Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tidaholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Velinga, Tidaholm
Avser att bygga 12 vindkraftverk som kan producera el som motsvarar årsproduktion för 25000 villor. 180 meter totalhöjd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidaholm, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidaholm, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 15 lägenheter i flerbostadshus med 3 eller 4 våningar.
Ombyggnad av museum i Tidaholm
Ombyggnation av kulturhistoriskt värdefull byggnad genom partnering, fas 1 konsultuppdrag med tillämpning av ABK 09, fas 2 totalentreprenad med tillämpning av ABT 06, generalentreprenad Denna förfrågan omfattar ombyggnation av Tidaholms museum som skall ersätta nuvarande byggnad för verksamheten ”Barnens hus”. Efter ombyggnaden skall byggnaden bland annat innehålla följande: Nuvarande museiverksamhet i delar av byggnaden (berörs till största delen ej av ombyggnaden) Yta för ”Barnens hus”-verksamheten Nytt cafékök Nytt snickeri Ny sy-ateljé 8 st nya kontorsarbetsplatser Nytt personalkök Nytt personalrum Nya omklädningsrum samt nytt RWC
Om- och tillbyggnad av förskola i Tidaholm
Objektet avser om- och tillbyggnad av Ekedalens förskola till förskola med 3½ avdelningar och mottagningskök. Storlek befintlig förskola ca 397 m2, storlek efter ombyggnad ca 695 m2. Dessutom ingår en fristående kall miljöstation med area ca 20 m2.
Nybyggnad av förskola i Tidaholm
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och mottagningskök.
Fasadrenovering samt fönsterbyte på Stadshuset i Tidaholm
Renovering av tegelfasader på stadshuset i Tidaholm. Vidare skall träpanel bytas till ny fibercement, fasadpersienner rivas, vissa fönster bytas till nya samt nytt solskyddssystem monteras.
Ombyggnad och renovering av flerbostadshus i Tidaholm
Objektet avser ombyggnad/renovering av flerbostadshus i fyra våningar inkl. vindsvåning och med källare. Bostadshuset rymmer efter ombyggnad12 lgh fördelade på två trapphus och tre bostadsplan. Ombyggnaden omfattar ny lghfördelning (fyra smålgh slopas och sammanslås till större), fullständig renovering av hygienrum och kök, fönsterbyte och nya innerdörrar samt helt nya ytskikt. På installationssidan nya hissar, ny ventilation, ny elinstallation och delvis ny VS-installation. Total bruttoarea för de tre bostadsplanen ca 1200 m2. I entréplan berörs enbart de två trapphusen och fasad mot söder av ombyggnad, totalt ca 80 m2. Övriga delar av plan 1 och källarplan berörs endast av installationsåtgärder. Markarbeten omfattar nivåreglering/tillgänglighetsanpassning av fastighetens del av trottoaren mot söder.
Konvertering av elvärme i flerbostadshus, Tidaholms kommun
Konvertering elvärme till vattenburen värme i husets enplansdel med källare, jämte följdarbeten.
Nybyggnad av vindskydd till bränsleficka, Tidaholms Energi AB
Entreprenaden avser uppförande av vindskydd för flisning/krossning av impregnerat trä. Vindskyddet ska uppföras av ett blocksystem som skall användas till motlastningsvägg och samtidigt bära upp taket. På anläggningen finns idag redan befintligt blocksystem som används för lagring av olika bränslesorter. Det nya vindskyddet skall byggas ihop med befintligt blocksystem varför det är viktigt att dessa passar ihop.
Nybyggnad av nätstation i Tidaholm
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tidaholm
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Tidaholm
Tillfälligt bygglov för uppförande av lagertält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: