Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av operationshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av operationshus som omfattar OP-salar för ortopedi, kirurgi samt ögonsjukvård. Därtill kommer lokaler för sterilcentral och försörjning.
Nybyggnad av badhus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av badanläggning.
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av hotell med 20 våningar och 240 rum, restaruang, konferens samt äventyrsbad, relax och gymanläggning (ca 15000-20000 kvm). På hotellområdet som totalt omfattar tre hektar planeras även en konstgjord bergsjö med möjligheter till sportdykning. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 120-130 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart oviss.
Nybyggnad av brandstation i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av sutteränghus med 8 bostadsrätter, 21 lägenheter i radhus och 12 lägenheter i flerbostadshus samt gemensamhetslokal, cykelverkstad, pool och pergola. Uppskattad kostnad.
Framtagande av planeringsunderlag för översiktlig planering i Uddevalla kommun
Avser upphandling av konsult för framtagande av planeringsunderlag för översiktlig planering i Uddevalla kommun.
Nybyggnad av mötesspår i Grohed
Mötesspåret ska placeras mellan befintligt spår och väg 678, strax väster om vägövergången invid före detta Groheds station. Entreprenaden omfattar mark, spår, el, signal och tele.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av ca 50 bostäder totalt, 21 enbostadshus och mindre flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad av gator och VA-ledningar i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator och VA-ledningar och avser ett 20-tal olika gatuadresser.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser byte av fasadmaterial och tilläggsisolering på flerbostadshus samt nybyggnad av 184 balkonger med inglasning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 20-24 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad och ROT-renovering av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad och ROT-renovering av skola.
Ombyggnad flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av överföringsledning i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av överföringsledning.
Rivning och nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök och personalutrymmen i plan 1 samt apparat/fläktrum i plan 2.
Ombyggnad av gator i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator.
Renovering av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser ROT-renovering, stambyte och renovering av kök och badrum i 52 lägenheter och 2 lokaler i flerbostadshus.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Torp, Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Ny- och ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola.
Om- och tillbyggnad till brandstation i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk till brandstation.
Ny spårförbindelse i Uddevalla
Projektet avser ny spårförbindelse.
Skredsäkring i hamn i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser åtgärder för att minska ras- och olycksrisken. Byggstart tidigast våren 2021.
Skredsäkring hamn i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser åtgärder för att minska ras- och olycksrisken. Byggstart tidigast våren 2022.
Exploatering för enbostadshus i Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för exploateringsområde.
Renovering av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser ROT-renovering, stambyte och renovering av kök och badrum i 29 lägenheter och 1 lokal i flerbostadshus samt målning av fasad.
Ombyggnad av gata i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gata och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av ett LSS/gruppbostad i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad.
Höjning av plattform vid Uddevalla Östra
Bandel 624, km 87+13 till km 87+153.
Nybyggnad av vattenreservoar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av vattenreservoar.
Ombyggnad av lägenheter i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av biograf till 12 st lägenheter.
Ombyggnad av gruppbostad i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av kontor till 14 lägenheter i LSS-boende.
Ny förbindelse i Uddevalla
Projektet avser ny förbindelse.
Nybyggnad av förråd och skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd och två st skärmtak på totalt ca 1500 kvm samt upprustning av körplaner. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stugby i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av åtta fritidshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad, 1300 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av gator och trafikanvändningar i anslutning till ny brandstation i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och trafikanvändningar i anslutning till ny brandstation.
Nybyggnad av busshållplatser och gc-vägar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av busshållplatser och gc-vägar runt skolan.
Nybyggnad av temalekplats i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av temalekplats.
Anläggande av offentlig plats i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser att anlägga en ny offentlig plats i anslutning till byggnation i kvarteret Sundberg.
Anläggande av offentlig plats i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser att anlägga en ny offentlig plats i anslutning till byggnation i kvarteret Sundberg.
Ombyggnad av gata i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gata.
Sanering av va-ledningar i Uddevalla
Projektetet avser sanering av va-ledningar i Ulvesund, Saltdalen, Byavägen, Sandviksvägen, Krokensväg och Hällarnevägen.
Nybyggnad av kallförråd samt skärmtak i Uddevalla
Avser nybyggnad av ett kallförråd om ca 850 kvm samt två skärmtak på totalt 1500 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av cirkusbyggnad/samlingslokal. Markarbeten påbörjas i december 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Uddevalla
Projektet avser renovering av fasad på förbindelsegången mellan block CS och A på sjukhuset.
Utvändigt underhåll av kontor i Uddevalla
Projektet avser renovering av fasad på kontors- och affärsbyggnad. Byggstart oviss.
Ombyggnad av hiss i sjukhus i Uddevalla
Projektet avser rivning samt ombyggnad av hiss CS1 i sjukhus.
Reparation av betongbjälklaget i reningsverk i Uddevalla
Projektet avser reparation av betongbjälklaget. Sprickor med rostutfällningar eller spjälkad betong ska nu åtgärdas med vattenbilning och sprutbetong. Därefter ska undersidan skyddas med ett impregnerande lager. ca 80 kvm ska åtgärdas med vattenbilning och 1000 kvm med skyddsimpregnering. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad och ändring av fibernät i Uddevalla
Projektet avser utbyggnad och ändring av fibernät. Uppskattad byggstart och kostnad.
Drift och underhållsavtal fibernät i Ljungskile
Projektet avser drift och underhållsavtal, ett sådant avtal gäller besiktade delar och kommer därför att över tid utökas till hela nätet driftas och underhålls av samma företag. Södra Fräkne Fiberförning har ca 1400 medlemmar och geografiskt sträcker sig nätet från Ljungskile i norr till en bit söder om Ucklum och täcker båda sidor om sjön Hällungen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Skredsäkring i Uddevalla
Projektet avser en akut skredsäkring genom att en avsläntning görs ca 13 meter in i Museiparken.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Om- och tillbyggnad för brand skyddande åtgärder i lägergård i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad för brand skyddande åtgärder och består av rivningsåtgärder, renovering av ytskikt, golv, väggar, undertak, nya dörrar för utrymning samt nybyggnad loftgång med trappor och ramper längs fasad samt installationsåtgärder el-, tele- och brandlarm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad för brand skyddande åtgärder i lägergård i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser om- och tillbyggnad för brand skyddande åtgärder och består av rivningsåtgärder, renovering av ytskikt, golv, väggar, undertak, nya dörrar för utrymning samt nybyggnad loftgång med trappor och ramper längs fasad samt installationsåtgärder el-, tele- och brandlarm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad för brand skyddande åtgärder i lägergård i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser om- och tillbyggnad för brand skyddande åtgärder och består av rivningsåtgärder, renovering av ytskikt, golv, väggar, undertak, nya dörrar för utrymning samt nybyggnad loftgång med trappor och ramper längs fasad samt installationsåtgärder el-, tele- och brandlarm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skjutplats i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av skjutplats med kulfång, körytor, vallar, sidoskärmar (T-stöd), frontmurar av L-stöd, elinstallationer, målbod och skärmtak över kulfångsvall och belysning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt brandlarm i kommunhus i Uddevalla
Projektet avser nytt brandlarm/utrymningslarm och fastighetsskydd i kommunhus. Uppskattad kostnad.
Renovering av bro och GC-tunnel i Uddevalla
Projektet avser renovering av en GC-tunnel samt markarbeten för anslutande asfaltytor och slänter mellan vägbana och vingmurar.
Renovering av murverk och fasadputs på kyrka i Ljungskile
Projektet avser renovering av murverk och fasadputs på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nytt bostadsområde.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om marklov för nybyggnad av parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Rivning av ladugård i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av annan byggnad eller anläggning, ladugård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av garage i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av del av garage.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodetablering.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Uddevalla
Avser en liten fasadändring.
Ombyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för flytt av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, tryckstegringsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Avser ombyggnad och ändrad användning från kontor till skola.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uddevalla
Avser utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av automatstation i Uddevalla
Avser nybyggnad av hvo dieselanläggning för tung trafik.
Uv-skydd bassängområde i Uddevalla
Projektet avser ett vädertåligt Uv-skydd som ska ge ett skuggat område över en rund babybassäng (8 meter i diameter) inom ett frilufts badområde som ligger inom ett naturreservat. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: