Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 261 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 117 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 3-5 våningar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Strömstad
Uppförande av 15 verk á 2,5 MW. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 6 våningar med 42 lägenheter samt 2 lokaler i bottenplanet.
Anläggning av avloppsledningar och avloppspumpstationer i Strömstad
Projektet avser anläggande av avloppsledningar till och från Österöd samt nya avloppspumpstationer i Öddö, Bojar och Skeppsbron.
Utökning av avloppsledningar mm i Strömstad
Projektet avser nya avloppsledningar för att avlasta befintligt ledningsnät och säkerställa en god kapacitet. Lägga ca 15 km nya ledningar, dels på land och dels som sjöledningar, anlägga avlopp och dra en ny utloppsledning från stadens reningsverk. Befintliga pumpstationer ska kopplas ihop och tre nya ska byggas. i uppdraget ingår även ett stort borrningsarbete, två kilometer, varav ca 130 meter är genom berg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 30-40 små lägenheter i 4 våningar inklusive garage/souterrängplan, lokaler samt allmänna utrymmen i flerbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av par- och radhus i Mällbydalen, Strömstad
Projektet avser nybyggnad av par- och radhus med 5 rum, fördelade på 117 kvm och två plan.
Tillbyggnad av skola i Strömstad, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av skola med skolkök, matsal, idrottshall samt parkeringsplatser. Byggstart tidigast hösten 2020.
Utbyggnad och renovering av spontkaj i Strömstad
Projektet avser utbyggnad och renovering av ca 110 meter spontkaj.
Nybyggnad av avloppspumpstationer i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstationer.
Ombyggnad av bro över Blystensbukten vid Dafter
Total ommålning, rivning av betongkassun pelare 6, pågjutning av stöd 2, 3, 4, 7, förstärkning av fackverksstål, impregnering av pelare.
Ombyggnad till kontor i Strömstad
Projektet avser ombyggnad från lager till kontor.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad (200-250 kvm).
Ombyggnad av sopsorteringshall i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av återvinningscentralens sopsorteringshall för sopor. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser tvätt och målning av fasader och tak på flerbostadshus.
Utvändig målning och fönsterbyte på flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser utvändig målning på byggnad för daglig verksamhet.
Nybyggnad av parhus i Strömstad
Avser nybyggnad av parhus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Strömstad
Avser ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Avser ändrad användning av lokal.
Nybyggnad av servicebyggnad i Strömstad
Blomsholm 1:14 - ansökan om bygglov för nybyggnad av servicehus.
Utvändigt underhåll av restaurang i Strömstad
Bränneriängen 2 - ansökan om bygglov för fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Fjällskivlingen 3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av plank i Strömstad
Grålös 4:58 - ansökan om bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Hjältsgård 6:139 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Härslätt 1:15 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av sjöbod i Strömstad
Kyrkosund 1:70 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöbodar.
Tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Norra slön 1:29 - ansökan om bygglov för om/tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Norrkärr 1:223 - ansökan om bygglov för inglasning av altaner.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Ramsö 1:11 - ansökan om bygglov för ostagat torn och teknikbod för elektronisk kommunikation.
Tillbyggnad av affärshus i Strömstad
Skogar 1:65 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av affärs- eller kontorshus (pantrum). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Strand 1:16 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av biljetthall i Strömstad
Strömstad 4:16 - torget, ansökan om tidsbegränsat bygglov för fyr som biljettkiosk.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Strömstad 4:16 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar.
Ombyggnad av markanläggning i Strömstad
Strömstad 4:16 - österöd, ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Strömstad 4:25 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Tallen 3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus.
Utvändig målning av byggnad för daglig verksamhet i Strömstad
Projektet avser utvändig målning på byggnad för daglig verksamhet.
Utvändig målning av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser utvändig målning på flerbostadshus.
Utvändig målning av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser utvändig målning på tre flerbostadshus.
Utvändig målning skola i Strömstad
Projektet avser utvändig målning av skola.
Utvändig målning förskola i Strömstad
Projektet avser utvändig målning av förskola.
Utvändig målning av flerbostadshus och daglig verksamhet i Strömstad
Projektet avser utvändig målning på flerbostadshus och daglig verksamhet.
Ombyggnad av lager i Strömstad
Projektet avser ändring av lager och isättning av ny ytterdörr.
Utvändig målning kanslibyggnad och omklädningsrum i Strömstad
Projektet avser utvändig målning av kanslibyggnad och omklädningsrum.
Utvändigt underhåll av kontors och flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av entréparti på kontors och flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: