Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Underhåll av nya Svinesundsbron över Idefjorden vid Bjällvarpet
Ommålning av kantbalkar, reparation av målning stållådor, betongreparation båge samt underhåll av spännkabelförankringar.
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 6-7 våningar med 25-30 lägenheter samt lokaler i bottenplanet. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Strömstad, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av bro över Blystensbukten vid Dafter
Total ommålning, rivning av betongkassun pelare 6, pågjutning av stöd 2, 3, 4, 7, förstärkning av fackverksstål, impregnering av pelare.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad sant inredande av ytterligare lokal för lager.
Nybyggnad av lagerhall i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av lagerhall samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av fyra enbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ombyggnad till lägenheter i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av lager till 20 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2019.
Om- och tillbyggnad av hotell i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av hotell och pensionat (432 kvm).
Takarbeten på flerbostadshus i Strömstad, etapp 2
Projektet avser ny taktäckning inklusive plåtar på flerbostadshus. Omfattar hus 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 och fd panncentral.
Ombyggnad av skola i Strömstad, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad (200-250 kvm).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvättning av tak och fasad samt målning av Beatebergs servicehus.
Ombyggnad i badhus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av ventilation, installation av ett lyftbord och lagning av bassäng i badhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av lager i Strömstad
Projektet avser tillbyggnad av lageryta och flyttning av lastkaj.
Utvändig renovering av kyrka i Strömstad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Utvändig renovering av kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Utvändigt underhåll av grupphus i Strömstad, etapp 4
Projektet avser ny pappläggning med tillhörande arbeten på befintliga yttertak på 10 stycken bostadshus på Rådhusberget.
Byte av sarg i ishall i Strömstad
Avser byte av sarg i Lionshov ishall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvätt- och målningsarbete på fasader.
Utvändigt underhåll av galleria i Strömstad
Ansökan om bygglov för fasadändring och nya toaletter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Torsken 2 - ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Veterinären 10 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Ånneröd 1:59-1:64 och ånneröd 1:68-1:69 - ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (samt ändring av parkering).
Renovering av fönster mm på kyrka i Strömstad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fönster, portar och tornluckor på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Blomsholm 1:14 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av affärshus i Strömstad
Bonden 5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärshus med lastkaj. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av servering i Strömstad
Hummern 1 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Utvändigt underhåll av förråd i Strömstad
Kebal 2:220 - ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av fritidshus i Strömstad
Kile 1:87 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Kile 1:87 - ansökan om rivningslov för byggnad Kile 1:87.
Utvändigt underhåll av affärshus i Strömstad
Pilen 4 - ansökan om bygglov för fasadändring (inglasade balkonger).
Ombyggnad av markanläggning i Strömstad
Lervik 1:27 - ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Linden 10 - tillbyggnad av förråd, 20-25 kvm.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Medvik 1:5 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av elverk i Strömstad
Nord-koster 1:208 - ansökan om bygglov för nybyggnad av reservkraftverk.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Norra hålt 3:1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av markanläggning i Strömstad
Norra slön 1:7 - ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av fritidshus i Strömstad
Valex 3:8 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av servering i Strömstad
Tärnan 1 - buktens pizzeria, ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Ramdal 1:4 - ansökan om bygglov för nybyggnad av mast med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av servering i Strömstad
Sillen 9 - ansökan om bygglov för uteservering.
Nybyggnad av servering i Strömstad
Sillen 9 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Ombyggnad av markanläggning i Strömstad
Skomakaren 44 - ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av skola i Strömstad
Strömstad 3:13 - valemyrsskolan, ansökan om tidsbegränsat bygglov för modulbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Strömstad
Strömstad 4:16 - ansökan om marklov för ändring av marknivå vid sjöräddningen.
Nybyggnad av servicebyggnad i Strömstad
Strömstad 4:16 - torsholmen, ansökan om tidsbegränsat bygglov för servicebod till uteservering.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Strömstad 4:16 (vattenverket) - ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Strömstad
Strömstad 4:25 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Strömstad
Strömstad 4:25 - badhuset, ansökan om bygglov för fasadändring (trapp).
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Svalan 10 - ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Talgoxen 10 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Renovering av fasader på kyrka i Strömstad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fasader på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvätt och målningsarbeten på fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvätt- och målningsarbeten på fasad.
Rivning av förskola i Strömstad
Projektet avser rivning av förskola.
Renovering av klockvåningens insida i kapell i Strömstad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av klockvåningens insida i kapell. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvättnings- och måleriarbeten på fasad.
Utvändigt underhåll av förskola i Strömstad
Avser tvätt- och måleriarbeten på fasad.
Rivning av skola i Strömstad
Projektet avser rivning av skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvättning och målning av fasader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser utvändig målning av fasad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: