Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Avser uppförande av en ny bro för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik över Göta Älv vid Hjulkvarnelund och Knorren. Bron totalt 230 meter.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Vänern till Trollhättan
Överföringsledning för råvatten med tillhörande anläggningar från Vänern till Trollhättan.
Strategisk partnering för renovering och ombyggnad av Kv Hackan mm i Trollhättan, Etapp 1
Projektet avser en strategisk partnering för flera projekt som löper över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Samarbetsavtalet omfattar renovering och ombyggnad med inriktning på energieffektiviseringar. Upphandlingen omfattar nedan nämnda projekt. -Kv Hackan, höghuset, Lantmannavägen 109, 111 -Kv Hackan, låghuset -Kv Hackan, fristående hus -Höghusen på Lantmannavägen 12-46
Strategisk partnering för renovering och ombyggnad av Kv Hackan mm i Trollhättan, Etapp 2
Projektet avser en strategisk partnering för flera projekt som löper över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Samarbetsavtalet omfattar renovering och ombyggnad med inriktning på energieffektiviseringar. Upphandlingen omfattar nedan nämnda projekt. -Kv Hackan, höghuset, Lantmannavägen 109, 111 -Kv Hackan, låghuset -Kv Hackan, fristående hus -Höghusen på Lantmannavägen 12-46
Nybyggnad av multiarenor i Trollhättan
Nybyggnad av 2 x multiarena.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 40 lägenheter i 10 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 5-7 våningar, parkering i källare.
Underhåll av Stallbackabron i Trollhättan
Tvättning och bättringsmålning, täckmålning på huvudbalkarnas yttersida, förstärkning stål 318 st livavstyvningar, betongreparation lagerpallar, undersida brobaneplatta, förlängning av grundavlopp.
Nybyggnad av flerbostadshus
Planen avser att uppföra mindre flerbostadshus med sammanlagt 30-40 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Trollhättans kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av 28 lägenheter i flerbostadshus samt radhus.
Sanering av mark i Trollhättan
Omfattar sanering i stridsbergsområdet.
Om- och tillbyggnad av förskola i Trollhättans kommun
Avser utbyggnad av förskola till 4 avdelningar, vilket motsvarar ca 1000 kvm. Samt en renovering av befintlig byggnad på ca 1000 kvm. Rivning av en befintlig avdelning.
Nybyggnad av vårdcentral i Trollhättan
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en vårdcentral i norra delen av Hjulkvarn.
Nybyggnad av mottagningsstation i Trollhättan
Trollhättan Energi Elnät AB äger 10 kV mottagningsstation Torsred, belägen i stadsdelen Torsred i den västra delen av tätorten. Stationen matas från Vattenfalls station OT00 Svenäcker, där matande 130/10 kV transformator 25 MVA, är placerad. Ny mottagningsstation Dalen skall uppföras och placeras närmare matande station, medan såväl station Torsred och Ängen ersätts med nya nätstationer.
Nya lågspänningsställverk på värmeverk i Trollhättan
Trollhättan Energi ska under sommaren 2021 byta tre lågspänningsställverk i Block 1, Block 2 och Block 3. Entreprenaden omfattar bl.a. byte av tre 0,4 kV-ställverk.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Nybyggnad av promenadstråk och hygienbyggnad, Trollhättan
Avser nybyggnad av hygienbyggnad, kiosk och bastu samt promenadstråk, bryggor vid Sjölanda badplats.
Om- och tillbyggnad av skola i Trollhättan, etapp 1
Entreprenaden avser om- och tillbyggnad av grundskola. Entreprenaden kommer att bedrivas i 2 huvuddelar, fortsättningsvis kallade etapper. Etapp 1: Hus B. Etapp 2: Hus C. Etapp 2 finns på projektid : 2023770.
Om- och tillbyggnad till kontaktcenter i Trollhättan
Projektet avser om- och tillbyggnad av del av Stadshuset för nytt kontaktcenter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av tak på sjukhus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av tak på sjukhus, byggnad N52 (ca 4400 kvm) och N49 (ca 1400 kvm).
Renovering av Folkets park i Trollhättan
Byggnaderna inom Folkets Park i Trollhättan skall renoveras
Ombyggnad av gruppbostad i Trollhättan
Ombyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av maskinhall i Trollhättan
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Ramavtal avseende luftfilter, Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av förskola i Trollhättan
På förskolan Husaren ska ett nytt luftbehandlingsaggregat ersätta befintligt aggregat. Kanalsystem ska kompletteras. Erforderliga byggarbeten ingår. Aggregat ska kopplas upp till överordnad Scada-system.
Byte luftbehandlingsaggregat i flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser byte av luftbehandlingsaggregat samt underhållsåtgärder kanalsystem i flerbostadshus.
Ramavtal avseende övervakningsutrustning, Trollhättans kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Byggnation av lasersäkrad RMS-cell på Innovatumområdet i Trollhättan
Arbetet omfattar byggnation av lasersäkrad RMS-Cell på förberett fundament inne i befintlig byggnad på Innovatumområdet, Trollhättan. Byggnad 73.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget.
Ombyggnad av industrihus i Trollhättan
Utvändig och invändig ändring samt skyltar på industribyggnad.
Byggledare basunderhållskontrakt väg i Trollhättan och Karlstad
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare ett (1) år.
Rivning av industrihus i Trollhättan
Rivning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av brandstation i Trollhättan
Två stycken nya grindar för fordonstrafik och två stycken gånggrindar samt anslutande stängsel till befintligt skall anläggas. Grindarna för fordonstrafik skall vara elektriskt motordrivna och styras via utbyggt passagekontrollsystem.
Utvändigt underhåll av affärshus i Trollhättan
Bygglov för utvändig ändring av handelslokal.
Ombyggnad av skola i Trollhättan.
Byte av två pumpar i befintlig pumpgrop på Lyrfågelskolan, Hus A.
Ombyggnad av vårdcentral i Trollhättan
Ombyggnad av vårdlokal.
Ombyggnad av restaurang i Trollhättan
Ombyggnad från butik till restaurang.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Nybyggnad av modulbyggnad för förskola (tidsbegränsat 2021-2026).
Nybyggnad av sophus i Trollhättan
Nybyggnad av moloker.
Nybyggnad av plank i Trollhättan
Nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Trollhättan
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av upplag/container.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Nybyggnad av komplementbyggnad/förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser en liten renovering av flerbostadshus, byte av ytterdörrar, stuprör mm.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar, tidsbegränsat tom 2021-09-30.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 201019-211231).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 201101-220531).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 201116-210630).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 201221 - 220201 ).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 20210515 - 20260514).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 210201 - 231130).
Nybyggnad av carport i Trollhättan
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Nybyggnad av enbostadshus Tranebo 3:56,3:57.
Nybyggnad av affärshus i Trollhättan
Nybyggnad av handelsbyggnad (tidsbegränsat 210101-310101).
Tillbyggnad av skärmtak i Trollhättan
Tillbyggnad med skärmtak på flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Trollhättan
Utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Trollhättan
Rivning av enbostadshus samt ekonomibyggnad.
Nybyggnad av cykelgarage vid Stadshuset i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Byggstart tidigast 2021.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Korsningen med Gustav Melins gata vid Högskolan Väst. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: