Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av campingstugor mm i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av ca 350 stugor, servicebyggnader, reception, restaurang mm. Tidigast byggstart hösten 2020.
Nybyggnad av trafikserviceplats i Knäm
Projektet avser ny trafiserviceplats med bl a livmedelsförsäljning, restaurang, butik, verkstad/lager och bevakad parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tanumshede
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende (ombyggnad av ett plan och del av källare och tillbyggnad av ny foaje och del av kök) samt rivning av en skorsten och ett vindfång, nybyggnad av miljöhus samt fasadändring på befintligt miljöhus vid äldreboende.
Nya överföringsledningar mm i Tanum
Projektet avser nya överföringsledningar i havet (ca 8000 meter) mellan Fjällbacka och Kämpersvik samt ett tillval med VA-ledningar i Veddökilen men en total ledningslängd ca 1500 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanumshede centrum
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus med tillhörande utrymmen samt parkeringsplatser och grönytor.
Ombyggnad av hotell i Grebbestad, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av hotellbyggnad, reception, lobby, konferenslokal och 25 hotellrum.
Nybyggnad av grupphus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 8 sjöbodar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Tanum
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola. Byggstart tidigast hösten 2020.
Ny utloppsledning i Tanum
Projektet avser en förlängning av utloppsledning (sjöledning) Grebbestad - Pinnö, en total ledningslängd på ca 4450 meter. 1 Fiberledning ca 850 meter och 2 Bräddutlopp ca 250 meter.
Tillbyggnad av förskola i Tanum
Projektet avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar med tillhörande personalutrymmen, matsal och storkök. Byggstart tidigast augusti 2020.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Tanum
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Ombyggnad av transformatorstation i Tanum kommun
Entreprenaden omfattar om- och nybyggnation av 130/10kV station. Ny byggnad med nytt 12kV ställverk samt kontrollutrustning. Byte av transformatorer(25MVA), mättransformatorer, avledare och tre frånskiljare på 130kV. Ny kontrollutrustning för 130kV. Transformatorer tillhandahålls av Beställaren. Markarbeten ingår.
Nybyggnad av grupphus i Fjällbacka
Avser ansökan om förhandsbesked för fyra enbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Markarbeten för nya tomter i Tanum
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nya tomter.
Rivning och uppgradering av vindkraftverk i Fjällbacka
Projektet avser rivning och uppgradering av vindkraftspark.
Rivning av pir i Grebbestad, Tanums kommun
Avser rivning av befintlig T-pir.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Tanum
Projektet avser tillbyggnad med en ny MBBR-bassäng planerad bredvid befintlig biobädd. Bassängen ska förses med rörliga bärare, silplåtar, luftarsystem, cirkulationspump, instrument och omrörare. Befintlig biobädd ska vara kvar och användas som reserv. I befintlig reningsverksbyggnad ska en ny renssil på inkommande installeras samt en ny mekanisk förtjockare. uppskattad byggstart och kostnad.
Upprustning av camping i Grebbestad
Omfattar bla bygga skärmtak vid servicehus, uppdatering av restaurang, byte av ytterdörrar, utebelysning samt markarbeten med planteringar och asfaltering mm.
Renovering av hamn i Tanum, etapp 2
Projektet avser att kajkant och norra träbryggorna renoveras/byts ut. Uppskattad kostnad.
Renovering av hamn i Tanum, etapp 1
Projektet avser att riva stenpir och ersätta den med en träpålad brygga. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nya VA-ledningar och gata i Fjällbacka
Projektet avser borrning i berg för VA-arbeten och nybyggnad av gata.
Nybyggnad av förrådsbyggnader för miljöfarligt och elektonik-avfall samt återbruk i Tanum
Avser nybyggnad av förrådsbyggnader för miljöfarligt och elektonik-avfall samt återbruk. Uppskattad kostnad.
Flyttning av moduler till förskola i Rabbalshede
Projektet avser flytt av befintliga moduler från Hedeskolan till Rabbalshedeskolan. Uppskattad kostnad.
Inhyrning av moduler till skola i Fjällbacka
Projektet avser inhyrning av moduler till skola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av pir i Grebbestad, Tanums kommun
Projektet avser leverans och montering av flytande T-pir med tillhörande landfäste och landgångar som ska ersätta befintlig T-pir. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av tryckstegrings station i Tanum
Projektet avser nybyggnad av tryckstegrings station med lågreservoar.
Långtidsparkering Grebbestad
Projektet avser långtidsparkering.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Avser tillbyggnad av teknikrum.
Ombyggnad av servicebyggnad i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för flytt av servicehus på fjällbacka camping.
Nybyggnad av telestation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 30 meter högt torn samt två teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 48 meters torn med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bod.
Nybyggnad av parhus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett parhus.
Nybyggnad av parhus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett tvåbostadshus och två förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, förråd och murar (tomt 73).
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, förråd och murar (tomt 74).
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, samt rivningslov för befintlig byggnad.
Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation Hjälpesten 2:4,4:11.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av prefabricerad nätstation (seriesattelitstation).
Nybyggnad av skärmtak i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber, rivning av befintlig teknikbod för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Sandbäck 1:1,2:1,3:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två förrådsbyggnader.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad och ombyggnad av transformatorstation, samt rivningslov för uttjänta delar.
Tillbyggnad av förskola i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av teknikrum för ventilationsutrustning på förskola.
Utvändigt underhåll av restaurang i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad balkong på restaurang.
Tillbyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt fasadändring på fritidshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för uppförande av solpaneler och skärmtak på kontorsbyggnad.
Ombyggnad av idrottsplats i Fjällbacka
Ansökan om bygglov och marklov för ombyggnation av fotbollsplan/aktivitetsområde till paddeltennisbana, p-platser, beachvolleybollplan samt grillplats.
Ombyggnad av vårdcentral i Fjällbacka
Avser ändrad användning från butikslokal till vårdcentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Fjällbacka
Avser ombyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Friluftstoaletter till öar i Tanums skärgård
Projektet avser uppförande av 2-3 friluftstoaletter på utsedd öar i Tanums skärgård.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: