Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya överföringsledningar mm i Tanum
Projektet avser nya överföringsledningar i havet (ca 8000 meter) mellan Fjällbacka och Kämpersvik samt ett tillval med VA-ledningar i Veddökilen men en total ledningslängd ca 1500 meter. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus med tillhörande utrymmen samt parkeringsplatser och grönytor.
Nybyggnad av grupphus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 8 sjöbodar.
Nybyggnad av parhus i Tanumshede
Avser nybyggnad av 6 parhus med 12 lägenheter samt förråd. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av strandpromenad i Tanum
Projektet avser nybyggnad av strandpromenad vid badstranden i Grebbestad i anslutning mot befintlig gång- och cykelväg. Arbetet omfattar i stora drag pålning, mark- och beläggningsarbeten samt ledningsarbeten för ny belysning. Byggstart oviss.
Ombyggnad av gata i Tanum Centrum
Projektet avser ombyggnad av gata i centrum. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av överföringsledningar i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av överföringsledningar och utbyggnad av VA-ledningar till ett befintligt bostadsområde.
Rivning av pir i Grebbestad, Tanums kommun
Avser rivning av befintlig T-pir.
Ombyggnad av förskola i Tanum
Projektet avser ombyggnad av förskola. Byggstart oviss.
Anläggande av tillgänglighetsramper och trappor vid hällristningslokaler i Tanums kommun
Avser anläggande av tillgänglighetsramper och trappor vid hällristningslokal.
Ombyggnad till förskola i Tanum
Projektet avser ombyggnad till förskoleverksamhet inklusive komplettering av utrustning i mottagningskök. Byggstart tidigast sommar 2019.
Nybyggnad av förrådsbyggnader för miljöfarligt och elektonik-avfall samt återbruk i Tanum
Avser nybyggnad av förrådsbyggnader för miljöfarligt och elektonik-avfall samt återbruk. Uppskattad kostnad.
Lokalanpassning omsorgslokaler i Tanum
Lokalanpassning av omsorgslokaler inklusive brandskyddsåtgärder.
Lokalanpassning skolor i Tanum
Lokalanpassning av skollokaler.
Planprogram Grebbestad östra i Tanum
Projektet avser framtagande av planprogram för Grebbestad Östra. Uppskattad byggstart och kostnad.
Långtidsparkering Grebbestad
Projektet avser långtidsparkering.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Projektet avser om- och tillbyggnad, fasadändring samt ändrad användning av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ombyggnad och fasadändring på verksamhetsbyggnad, samt rivning av övervåning. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Ombyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ombyggnad samt fasadändring av fritidshus.
Tillbyggnad av förskola i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola (toaletter).
Tillbyggnad av församlingshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av plattformshiss på församlingshem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av pumpstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av pumphus med offentlig hwc.
Tillbyggnad av restaurang i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av två toaletter samt dusch på restaurangbyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för en maskinhall.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Fjällbacka
Ansökan om marklov för nedgrävning av oljeavskiljare.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av växthus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av växthus med braskamin. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av produktionslokal i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ombyggnad av verksamhetslokal, samt ändrad användning från café till vandrarhem.
Nybyggnad av parkeringsplats i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nya parkeringsplatser, Ryland 3:2, tanumshede 1:43.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Friluftstoaletter till öar i Tanums skärgård
Projektet avser uppförande av 2-3 friluftstoaletter på utsedd öar i Tanums skärgård.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: