Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tranemo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Tranemo
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Hur många bostäder som ska byggas är inte beslutat.
Nybyggnad av bibliotek, hotell och servering i Tranemo
Avser nybyggnad av lokaler för bibliotek, hotell och servering.
Ombyggnad av skola i Tranemo
Projektet avser ombyggnad av låg- och mellanstadieskola.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tranemo kommun
Avser om- och tillbyggnad av Våbo, Hemtjänsten och Närhälsan. Ombyggnad av Hemsjukvården och Ringblommans dagverksamhet. Samt markarbeten för nya entréer, uteplats, parkeringar m.m.
Tillbyggnad av industrihus i Tranemo
Planerat projekt. Undersökningar pågår.
Om- och tillbyggnad av omsorg i Tranemo
Avser om- och tillbyggnad av vårdlokaler till dagcenter i Tranemo och tillbyggnad av administrationslokaler.
Ombyggnad av torg, gata m m i Tranemo
Avser ombyggnad av torg.
Ombyggnad resurscentrum i Tranemo
Projektet avser ombyggnad av resurscentrum, dagcenter.
Rivning av f.d bensinstation i Tranemo
Avser att riva en f.d. bensinstationsbyggnad med verkstad på del. Viss sanering av asbest samt återställning med grusbeläggning av berörda markytor.
Tillbyggnad av förskola i Tranemo
Avser tillbyggnad av förskola på ca 80 kvm.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Grimsås
Upptaget i budget, kommer ske inom en fem-årsperiod 2015-2020.
Tillbyggnad av förskola i Tranemo
Avser tillbyggnad av förskola.
Ny gc-väg längs väg 156 i Tranemo
Ca 211 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Förnyelse av gatubelysning i Tranemo
Avser förnyelse av gatubelysning längs Ingestorpsvägen - Trafikverkets väg 1674 från RV 27 in till Länghem.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Tranemo
Avser tillbyggnad av äldreboende.
Målning av tak på vårdboende i Tranemo kommun
Avser ommålning av plåttak på Resurscentrum.
Målning av tak på simhall i Tranemo kommun
Avser ommålning av plåttak på simhallen.
Rivning av kiosk i Tranemo
Avser rivning av kiosk.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Tranemo
Bygglov för utvändig ändring (fasadbyte) samt uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tranemo
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (breddning av takkupa).
Nybyggnad av kontor i Tranemo
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av scen i Tranemo
Bygglov för nybyggnad av scen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tranemo
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med balkonger samt rivning av befintliga balkonger.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Tranemo
Bygglov för utvändig ändring av vattentorn (fasadbyte).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tranemo
Avser utvändig ändring av flerbostadshus (fasadändring och fönsterbyte).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: