Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tjörn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 76 lägenheter i flerbostadshus med 3-4 våningar. Pålning- och grundarbetena påbörjas i maj 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Nybyggnad av flerbostadshus (16 lgh).
Nybyggnad av hotell i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av hotell med 33 rum. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av överföringsledningar i inre Stockevik
Projektet avser nybyggnad av överföringsledningar. Byggstart tidigast kvartal 3 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av ekonomibyggnad mm i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av ekonomibyggnad, nytt resningsverk (mini) och nya parkeringsplatser.
Ombyggnad av värme i flerbostadshus och skolor på Tjörn
En olje/pelletseldad panncentral med tillhörande värmekulvert ska tas ur bruk. Nya bergvärmecentraler skall byggas. 1. Skärhamns skola Tubbegatan 48 2. Skärhamns skola Tubbegatan 48 Gymnastikbyggnad 3. Bostäder Tubbegatan 40 4. Bostäder Tubbegatan 42 5. Bostäder Tubbegatan 44 6. Hvitfältsvägen/Tubbegatan 50-73
Ny- och ombyggnad av va-ledning i Myggenäs
Projektet avser ny- och omläggning av VA-ledningar från Älgvägen till Solvik. Byggstart tidigast kvartal 3 2020. Uppskattad kostnad.
Nyanläggning och omläggning av VA-system i Rönnäng
Projektet avser nyanläggning och omläggning av va-systemet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnad. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Skärhamn
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på ca 2000 kvm. Uppskattad kosttand.
Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser om- och tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utbyggnad och förnyelse va ledningar på Tjörn
Projektet avser utbyggnad och förnyelse av ledningar för VSD från befintliga stamstråk. Uppskattad kostnad.
Målningsarbeten på skolor på Tjörn
Projektet avser takmålning på två skolor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 820 kvm.
Tillbyggnad av café vid äldreboende i Kållekärr
Projektet avser tillbyggnad av café vid äldreboende.
Nybyggnad av tvätthall i Skärhamn
Avser nybyggnad av tvätthall. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av pumpstation i Skärhamn
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av lager i Skärhamn
Bygglov för nybyggnad av upplag samt tillbyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Skärhamn
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Ombyggnad av livsmedelsindustri i Skärhamn
Bygglov för ändrad användning från småindustri till livsmedelsproduktion. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Enbostadshus nybyggnad.
Nybyggnad av sjöbod i Skärhamn
Nybyggnad av 6 st sjöbodar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av samlingslokal i Skärhamn
Nybyggnad av samlingslokal.
Nybyggnad av friggebod i Skärhamn
Poolhus/omklädningsbyggnad.
Rivning av lager i Skärhamn
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Skärhamn
Tidsbegränsat bygglov för uppställning/uppsättning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av sjöbod i Skärhamn
Ändrad användning av sjöbod.
Mindre sandtäckning på havsbotten Tjörn
Projektet avser att täcka havsbotten med 10 cm sant i en vik utanför Lilla Askerön för att skapa en miljö där man senare kan plantera ålgräs. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av församlingshus i Skärhamn
Projektet avser tak lyft och påbyggnad av del av våning på församlingshus. Byggstart tidigast maj 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: