Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tranemo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bibliotek, hotell och servering i Tranemo
Avser nybyggnad av lokaler för bibliotek, hotell och servering.
Ombyggnad av skola i Tranemo
Projektet avser ombyggnad av låg- och mellanstadieskola.
Om- och tillbyggnad av omsorg i Tranemo
Avser om- och tillbyggnad av vårdlokaler till dagcenter i Tranemo och tillbyggnad av administrationslokaler.
Om- och tillbyggnad av förskola i Dalstorp
Avser utökning av 1 avdelning på Björkhagens förskola.
Ombyggnad av äldreboende i Tranemo
Avser ombyggnad av befintlig byggnad som tidigare har varit ett äldreboende. Lokaler ska ändras/byggas om för dagverksamhet och korttidsboende inom LSS.
Ombyggnad resurscentrum i Tranemo
Projektet avser ombyggnad av resurscentrum, dagcenter.
Rivning av f.d bensinstation i Tranemo
Avser att riva en f.d. bensinstationsbyggnad med verkstad på del. Viss sanering av asbest samt återställning med grusbeläggning av berörda markytor.
Om- och tillbyggnad av förskola i Tranemo
Avser om- och tillbyggnad av 2 avdelningar samt groventréer.
Tillbyggnad av förskola i Tranemo
Avser tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Långared
Omfattar nybyggnation av ca 3100 m GC-väg längs med väg 1985.
Målning av tak på vårdboende i Tranemo kommun
Avser ommålning av plåttak på Resurscentrum.
Målning av tak på simhall i Tranemo kommun
Avser ommålning av plåttak på simhallen.
Rivning av kiosk i Tranemo
Avser rivning av kiosk.
Nybyggnad av barack i Tranemo
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av moduler.
Nybyggnad av pumpstation i Tranemo
Bygglov för nybyggnad av pumpstation (byte av befintlig station).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: