Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av campingstugor mm i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av ca 350 stugor, servicebyggnader, reception, restaurang mm. Tidigast byggstart våren 2019.
Tillbyggnad av vattenverk i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av Tanumshedes vattenverk samt kommer processlokalen byggas samman med det befintliga vattenverket och ska innehålla nya personalutrymmen samt utrymme för eventuell framtida membranteknik.
Nybyggnad av skola i Tanum
Projektet avser nybyggnad av låg- och mellanstadieskola, ändrad marknivå vid bollplan, nybyggnad av förråd och långhus/väderskydd.
Nybyggnad av lägenheter och lokaler i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter med tillhörande utrymmen samt lokaler tillgängliga för allmänheten för uthyrning i centrala Tanumshede i ett servicenära läge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av ca 24-30 lägenheter i flerbostadshus med tillhörande utrymmen samt parkeringsplatser och grönytor.
Nybyggnad av grupphus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 8 sjöbodar.
Ny avlastningsväg i Grebbestad, etapp 2
Projektet avser ny avlastningsväg.
Ny utloppsledning i Tanum
Projektet avser ny utloppsledning. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad av transformatorstationer, Västkusten 2,5
Avser ombyggnad av två stycken transformatorstationer med spänningsnivåerna 40/10 kV, till inomhusstationer där samtliga byggnader skall förnyas. Avser Torp och Fjällbacka.
Ramavtal beläggningsarbeten i Tanum och Strömstad
Projektet avser ramavtal för beläggningsarbeten i Strömstads och Tanums kommuner. Avtalet ska gälla i 2 år med möjligeht till förlängning 1 + 1 år. Kostnad oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av 5 lägenheter i flerbostadshus med 3,5 våning samt carport/förråd. Grunden blir pålning och platta på mark. Byggstart tidigast våren 2019.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 163 vid Grebbestad strand
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/anläggande av en gång- och cykelväg utmed sydvästra sidan av väg 163 med anslutning till den nya befintliga cykelvägen.
Anläggande av parkering samt trappbyggnationer i Tanum
Avser nybyggnad av parkering samt trappbyggnationer vid hällristningsområdet Aspeberget.
Installation av boendesprinkler på äldreboende i Tanumshede
Avser installation av automatisk vattensprinkler, boendesprinkler, i två plan om totalt 48 lägenheter och övriga utrymmen.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Fjällbacka
Upprustning av fasad på sjönära verksamhetslokal.
Omläggning av va-ledningar i Havstenssund
Projektet avser omläggning av va-ledningar.
Nybyggnad av tryckstegrings station i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad tryckstegrings station med överbyggnad.
Byte av golv i idrottshall i Tanum
Avser byte av sportgolv i idrottshall.
Utvändigt underhåll av restaurang i Hamburgsund
Projektet avser omklädning av fasad på restaurang och en lägenhet från eternitplator till träfasad samt ny takkupa.
Ombyggnad av vårdbostad i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus från hotell till vårdfastighet.
Nybyggnad av lager i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilager.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av sjöbod i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöbod,.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Holkekärr 1:9,1:26.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Vassbotten 1:12,1:22,1:13.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av sjöbodsförråd.
Tillbyggnad av bastu i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt ändrad användning från förråd till bastu.
Nybyggnad av parkeringsplats i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för två parkeringsplatser samt uppförande av två parkeringsinformationsskyltar, skylt 3+4, föreningsgatan.
Nybyggnad av sjöbod i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för uppförande av 9 st sjöbodar.
Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov samt marklov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för fasadändring på fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av toalett i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 toalettbyggnader på stora brattholmen Tanums-ejgde 1:59,Vedholmen 1:1,Tängeskär 1:1,Kuseröd 1:134.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Renovering av långhustak på kyrka i Tanum
Projektet avser renovering av långhustak på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: