Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tranemo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Tranemo
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende. Handlas upp tillsammans med projekt 1616698.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tranemo
Projektet avser ROT-renovering av 2 flerbostadshus. Varje byggnad består av 3 våningar + källare. Varje våningsplan innehåller 4 st lägenheter, 12 st lägenheter per byggnad, 24 lägenheter i denna huvuddel. Totalt kommer 72 lägenheter i 6 huskroppar av åtgärdas i 3 huvuddelar. Förnyelsen omfattar ROT-renovering av samtliga lägenheter samt tillhörande åtgärder i källarplan där cykelrum, garage, lägenhetsförråd och övriga förrådslokaler moderniseras. Exteriör som tak, taksarg, fasad, fönster, dörrar mm förnyas. Vidare förses samtliga byggnader med ny inglasad entré innehållande ny hiss. Nya komplementsbyggnader och miljörum uppförs.
Tillbyggnad av lagerlokal i Tranemo
Avser tillbyggnad lagerlokal Nexans, Grimslund 2:77.
Nybyggnad av radhus i Tranemo
Avser nybyggnad av radhus med ca 10 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av förskola i Dalstorp
Avser utökning av 1 avdelning på Björkhagens förskola.
Nybyggnad av padelhall i Dalstorp
Avser nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av korttidsboende i Tranemo
Avser ombyggnad till Lss boende.
Tillbyggnad av padelhall i Tranemo
Avser tillbyggnad av idrottsanläggning med padelhall, omklädningsrum, förråd och gym.
Ramavtal avseende fastighetsunderhåll bygg- och hanterkstjänster, Tranemo
Omfattar reparations-, underhålls-, och servicearbeten inom bygg- och hanterkstjänster på ramavtal. Möjlighet till förläning 1+1
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Grimsås
Upptaget i budget, kommer ske inom en fem-årsperiod 2015-2020.
Tillagningskök i Tranemo
Avser tillagningskök i Medborgarhuset, Tranemo. Upptaget i investeringsbudget för perioden 2017-2019.
Nytt golv i idrottshall i Tranemo
Projektet avser demonterings arbeten av gamla ytskikt, nytt golvskikt i form av idrottsgolv, linjer för handboll, basket, volleyboll, innebandy och fyra badmintonplaner. Erforderlig håltagning, anpassningar för utrustningar så som handbollsmål, basketkorgar, bommar mm efter montage av nytt golv ingår i entreprenaden. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av fjärrvärmeledning i Tranemo
Då tomtmark längs Järnvägsleden ska bebyggas krävs att befintlig kanalisation flyttas. Denna entreprenad omfattar schaktning, rördrivning, fyllning, montage- och svetsningsarbeten för fjärrvärmeledning och skyddsrör för optoledning
Upphandling av begagnad modul till omsorgen i Tranemo
Omsorgen/LSS är i behov av moduler om ca 250-300 kvm. Behovet av moduler omfattar två team (stöd och service) och modulerna ska utformas att omfatta minst nedan angivna krav. Det ska finnas en förbindelse (dörr) mellan teamen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: