Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tjörn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 76 lägenheter i flerbostadshus med 3-4 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tjörn
Avser nybyggnad av ca 30 hyreslägenheter för gruppen 65+.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp C
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus med 2 våningar + vind. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av överföringsledningar i Stockevik
Projektet avser nybyggnad och sanering av va-ledningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp D
Projektet avser nybyggnad av 14-16 lägenheter i flerbostadshus med 2 våningar + vind. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Renovering av flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser byte av fasad, taktvätt och takmålning på 13 stycken flerbostadshus med 4 lägenheter i varje hus, 3 stycken soprumsbyggnader, en kvartersbyggnad samt 30 stycken förrådsbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp E
Projektet avser nybyggnad av ca 10 lägenheter i flerbostadshus med byggemenskap som projektform. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av överföringsledningar i inre Stockevik
Projektet avser nybyggnad av överföringsledningar. Byggstart tidigast kvartal 3 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av ekonomibyggnad mm i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av ekonomibyggnad, nytt resningsverk (mini) och nya parkeringsplatser.
Ombyggnad av kök i folkhögskola i Kållekärr
Projektet avser ombyggnad av kök och avser nya ytskikt, delvis ny köksutrustning samt nya kyl och frysrum med tillhörande kylanläggning. I entreprenaden ingår att anordna evakueringslokaler för köksverksamheten i form av platsbyggd del och moduler utrustade med storköksutrustning och omklädningsrum.
Nybyggnad av enbostadshus i Myggenäs
Projektet avser nybyggnad av 3 stycken byggda enbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av värme i flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser konvertering från pellets till bergvärme i flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser nybyggnad av industrihus på ca 1008 kvm.
Nya vattenledningar på Tjörn
Projektet avser att koppla på två vattenledningar (ca 500 meter).
Ny- och ombyggnad av va-ledning i Myggenäs
Projektet avser ny- och omläggning av VA-ledningar från Älgvägen till Solvik. Byggstart tidigast kvartal 3 2020. Uppskattad kostnad.
Nyanläggning och omläggning av VA-system i Rönnäng
Projektet avser nyanläggning och omläggning av va-systemet. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av butik i Skärhamn
Avser nybyggnad av cistern.
Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser om- och tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser att byte ut befintligt ventilationsaggregat till FTX-aggregat i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad dagvattenledningar på Tjörn
Projektet avser att säkra tillgång till vatten och avlopp för nya bostäder i Skärhamn (Malagaområdet) samt minska problem med översvämningar i samband med större nederbördsepisoder. Vissa arbeten görs i anslutning till befintliga pumpstationer, en befintlig pumpstation rivs och ersätts med tryckstegringsstation och avloppspumpstation. Sjöledning ca 300 meter, bräddledningar ca 100 meter och dagvattenledningar ca 600 meter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad och förnyelse va ledningar på Tjörn
Projektet avser utbyggnad och förnyelse av ledningar för VSD från befintliga stamstråk. Uppskattad kostnad.
Om-och tillbyggnad av lager i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av lager vid bensinstation.
Nybyggnad av förrådsbyggnad i Skärhamn
Avser nybyggnad av förrådsbyggnad på ca 150 kvm.
Nybyggnad av personallokal i Skärhamn
Projektet avser uppställning av modul för personallokal med omklädningsrum.
Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Nybyggnad av enbostadshus på Tubberöd 1:528 och Tubberöd 1:529.
Nybyggnad av transformatorstation i Skärhamn
Nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Skärhamn
Transformatorkiosk Morik 9:1 och Morik 2:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Skärhamn
Transformatorkiosk på Rönnäng 1:539 och Valla-Hällene 1:4.
Ombyggnad av affärshus i Klädesholmen
Avser om- och tillbyggnad av affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av skola i Skärhamn
Projektet avser tillbyggnad för bergvärmecentral på skola.
Utvändigt underhåll av skola i Skärhamn
Projektet avser byte till fasadskivor på skola.
Tillbyggnadav vårdbostad i Skärhamn
Projektet avser tillbyggnad för reservkraftsaggregat vid vårdbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Projektet avser tillbyggnad av förråd i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: