Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tibro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av mark och VA för bostäder i Tibro
Mark och VA-arbeten för byggnation av 17 villatomter samt ett 25-tal lägenheter för sammanbyggda småhus.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Tibro
Ny cirkulationsplats, utformning av befintliga busshållplatser, säkra passagepunkter.
Utbyte av hissar i äldreboende, Tibro
Utbyte av befintliga hissar i kv. Brittgården och kv. Pegasus i Tibro kommun. Totalt 11 hissar i Brittgården och 3 i Pegasus.
Armaturbyte för vägbelysning, Tibro kommun
Avser byte av befintlig vägbelysning till nya armaturer med LED inom Tibro kommun.
Ny näridrottsplats vid Brittgården i Tibro
Avser nybyggnation av näridrottsplats vid Brittgården, idrottsplatsen kommer att användas för spontanidrott året om med inriktning mot bollsporter med möjlighet att spola is vintertid.
Ombyggnad av parkeringar i Tibro kommun
Avser ombyggnad av två befintliga parkeringar. Omfattar breddning av parkeringar och terrassering av omgivande mark m.m.
Tillbyggnad av industrihus i Tibro
tillbyggnad av kall lagerhall. 2000kvm.
Nybyggnad av grupphus i Tibro
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus.
Tillbyggnad av industrihus i Tibro
Tillbyggnad av befintligt förråd cirka 300 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Tibro
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Ombyggnad av kontor i Tibro
Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler.
Tillbyggnad av affärshus i Tibro
Bygglov för tillbyggnad av handel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: