Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter i flerbostadshus och 5 villor. Området är på totalt ca 20000 kvm. Byggstart tidigast slutet 2018.
Tillbyggnad av vattenverk i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av Tanumshedes vattenverk samt kommer processlokalen byggas samman med det befintliga vattenverket och ska innehålla nya personalutrymmen samt utrymme för eventuell framtida membranteknik.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 2064 kvm). Byggstart tidigast början 2019.
Nybyggnad av seniorbostad i Grebbestad
Markförhandlingar pågår. Planer för eventuellt nybyggnad av seniorboende med 48 lägenheter och en tillhörande innergård med glastak där man ska kunna odla fukt och grönt. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skola i Tanum
Projektet avser nybyggnad av låg- och mellanstadieskola, ändrad marknivå vid bollplan, nybyggnad av förråd och långhus/väderskydd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tanum
Projektet avser 5 verk á 2 MW.
Nybyggnad av grupphus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 8 sjöbodar.
Nybyggnad av förskola i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 2 avdelningar och kök.
Ombyggnad av transformatorstationer, Västkusten 2,5
Avser ombyggnad av två stycken transformatorstationer med spänningsnivåerna 40/10 kV, till inomhusstationer där samtliga byggnader skall förnyas. Avser Torp och Fjällbacka.
Om- och tillbyggnad av skola i Fjällbacka
Projektet avser parkering, tillbyggnad av kök, matsal och källsortering på skola samt marklov för ändrade marknivåer.
Nybyggnad av överföringsledningar i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av överföringsledningar och utbyggnad av VA-ledningar till ett befintligt bostadsområde.
Rivning och uppgradering av vindkraftverk i Fjällbacka
Projektet avser rivning och uppgradering av vindkraftspark.
Invändig renovering av ytskikt i kykra i Grebbestad
Projektet avser invändig renovering av ytskikt i kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Installation av boendesprinkler på äldreboende i Tanumshede
Avser installation av automatisk vattensprinkler, boendesprinkler, i två plan om totalt 48 lägenheter och övriga utrymmen.
Anläggande av parkering samt trappbyggnationer i Tanum
Avser nybyggnad av parkering samt trappbyggnationer vid hällristningsområdet Aspeberget.
Byte av golv i idrottshall i Tanum
Avser byte av sportgolv i idrottshall.
Utbyggnad av gata i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av gata.
Utvändigt underhåll av restaurang i Hamburgsund
Projektet avser omklädning av fasad på restaurang och en lägenhet från eternitplator till träfasad samt ny takkupa.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: