samt mark och el, Uddevalla kommun
Avser upphandling av konsult för kaj/översvämningsskydd samt mark och el.
Nytt brandlarm till äldreboende i Uddevalla.
Objektet avser nytt brandlarm/utrymningslarm och fastighetsskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: