Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tranemo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av skola i Tranemo
Projektet avser ombyggnad av låg- och mellanstadieskola.
Om- och tillbyggnad av omsorg i Tranemo
Avser om- och tillbyggnad av vårdlokaler till dagcenter i Tranemo och tillbyggnad av administrationslokaler.
Ombyggnad av torg, gata m m i Tranemo
Avser ombyggnad av torg.
Ombyggnad resurscentrum i Tranemo
Projektet avser ombyggnad av resurscentrum, dagcenter.
Rivning av f.d bensinstation i Tranemo
Avser att riva en f.d. bensinstationsbyggnad med verkstad på del. Viss sanering av asbest samt återställning med grusbeläggning av berörda markytor.
Om- och tillbyggnad av förskola i Tranemo
Avser om- och tillbyggnad av 2 avdelningar samt groventréer.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Grimsås
Upptaget i budget, kommer ske inom en fem-årsperiod 2015-2020.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Långared
Omfattar nybyggnation av ca 3100 m GC-väg längs med väg 1985.
Förnyelse av gatubelysning i Tranemo
Avser förnyelse av gatubelysning längs Ingestorpsvägen - Trafikverkets väg 1674 från RV 27 in till Länghem.
Målning av tak på vårdboende i Tranemo kommun
Avser ommålning av plåttak på Resurscentrum.
Målning av tak på simhall i Tranemo kommun
Avser ommålning av plåttak på simhallen.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Tranemo
Avser tillbyggnad av äldreboende.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Tranemo
Bygglov för utvändig ändring (fasadbyte) samt uppsättning av skylt.
Rivning av kiosk i Tranemo
Avser rivning av kiosk.
Nybyggnad av kontor i Tranemo
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av pumpstation i Tranemo
Bygglov för nybyggnad av pumpstation (byte av befintlig station).
Nybyggnad av scen i Tranemo
Bygglov för nybyggnad av scen.
Nybyggnad av barack i Tranemo
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av moduler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: