Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tjörn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus mm på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter och äldreboende eller förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 76 lägenheter i flerbostadshus med 3-4 våningar. Pålning- och grundarbetena påbörjas i maj 2020.
Nybyggnad av verksamheter, bostäder mm i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av verksamheter, flerbostadshus (ca 50-60 lägenheter) och hotell.
Utbyte av snedkablar på Tjörnbron
Utbyte av 16 snedkablar. Utförs i 2 etapper med 8 kablar/etapp.
Ombyggnad till flerbostadshus i Skärhamn, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av kontor till 30 lägenheter. Rivningsarbetet påbörjas i juli 2020. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av 20-30 lägenheter i flerbostadshus och enbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp C
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus med 2 våningar + vind. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av överföringsledningar i Stockevik
Projektet avser nybyggnad och sanering av va-ledningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp D
Projektet avser nybyggnad av 14-16 lägenheter i flerbostadshus med 2 våningar + vind. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus.
Nya VA-ledningar och pumpstationer på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar och pumpstationer.
Fasadbyte samt ommålning av fasader på flerbostadshus och gruppbostäder, Skärhamn
Avser fasadbyte, ommålning av bostadshus samt gruppbostäder på Båsenvägen 1- 43 och Råvigevägen 2-20.
Ombyggnad av ishall på Tjörn
Projektet avser ny- och ombyggnad av ishall.
Om- och nyanläggning av Östra huvudvattenledningen på Tjörn
Projektet avser att säkra tillgång till vatten för Kållekärr med omnejd. Befintlig ledning av eternit är i dåligt skick varför den behöver renoveras. Huvuddelen av ledningen renoveras med rörspräckning, delar av ledningen nyanläggs med öppen schakt eller styrd borrning. Vattenledningar: ca 8000 meter.
Nybyggnad av förskola i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Ombyggnad av värme i flerbostadshus och skolor på Tjörn
En olje/pelletseldad panncentral med tillhörande värmekulvert ska tas ur bruk. Nya bergvärmecentraler skall byggas. 1. Skärhamns skola Tubbegatan 48 2. Skärhamns skola Tubbegatan 48 Gymnastikbyggnad 3. Bostäder Tubbegatan 40 4. Bostäder Tubbegatan 42 5. Bostäder Tubbegatan 44 6. Hvitfältsvägen/Tubbegatan 50-73
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser nybyggnad av industribyggnad samt rivning. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ny- och ombyggnad av va-ledning i Myggenäs
Projektet avser ny- och omläggning av VA-ledningar från Älgvägen till Solvik.
Nyanläggning och omläggning av VA-system i Rönnäng
Projektet avser nyanläggning och omläggning av va-systemet.
Nybyggnad av pumpstation i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Krossning av sten till 4 fraktioner på Heås återvinningscentral på Tjörn
Projektet avser krossning av sten till 4 fraktioner på Heås återvinningscentral.
Målningsarbeten på skolor på Tjörn
Projektet avser takmålning på två skolor.
Tillbyggnad av café vid äldreboende i Kållekärr
Projektet avser tillbyggnad av café vid äldreboende.
Tillbyggnad av kontor i Skärhamn
Avser tillbyggnad av affärs- och kontorshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av hotell i Skärhamn
Bygglov för fasadändring av hotell .
Nybyggnad av mast i Skärhamn
Bygglov för nybyggnad av mast.
Nybyggnad av sophus i Skärhamn
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus samt rivning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad .
Nybyggnad av mast i Skärhamn
Bygglov för uppställning/uppsättning av mast .
Nybyggnad av mur i Skärhamn
Bygglov för uppställning/uppsättning av mur.
Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Skärhamn
Avser ändrad användning av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Skärhamn
Nybyggnad av garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Ombyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av automatstation i Skärhamn
Tillbyggnad drivmedelsanläggning.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Skärhamn
Tillbyggnad återvinningscentral.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skärhamn
Utvändig ändring industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av samlingslokal i Skärhamn
Projektet avser nytt trapphus med hiss i samlingslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: