Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt vattenverk i Trollhättan
Projektet avser nytt vattenverk och ny råvattenledning på ca 1,5 mil mellan Vänern och Trollhättan.
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av en bro över älven och en öppningsbar bro över kanalen, totalt 250 meter. Under utredning i samband med fördjupad översiktsplan gällande Nya Älvstaden.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Trollhättan
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Avser nybyggnad av kontor med en lågdel på 5 plan och en högdel på 7 plan.
Nybyggnad av studentlägenheter i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 144 studentlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 39 lägenheter och ett hus har 6 våningar och det andra 5 våningar.
Strategisk partnering för renovering och ombyggnad av Kv Hackan mm i Trollhättan
Projektet avser en strategisk partnering för flera projekt som löper över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Samarbetsavtalet omfattar renovering och ombyggnad med inriktning på energieffektiviseringar. Upphandlingen omfattar nedan nämnda projekt. -Kv Hackan, höghuset, Lantmannavägen 109, 111 -Kv Hackan, låghuset -Kv Hackan, fristående hus -Höghusen på Lantmannavägen 12-46
Om- och tillbyggnad av neonatal på NÄL, Trollhättan
Ombyggnad och tillbyggnad av neonatal på NÄL. Neonatalavdelningen är placerad i8 byggnad M56 och omfattar 775 kvm. Projektet består i en tillbyggnad på en innergård samt ombyggnad i befintliga lokaler. Area tillbygnad är på 830 kvm bta och ingår i etapp 1. Ombyggnadsdelen i etapp 1 omfattar 653 kvm bra och etapp 2 omfattar ombyggnadsdelen 812 kvm bra.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 5-7 våningar, parkering i källare.
Strategisk partnering ROT-renoveringar i Trollhättan
Projektet avser en strategisk partnering för flera projekt som löper över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Ambitionen är att under ett antal år genomföra om- och tillbyggnader med tillhörande stamrenovering. Samarbetsavtalet omfattar ROT-renoveringar med inriktning på energieffektiviseringar. Detta projekt avser 218 lägenheter i 24 trapphus på Hjortmossegatan 10-64 och Klintvägen 21-25 i Kvarteret Sågkvarnen 1, Gasellen 5.
Nybyggnad av bostäder i Trollhättan
Planer finns för nybyggnad av ca 40 bostäder.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad samt ombyggnad av affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Sanering av mark i Trollhättan
Omfattar sanering i stridsbergsområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad för särskild service i Trollhättan
Avser nybyggnad av två huskroppar med tio lägenheter samt gemensamhetslokal och personalutrymmen. Avser även 2 hus med förråd och återvinningsstation.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Avser ombyggnad av gata.
Utbyggnad av förskola i Trollhättans kommun
Avser utbyggnad av förskola till 4 avdelningar, vilket motsvarar ca 1000 kvm. Samt en renovering av befintlig byggnad på ca 1000 kvm.
Ombyggnad av förskola i Trollhättan
Ombyggnad och anpassning av befintliga lokaler till förskola. Karlstorpskolan lokaler till förskola. Hus 1&2 och 4.
Nybyggnad av lägenheter i Trollhättans kommun
Avser nybyggnad av 6 modullägenheter samt ett personalutrymme och ett teknikrum/förråd.
Ombyggnad av LSS-boende i Trollhättans kommun
Avser ombyggnad av LSS-boende.
Ombyggnad av bårhus vid sjukhus i Trollhättan
Avser ombyggnad av bårhuset på NÄL sjukhus i Trollhättan.
Nybyggnad av varuhus i Trollhättan
Avser nybyggnad av varuhus på ca 8500 kvm.
Ombyggnad av väg/gata i Trollhättan
Ombyggnad av Olofs Palmes gata, Sträckan Strandgatan-Drottninggatan.
Byte av brandlarmsystem vid skola i Trollhättan
Avser byte av befintliga brandlarm i Lextorpsskolan.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Trollhättan
Bygglov ändrad användning från gymanläggning till livsmedelsbutik.
Renovering av gymnasieskola i Trollhättan, etapp 3
Avser renovering av Magnus Åbergsgymnasiet. Renoveringen kommer ske etappvis. Etapp 1= 1566916, etapp 2 = 1566922.
Renovering av gymnasieskola i Trollhättan, etapp 2
Avser renovering av Magnus Åbergsgymnasiet. Renoveringen kommer ske etappvis. Etapp 1=1566916, etapp 3 = 1566923.
Renovering av gymnasieskola i Trollhättan, etapp 1
Avser renovering av Magnus Åbergsgymnasiet. Renoveringen kommer ske etappvis. Etapp 2 = 1566922, etapp 3 = 1566923.
Renovering av äldreboende i Trollhättan
Renovering av befintliga lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Trollhättan
Avser hyresgästanpassning av lokal till kontor.
Nybyggnad av lekplats i Trollhättans kommun
Avser nybyggnad av lekplats vid kvarteret Myrtuvan.
Byte av belysning i skola i Trollhättan
Avser byte av samtliga armaturer.
Ombyggnad av ventilationssystem i kontor i Trollhättan
Avser ombyggnad av befintligt ventilationssystem inklusive rör- och styr-arbeten.
Upphandling av parkeringsledningssystem i Trollhättans kommun
Avser upphandling av parkeringsledningssystem med skyltning och sensorer inklusive installation.
Nybyggnad av solcellspark i Trollhättan
Nybyggnad av solcellsanläggning på ca 1,63 MW vid Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan.
Ombyggnad av hiss i sjukhus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av hiss 39 i sjukhus.
Upphandling av hyra av svartfiber, Trollhättan
Upphandling av hyra av svartfiber och grundserviceavgift till olika adresser.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget.
Anläggande av gång- och cykelväg i Trollhättan
Samrådsskede. Upptaget i kommunens cykelplan.
Ombyggnad av väg i Trollhättan
Nya p-platser ca 20-tal, förhöjda vägkorsningar på dannebacken.
Belysningsbyte i skola i Malmö
Entreprenaden avser byte av belysning invändigt i den kommunala 3-9 skolan Skogshöjdens skola.
Ombyggnad av idrottshall i Trollhättan
Avser ändrad användning från lager till idrottshall.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget. Avser ombyggnad och trygghetsåtgärder i parken.
Utveckling av lekplats i Torsred
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser utveckling av lekplats Lekvallen i Torsred.
Utveckling av lekplats i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser utveckling av lekplatsen i De la vals park.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av plank i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av silo i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad med två silos.
Utvändigt underhåll av garage i Trollhättan
Bygglov uppsättning av skylt, samt ändring av kulör på garageport.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Tillbyggnad av 2 st inglasade balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Trollhättan
Nybyggnation av "tältbyggnad" och skyltanordning på bef. kontor.
RFI- upphandling av ramavtal för ljud & ljus i Trollhättan
Trollhättans Stad har för avsikt att genomföra upphandling av ramavtal för Ljud- & Ljustjänster och inbjuder nu leverantörer att inför kommande upphandling inkomma med synpunkter om hur en sådan upphandling kan utformas.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser ny utformning.
Renovering av duschrum i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Byte av tak på Sjuntorps idrottshall, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ny belysning i Sjuntorps idrottshall, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Nybyggnad av utegym i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad av värmepump i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Nybyggnad av fjärrvärmeverk i Trollhättan
Avser nybyggnad av ett litet teknikrum på 25 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: