Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tjörn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Tjörn, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus och parhus.
Nybyggnad av förskola i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast årsskiftet 2019/2020.
Utbyte av snedkablar på Tjörnbron
Utbyte av 14 snedkablar.
Ombyggnad till flerbostadshus i Skärhamn, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av kontor till 30 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av 15 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast årsskiftet 2019/2020.
Nybyggnad av bostäder i Skärhamn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i parhus med bostadsrätt. Sprängningsarbetet påbörjas i september 2018.
Nybyggnad av hotell i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av hotell med 33 rum. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av äldreboende på Tjörn
Projektet avser ombyggnad till 12 nya boenderum samt dagrum och allmänna ytor. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höviksnäs
Projektet avser fasadbyte, tak tvätt och takmålning på 7 bostadshus och en förrådsbyggnad samt byte av balkongräcken och vissa fönster och dörrar.
Ombyggnad av kök i folkhögskola i Kållekärr
Projektet avser ombyggnad av kök och avser nya ytskikt, delvis ny köksutrustning samt nya kyl och frysrum med tillhörande kylanläggning. I entreprenaden ingår att anordna evakueringslokaler för köksverksamheten i form av platsbyggd del och moduler utrustade med storköksutrustning och omklädningsrum. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av äldreboende på Tjörn
Projektet avser utbyggnad av befintlig matsal. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av lager och monteringshall, 448 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Fagerfjäll
Projektet avser nybyggnad av målningshall. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av bilverkstad. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostand.
Dräneringsåtgärder i Kållekärr
Projektet avser dräneringsåtgärder av byggnaden Humlboda samt diverse mindre åtgärder avseende VA-ledningar på Billströmska Folkhögskolan. Uppskattad kostnad.
Lokalanpassning av äldreboende i Rönnäng, Tjörns kommun
Avser byte av lägenhetsdörrar, byte av mattor i korridorer samt belysning och ommålning av ytskikt i korridorer.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Industribyggnad nybyggnad.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Skärhamn
Aktivitetshus för allmänheten.
Utvändigt underhåll av bensinmack i Skärhamn
Affär-och kontorshus ändrad fasad.
Tillbyggnad av industrihus i Skärhamn
Industribyggnad om-och tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skärhamn
Industribyggnad ändrad fasad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av ishall i Skärhamn
Ishall om- och tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Bygglov industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Enbostadshus nybyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Skärhamn
Fritidshus om-och tillbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Skärhamn
Pumpstation och transformatorstation samt fiber.
Tillbyggnad av cafeteria i Skärhamn
Restaurang och café om-och tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: