Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, etapp 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av 60 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, carportar och teknikbyggnad. Byggstart tidigast kvartal 2018. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av konferenslokal i Strömstad
Projektet asver om- och tillbyggnad av konferenslokaler, nybyggnad av 50-60 hus i 2 plan 120-130 kvm/hus. Byggstart tidigast sommaren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Avser ca 30 villatomter. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av förskola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt mottagningskök.
Tillbyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser tillbyggnad av skola innehållande bl a klassrum, grupprum personallokaler, gemensamhetsytor.
Takarbeten på flerbostadshus i Strömstad, etapp 2
Avser takarbeten på flerbostadshus. Omfattar hus 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till 38 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gator i centrala Strömstad
Projektet avser ombyggnad av gator. Byggnationen kommer att pågå under 4 år.
Renovering flerbostadshus i Strömstad, etapp 3
Projektet avser stamrenovering och nya badrum i 48 lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus. 2 huskroppar varav en huskropp kommer innehålla 5 lägenheter och en fristående huskropp med en 1 lägenhet.
Utvändig renovering av bostäder i Strömstad
Projektet avser byte av fönster i 104 lägenheter i radhus och enbostadshus.
Nybyggnad av restaurang i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av receptionsbyggnad/restaurang. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av restaurang i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av restaurang samt skyltsättning.
Tak- och fasadarbeten på flerbostadshus i Strömstad
Projektet omfattar utvändig målning av tak och fasader m.m. inklusive alla tillhörande arbeten på gatuhus samt intilliggande gårdshus.
Ombyggnad av radiatorvärmesystem vid Strömstad sjukhus
Avser ombyggnad och injustering av radiatorvärmesystemet enligt högflödesprincipen för att minska energianvändningen och förbättra inneklimatet.
Utvändigt underhåll av grupphus i Strömstad, etapp 3
Projektet avser ny pappläggning med tillhörande arbeten på befintliga yttertak på 9 stycken bostadshus på Rådhusberget.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Räkan 2 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av gårdshus samt inredande av ytterligare en bostad. 4 balkonger.
Nybyggnad av hotell i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Grålös 4:50 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av lager i Strömstad
Korsnäs 1:60 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagerhall.
Nybyggnad av servicebyggnad i Strömstad
Korsnäs 2:6 - ansökan om bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Kungbäck 1:144 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av fritidshus i Strömstad
Kungbäck 1:59 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Rivning av lastkaj i Strömstad
Linden 10 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (rivning av lastkaj och skärmtak).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Långan 1 - ansökan om bygglov för fasadändringar och nya terrasser (samt rivningsarbeten).
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Neanberg 1:17 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Norrkärr 1:50 och källvik 1:73 - ansökan om bygglov för nätstation.
Ombyggnad av förskola i Strömstad
Rossö 1:162 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av bostad till förskola.
Ombyggnad av enbostadshus i Strömstad
Rossö 2:267 - ansökan om bygglov för ombyggnad och tillbyggnad och ändrad användning av lager till bostad samt rivning av förråd.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Skogar 1:35 - ansökan om bygglov för nybyggnad av mobiltorn med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av biljetthall i Strömstad
Strömstad 4:16, kust event - ansökan om tidsbegränsat bygglov för biljettkur.
Nybyggnad av servering i Strömstad
Strömstad 4:25 - kust event - ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Ombyggnad av samlingslokal i Strömstad
Skogar 1:52 - ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal (bingoverksamhet). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av personallokal i Strömstad
Sjöstjärnan 1 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för baracker som personalbostäder. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av reception i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av receptionsbyggnad, Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för fasadändring och skärmtak Dafter 1:3. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Strömstad
Blomsholm 3:20 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av livsmedelsbutik. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Strömstad
Bränneriängen 12 - ansökan om bygglov för ombyggnad av lokal samt ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny belysning vid GC-väg Strömstad
Projektet avser ny belysning vid GC-väg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: