Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tidaholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Velinga, Tidaholm
Avser att bygga 12 vindkraftverk som kan producera el som motsvarar årsproduktion för 25000 villor. 180 meter totalhöjd.
Ombyggnad och renovering av flerbostadshus i Tidaholm
Objektet avser ombyggnad/renovering av flerbostadshus i fyra våningar inkl. vindsvåning och med källare. Bostadshuset rymmer efter ombyggnad12 lgh fördelade på två trapphus och tre bostadsplan. Ombyggnaden omfattar ny lghfördelning (fyra smålgh slopas och sammanslås till större), fullständig renovering av hygienrum och kök, fönsterbyte och nya innerdörrar samt helt nya ytskikt. På installationssidan nya hissar, ny ventilation, ny elinstallation och delvis ny VS-installation. Total bruttoarea för de tre bostadsplanen ca 1200 m2. I entréplan berörs enbart de två trapphusen och fasad mot söder av ombyggnad, totalt ca 80 m2. Övriga delar av plan 1 och källarplan berörs endast av installationsåtgärder. Markarbeten omfattar nivåreglering/tillgänglighetsanpassning av fastighetens del av trottoaren mot söder.
Fasadrenovering samt fönsterbyte på Stadshuset i Tidaholm
Renovering av tegelfasader på stadshuset i Tidaholm. Vidare skall träpanel bytas till ny fibercement, fasadpersienner rivas, vissa fönster bytas till nya samt nytt solskyddssystem monteras.
Anläggande av reservvattentäkt i Tidaholm
Avser anläggande av vattentäkt.
Överföringsledning i Tidaholm
Avser anläggande av överföringsledning i Tidaholm.
Konvertering av elvärme i flerbostadshus, Tidaholms kommun
Konvertering elvärme till vattenburen värme i husets enplansdel med källare, jämte följdarbeten.
Ommålning av tak på gymnasieskola i Tidaholms kommun
Avser ommålning av utvändigt plåttak.
Nybyggnad av nätstation i Tidaholm
Nybyggnad av nätstation på Tidalund 2:2 och Fredstugan 1:2. .
Nybyggnad av nätstation i Tidaholm
Nybyggnad av nätstation på Hasslekärr 1:2, Gerum 3:15, 12:4, 14:3, Baltak 6:1, 5:44, 7:49, Åstorp 1:2, Anneberg 1:1 och Ingabo 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Tidaholm
Nybyggnad av transformatorstation på Torp 1:12, Hadäng 4:1 och Hadäng 2:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Tidaholm
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef. transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tidaholm
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tidaholm
Nybyggnad av två markstationer för elkraft.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: