Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tibro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Tibro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av 17 villatomter samt ett 25-tal lägenheter för sammanbyggda småhus.
Anläggande av mark och VA för bostäder i Tibro
Mark och VA-arbeten för byggnation av 17 villatomter samt ett 25-tal lägenheter för sammanbyggda småhus.
Ombyggnad av sporthall i Tibro
Omfattning Totalentreprenaden omfattar samtliga de varor tjänster som avses för ombyggnad av sporthallens entré och café.
Ramavtal avseende hyresgäststyrt underhåll och reparationer, AB Tibrobyggen
Avtalstid 2020-03-02 - 2021-12-31. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ny cirkulationsplats i Tibro
Ombyggnad av korsningen väg 201/2912 till en cirkulationsplats samt en ny tunnel under väg 201 för gång- och cykeltrafik.
Ny näridrottsplats vid Brittgården i Tibro
Avser nybyggnation av näridrottsplats vid Brittgården, idrottsplatsen kommer att användas för spontanidrott året om med inriktning mot bollsporter med möjlighet att spola is vintertid.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tibro
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Tibro
Bygglov för nybyggnad av manöverhytt och bullerplank.
Nybyggnad av nätstation i Tibro
Bygglov nybyggnad uppförande av nätstation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Tibro
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus. Hissarbete.
Utvändigt underhåll av gatukök i Tibro
Bygglov utvändig ändring omfärgning av gatukök.
Ombyggnad av sophus i Tibro
Bygglov ändring flerbostadshus förråd till sopåtervinning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: