Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trafikserviceplats i Knäm
Projektet avser ny trafiserviceplats med bl a livmedelsförsäljning, restaurang, butik, verkstad/lager och bevakad parkering.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tanumshede
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende (ombyggnad av ett plan och del av källare och tillbyggnad av ny foaje och del av kök) samt rivning av en skorsten och ett vindfång, nybyggnad av miljöhus samt fasadändring på befintligt miljöhus vid äldreboende.
Nya överföringsledningar mm i Tanum
Projektet avser nya överföringsledningar i havet (ca 8000 meter) mellan Fjällbacka och Kämpersvik samt ett tillval med VA-ledningar i Veddökilen men en total ledningslängd ca 1500 meter. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus med tillhörande utrymmen samt parkeringsplatser och grönytor.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tanum
Projektet avser 5 verk á 2 MW. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter med hyresrätter och 19 lägenheter med bostadsrätter i 10 huskroppar. I projektet ingår bl a iordningställande av infartsväg till området samt alla tillhörande arbeten för va-, väg-, belysning- el- och fiberarbeten. Markarbetet påbörjas i april 2020. Byggstart för husen oviss.
Ombyggnad av hotell i Grebbestad, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av hotellbyggnad, reception, lobby, konferenslokal och 25 hotellrum.
Nybyggnad av grupphus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 8 sjöbodar.
Ny avlastningsväg i Grebbestad, etapp 2
Projektet avser ny avlastningsväg.
Ny utloppsledning i Tanum
Projektet avser en förlängning av utloppsledning (sjöledning) Grebbestad - Pinnö, en total ledningslängd på ca 4450 meter. 1 Fiberledning ca 850 meter och 2 Bräddutlopp ca 250 meter.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Tanum
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Tillbyggnad av förskola i Tanum
Projektet avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar med tillhörande personalutrymmen, matsal och storkök.
Nybyggnad av högreservoar i Tanum
Projektet avser nybyggnad av högreservoar.
Nybyggnad av strandpromenad i Tanum
Projektet avser nybyggnad av strandpromenad vid badstranden i Grebbestad i anslutning mot befintlig gång- och cykelväg. Arbetet omfattar i stora drag pålning, mark- och beläggningsarbeten samt ledningsarbeten för ny belysning. Byggstart oviss.
Ombyggnad av gata i Tanum Centrum
Projektet avser ombyggnad av gata i centrum. Byggstart tidigast slutet 2019.
Nybyggnad av grupphus i Fjällbacka
Avser ansökan om förhandsbesked för fyra enbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Markarbeten för nya tomter i Tanum
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nya tomter.
Rivning och uppgradering av vindkraftverk i Fjällbacka
Projektet avser rivning och uppgradering av vindkraftspark.
Nybyggnad av överföringsledningar i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av överföringsledningar och utbyggnad av VA-ledningar till ett befintligt bostadsområde.
Rivning av pir i Grebbestad, Tanums kommun
Avser rivning av befintlig T-pir.
Ombyggnad av förskola i Tanum
Projektet avser ombyggnad av förskola. Byggstart oviss.
Upprustning av camping i Grebbestad
Omfattar bla bygga skärmtak vid servicehus, uppdatering av restaurang, byte av ytterdörrar, utebelysning samt markarbeten med planteringar och asfaltering mm.
Anläggande av tillgänglighetsramper och trappor vid hällristningslokaler i Tanums kommun
Avser anläggande av tillgänglighetsramper och trappor vid hällristningslokal.
Nybyggnad av förrådsbyggnader för miljöfarligt och elektonik-avfall samt återbruk i Tanum
Avser nybyggnad av förrådsbyggnader för miljöfarligt och elektonik-avfall samt återbruk. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av tryckstegrings station i Tanum
Projektet avser nybyggnad av tryckstegrings station med lågreservoar.
Långtidsparkering Grebbestad
Projektet avser långtidsparkering.
Nybyggnad av industrihus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ombyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ombyggnad och fasadändring på verksamhetsbyggnad, samt rivning av övervåning. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av restaurang i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad balkong på restaurang.
Ombyggnad av idrottsplats i Fjällbacka
Ansökan om bygglov och marklov för ombyggnation av fotbollsplan/aktivitetsområde till paddeltennisbana, p-platser, beachvolleybollplan samt grillplats.
Ombyggnad av markanläggning i Fjällbacka
Ansökan om marklov för nedgrävning av oljeavskiljare.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av prefabricerad nätstation (seriesattelitstation).
Nybyggnad av telestation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber, rivning av befintlig teknikbod för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två förrådsbyggnader.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad och ombyggnad av transformatorstation, samt rivningslov för uttjänta delar.
Ombyggnad av servicebyggnad i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för flytt av servicehus på fjällbacka camping.
Nybyggnad av telestation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 30 meter högt torn samt två teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 48 meters torn med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bod.
Nybyggnad av parhus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett parhus.
Nybyggnad av parhus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett tvåbostadshus och två förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, förråd och murar (tomt 73).
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, förråd och murar (tomt 74).
Ombyggnad av vårdcentral i Fjällbacka
Avser ändrad användning från butikslokal till vårdcentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Friluftstoaletter till öar i Tanums skärgård
Projektet avser uppförande av 2-3 friluftstoaletter på utsedd öar i Tanums skärgård.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: