Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Svenljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Svenljunga
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, tillagningskök, personalutrymme och komplementbyggnader såsom kallförråd och barnvagnsförråd. Option på ytterligare 2 avdelningar.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, AB Svenljunga Bostäder
Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Nybyggnad av förskola i Svenljunga
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av reservvattentäkt i Svenljunga
Placering oklar, man tittat på olika alternativ.
Utbyggnad av va-ledningar i Svenljunga
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Om- och tillbyggnad av skola i Svenljunga
Avser tillbyggnad av kök och huvudentré, samt ombyggnad av befintligt kök till större matsal.
Ramavtal avseende kylteknik, AB Svenljunga Bostäder
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av lägenheter för LSS-boende i Svenljunga kommun
Avser nybyggnad av 2 lägenheter för LSS-boendet Prästagärdet.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Svenljunga
Avser tillbyggnad av kök och huvudentré, samt ombyggnad av befintligt kök till större matsal.
Renovering av reningsverk i Svenljunga
Avser renovering av personaldel på Svenljunga Reningsverk.
Rivning av tandkliniken i Svenljunga
Avser rivning av byggnaden samt alla installationer.
Ramavtal avseende yttre skötsel, AB Svenljunga Bostäder
Entreprenaden omfattar tillsyn och skötsel av vegetationsytor, markanläggningar mm inom Svenbos fastighetsbestånd. Option 2022-04-01 - 2023-03-31. Option 2023-04-01 - 2024-03-31.
Installation av ny skruvpress för slamavvattning till Svenljunga reningsverk
Ny skruvpress för slamavvattning till Svenljunga reningsverk.
Nybyggnad av enbostadshus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus och garage på fastigheten lockryd 2:38, sandsjövägen 15.
Nybyggnad av garage i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av garage på fastigheten mjöbäcks prästgård 1:18, mjöbäcks prästgård kyrkan 1.
Nybyggnad av förråd i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av grillstuga och parkering på fastigheten kalv 1:11, kyrkbyn skolhuset 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av marktransformatorstation på fastigheten börselid 1:2, tarsleden bosgården.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av marktransformatorstation på fastigheten hiå 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av marktransformatorstation på fastigheten holsljunga-hestra 2:6, sjövägen 3.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av marktransformatorstation på fastigheten ulvås 1:3 och 1:2.
Nybyggnad av staket i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av staket och uppställningsplats på industribyggnad på fastigheten svenljunga 39:1, vävaregatan 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten ljunga 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten svenljunga 5:399.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten ullasjö-påbo 1:15, ullasjö påbo 8.
Tillbyggnad av carport i Svenljunga
Ansökan om bygglov för tillbyggnation av carport på fastigheten sexdrega 1:45, roasjövägen 3.
Tillbyggnad av förråd i Svenljunga
Ansökan om bygglov för tillbyggnation av kall förrådsbyggnad på fastigheten bosgården 1:93.
Ombyggnad av personallokal i Svenljunga
Ansökan om bygglov för ändrad användning från förråd till personalrum på fastigheten hurråsen 1:4, kraftverket 1.
Ombyggnad av samlingslokal i Svenljunga
Ansökan om bygglov för ändrad användning från tandklinik till lokal på fastigheten moga 2:1, klockaregatan 4.
Tillbyggnad av lager i Svenljunga
Ansökan om bygglov tillbyggnation av tälthall på industribyggnad på fastigheten brokvarn 4:13, spinnaregatan 4, Ansökan om bygglov för ombyggnation av gasol cistern på industribyggnad på fastigheten brokvarn 4:13, spinnaregatan 4 Brokvarn 4:13.
Ombyggnad av skola i Svenljunga
Ändrad användning från korttidsboende till skolverksamhet på fastigheten svenljunga 5:387, harstigen 1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: