Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 200-250 lägenheter i flerbostadshus. Projektet kommer att indelas i etapper.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Tillbyggnad och ombyggnad av industrilokal till bostäder.
Nybyggnad av studentlägenheter och kontor i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler (11000 kvm) och 100 studentlägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus det kommer bli ca 120 bostäder.
Om-/tillbyggnad av badhus i Trollhättan, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt badhus.
Nybyggnad av demensboende i Trollhättan
Avser nybyggnad av ett demensboende med 45 lägenheter samt ett mottagningskök.
Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Avser nybyggnad av kontor med en lågdel på 5 plan och en högdel på 7 plan.
Om- och tillbyggnad av neonatal på NÄL, Trollhättan
Ombyggnad och tillbyggnad av neonatal på NÄL. Neonatalavdelningen är placerad i8 byggnad M56 och omfattar 775 kvm. Projektet består i en tillbyggnad på en innergård samt ombyggnad i befintliga lokaler. Area tillbygnad är på 830 kvm bta och ingår i etapp 1. Ombyggnadsdelen i etapp 1 omfattar 653 kvm bra och etapp 2 omfattar ombyggnadsdelen 812 kvm bra.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Trollhättan
Avser nybyggnad av äldreboende samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 39 lägenheter och ett hus har 6 våningar och det andra 5 våningar.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar samt rivning av befintlig förskola. Förskolan uppföres enligt Miljöbyggnad 3.0 nivå Silver.
Nybyggnad av bilhall i Trollhättan
Avser nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av villor i Trollhättan
Avser nybyggnad av 6 st villor.
Flytt av friidrottsanläggning
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Trollhättan
Avser utbyggnad av omklädningsrum samt ny entré.
Tillbyggnad av LSS-boenden i Trollhättan
Avser tillbyggnad av LSS-boenden på adresserna Fågelvägen 8 och Bokvägen 35.
Renovering av skola i Trollhättan
Avser ombyggnad av Hus JK som idag är Magnus Åbergsgymnasiet. Efter renoveringen så ska Slättbergsskolan flytta in i lokalerna.
Ny transformator i Trollhättan
Request a tender for a 145/11,5 kV, 50 MVA power transformer designed as three-phase unit. The transformer should be ready for operation and made for outdoor setup.
Tillbyggnad av parkeringshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av parkeringshus det finns idag 200 p-platser i fyra plan, varav ett ligger under jord. Och nu skissas det för ytterligare 200 platser.
Tillbyggnad av personalutrymmen vid simhall i Trollhättan
Avser tillbyggnad av Sjuntorps simhall med personalutrymmen i form av omklädningsrum, kontor och mötesrum m.m.
Nybyggnad av tankningsanläggning biogas i Trollättan
Avser en ny tankningsanläggning för snabbtankning av fordon med fordonsgas. Anläggningen kommer att försörjas med gas via gasflak. Tankning ska ske till en tankningsplats för tankning av personbilar och tunga fordon. Mark- och byggarbeten uppförs i separat entreprenad.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av konstsnöanläggning i Trollhättan
Avser nybyggnad av konstsnöanläggning för längdskidåkning.
Byte av belysning i skola i Trollhättan
Avser byte av belysning på Stavreskolan i klassrum, arbetsrum, korridorer m.m.
Ombyggnad av flygterminal i Trollhättan
Avser ombyggnad av avgångs- och ankomstdelarna i terminalbyggnaden på Fyrstads flygplats.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan VBG-vägen och Näl.
Byte av kylanläggning, Slättberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ramavtal avseende gas, gasol och koldioxidtank, Trollhättans kommun m.fl
Upphandlingen är uppdelad i två delar. Del 1: Avser det samlade behovet av gas och gasol levererad i gasflaska. Del 2: Avser det samlade behovet av flytande koldioxid samt hyra av tank inklusive förångare till: Vattenverket, Överby, Trollhättan. Skräcklans Vattenverk, Residensgatan 51 Vänersborg. Rörvik (Brålanda vattenverk, planerad driftsstart hösten 2019.
Rivning av linbana i Trollhättan
Avser rivning av befintlig linbana.
Individuell mätning av el och vatten i flerbostadshus i Trollhättan
Avser utbyte av system för individuell mätning och debitering av el och vatten samt installation av referensgivare för mätning av temperatur.
Byte av elcentraler i flerbostadshus, Trollhättan
Avser byte av serviscentraler mätartavlor/mätarblock och stigarledningar etc.
Nybyggnad av omklädningsrum i Sjuntorp
Avser ett tredje omklädningsru, och förbättring av arbetsmiljön i personalrum. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Utbyte av lägenhetsaggregat i Trollhättan
Avser byte av 23 lägenhetsaggregat samt en separat EC-fläkt.
Armaturbyte i skola i Trollhättan
Avser byte av armaturer i allmänutrymmen inomhus samt komplettering styrning i undervisningsutrymmen.
Ledmurar vid bräddavlopp 2016 i Trollhättan
Projektet avser ledmurar vid bräddavlopp.
Marksanering och gutautbyggnad vid Lårvik i Trollhättan
Denna upphandling avser Totalentreprenad i partnering med beställaren vid Marksanering och Gatuutbyggnad vid Vårvik.
Rivning av svalltorn och pumpstation i Trollhättan
Avser rivning av svalltorn och pumpstation.
Ny Belysningsanläggning i Trollhättan
Avser byte av belysningsanläggning i Slättbergshallen.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Trollhättan
Avser tillbyggnad av utbildningslokaler, utvändig ändring, hiss.
Fasadbyte på Sjuntorps simhall, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus, utvändig ändring samt inredande av ytterligare bostad.
Upphandling av hissautomat i Trollhättans kommun
Avser upphandling av hissautomat.
Ombyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser om/tillbyggnad av lokaler för utökad verksamhetsyta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppsättning av byggbodar tidsbegränsat till och med 2019-04-30.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppsättning av byggbodar.
Tillbyggnad av lager i Trollhättan
Bygglov uppsättning av förrådstält.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring av bensinstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Trollhättan
Bygglov anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av 2 enbostadshus Överby 8:18,8:19.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av garage samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av garage i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av kundvagnsgarage, kundparkering samt skylttavlor.
Nybyggnad av cistern i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av oljecistern.
Nybyggnad av plank i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av elverk i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av ställverk i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av ställverksstation.
Takbyte på Åsaka bygdegård, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring, tillbyggnad samt ändring av ventilation i sjukhusbyggnad.
Ramavtal Krossning av berg 2, Trollhättans kommun
Avser bergkrossning samt en del knackning av skut. Arbetet ska utföras på krossplats Halltorp, ca 1 km öster om Trollhättan. Avtalet kan förlängas med 1 år.
Besiktning av stamledning fiber i Trollhättan
Avser besiktning av färdigställd stamledning för fiver, sträckan Svenäcker - Gräsviken.
Takbyte på Upphärad bygdegård, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Takbyte på Åsaka hemvärnsgård, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad till psykiatriboende i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Upprustning av klubbhus i Trollhättan
Avser upprustning av klubbhuset och asfaltering av spelyta. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020
Ombyggnad till demensplatser i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Upprustning av Folkets Park, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: