Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus det kommer bli ca 130 bostäder. Avser hyresrättslägenheter samt lägenheter i två bostadsrättsföreningar, Brf Pomologen och Brf Mustmästaren.
Strategisk partnering för renovering och ombyggnad av Kv Hackan mm i Trollhättan
Projektet avser en strategisk partnering för flera projekt som löper över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Samarbetsavtalet omfattar renovering och ombyggnad med inriktning på energieffektiviseringar. Upphandlingen omfattar nedan nämnda projekt. -Kv Hackan, höghuset, Lantmannavägen 109, 111 -Kv Hackan, låghuset -Kv Hackan, fristående hus -Höghusen på Lantmannavägen 12-46
Om- och tillbyggnad av neonatal på NÄL, Trollhättan
Ombyggnad och tillbyggnad av neonatal på NÄL. Neonatalavdelningen är placerad i8 byggnad M56 och omfattar 775 kvm. Projektet består i en tillbyggnad på en innergård samt ombyggnad i befintliga lokaler. Area tillbygnad är på 830 kvm bta och ingår i etapp 1. Ombyggnadsdelen i etapp 1 omfattar 653 kvm bra och etapp 2 omfattar ombyggnadsdelen 812 kvm bra.
Nybyggnad av bostäder Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 30-40 lägenheter i tvåplanshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av stadsdel i Trollhättan
Detaljplanearbetet pågår för del 1. Projektet avser nybyggnad av 300 lägenheter. Totalt i området planeras ca 1200 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av omklädningsrum i Trollhättan
Avser utbyggnad av omklädningsrum samt ny entré.
Byte av kylanläggning, Slättberg
Byte av kylanläggning.
Nybyggnad av bostäder Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i radhus. Uppskattad kostnad.
Reparation av lyftbro över Trollhätte kanal i Trollhättan
Utbyte och renovering av nödbromsar, utbyte lyftvajrar.
Nybyggnad av torgbyggnad i Trollhättan
Ny torgbyggnad Drottningtorget Trollhättan.
Nya högspänningsställverk på värmeverk i Trollhättan
Avser byte av två 12 kV-ställverk, tillpassning av befintligt 12 kV-ställverk, leverans av nya LS-system samt byte av två krafttransformatorer.
Nybyggnad av mottagningsstation i Trollhättan
Trollhättan Energi Elnät AB äger 10 kV mottagningsstation Torsred, belägen i stadsdelen Torsred i den västra delen av tätorten. Stationen matas från Vattenfalls station OT00 Svenäcker, där matande 130/10 kV transformator 25 MVA, är placerad. Ny mottagningsstation Dalen skall uppföras och placeras närmare matande station, medan såväl station Torsred och Ängen ersätts med nya nätstationer.
Ombyggnad av industrihus i Trollhättan
Ut- och invändig ändring samt ändring av bärande konstruktion i industribyggnad.
Nybyggnad av lägenheter i Trollhättans kommun
Avser nybyggnad av 6 modullägenheter samt ett personalutrymme och ett teknikrum/förråd.
Nybyggnad av varuhus i Trollhättan
Avser nybyggnad av varuhus på ca 8500 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Renovering av kontor i Trollhättan
Avser ombyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av idrottsplats i Trollhättan
Tillbyggnad av idrottsanläggning.
Renovering av äldreboende i Trollhättan
Renovering av befintliga lägenheter.
Ramavtal avseende luftfilter, Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Utvändig underhåll av industribyggnad i Trollhättan
Byte av befintligt enstegstätande fasad mot luftad konstruktion.
Nybyggnad av lekplats i Trollhättans kommun
Avser nybyggnad av lekplats vid kvarteret Myrtuvan.
Ombyggnad av skola i Strömslund
Avser hissbyte i hus 3.
Nybyggnad av solcellspark i Trollhättan
Nybyggnad av solcellsanläggning på ca 1,63 MW vid Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan.
Ramavtal avseende stängsel inkl. montering, Trollhättans kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende fastighets- och vibrationsmätning, Trollhättans kommun
Besiktningar av fastigheter och anläggningar före och efter sprängningsarbeten samt vibrationsmätningar och utvärderingar.
RFI- upphandling av ramavtal för ljud & ljus i Trollhättan
Avser ljud & ljustjänster med tillhörande scentjänster för diverse arrangemang i Trollhättans Stad.
Upphandling av hyra av svartfiber, Trollhättan
Upphandling av hyra av svartfiber och grundserviceavgift till olika adresser.
Belysningsbyte i skola i Trollhättan
Entreprenaden avser byte av belysning invändigt i den kommunala 3-9 skolan Skogshöjdens skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Trollhättan
Nybyggnad av 2 x multiarena.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av industrihus i Trollhättan
Rivning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av hotell i Trollhättan
Ändring av byggnads yttre utseende.
Rivning av telestation i Trollhättan
Rivning av teknikbyggnad.
Rivning av förråd i Trollhättan
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod och container.
Tillbyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av växthus i Trollhättan
Tillbyggnad av växthus.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Trollhättan
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar (tidsbegränsat 20-02-10 -- 20-08-30).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar (tidsbegränsat 2020-02-03 t.o.m 2020-08-30).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 200229-200430).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 2020-03-15 - 2021-05-30).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat mars 2020 - september 2020).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat tom 24-12-31).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container(tidsbegränsat 20200217-20200830).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/containers och parkeringar (tidsbegränsat 20200501- 20220630).
Nybyggnad av carport i Trollhättan
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av garage i Trollhättan
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Nybyggnad av handelsbyggnad och kontorsbyggnad (tidsbegränsat 201030 -- 201030).
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Trollhättan
Nybyggnad av mast/torn.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Nybyggnad av torgbyggnad, tidsbegränsat till och med 2030-02-27.
Nybyggnad av återvinningsstation i Trollhättan
Nybyggnad av återvinningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: