Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Stabiliseringsåtgärder på Södra Hamngatan i Fjällbacka
Tyngder (stenfyllnad) som förhindrar grusras från väg.
Nybyggnad av bostäder i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter i flerbostadshus och 5 villor. Området är på totalt ca 20000 kvm.
Nybyggnad av parhus i Tanumshede
Avser nybyggnad av 6 parhus med 12 lägenheter samt förråd. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus med stall i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av 10-12 nya enbostadshus + stall.
Om- och tillbyggnad av skola i Fjällbacka
Projektet avser parkering, tillbyggnad av kök, matsal och källsortering på skola samt marklov för ändrade marknivåer.
Tillbyggnad av förskola i Tanum
Projektet avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar med tillhörande personalutrymmen, matsal och storkök.
Nybyggnad av förbifart i Grebbestad, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av förbifart.
Ombyggnad av transformatorstationer, Västkusten 2,5
Avser ombyggnad av två stycken transformatorstationer med spänningsnivåerna 40/10 kV, till inomhusstationer där samtliga byggnader skall förnyas. Avser Torp och Fjällbacka.
Nybyggnad av strandpromenad i Tanum
Projektet avser nybyggnad av strandpromenad vid badstranden i Grebbestad i anslutning mot befintlig gång- och cykelväg. Arbetet omfattar i stora drag pålning, mark- och beläggningsarbeten samt ledningsarbeten för ny belysning. Byggstart oviss.
Rivning av pir i Grebbestad, Tanums kommun
Avser rivning av befintlig T-pir.
Ombyggnad av förskola i Tanum
Projektet avser ombyggnad av förskola. Byggstart tidigast sommar 2019.
Ombyggnad till förskola i Tanum
Projektet avser ombyggnad till förskoleverksamhet inklusive komplettering av utrustning i mottagningskök. Byggstart tidigast sommar 2019.
Utbyggnad av gata i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av gata.
Friluftstoaletter till öar i Tanums skärgård
Projektet avser uppförande av 2-3 friluftstoaletter på utsedd öar i Tanums skärgård. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av pir i Grebbestad, Tanums kommun
Projektet avser nybyggnad av pir. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förrådsbyggnader för miljöfarligt och elektonik-avfall samt återbruk i Tanums kommun
Avser nybyggnad av förrådsbyggnader för miljöfarligt och elektonik-avfall samt återbruk.
Lokalanpassning omsorgslokaler i Tanum
Lokalanpassning av omsorgslokaler inklusive brandskyddsåtgärder.
Lokalanpassning skolor i Tanum
Lokalanpassning av skollokaler.
Planprogram Grebbestad östra i Tanum
Projektet avser framtagande av planprogram för Grebbestad Östra. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: