Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av byggnad för psykiatrisk vård på NÄL, Trollhättan
Avser nybyggnad av byggnad för psykiatrisk vård.
Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Avser nybyggnad av kontor med en lågdel på 5 plan och en högdel på 7 plan.
Sanering av va-ledning i Trollhättan
Avser va-sanering för södra delen av Skoftebyn. Ledningslängd ca 2700 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 7 våningar, parkering i källare.
Ombyggnad av ventilationssystem mm, Kronogårdens höghus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad och uppgradering av ventilationssystem. Ny tilluft, nya ventilationsrum på taket, nya ventilations aggregat, nya köksfläktar, installation av mätningsutrustning för mätning av tappvarmvatten, nya termostater på radiatorer. Delvis nya innerdörrar i gemensamma utrymmen vid entréplan.
Ombyggnad av fläktrum vid sjukhus i Trollhättan
Avser ombyggnad av fläktrum i byggnaderna L51, L54, K51, K55, K61, K64 samt delar av M56 och M60 på våningarna 1-6. Fläktrummen kommer att förses med FTX-aggregat. Totalt ska man installera 62 st luftbehandlingsaggregat.
Ombyggnad av 12 fläktrum i Vänersborg
Avser ombyggnad av 12 fläktrum. Totalt är det 62 st nya ventilationsaggregat som ska installeras.
Renovering av Byggprogram i Trollhättan
Avser ombyggnad av en byggnad för byggprogrammet med bla fönsterrenovering, Hus P samt ytskiktsrenovering av omklädningsrum i Hus S.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar samt rivning av befintlig förskola. Förskolan uppföres enligt Miljöbyggnad 3.0 nivå Silver.
Rivning samt anläggande av ny parkering i Trollhättan
Avser rivning av befintligt parkeringshus samt anläggande av en ny parkeringsyta.
Till- och ombyggnad av kursgård i Trollhättan
Avser om- och tillbyggnad av kurs- och lägergård.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser bl.a renovering av fasader, byte av stammar och relining, nya ventilationskanaler ska dras från fläktrum till respektive lägenhet. renovering av kök och badrum, ytskiktsrenovering av alla rum i lägenheter.
Nybyggnad för boende med särskild service i Trollhättan
Avser uppförande av bostadshus med särskild service bestående av 10 st lägenheter, gemenamhetslokal samt personalutrymmen. Ett hus med förråd och ateljé ska uppföras. Även ett separat cykelförråd ska byggas på området. Uppförs i centrala Trollhättan mellan Vänersborgsvägen och Castorvägen.
Nybyggnad av broar i Trollhättan
Avser nybyggnad av broar i Sjuntorp. Omfattar GC-bro Slumpåvägen, GC-bro Strandvägen och GC-bro Strandvägen och över ravinen.
Nybyggnad av radhus i Upphärad, Trollhättan
Avser nybyggnad av bostäder inom fastighet kv Fönsterlisten i Upphärad beläget i Trollhättans kommun.
Nybyggnad av torg i Trollhättan
Avser nybyggnad av en torgyta om 6000 kvm samt tre busshållplatser.
Ombyggnad av kontorshus i Trollhättan
Avser in- och utvändig ombyggnad samt tilläggsisolering.
Utvändig renovering av gymnasieskola i Trollhättan
Avser renovering av gymnasieskola som omfattar reparation av det utvändiga bärverket, omläggning av tak samt renovering av förbindelsebyggnadens puts- och tegelfasad samt fasadglas.
Ombyggnad till studentlägenhet i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av kontorsytor till 32 studentlägenheter.
Ombyggnad av idrottshall i Trollhättan
Avser anpassning av plan 4 på byggnad 87, Innovatumhallen till Friskis och Svettis lokalbehov.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser byte av fönster, ombyggnad av balkonger, tilläggsisolering och ny putsfasad på flerbostadshus.
Nybyggnad av cirkulationsplatser samt väg i Trollhättan, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av två cirkulationssplatser, ca 300 meter ny väg samt 150 meter nya av- och påfartsramper till väg 44 och 45. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Ombyggnad av äldreboende i Trollhättan
Avser uppgradering av ventilationssystem, byte av vissa fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar samt montering av solcellspaneler på yttertak.
Tillbyggnad av parkeringshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av parkeringshus det finns idag 200 p-platser i fyra plan, varav ett ligger under jord. Och nu skissas det för ytterligare 200 platser.
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Nybyggnad av bro mellan Spikön och Mossberget.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Hedeängsvägen och Plommonvägen.
Byte av brandlarmsystem vid skola i Trollhättan
Avser byte av befintliga brandlarm i Lextorpsskolan.
Nybyggnad av konstsnöanläggning i Trollhättan
Avser nybyggnad av konstsnöanläggning för längdskidåkning.
Tillbyggnad av kontor i Trollhättan
Tillbyggnad av kontorslokaler, utvändig ändring, installation av lyfthiss samt ändrad planlösning.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser nybyggnad av industribyggnad samt anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av ventilationsanläggning på förskola i Trollhättan
Befintligt system ska ersättas med 3 nya ventilationsaggregat.
Nybyggnad av cykelgarage i Trollhättan
Avser uppförande av ett nytt cykelgarage vid Trollhättans Resecentrum.
Rivning av linbana i Trollhättan
Avser rivning av befintlig linbana.
Byte av elcentraler i flerbostadshus, Trollhättan
Avser byte av serviscentraler mätartavlor/mätarblock och stigarledningar etc.
Utbyte av rörbro över bäck vid Väne-Åsaka
Utbyte av rörbro samt erforderliga trafik- och skyddsanordningar.
Utbyte av lägenhetsaggregat i Trollhättan
Avser byte av 23 lägenhetsaggregat samt en separat EC-fläkt.
Energiprojekt i skolor och förskolor i Trollhättan
Projektet avser energiprojekt som elinstallationer, värme, ventilation, vatten och avlopp, renovering av fönster, tak, fasader mm i förskolor och skolor. Fastigheter som ingår i denna upphandling: Lillegården Förskola, Bryggumsgatan 10. Kvarnen, Kvarnvägen 30. Citronfjärilen, Frosmätarevägen 1. Lextorpsskolan, Lextorpsvägen 249. Upphärads Skola, Sjuntorpsvägen 14. Velanda Skola, Ryttarevägen 2-6. Åsaka Skola, Vänebyvägen 57-65.
Nybyggnad av GC-väg och ombyggnad av gata i Trollhättan, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 600 meter GC-väg, ombyggnad av ca 500 meter gata inklusive längsgående p-platser, skiljeremsor, avvattning och belysning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring. Fasadmålning.
Ombyggnad av ventilation på pizzeria i Trollhättan
Befintligt ventilationsaggregat ska ersättas med nytt FTX aggregat. Ny kåpa för diskmaskin ska installeras.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget.
Byte av undertak i korridor i Stadshuset, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser utbyte av undertak i korridor p.g.a slitage.
Ombyggnad av lägenhet i Trollhättan
Avser inredande av ytterligare bostad (en lägenhet blir två lägenheter).
Nybyggnad av restaurang i Trollhättan
Nybyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av affärslokaler/flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av manöverbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av sprinklertank.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Hedetorpet 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation .
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av underjordsbehållare för avfall.
Tillbyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av klubbhus i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av klubbhus.
Tillbyggnad av klubbhus i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av pannrum.
Utvändigt underhåll av kontor i Trollhättan
Bygglov uppsättning av solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring affärslokaler/flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring flerbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring på bensinstation.
Utvändigt underhåll av kyrka i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring på kyrka.
Ombyggnad av skola i Trollhättan
Bygglov ändrad användning från kontor till skola.
Ombyggnad av förskola i Trollhättan
Bygglov ändrad användning från kvarterslokal till förskola/dagverksamhet.
Ombyggnad av cafeteria i Trollhättan
Bygglov ändrad användning från teater/biosal till café.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov ändrad användning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Trollhättan
Bygglov anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av industribyggnad i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av argontank i industribyggnad.
Nybyggnad av garage i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Trollhättan
Ändrad användning från kontorslokaler till vårdcentral.
Ombyggnad av skola i Trollhättan
Avser byte av belysning skola, i en del av huvudbyggnaden.
Ombyggnad av idrottshall i Trollhättan
Avserändrad användning från lager/butik till idrottsanläggning, Bygglov utökning av befintlig veranda Grafiten 1.
Krossning av återvunna asfaltmassor, Trollhättans kommun
Uppdraget avser att krossa massor bestående av "asfaltskakor", frästa asfaltsmassor och bärlagermaterial till fraktion 0-16. Massorna finns idag på upplag och har en volym på ca 5000 ton. Upplaget är beläget på Svenäcker som ligger ca 7 km väster om Trollhättans centrum. utrymme för krossmaskiner ordnas av beställare och finns beläget på samma plats som massorna. Under krossningsarbetet skall det ingå lastning av fordon. Lastningen skall inte stoppa krossningsarbetet
Nybyggnad av reservkraft i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Stambyte i Stadshuset i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Upprustning av belysning och ventilation i tennishall i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser ombyggnad, ny utformning av Djupebäcksplatsen.
Tillbyggnad av samlingslokal i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av föreningslokal samt rivning av befintlig tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring industrilokaler.
Ombyggnad av brygga i Trollhättan
Avser ombyggnad av resterande del av bryggan vid Strandgatan.
Byte av dörrar i stora trapphuset i Stadshuset, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser utbyte av samtliga dörrar i stora trapphuset.
Renovering av dykdalb i Göta älv
Dykdalb 321A är placerad och utformad för att fungera som farledsmarkering för farledskanten i aktuell position i Göta älv. Dykdalben är utrustad med en belyst skärm. Vid påsegling under 2017 uppstod skador på dykdalbens pålverk av stålrörspålar. Även utriggaren av trä och elinstallationer skadades. Uppdraget omfattar i huvudsak ny bottenförankrad stålrörspåle och ny utriggare i trä.
Ny belysning i garage vid Stadshuset i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: