Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Avser nybyggnad av 400-500 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
68 brf lägenheter och 49 hyreslägenheter. Strömstad Linden 12 och 13.
Nybyggnad av vindkraftverk i Strömstad
Uppförande av 15 verk á 2,5 MW. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus med garage och förråd i sutterängvåning samt sophus och cykelparkering.
Nybyggnad av bostäder i Strömstad
Projektet avser ett villaområde för 25-35 bostäder beroende på vilken typ av hus som byggs. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Strömstad, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av skola. Byggstart tidigast våren 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 11 lägenheter i fyra plan och garage i källarplan.
Nybyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av industrihus. Omfattning oklar. Uppskattad kostnad.
Renovering av lägenheter i flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser renovering av 26 lägenheter samt tvättning och målning av delar av fasaden på flerbostadshus.
Ombyggnad till lägenheter i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av lager till 20 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av hotell i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av hotell och pensionat (432 kvm).
Byte av ventilationsaggregat vid Strömstad sjukhus
LA61 på plan 7 betjänar operation plan 5 i klinikbyggnaden på Strömstad sjukhus och skall ersättas med ett nytt effektivare LA med roterande VVX för VÅV som uppfyller dagens krav på energihushållning, flexibilitet, energimätning och brandskydd.
Ombyggnad av skola i Strömstad, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av skola. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad (200-250 kvm).
Ombyggnad av kontor i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av kontor.
Nybyggnad av personalbyggnad i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av personalbyggnad.
Utbyte av bryggor i Strömstad
Projektet avser 3 stycken trä- och betongbryggor. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Linden 12 och linden 13 - ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av befintlig byggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Magistern 5 - ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Strömstad
Torparen 5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strömstad
Ånneröd 1:41 - ansökan om bygglov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Össby 1:40 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för barack.
Ombyggnad av räddningscentral i Strömstad
Avser ombyggnad av sjöräddningsstation.
Fasadändring mm på affärshus i Strömstad
Bygglov för fasadändring, skyltar, parkeringsplatser, ändrad användning och mur. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av servicehus i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av servicehus, Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (teknikbyggnad) Dafter 1:3. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av reception i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för ändrad användning samt tillbyggnad av receptionsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Folkestad 1:6 - ansökan om bygglov för uppställande av nätstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Hajen 3 - ansökan om bygglov för tre skyltar samt omfärgning av sockel.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Hällestrand s:16 - ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Korsnäs 1:78 - ansökan om bygglov för flytbryggor och bodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Källvik 1:89 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Källvik 1:90 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Mällegården 1:9- ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av soprum samt nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Strömstad
Nord-koster 1:275 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av tennishall i Strömstad
Limmaren 2 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från handelslokal till paddeltennisbana.
Nybyggnad av fritidshus i Strömstad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 fritidshus samt rivning, Dafter 1:6,1:3.
Utvändigt underhåll av butik i Strömstad
Asken 8 - ansökan om bygglov för fasadändring och plank. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Oxtorp 1:7 - ansökan om bygglov för kopplingsskåp.
Utvändigt underhåll av affärshus i Strömstad
Skogar 1:65 - ansökan om bygglov för inbyggnad av skärmtak för nytt pantrum och montering av storefront.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strömstad
Skomakaren 44 - ansökan om marklov för ändring av marknivå för parkering.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Strömstad
Strömstad 3:13 - ansökan om bygglov för bullerplank.
Nybyggnad av pumpstation i Strömstad
Strömstad 3:13 (oslovägen) - ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Strömstad 4:16 - oscarspromenaden, ansökan om bygglov för nybyggnad samt ombyggnad av flytbryggor.
Ombyggnad av cistern i Strömstad
Strömstad 4:16 - ansökan om bygglov för uppställning/installation av cistern för dieselhantering.
Tillbyggnad av förråd i Strömstad
Strömstad 4:16 - österöd, ansökan om bygglov för fasadändring samt tillbyggnad av förråd, Strömstad 4:16 - ansökan om bygglov för nybyggnad av staket runt avfallscontainer Strömstad 4:16.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av lokal till en lägenhet.
Upprustning av camping i Strömstad
Omfattar bla invändig upprustning av campingstugor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: