Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 261 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Strömstad
Uppförande av 15 verk á 2,5 MW.
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 6 våningar med 42 lägenheter samt 2 lokaler i bottenplanet.
Anläggning av avloppsledningar och avloppspumpstationer i Strömstad
Projektet avser anläggande av avloppsledningar till och från Österöd samt nya avloppspumpstationer i Öddö, Bojar och Skeppsbron.
Utökning av avloppsledningar mm i Strömstad
Projektet avser nya avloppsledningar för att avlasta befintligt ledningsnät och säkerställa en god kapacitet. Lägga ca 15 km nya ledningar, dels på land och dels som sjöledningar, anlägga avlopp och dra en ny utloppsledning från stadens reningsverk. Befintliga pumpstationer ska kopplas ihop och tre nya ska byggas. i uppdraget ingår även ett stort borrningsarbete, två kilometer, varav ca 130 meter är genom berg.
Nybyggnad av par- och radhus i Mällbydalen, Strömstad
Projektet avser nybyggnad av par- och radhus med 5 rum, fördelade på 117 kvm och två plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 19 lägenheter i fyra plan och garage i källarplan.
Tillbyggnad av skola i Strömstad, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av skola med skolkök, matsal, idrottshall samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostäder i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 11 enbostadshus.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Strömstad
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Utbyggnad och renovering av spontkaj i Strömstad
Projektet avser utbyggnad och renovering av ca 110 meter spontkaj.
Nybyggnad av avloppspumpstationer i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstationer.
Säkerhetshöjande åtgärder i Strömstad
Sjöfartsverket planerar för följande säkerhetshöjande åtgärder vid jpassagen av grundet Bulthålan i allmän farled 110, Kosterfjorden-Strömstad: Sprängning och muddring av grundet Bulthålan för breddning av farleden och uppförande av fyra nya fyrar.
Ombyggnad av vårdbostad i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av hus för äldre och funktionshindrade.
Ombyggnad till kontor i Strömstad
Projektet avser ombyggnad från lager till kontor.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av fyra enbostadshus.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad (200-250 kvm).
Ombyggnad av beredskapsförråd i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av beredskapsförråd.
Ombyggnad av sopsorteringshall i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av återvinningscentralens sopsorteringshall för sopor.
Nybyggnad av parhus i Strömstad
Avser nybyggnad av parhus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Fjällskivlingen 3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Hjältsgård 6:139 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Härslätt 1:15 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Jörlov 1:11 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Jörlov 1:12 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Massleberg 5:1 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Norrkärr 1:223 - ansökan om bygglov för inglasning av altaner.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Norrkärr 1:50 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Ånneröd 1:54 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Äng 1:10 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbodar.
Tillbyggnad av kontor i Strömstad
Skogar 1:65 - ansökan om bygglov för inredande av ytterligare lokal.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Strand 1:16 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strömstad
Strömstad 3:13 - (bojarskolan) ansökan om marklov för parkeringsplatser.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Strömstad
Strömstad 3:13 - ansökan om bygglov för ändring av marknivån (skatepark). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Strömstad 4:25 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Tallen 3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus.
Utvändigt underhåll av kontors och flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av entréparti på kontors och flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: