Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tidaholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av museum i Tidaholm
Ombyggnation av kulturhistoriskt värdefull byggnad genom partnering, fas 1 konsultuppdrag med tillämpning av ABK 09, fas 2 totalentreprenad med tillämpning av ABT 06, generalentreprenad Denna förfrågan omfattar ombyggnation av Tidaholms museum som skall ersätta nuvarande byggnad för verksamheten ”Barnens hus”. Efter ombyggnaden skall byggnaden bland annat innehålla följande: Nuvarande museiverksamhet i delar av byggnaden (berörs till största delen ej av ombyggnaden) Yta för ”Barnens hus”-verksamheten Nytt cafékök Nytt snickeri Ny sy-ateljé 8 st nya kontorsarbetsplatser Nytt personalkök Nytt personalrum Nya omklädningsrum samt nytt RWC
Om- och tillbyggnad av förskola i Tidaholm
Objektet avser om- och tillbyggnad av Ekedalens förskola till förskola med 3½ avdelningar och mottagningskök. Storlek befintlig förskola ca 397 m2, storlek efter ombyggnad ca 695 m2. Dessutom ingår en fristående kall miljöstation med area ca 20 m2.
Nybyggnad av förskola i Tidaholm
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och mottagningskök.
Ombyggnad av skola i Tidaholm
Förändrad rumsfunktion samt anpassning och renovering i olika delar av Hökensåsskolan i Tidaholm. Skolan är idag en F9 skola men skall efter anpassningar bli en skola avsedd för endast högstadieelever (7-9).
Fasadrenovering samt fönsterbyte på Stadshuset i Tidaholm
Renovering av tegelfasader på stadshuset i Tidaholm. Vidare skall träpanel bytas till ny fibercement, fasadpersienner rivas, vissa fönster bytas till nya samt nytt solskyddssystem monteras.
Nybyggnad av tennishall och padelhall i Tidaholm
Uppförande av tennis och padelhall.
Anläggande av reservvattentäkt i Tidaholm
Avser anläggande av vattentäkt.
Ombyggnad av kök vid äldreboende i Tidaholm
Byte av kokgrytor, golvgropar inkl. eventuella anpassningar i golv samt in- och urkoppling av el och vs.
Rivning av kontorsbyggnad i Tidaholm
Rivning av äldre kontorsbyggnad. Objektet utgörs av byggnad är i två plan + vind, delvis uppförd på källare. Fasaden består av stående träpanel och eternitskivor. Tak är utförda av råspont med ytbeklädnad delvis av eternitskivor och delvis med tegelpannor.
Nybyggnad av vindskydd till bränsleficka, Tidaholms Energi AB
Entreprenaden avser uppförande av vindskydd för flisning/krossning av impregnerat trä. Vindskyddet ska uppföras av ett blocksystem som skall användas till motlastningsvägg och samtidigt bära upp taket. På anläggningen finns idag redan befintligt blocksystem som används för lagring av olika bränslesorter. Det nya vindskyddet skall byggas ihop med befintligt blocksystem varför det är viktigt att dessa passar ihop.
Nybyggnad av enbostadshus i Tidaholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garagebyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: