Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tjörn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyte av snedkablar på Tjörnbron
Utbyte av 16 snedkablar.
Utbyte av snedkablar på Tjörnbron
Utbyte av 14 snedkablar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp C
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus med 2 våningar + vind. Byggstart tidigast sommar 2019.
Nybyggnad av hotell i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av hotell med 33 rum. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp E
Projektet avser nybyggnad av ca 10 lägenheter i flerbostadshus med byggemenskap som projektform. Byggstart tidigast sommar 2019.
Fasadbyte samt ommålning av fasader på flerbostadshus och gruppbostäder, Skärhamn
Avser fasadbyte, ommålning av bostadshus samt gruppbostäder på Båsenvägen 1- 43 och Råvigevägen 2-20. Byggstart tidigast sommar 2020.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höviksnäs
Projektet avser fasadbyte, tak tvätt och takmålning på 7 bostadshus och en förrådsbyggnad samt byte av balkongräcken och vissa fönster och dörrar.
Ombyggnad av värme i flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser konvertering från pellets till bergvärme i flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av lager och monteringshall, 448 kvm. Uppskattad kostnad.
Renovering av flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser byte av fasad och tak på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Renovering av flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser byte av fasad, taktvätt och takmålning på 13 stycken flerbostadshus med 4 lägenheter i varje hus, 3 stycken soprumsbyggnader, en kvartersbyggnad samt 30 stycken förrådsbyggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser att byte ut befintligt ventilationsaggregat till FTX-aggregat i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Fagerfjäll
Projektet avser nybyggnad av målningshall. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kall lagerpå Tjörn
Projektet avser nybyggnad av kall lager. Stålhallen ska stå på gjutna fundament och ha måtten 15 x 10 meter och 8-9 meter hög. Vikbar port i ena änden alternativt skjutbara portar. Uppskattad kostnad.
Lokalanpassning av äldreboende i Rönnäng, Tjörns kommun
Avser byte av lägenhetsdörrar, byte av mattor i korridorer samt belysning och ommålning av ytskikt i korridorer.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Industribyggnad nybyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Skärhamn
Affär-och kontorshus ändrad fasad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Flerbostadshus nybyggnad.
Ombyggnad av sjöbod i Skärhamn
Flytt av sjöbodar.
Tillbyggnad av fritidshus i Skärhamn
Fritidshus om-och tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av bensinmack i Skärhamn
Affär-och kontorshus ändrad fasad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Skärhamn
Affär-och kontorshus ändrad fasad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skärhamn
Industribyggnad ändrad fasad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av ishall i Skärhamn
Ishall om- och tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av pumpstation i Skärhamn
Pumpstation och transformatorstation samt fiber.
Ny spolplatta i Skärhamn
Projektet avser ny spolplatta.
Dräneringsåtgärder i Kållekärr
Projektet avser dräneringsåtgärder av byggnaden Humlboda samt diverse mindre åtgärder avseende VA-ledningar på Billströmska Folkhögskolan.
Utvändigt underhåll av kontor i Skärhamn
Projektet avser byte av delar av fasad på kommunhuset.
Tillbyggnad vid räddningsstation i Skärhamn
Projektet avser inklädning av container vid räddningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: