Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av luftledning i Trollhättan
Ny ledning byggs för att öka överföringskapaciteten över det s.k. Västkustsnittet. Dessutom planeras nya vindkraftparker i området. De behöver anslutas till stamnätet. Ledningslängd 73 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Detaljplanearbetet pågår för del 1. Projektet avser nybyggnad av 300 lägenheter. Totalt i området planeras ca 1200 lägenheter.
Nytt vattenverk i Trollhättan
Projektet avser nytt vattenverk och ny råvattenledning på ca 1,5 mil mellan Vänern och Trollhättan.
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av en bro över älven och en öppningsbar bro över kanalen, totalt 250 meter. Under utredning i samband med fördjupad översiktsplan gällande Nya Älvstaden.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Trollhättan
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Tillbyggnad och ombyggnad av industrilokal till bostäder.
Nybyggnad av studentlägenheter i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 100 studentlägenheter. Byggstart tidigast slutet 2019. Uppskattad kostnad.
Strategisk partnering för renovering och ombyggnad av Kv Hackan mm i Trollhättan
Projektet avser en strategisk partnering för flera projekt som löper över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Samarbetsavtalet omfattar renovering och ombyggnad med inriktning på energieffektiviseringar. Upphandlingen omfattar nedan nämnda projekt. -Kv Hackan, höghuset, Lantmannavägen 109, 111 -Kv Hackan, låghuset -Kv Hackan, fristående hus -Höghusen på Lantmannavägen 12-46
Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 5-7 våningar, parkering i källare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 40 lägenheter i 10 huskroppar.
Strategisk partnering ROT-renoveringar i Trollhättan
Projektet avser en strategisk partnering för flera projekt som löper över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Ambitionen är att under ett antal år genomföra om- och tillbyggnader med tillhörande stamrenovering. Samarbetsavtalet omfattar ROT-renoveringar med inriktning på energieffektiviseringar. Detta projekt avser 218 lägenheter i 24 trapphus på Hjortmossegatan 10-64 och Klintvägen 21-25 i Kvarteret Sågkvarnen 1, Gasellen 5.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad samt ombyggnad av affärshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av handbollshall i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget.
Nybyggnad av gruppbostad för särskild service i Trollhättan
Avser nybyggnad av två huskroppar med tio lägenheter samt gemensamhetslokal och personalutrymmen. Avser även 2 hus med förråd och återvinningsstation.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Avser nybyggnad av parhus med 10 lägenheter.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Avser ombyggnad av gata.
Tillbyggnad av LSS-boenden i Trollhättan
Avser tillbyggnad av LSS-boenden på adresserna Björndalsvägen 40 och Keravavägen 1.
Nybyggnad av torg i Trollhättan
Avser nybyggnad av en torgyta om 6000 kvm samt tre busshållplatser.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av lägenheter i Trollhättans kommun
Avser nybyggnad av 6 modullägenheter samt ett personalutrymme och ett teknikrum/förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser avser ombyggnad av elnätet inom Humlan. Det består av 42 stycken byggnader med totalt 44 lägenheter, 164 vårdplatser samt ett centralt storkök.
Ombyggnad av LSS-boende i Trollhättans kommun
Avser ombyggnad av LSS-boende.
Ombyggnad av förskola i Trollhättan
Ombyggnad och anpassning av befintliga lokaler till förskola. Karlstorpskolan lokaler till förskola. Hus 1&2 och 4.
Ombyggnad av väg/gata i Trollhättan
Ombyggnad av Olofs Palmes gata, Sträckan Strandgatan-Drottninggatan.
Nybyggnad av varuhus i Trollhättan
Avser nybyggnad av varuhus på ca 8500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Trollhättan
Avser byte till frånluftsaggregat med integrerade värmepumpar i flerbostadshus.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Trollhättan
Bygglov ändrad användning från gymanläggning till livsmedelsbutik.
Renovering av gymnasieskola i Trollhättan, etapp 3
Avser renovering av Magnus Åbergsgymnasiet. Renoveringen kommer ske etappvis. Etapp 1= 1566916, etapp 2 = 1566922.
Renovering av gymnasieskola i Trollhättan, etapp 2
Avser renovering av Magnus Åbergsgymnasiet. Renoveringen kommer ske etappvis. Etapp 1=1566916, etapp 3 = 1566923.
Ombyggnad av kontor i Trollhättan
Avser hyresgästanpassning av lokal till kontor.
Upphandling av parkeringsledningssystem i Trollhättans kommun
Avser upphandling av parkeringsledningssystem med skyltning och sensorer inklusive installation.
Nybyggnad av lekplats i Trollhättans kommun
Avser nybyggnad av lekplats vid kvarteret Myrtuvan.
Byte av belysning i skola i Trollhättan
Avser byte av samtliga armaturer.
Nybyggnad av lagerhall i Trollhättan
Avser nybyggnad av verkstadshall.
Ombyggnad av ventilationssystem i kontor i Trollhättan
Avser ombyggnad av befintligt ventilationssystem inklusive rör- och styr-arbeten.
Ombyggnad av hiss i sjukhus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av hiss 39 i sjukhus.
Anläggande av gång- och cykelväg i Trollhättan
Samrådsskede. Upptaget i kommunens cykelplan.
Ombyggnad av väg i Trollhättan
Nya p-platser ca 20-tal, förhöjda vägkorsningar på dannebacken.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget. Avser ombyggnad och trygghetsåtgärder i parken.
Utveckling av lekplats i Torsred
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser utveckling av lekplats Lekvallen i Torsred.
Utveckling av lekplats i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser utveckling av lekplatsen i De la vals park.
Ombyggnad av idrottshall i Trollhättan
Avser ändrad användning från lager till idrottshall.
Nybyggnad av fjärrvärmeverk i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av teknikrum samt fjärrvärmecentral.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av silo i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad med två silos.
Utvändigt underhåll av garage i Trollhättan
Bygglov uppsättning av skylt, samt ändring av kulör på garageport.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov ändrad användning från kontor till lägenheter.
Nybyggnad av gym i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av gymanläggning samt skyltar.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av nätstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av plank.
Utvändigt underhåll av kyrka i Trollhättan
Utvändig ändring av kyrka.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Trollhättan
Ombyggnation av tak på sjukhusbyggnad.
RFI- upphandling av ramavtal för ljud & ljus i Trollhättan
Trollhättans Stad har för avsikt att genomföra upphandling av ramavtal för Ljud- & Ljustjänster och inbjuder nu leverantörer att inför kommande upphandling inkomma med synpunkter om hur en sådan upphandling kan utformas.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser ny utformning.
Renovering av duschrum i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Direktupphandling av styrsystem för telfermotorer på kulturhus i Trollhättans kommun
Avser direktupphandling av styrsystem för telfermotorer på Kulturhuset N3, lokalen "Blackbox".
Byte av tak på Sjuntorps idrottshall, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ny belysning i Sjuntorps idrottshall, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Nybyggnad av utegym i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad av värmepump i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: