Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya överföringsledningar mm i Tanum
Projektet avser nya överföringsledningar i havet (ca 8000 meter) mellan Fjällbacka och Kämpersvik samt ett tillval med VA-ledningar i Veddökilen men en total ledningslängd ca 1500 meter. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus med tillhörande utrymmen samt parkeringsplatser och grönytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter med hyresrätter och 19 lägenheter med bostadsrätter i 10 huskroppar. I projektet ingår bl a iordningställande av infartsväg till området samt alla tillhörande arbeten för va-, väg-, belysning- el- och fiberarbeten. Byggstart för husen tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av grupphus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 8 sjöbodar.
Nybyggnad av bostäder i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter i flerbostadshus och 5 villor. Området är på totalt ca 20000 kvm.
Nybyggnad av parhus i Tanumshede
Avser nybyggnad av 6 parhus med 12 lägenheter samt förråd. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av förskola i Tanum
Projektet avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar med tillhörande personalutrymmen, matsal och storkök. Byggstart tidigast slutet 2019.
Ombyggnad av transformatorstationer, Västkusten 2,5
Avser ombyggnad av två stycken transformatorstationer med spänningsnivåerna 40/10 kV, till inomhusstationer där samtliga byggnader skall förnyas. Avser Torp och Fjällbacka.
Nybyggnad av strandpromenad i Tanum
Projektet avser nybyggnad av strandpromenad vid badstranden i Grebbestad i anslutning mot befintlig gång- och cykelväg. Arbetet omfattar i stora drag pålning, mark- och beläggningsarbeten samt ledningsarbeten för ny belysning. Byggstart oviss.
Ombyggnad av gata i Tanum Centrum
Projektet avser ombyggnad av gata i centrum.
Nybyggnad av överföringsledningar i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av överföringsledningar och utbyggnad av VA-ledningar till ett befintligt bostadsområde.
Rivning av pir i Grebbestad, Tanums kommun
Avser rivning av befintlig T-pir.
Ombyggnad av förskola i Tanum
Projektet avser ombyggnad av förskola. Byggstart oviss.
Ombyggnad till förskola i Tanum
Projektet avser ombyggnad till förskoleverksamhet inklusive komplettering av utrustning i mottagningskök. Byggstart tidigast sommar 2019.
Anläggande av tillgänglighetsramper och trappor vid hällristningslokaler i Tanums kommun
Avser anläggande av tillgänglighetsramper och trappor vid hällristningslokal.
Nybyggnad av förrådsbyggnader för miljöfarligt och elektonik-avfall samt återbruk i Tanum
Avser nybyggnad av förrådsbyggnader för miljöfarligt och elektonik-avfall samt återbruk. Uppskattad kostnad.
Infartsparkering Grebbestad
Projektet avser infartsparkering vid Repslagregatan och vid Ängens förskola. Byggstart tidigast våren 2020.
Omläggning av va-ledningar i Havstenssund
Projektet avser omläggning av va-ledningar.
Lokalanpassning omsorgslokaler i Tanum
Lokalanpassning av omsorgslokaler inklusive brandskyddsåtgärder.
Lokalanpassning skolor i Tanum
Lokalanpassning av skollokaler.
Planprogram Grebbestad östra i Tanum
Projektet avser framtagande av planprogram för Grebbestad Östra. Uppskattad byggstart och kostnad.
Långtidsparkering Grebbestad
Projektet avser långtidsparkering.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Projektet avser om- och tillbyggnad, fasadändring samt ändrad användning av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av restaurang i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ombyggnad och fasadändring på verksamhetsbyggnad, samt rivning av övervåning. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Ombyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ombyggnad samt fasadändring av fritidshus.
Tillbyggnad av förskola i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola (toaletter).
Tillbyggnad av församlingshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av plattformshiss på församlingshem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av pumpstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av pumphus med offentlig hwc.
Tillbyggnad av restaurang i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av två toaletter samt dusch på restaurangbyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för en maskinhall.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nya parkeringsplatser, Ryland 3:2, tanumshede 1:43.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av växthus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av växthus med braskamin. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av produktionslokal i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ombyggnad av verksamhetslokal, samt ändrad användning från café till vandrarhem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: