Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya överföringsledningar mm i Tanum
Projektet avser nya överföringsledningar i havet (ca 8000 meter) mellan Fjällbacka och Kämpersvik samt ett tillval med VA-ledningar i Veddökilen men en total ledningslängd ca 1500 meter.
Ny kaj i Fjällbacka
Projektet avser ny kaj.
Stabiliseringsåtgärder på Södra Hamngatan i Fjällbacka
Tyngder (stenfyllnad) som förhindrar grusras från väg.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tanum
Projektet avser 5 verk á 2 MW. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Fjällbacka
Avser nybyggnad av verksamhetslokal för kontor, skjutbanor, butik och servering.
Nybyggnad av enbostadshus med stall i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av 12 nya enbostadshus, stall med 16 boxar, förrådsbyggnader samt gemensam ridanläggning för hästar.
Nybyggnad av förbifart i Grebbestad, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av förbifart.
Nybyggnad av högreservoar i Tanum
Projektet avser nybyggnad av högreservoar.
Nybyggnad av grupphus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av ett enbostadshus och 2 bodar.
Nybyggnad av lager i Grebbesta
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus med två våningar + vind samt soprum/cykelförråd.
Ny infartsparkering, gator och VA-ledningar mm i Tanum
Projektet avser ny infartsparkering, gator och VA-ledningar till industriområde och långtidsparkering.
Ny bussangöring vid skola i Tanum
Projektet avser ny bussangöring vid skolan.
Ombyggnad central flispanna-anläggning i Tanum
Projektet avser att i panncentral ska befintlig flispanna, oljepanna mm ersättas och byggas om till ny värmepumpsanläggning inkl även 5 stycken intilliggande byggnader med värmepumpsanläggningar samt anpassning av tillhörande värme- och tappvarmvattensystem mm.
Renovering av hamn i Tanum, etapp 2
Projektet avser att kajkant och norra träbryggorna renoveras/byts ut. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad ventilation i förskola i Tanum
Projektet avser ombyggnad av ventilation på förskola.
Nybyggnad av bostadshus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av bostadshus med 2 lägenheter. Byggstart tidigast slutet 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till nytt villaområde.
Nya VA-ledningar och gata i Fjällbacka
Projektet avser borrning i berg för VA-arbeten och nybyggnad av gata.
Parkering Grebbestad
Projektet avser infartsparkering vid Repslagregatan och vid Ängens förskola.
Omläggning av va-ledningar i Havstenssund
Projektet avser omläggning av va-ledningar.
Nybyggnad av tryckstegrings station i Tanum
Projektet avser nybyggnad av tryckstegrings station med lågreservoar.
Nybyggnad och omläggning av väg i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av väg samt omläggning av väg till blivande bostadsområde.
Översvämningsstrategi för Grebbestad i Tanum
Projektet avser att ta fram en översvämningsstrategi för Grebbestad.
Nybyggnad av väg i Fjällbacka
Projektet avser anläggande av väg och va för bostadstomter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för fasadändring på flerbostadshus, inglasning av balkonger i hus c, d och e samt 3 st franska balkonger i lägenhet c1002, d1002 och d1102. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av stugby i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 fritidshus, förråd och plank, Hamburgsund 3:287,3:286,3:280.
Nybyggnad av industrihus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad/företagshotell på befintlig betongplatta.
Installation av värmepumpanläggning i flerbostadshus i Bullaren
Projektet avser ombyggnad till ny värmeproduktionsanläggning samt anpassning av tillhörande värme- och tappvattensystem mm i flerbostadshus. Befintlig flispanna, oljepanna och silo ska ersättas med värmepumpanläggning.
Installation av värmepumpanläggning i äldreboende i Bullaren
Projektet avser ombyggnad till ny värmeproduktionsanläggning samt anpassning av tillhörande värme- och tappvattensystem mm i äldrebonde. Befintlig flispanna, oljepanna och silo ska ersätts med värmepumpanläggning.
Nybyggnad av lager i Fjällbacka
Avser nybyggnad av en lagerhall. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två nätstationer.
Tillbyggnad av brygga i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintlig flytbrygga.
Tillbyggnad av brygga i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för utökning av gästhamn med flytbryggor (betongflytverk).
Ombyggnad av verkstad i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ändrad användning av del av uppställningshall till verkstadshall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av telestation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov samt marklov för nybyggnad av teknikhus för reningsverk.
Utvändigt underhåll av industrihus i Fjällbacka
Avser fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykelförråd.
Ombyggnad av restaurang i Fjällbacka
Avser ombyggnad av restaurang.
Ombyggnad av cafeteria i Fjällbacka
Avser ändrad användning från butik till restaurang/café.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: