Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsupprustning sträckan Munkedal-Strömstad
Kontaktledningsupprustning + konvertering 3-fas hjälpkraft.
Underhåll av nya Svinesundsbron över Idefjorden vid Bjällvarpet
Ommålning av kantbalkar, reparation av målning stållådor, betongreparation båge samt underhåll av spännkabelförankringar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus med garage och förråd i sutterängvåning samt sophus och cykelparkering.
Nybyggnad av hotell i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell.
Takarbeten på flerbostadshus i Strömstad, etapp 2
Projektet avser ny taktäckning inklusive plåtar på flerbostadshus. Omfattar hus 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 och fd panncentral. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad sant inredande av ytterligare lokal för lager.
Nybyggnad av lagerhall i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av lagerhall samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad vid färjeterminal i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av passagerargång till färjan.
Om- och tillbyggnad av hotell i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av hotell och pensionat (432 kvm).
Ombyggnad av skola i Strömstad, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av förskola i Strömstad
Avser tvätt- och måleriarbeten på fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvätt- och målningsarbete på fasader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvätt och målningsarbeten på fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvätt- och målningsarbeten på fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvättning av tak och fasad samt målning av Beatebergs servicehus.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad (200-250 kvm).
Ombyggnad i badhus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av ventilation, installation av ett lyftbord och lagning av bassäng i badhus. Uppskattad kostnad.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad samt rivning del av flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Strömstad
Projektet avser tillbyggnad av lageryta och flyttning av lastkaj.
Rivning av förskola i Strömstad
Projektet avser rivning av förskola. Uppskattad kostnad.
Rivning av skola i Strömstad
Projektet avser rivning av skola. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av kyrka i Strömstad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Utvändig renovering av kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Utvändigt underhåll av grupphus i Strömstad, etapp 4
Projektet avser ny pappläggning med tillhörande arbeten på befintliga yttertak på 10 stycken bostadshus på Rådhusberget.
Byte av sarg i ishall i Strömstad
Avser byte av sarg i Lionshov ishall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Torsken 2 - ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Veterinären 10 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Ånneröd 1:59-1:64 och ånneröd 1:68-1:69 - ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (samt ändring av parkering).
Renovering av fönster mm på kyrka i Strömstad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fönster, portar och tornluckor på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Utvändigt underhåll av affärshus i Strömstad
Pilen 4 - ansökan om bygglov för fasadändring (inglasade balkonger).
Ombyggnad av markanläggning i Strömstad
Lervik 1:27 - ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Linden 10 - tillbyggnad av förråd, 20-25 kvm.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Medby 1:36 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Medvik 1:5 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Norra hålt 3:1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av servering i Strömstad
Hummern 1 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Utvändigt underhåll av förråd i Strömstad
Kebal 2:220 - ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av fritidshus i Strömstad
Kile 1:87 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Kile 1:87 - ansökan om rivningslov för byggnad Kile 1:87.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Knarrevik 1:24 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Strömstad
Kosters-röd 1:43 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus med en eller två lägenheter.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Blomsholm 1:14 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av affärshus i Strömstad
Bonden 5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärshus med lastkaj. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strömstad
Ånneröd 1:20 och ånneröd 1:41 - ansökan om bygglov för parkering.
Tillbyggnad av servering i Strömstad
Tärnan 1 - buktens pizzeria, ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Ombyggnad av butik i Strömstad
Ugglan 1 - ansökan om bygglov för ändrad användning av del av lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Ramdal 1:4 - ansökan om bygglov för nybyggnad av mast med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av servering i Strömstad
Sillen 9 - ansökan om bygglov för uteservering.
Nybyggnad av servering i Strömstad
Sillen 9 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Strömstad 3:13 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skola i Strömstad
Strömstad 3:13 - valemyrsskolan, ansökan om tidsbegränsat bygglov för modulbyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Strömstad
Strömstad 4:16 - torsholmen, ansökan om tidsbegränsat bygglov för servicebod till uteservering.
Tillbyggnad av förråd i Strömstad
Strömstad 4:25 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Strömstad
Strömstad 4:25 - badhuset, ansökan om bygglov för fasadändring (trapp).
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Svalan 10 - ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Talgoxen 10 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Renovering av fasader på kyrka i Strömstad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fasader på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Upphandling av bryggor i Strömstads kommun
Avser upphandling av två st trä- och betongbryggor till Kebal och Södra hamnen i Strömstad. Uppskattad kostnad.
Renovering av klockvåningens insida i kapell i Strömstad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av klockvåningens insida i kapell. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvättnings- och måleriarbeten på fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser utvändig målning av fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvättning och målning av fasader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: