Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tjörn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 76 lägenheter i flerbostadshus med 3-4 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp C
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus med 2 våningar + vind. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Nybyggnad av flerbostadshus (16 lgh).
Nybyggnad av hotell i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av hotell med 33 rum. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp D
Projektet avser nybyggnad av 14-16 lägenheter i flerbostadshus med 2 våningar + vind. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser byte av fasad, taktvätt och takmålning på 13 stycken flerbostadshus med 4 lägenheter i varje hus, 3 stycken soprumsbyggnader, en kvartersbyggnad samt 30 stycken förrådsbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp E
Projektet avser nybyggnad av ca 10 lägenheter i flerbostadshus med byggemenskap som projektform. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av ekonomibyggnad mm i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av ekonomibyggnad, nytt resningsverk (mini) och nya parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Myggenäs
Projektet avser nybyggnad av 3 stycken byggda enbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av värme i flerbostadshus och skolor på Tjörn
En olje/pelletseldad panncentral med tillhörande värmekulvert ska tas ur bruk. Nya bergvärmecentraler skall byggas. 1. Skärhamns skola Tubbegatan 48 2. Skärhamns skola Tubbegatan 48 Gymnastikbyggnad 3. Bostäder Tubbegatan 40 4. Bostäder Tubbegatan 42 5. Bostäder Tubbegatan 44 6. Hvitfältsvägen/Tubbegatan 50-73
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser nybyggnad av industrihus på ca 1008 kvm.
Nya vattenledningar på Tjörn
Projektet avser att koppla på två vattenledningar (ca 500 meter).
Nyanläggning och omläggning av VA-system i Rönnäng
Projektet avser nyanläggning och omläggning av va-systemet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser om- och tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnad. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad och förnyelse va ledningar på Tjörn
Projektet avser utbyggnad och förnyelse av ledningar för VSD från befintliga stamstråk. Uppskattad kostnad.
Om-och tillbyggnad av lager i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av lager vid bensinstation.
Nybyggnad av tvätthall i Skärhamn
Avser nybyggnad av tvätthall. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Industribyggnad nybyggnad.
Nybyggnad av sjöbod i Skärhamn
Nybyggnad av 6 st sjöbodar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Enbostadshus nybyggnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Skärhamn
Nybyggnad av samlingslokal.
Nybyggnad av friggebod i Skärhamn
Poolhus/omklädningsbyggnad.
Ombyggnad av sjöbod i Skärhamn
Ändrad användning av sjöbod.
Mindre sandtäckning på havsbotten Tjörn
Projektet avser att täcka havsbotten med 10 cm sant i en vik utanför Lilla Askerön för att skapa en miljö där man senare kan plantera ålgräs. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av församlingshus i Skärhamn
Projektet avser tak lyft och påbyggnad av del av våning på församlingshus. Byggstart tidigast maj 2020.
Tillbyggnad av skola i Skärhamn
Projektet avser tillbyggnad för bergvärmecentral på skola.
Tillbyggnadav vårdbostad i Skärhamn
Projektet avser tillbyggnad för reservkraftsaggregat vid vårdbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: