Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tjörn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp C
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus med 2 våningar + vind. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av 15 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast årsskiftet 2019/2020.
Nybyggnad av hotell i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av hotell med 33 rum. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp D
Projektet avser nybyggnad av 14-16 lägenheter i flerbostadshus med 2 våningar + vind. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp E
Projektet avser nybyggnad av ca 10 lägenheter i flerbostadshus med byggemenskap som projektform. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av ishall på Tjörn
Projektet avser ny- och ombyggnad av ishall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höviksnäs
Projektet avser fasadbyte, tak tvätt och takmålning på 7 bostadshus och en förrådsbyggnad samt byte av balkongräcken och vissa fönster och dörrar.
Ombyggnad av värme i flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser konvertering från pellets till bergvärme i flerbostadshus.
Renovering av flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser byte av fasad, taktvätt och takmålning på 13 stycken flerbostadshus med 4 lägenheter i varje hus, 3 stycken soprumsbyggnader, en kvartersbyggnad samt 30 stycken förrådsbyggnader. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av lager och monteringshall, 448 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kök i folkhögskola i Kållekärr
Projektet avser ombyggnad av kök och avser nya ytskikt, delvis ny köksutrustning samt nya kyl och frysrum med tillhörande kylanläggning. I entreprenaden ingår att anordna evakueringslokaler för köksverksamheten i form av platsbyggd del och moduler utrustade med storköksutrustning och omklädningsrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kallager på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av kall lager. Stålhallen ska stå på gjutna fundament och ha måtten 15 x 10 meter och 8-9 meter hög. Vikbar port i ena änden alternativt skjutbara portar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad dagvattenledningar på Tjörn
Projektet avser ombyggnad av dagvattenledning. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Fagerfjäll
Projektet avser nybyggnad av målningshall. Byggstart tidigast våren 2019.
Nya vattenledningar på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar och styrd borrning. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av kontor i Skärhamn
Projektet avser om och tillbyggnad av affär-och kontorshus. Uppskattad kostnad.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser att byte ut befintligt ventilationsaggregat till FTX-aggregat i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Flerbostadshus nybyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Skärhamn
Affär-och kontorshus ändrad fasad.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Industribyggnad nybyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Skärhamn
Affär-och kontorshus ändrad fasad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av sjöbod i Skärhamn
Flytt av sjöbodar.
Ny spolplatta i Skärhamn
Projektet avser ny spolplatta.
Dräneringsåtgärder i Kållekärr
Projektet avser dräneringsåtgärder av byggnaden Humlboda samt diverse mindre åtgärder avseende VA-ledningar på Billströmska Folkhögskolan.
Utvändigt underhåll av kontor i Skärhamn
Projektet avser byte av delar av fasad på kommunhuset.
Tillbyggnad vid räddningsstation i Skärhamn
Projektet avser inklädning av container vid räddningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: