Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tjörn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Tjörn, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus och parhus.
Utbyte av snedkablar på Tjörnbron
Utbyte av 14 snedkablar.
Ombyggnad till flerbostadshus i Skärhamn, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av kontor till 30 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Skärhamn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i parhus med bostadsrätt. Sprängningsarbetet påbörjas i september 2018.
Nybyggnad av överföringsledningar i Stockevik
Projektet avser nybyggnad och sanering av va-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp D
Projektet avser nybyggnad av 14-16 lägenheter i flerbostadshus med 2 våningar + vind. Byggstart tidigast sommar 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp E
Projektet avser nybyggnad av ca 10 lägenheter i flerbostadshus med byggemenskap som projektform. Byggstart tidigast sommar 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höviksnäs
Projektet avser fasadbyte, tak tvätt och takmålning på 7 bostadshus och en förrådsbyggnad samt byte av balkongräcken och vissa fönster och dörrar. Uppskattad kostnad.
Renovering av flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser byte av yttertak och fasad på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kök i folkhögskola i Kållekärr
Projektet avser ombyggnad av kök och avser nya ytskikt, delvis ny köksutrustning samt nya kyl och frysrum med tillhörande kylanläggning. I entreprenaden ingår att anordna evakueringslokaler för köksverksamheten i form av platsbyggd del och moduler utrustade med storköksutrustning och omklädningsrum. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Grunden blir platta på mark. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av lager och monteringshall, 448 kvm. Byggstart tidigast början 2019. Uppskattad kostnad.
Ny- och ombyggnad av va-ledning i Myggenäs
Projektet avser ny- och omläggning av VA-ledningar från Älgvägen till Solvik.
Nyanläggning och omläggning av VA-system i Rönnäng
Projektet avser nyanläggning och omläggning av va-systemet. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Om-och tillbyggnad av bilverkstad.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Lokalanpassning av äldreboende i Rönnäng, Tjörns kommun
Avser byte av lägenhetsdörrar, byte av mattor i korridorer samt belysning och ommålning av ytskikt i korridorer.
Ombyggnad av trygghetsboende i Rönnäng, Tjörn
Avser installation av sprinkleranläggning i Kvarnbackens servicehus 1. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Skärhamn
Aktivitetshus för allmänheten.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Bygglov industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Enbostadshus nybyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Hus 1 uterum, Hus 2 - förråd, Hus 3 inglasad terrass, Hus 4 - förråd, Hus 5 - förråd, Hus 6 - tillbyggnad balkong Aröd 6:48 - 6:53.
Tillbyggnad av industrihus i Skärhamn
Industribyggnad om-och tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av mur i Skärhamn
Mur/plank/staket.
Tillbyggnad av cafeteria i Skärhamn
Restaurang och café om-och tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: