Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av en bro över älven och en öppningsbar bro över kanalen, totalt 250 meter. Under utredning i samband med fördjupad översiktsplan gällande Nya Älvstaden.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Trollhättan
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av studentlägenheter i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 100 studentlägenheter. Byggstart tidigast slutet 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus det kommer bli ca 120 bostäder.
Stragegisk parnering ROT-renoveringar i Trollhättan
Projektet avser en strategisk partnering för flera projekt som löper över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Abitionen är att udner ett antal år genomföra om- och tillbyggnader med tillhörande stamrenovering. Samarbetsavtalet omfattar ROT-renoveringar med inriktning på energieffektiviseringar. Detta projekt avser 281 lägenheter i 15 trapphus på Drottninggatan 56-64 A-C i Kvarteret Stensmedjan.
Strategisk partnering för renovering och ombyggnad av Kv Hackan mm i Trollhättan
Projektet avser en strategisk partnering för flera projekt som löper över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Samarbetsavtalet omfattar renovering och ombyggnad med inriktning på energieffektiviseringar. Upphandlingen omfattar nedan nämnda projekt. -Kv Hackan, höghuset, Lantmannavägen 109, 111 -Kv Hackan, låghuset -Kv Hackan, fristående hus -Höghusen på Lantmannavägen 12-46
Strategisk partnering ROT-renoveringar i Trollhättan
Projektet avser en strategisk partnering för flera projekt som löper över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Ambitionen är att under ett antal år genomföra om- och tillbyggnader med tillhörande stamrenovering. Samarbetsavtalet omfattar ROT-renoveringar med inriktning på energieffektiviseringar. Detta projekt avser 218 lägenheter i 24 trapphus på Hjortmossegatan 10-64 och Klintvägen 21-25 i Kvarteret Sågkvarnen 1, Gasellen 5.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad samt ombyggnad av affärshus.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola på Innovatumområdet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser bl.a renovering av fasader, byte av fönster, byte av stammar och relining, byte till FTX-aggregat, byta av alla ledningar. Omfattar också nya ytskikt och nytt porslin i badrum samt asfaltering av utemiljö. Avser totalt 590 lägenheter i 18 huskroppar med 2 till 7 våningar. Strategisk partnering.
Nybyggnad av radhus i Trollhättan
Nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus.
Tillbyggnad av parkeringshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av parkeringshus det finns idag 200 p-platser i fyra plan, varav ett ligger under jord. Och nu skissas det för ytterligare 200 platser.
Om- och tillbyggnad av omklädningsrum i Trollhättan
Avser utbyggnad av omklädningsrum samt ny entré.
Flytt av friidrottsanläggning
Projektet ligger vilande. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Avser nybyggnad av parhus med 10 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Reparation av lyftbro över Trollhätte kanal i Trollhättan
Utbyte och renovering av nödbromsar, utbyte lyftvajrar.
Tillbyggnad av LSS-boenden i Trollhättan
Avser tillbyggnad av LSS-boenden på adresserna Björndalsvägen 40 och Keravavägen 1.
Nybyggnad av torg i Trollhättan
Avser nybyggnad av en torgyta om 6000 kvm samt tre busshållplatser.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av lägenheter i Trollhättans kommun
Avser nybyggnad av 6 modullägenheter samt ett personalutrymme och ett teknikrum/förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser avser ombyggnad av elnätet inom Humlan. Det består av 42 stycken byggnader med totalt 44 lägenheter, 164 vårdplatser samt ett centralt storkök.
Ombyggnad av bårhus vid sjukhus i Trollhättan
Avser ombyggnad av bårhuset på NÄL sjukhus i Trollhättan.
Tillbyggnad av LSS-boende i Trollhättans kommun
Avser tillbyggnad av LSS-boende.
Byte av brandlarmsystem vid skola i Trollhättan
Avser byte av befintliga brandlarm i Lextorpsskolan.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Trollhättan
Bygglov ändrad användning från gymanläggning till livsmedelsbutik.
Renovering av gymnasieskola i Trollhättan, etapp 3
Avser renovering av Magnus Åbergsgymnasiet. Renoveringen kommer ske etappvis. Etapp 1= 1566916, etapp 2 = 1566922.
Renovering av gymnasieskola i Trollhättan, etapp 2
Avser renovering av Magnus Åbergsgymnasiet. Renoveringen kommer ske etappvis. Etapp 1=1566916, etapp 3 = 1566923.
Renovering av gymnasieskola i Trollhättan, etapp 1
Avser renovering av Magnus Åbergsgymnasiet. Renoveringen kommer ske etappvis. Etapp 2 = 1566922, etapp 3 = 1566923.
Ombyggnad av kontor i Trollhättan
Avser hyresgästanpassning av lokal till kontor.
Byte av kylanläggning, Slättberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad av skola i Trollhättan
Ändrad användning från kontor till skola.
Ersättningslokaler vid Näl i Trollhättan
Projektet avser att i samband med ombyggnation kommer ett antal lokaler att behöva ersättas. Ersättningslokalerna ska främst bestå av inhyrda moduler för administration, förråd, konferens och verkstad samt platsbyggnad delar som ansluter till befintlig byggnad på två platser. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av skola i Trollhättan
Avser byte av belysning utomhus för den kommunala skolan.
Armaturbyte i skola i Trollhättan
Avser byte av armaturer i allmänutrymmen inomhus samt komplettering styrning i undervisningsutrymmen.
Nybyggnad av lekplats i Trollhättans kommun
Avser nybyggnad av lekplats vid kvarteret Myrtuvan.
Upphandling av parkeringsledningssystem i Trollhättans kommun
Avser upphandling av parkeringsledningssystem med skyltning och sensorer inklusive installation.
Anläggande av gång- och cykelväg i Trollhättan
Samrådsskede. Upptaget i kommunens cykelplan.
Ombyggnad av restaurang i Trollhättan
Ändrad användning från kiosk till restaurang samt uppsättning av skyltar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av vind i Trollhättan
Bygglov om/tillbyggnad av vindsyta till lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus, förrådsbyggnader samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av gym i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av gymanläggning samt skyltar.
Nybyggnad av affärshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av handel/restaurang.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av lager i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av mobiltorn samt teknikbod.
Nybyggnad av sophus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av moloker.
Nybyggnad av nätstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av skärmtak på affärshus.
Nybyggnad av ställverk i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av ställverk med transformatorer samt rivning av befintligt ställverk.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av torn samt teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av tre transformatorstationer.
Nybyggnad av parkeringsplats i Trollhättan
Bygglov anläggande av ytterligare parkeringsplatser.
Nybyggnad av reningsverk i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av anläggning för vattenrening, tält och containrar, tidsbegränsat lov.
Tillbyggnad av kontor i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av hisschakt.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppställning byggbodar, förrådscontainrar samt uppsättning av skyltar, tidsbegränsat lov.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring samt väsentlig ändring av ventilation i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Trollhättan
Ombyggnation av tak på sjukhusbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov ändrad användning från kontor till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Utvändig ändring av flerbostadshus. Ändring av kulör.
Utvändigt underhåll av kyrka i Trollhättan
Utvändig ändring av kyrka.
Nybyggnad av lager i Trollhättan
Uppförande av tält över bassäng.
Besiktning av stamledning fiber i Trollhättan
Avser besiktning av färdigställd stamledning för fiver, sträckan Svenäcker - Gräsviken.
Direktupphandling av styrsystem för telfermotorer på kulturhus i Trollhättans kommun
Avser direktupphandling av styrsystem för telfermotorer på Kulturhuset N3, lokalen "Blackbox".
Utvändigt underhåll av kontor i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring av kontorslokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: