Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fritidsbåtsmuseum i Uddevalla
Förhandlingar om finansiering pågår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 36-40 lägenheter i flerbostadshus. Markarbetet påbörjades i april 2019.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av sutteränghus med 8 bostadsrätter, 21 lägenheter i radhus och 12 lägenheter i flerbostadshus samt gemensamhetslokal, cykelverkstad, pool och pergola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 47 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i kedjehus och 4 lägenheter i parhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnader.
Renovering av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser ROT-renovering, stambyte och renovering av kök och badrum i 29 lägenheter och 1 lokal i flerbostadshus.
Höjning av plattform vid Uddevalla Östra
Bandel 624, km 87+13 till km 87+153.
Ombyggnad av gata i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gata och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gruppbostad i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av kontor till 14 lägenheter i LSS-boende.
Ombyggnad av idrottsplats i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av ståplatsläktarna i kurvorna. Byggstart tidigast våren 2020.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser tilläggsisolering och nya fasadskivor samt byte av fönster på punkthus.
Ombyggnad av hissar vid sjukhus i Uddevalla
Projektet avser rivning samt ombyggnad av hiss CS1 och CS2 vid Uddevalla Sjukhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad, 1300 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förråd och skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd och två st skärmtak på totalt ca 1500 kvm samt upprustning av körplaner. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av busshållplatser och gc-vägar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av busshållplatser och gc-vägar runt skolan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser renovering av balkonger till ca 80 lägenheter på flerbostadshus.
Ombyggnad torg i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av torg.
Nybyggnad av kallförråd samt skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd om ca 850 kvm samt två skärmtak på totalt 1500 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av pastorsexpedition i Ljungskile
Projektet avser ombyggnad av pastorsexpedition.
Ombyggnad av studentlägenhet i Uddevalla
Projektet avser anpassning av lokaler från boende för ensamkommande barn till studentboende.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Uddevalla
Projektet avser renovering av fasad på förbindelsegången mellan block CS och A på sjukhuset.
Utvändigt underhåll av kontor i Uddevalla
Projektet avser renovering av fasad på kontors- och affärsbyggnad.
Renovering av bro och GC-tunnel i Uddevalla
Projektet avser renovering av en GC-tunnel samt markarbeten för anslutande asfaltytor och slänter mellan vägbana och vingmurar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning från kontor till skola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Avser utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkong.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus Ljungs-kärr 1:167,1:168.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Avser fasadändringar av industribyggnad samt rivning.
Tillbyggnad av garage i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage samt rivning av befintlig carport.
Tillbyggnad av kallförråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och tillbyggnad av industribyggnad, kallförråd.
Nybyggnad av silo i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två silor och teknikhus i hamn.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för planering av tomtmark.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivån, losshållning av berg.
Rivning av skärmtak i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av skärmtak.
Ombyggnad av gymnastiksal i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för fasadändring, ombyggnad och ändrad användning från gym till gymnastiksal för skola.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av transformatorstation t o m 2024-12-31.
Nybyggnad av klubbhus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av klubbstuga.
Nybyggnad av växthus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, växthus.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus samt uppförande av cykelställ.
Nybyggnad av elverk i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mindre reservelverk.
Nybyggnad av nätstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ostagat torn 36 meter och tre teknikbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering, utökning av befintlig.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t199, utbyte av stolpstation.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av överbyggnad av avloppsbrunn samt rivning av befintlig.
Direktupphandling av ljud och ljus för discobowling i Uddevalla kommun
Avser direktupphandling av direktupphandling av ljud och ljus för discobowling.
Nybyggnad av automatstation i Uddevalla
Avser nybyggnad av hvo dieselanläggning för tung trafik.
Direktupphandling ljud och ljusteknik i Uddevalla
Projektet avser direktupphandling av ljud och ljusteknik samt tekniker vid fyra tillfällen under sommaren 2019 (11 juli, 18 juli, 1 augusti och 8 augusti). Uddevalla kommuns stora scenvagn kommer att användas vid samtliga tillfällen. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: