Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Trollhättan
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Stragegisk parnering ROT-renoveringar i Trollhättan
Projektet avser en strategisk partnering för flera projekt som löper över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Abitionen är att udner ett antal år genomföra om- och tillbyggnader med tillhörande stamrenovering. Samarbetsavtalet omfattar ROT-renoveringar med inriktning på energieffektiviseringar. Detta projekt avser 281 lägenheter i 15 trapphus på Drottninggatan 56-64 A-C i Kvarteret Stensmedjan.
Om- och tillbyggnad av neonatal på NÄL, Trollhättan
Ombyggnad och tillbyggnad av neonatal på NÄL. Neonatalavdelningen är placerad i8 byggnad M56 och omfattar 775 kvm. Projektet består i en tillbyggnad på en innergård samt ombyggnad i befintliga lokaler. Area tillbygnad är på 830 kvm bta och ingår i etapp 1. Ombyggnadsdelen i etapp 1 omfattar 653 kvm bra och etapp 2 omfattar ombyggnadsdelen 812 kvm bra.
Nybyggnad av demensboende i Trollhättan
Avser nybyggnad av ett demensboende med 45 lägenheter samt ett mottagningskök. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser bl.a renovering av fasader, byte av fönster, byte av stammar och relining, byte till FTX-aggregat, byta av alla ledningar. Omfattar också nya ytskikt och nytt porslin i badrum samt asfaltering av utemiljö. Avser totalt 590 lägenheter i 18 huskroppar med 2 till 7 våningar. Strategisk partnering.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola på Innovatumområdet.
Nybyggnad av bilhall i Trollhättan
Avser nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av slambyggnad i Trollhättan
Avser nybyggnad av slamhanteringsanläggning för avloppsreningsverket Arvidstorp.
Tillbyggnad av parkeringshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av parkeringshus det finns idag 200 p-platser i fyra plan, varav ett ligger under jord. Och nu skissas det för ytterligare 200 platser.
Om- och tillbyggnad av omklädningsrum i Trollhättan
Avser utbyggnad av omklädningsrum samt ny entré.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av gruppbostad för särskild service i Trollhättan
Avser nybyggnad av två huskroppar med tio lägenheter samt gemensamhetslokal och personalutrymmen.
Reparation av lyftbro över Trollhätte kanal i Trollhättan
Utbyte och renovering av nödbromsar, utbyte lyftvajrar.
Nybyggnad av torg i Trollhättan
Avser nybyggnad av en torgyta om 6000 kvm samt tre busshållplatser.
Renovering av skola i Trollhättan
Avser ombyggnad av Hus JK som idag är Magnus Åbergsgymnasiet. Efter renoveringen så ska Slättbergsskolan flytta in i lokalerna.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Rivning av P-däck samt anläggande av ny parkering i Trollhättan
Avser rivning av ett p-däck samt anläggning av en ny parkering samt option på uppförande av garage och carport.
Ombyggnad av bårhus vid sjukhus i Trollhättan
Avser ombyggnad av bårhuset på NÄL sjukhus i Trollhättan.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Ombyggnad av Folkets Park, parkdelen.
Byte av brandlarmsystem vid skola i Trollhättan
Avser byte av befintliga brandlarm i Lextorpsskolan.
Byte av belysning i skola i Trollhättan
Avser byte av belysning på Stavreskolan i klassrum, arbetsrum, korridorer m.m.
Ombyggnad till restaurang i Trollhättan
Avser anpassning/ombyggnad av lokaler till en mindre restaurang.
Renovering av gymnasieskola i Trollhättan, etapp 3
Avser renovering av Magnus Åbergsgymnasiet. Renoveringen kommer ske etappvis. Etapp 1= 1566916, etapp 2 = 1566922.
Renovering av gymnasieskola i Trollhättan, etapp 2
Avser renovering av Magnus Åbergsgymnasiet. Renoveringen kommer ske etappvis. Etapp 1=1566916, etapp 3 = 1566923.
Renovering av gymnasieskola i Trollhättan, etapp 1
Avser renovering av Magnus Åbergsgymnasiet. Renoveringen kommer ske etappvis. Etapp 2 = 1566922, etapp 3 = 1566923.
Armaturbyte i skola i Trollhättan
Avser byte av armaturer i allmänutrymmen inomhus samt komplettering styrning i undervisningsutrymmen.
Ersättningslokaler vid Näl i Trollhättan
Projektet avser att i samband med ombyggnation kommer ett antal lokaler att behöva ersättas. Ersättningslokalerna ska främst bestå av inhyrda moduler för administration, förråd, konferens och verkstad samt platsbyggnad delar som ansluter till befintlig byggnad på två platser. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av skola i Trollhättan
Avser byte av belysning utomhus för den kommunala skolan.
Besiktning av stamledning fiber i Trollhättan
Avser besiktning av färdigställd stamledning för fiver, sträckan Svenäcker - Gräsviken.
Upprustning av tak på tennishall i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: