Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tranemo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Tranemo
Objektet avser nybyggnad av enplans lägenheter i en blandning av fristående hus, parhus och radhus med vidbyggd carport och förråd, komplett nyckelfärdiga inkl. alla installationer, målning, golvläggning och markarbeten inkl. finplanering.
Nybyggnad av bibliotek i Tranemo
Avser nybyggnad av bibliotek.
Ombyggnad av skola i Tranemo
Projektet avser ombyggnad av låg- och mellanstadieskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tranemo
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av förskola i Dalstorp
Avser utökning av 1 avdelning på Björkhagens förskola.
Nybyggnad av viltstängsel i Tranemo
Planer finns på viltstängsel på 2 delsträckor den norra delsträckan startar mellan väg 27 och väg 154 och slutar vid korsningen mellan väg 27 och väg 1676 och den södra delsträckan start söder om Månstadsån och slutar vid kommungränsen mellan Tranemo och Gislaveds kommun avser totalt 2 mil väg och på ömse sidor av vägen.
Tillbyggnad av industrihus i Tranemo
Planerat projekt. Undersökningar pågår.
Nybyggnad av gata, GC-väg, P-plats i Tranemo
Projektet avser nybyggnad av gata -, gång- och cykelvägar och parkeringsplatser.
Om- och tillbyggnad av omsorg i Tranemo
Avser om- och tillbyggnad av vårdlokaler till dagcenter i Tranemo och tillbyggnad av administrationslokaler. Upptaget i investeringsbudget för perioden 2017-2019.
Ombyggnad av torg, gata m m i Tranemo
Avser ombyggnad av torg.
Renovering av radhus i Tranemo
Avser renovering av en radhuslänga med 6 lägenheter. Omfattar både byggnads- och markarbeten.
Nytt verksamhetsområde i Tranemo
Projektet är under utredning.
Ombyggnad resurscentrum i Tranemo
Projektet avser ombyggnad av resurscentrum, dagcenter.
Rivning av Ljungsarps skola i Tranemo
Avser rivning av husbyggnad A inkl alla installationer , marköverbyggnader och anläggningskompletteringar, grundkonstruktioner, inom arbetsområdet.
Ombyggnad av vattenreservoar
Avser renovering av Dalstorp och Länghems vattenreservoar. Entreprenaden indelas i följande huvuddelar: Huvuddel 1: Dalstorp vattenreservoar. Huvuddel 2: Länghems vattenreservoar. Uppskattad byggstart och kostnad.
GC-vägar, trafiksäkerhet i Tranemo
Avser diverse åtgärder för gc-vägar och trafiksäkerhet. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flishantering i Tranemo
Nybyggnad av flishantering på Grimslundområdet.
Ombyggnad av va-ledning i Tranemo
Avser VA-åtgärder för samhallstomten i Tranemo.
Nybyggnad av industrihus i Tranemo
Nybyggnad av industribyggnad. Tältkonstruktion.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Tranemo
Tillbyggnad, ombyggnad, fasadändring, rivning och inredande av ytterligare bostadsdel av flerbostadshus.
Ombyggnad av personallokal i Tranemo
Ändrad användning av samlingslokal till fler arbetsrum för personal.
Nybyggnad av lager i Tranemo
Nybyggnad av skärmtak på lagerbyggnad.
Nybyggnad av bensinstation i Tranemo
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av förskola i Tranemo
Ändrad användning från bostadshus till förskoleverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: