Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Svenljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av återvinningscentral i Svenljunga
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola i Svenljunga
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Tillbyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser tillbyggnation av industribyggnad på fastigheten stråvik 1:79.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Svenljunga
Avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.
Ombyggnad av gång-och cykelled i Svenljunga
Avser ombyggnad av gång- och cykelled. Upptaget i investeringsbudget för 2017 - 2019.
Rivning av slöjdsal i Svenljunga
Avser rivning av slöjdsal.
Tillbyggnad av industrihus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för tillbyggnation av verkstad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Svenljunga
Avser byte av tak samt fasadändring av flerbostadshus på fastigheterna svenljunga 5:247 och 5:248.
Nybyggnad av hotell i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av hotellannex på fastigheten bratteborg 1:14.
Nybyggnad av automatstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av tankanläggning/cistern på fastigheten svenljunga 5:471.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten klägghult 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten lida 1:7 (mkny 255689).
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten tussered 1:1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för ny lägenhetslösning/takkupor på flerbostadshus och på fastigheten svenljunga 35:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 5 transformatorstationer på fastigheten svenljunga 4:90 (ns30309 bergsäter) Svenljunga 4:90,Änglarp 3:19,Örsås 6:1.
Nybyggnad av cistern i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av diselcistern på fastigheten frölunda 4:20.
Nybyggnad av enbostadshus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus och carport på enbostadshus på fastigheten lockryd 2:54.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Svenljunga
Ansökan om bygglov för fasadändring av solceller på livsmedelsbutik på fastigheten svenljunga 35:7.
Tillbyggnad av klubbhus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för tillbyggnation av klubbstuga på fastigheten sexdrega 1:44.
Utvändigt underhåll av industrihus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för fasadändring på industribyggnad på fastigheten svenljunga 4:223.
Ombyggnad av radhus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vandrarhem till radhuslägenheter på fastigheten erikslund 1:41.
Utvändigt underhåll av affärshus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nytt tak på fastigheten svenljunga 35:6.
Ombyggnad av industrihus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för påbyggnation för byte samt höjning av befintlig takkonstruktion på industribyggnad på fastigheten mjöbäcks prästgård 1:9.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: