Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Avser uppförande av en ny bro för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik över Göta Älv vid Hjulkvarnelund och Knorren. Bron totalt 230 meter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Tillbyggnad och ombyggnad av industrilokal till bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus det kommer bli ca 120 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 39 lägenheter och ett hus har 6 våningar och det andra 5 våningar.
Stragegisk parnering ROT-renoveringar i Trollhättan
Projektet avser en strategisk partnering för flera projekt som löper över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Abitionen är att udner ett antal år genomföra om- och tillbyggnader med tillhörande stamrenovering. Samarbetsavtalet omfattar ROT-renoveringar med inriktning på energieffektiviseringar. Detta projekt avser 281 lägenheter i 15 trapphus på Drottninggatan 56-64 A-C i Kvarteret Stensmedjan.
Om- och tillbyggnad av neonatal på NÄL, Trollhättan
Ombyggnad och tillbyggnad av neonatal på NÄL. Neonatalavdelningen är placerad i8 byggnad M56 och omfattar 775 kvm. Projektet består i en tillbyggnad på en innergård samt ombyggnad i befintliga lokaler. Area tillbygnad är på 830 kvm bta och ingår i etapp 1. Ombyggnadsdelen i etapp 1 omfattar 653 kvm bra och etapp 2 omfattar ombyggnadsdelen 812 kvm bra.
Nybyggnad av demensboende i Trollhättan
Avser nybyggnad av ett demensboende med 45 lägenheter samt ett mottagningskök. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar samt rivning av befintlig förskola. Förskolan uppföres enligt Miljöbyggnad 3.0 nivå Silver.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser bl.a renovering av fasader, byte av fönster, byte av stammar och relining, byte till FTX-aggregat, byta av alla ledningar. Omfattar också nya ytskikt och nytt porslin i badrum samt asfaltering av utemiljö. Avser totalt 590 lägenheter i 18 huskroppar med 2 till 7 våningar. Strategisk partnering.
Nybyggnad av bilhall i Trollhättan
Avser nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av slambyggnad i Trollhättan
Avser nybyggnad av slamhanteringsanläggning för avloppsreningsverket Arvidstorp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Avser ombyggnad av gågatsdelen.
Om- och tillbyggnad av omklädningsrum i Trollhättan
Avser utbyggnad av omklädningsrum samt ny entré.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Avser nybyggnad av parhus med 10 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad för särskild service i Trollhättan
Avser nybyggnad av två huskroppar med tio lägenheter samt gemensamhetslokal och personalutrymmen.
Till- och ombyggnad av kursgård i Trollhättan
Avser om- och tillbyggnad av kurs- och lägergård.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola på Innovatumområdet. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av torg i Trollhättan
Avser nybyggnad av en torgyta om 6000 kvm samt tre busshållplatser.
Tillbyggnad av LSS-boenden i Trollhättan
Avser tillbyggnad av LSS-boenden på adresserna Björndalsvägen 40 och Keravavägen 1.
Renovering av skola i Trollhättan
Avser ombyggnad av Hus JK som idag är Magnus Åbergsgymnasiet. Efter renoveringen så ska Slättbergsskolan flytta in i lokalerna.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Rivning av P-däck samt anläggande av ny parkering i Trollhättan
Avser rivning av ett p-däck samt anläggning av en ny parkering samt option på uppförande av garage och carport.
Tillbyggnad av parkeringshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av parkeringshus det finns idag 200 p-platser i fyra plan, varav ett ligger under jord. Och nu skissas det för ytterligare 200 platser.
Ombyggnad av väg/gata i Trollhättan
Ombyggnad av Olofs Palmes gata, Sträckan Strandgatan-Drottninggatan.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Ombyggnad av Folkets Park, parkdelen.
Ombyggnad av torg i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget. Ombyggnad av Kanaltorget inkl orangeri.
Tillbyggnad av personalutrymmen vid simhall i Trollhättan
Avser tillbyggnad av Sjuntorps simhall med personalutrymmen i form av omklädningsrum, kontor och mötesrum m.m.
Ombyggnad till restaurang i Trollhättan
Avser anpassning/ombyggnad av lokaler till en mindre restaurang.
Byte av belysning i skola i Trollhättan
Avser byte av belysning på Stavreskolan i klassrum, arbetsrum, korridorer m.m.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Trollhättan
Avser byte till frånluftsaggregat med integrerade värmepumpar i flerbostadshus.
Armaturbyte i skola i Trollhättan
Avser byte av armaturer i allmänutrymmen inomhus samt komplettering styrning i undervisningsutrymmen.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Trollhättan
Avser tillbyggnad av utbildningslokaler, utvändig ändring, hiss.
Rivning av svalltorn och pumpstation i Trollhättan
Avser rivning av svalltorn och pumpstation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus, utvändig ändring samt inredande av ytterligare bostad.
Ombyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser om/tillbyggnad av lokaler för utökad verksamhetsyta.
Tillbyggnad av lager i Trollhättan
Bygglov uppsättning av förrådstält.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring av bensinstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av 2 enbostadshus Överby 8:18,8:19.
Nybyggnad av elverk i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av reservelverk.
Takbyte på Åsaka bygdegård, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring, tillbyggnad samt ändring av ventilation i sjukhusbyggnad.
Besiktning av stamledning fiber i Trollhättan
Avser besiktning av färdigställd stamledning för fiver, sträckan Svenäcker - Gräsviken.
Takbyte på Upphärad bygdegård, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad till psykiatriboende i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Takbyte på Åsaka hemvärnsgård, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Upprustning av klubbhus i Trollhättan
Avser upprustning av klubbhuset och asfaltering av spelyta. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020
Upprustning av tak på tennishall i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Upprustning av Folkets Park, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad till demensplatser i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: