Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av upplevelsecentrum i Strömstad
Projektet avser en huskropp med 7-11 våningar innehållande bl a upplevelsecentrum, hotell med 11 våningar och ca 500 rum. Byggstart tidigast slutet 2020.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 117 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 3-5 våningar.
Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i både villor och radhus. Projektet kommer att indelas i etapper. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
68 brf lägenheter och 49 hyreslägenheter. Strömstad Linden 12 och 13.
Nybyggnad av äldreboende i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i äldreboende. Byggplats är inte beslutad.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Avser ca 30 villatomter. Byggstart tidigast slutet 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 30-40 små lägenheter i 4 våningar inklusive garage/souterrängplan, lokaler samt allmänna utrymmen i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av par- och radhus i Mällbydalen, Strömstad
Projektet avser nybyggnad av par- och radhus med 5 rum, fördelade på 117 kvm och två plan.
Tillbyggnad av skola i Strömstad, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av skola med skolkök, matsal, idrottshall samt parkeringsplatser. Byggstart tidigast hösten 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 11 lägenheter i fyra plan och garage i källarplan.
Ombyggnad av bro över Blystensbukten vid Dafter
Total ommålning, rivning av betongkassun pelare 6, pågjutning av stöd 2, 3, 4, 7, förstärkning av fackverksstål, impregnering av pelare.
Nybyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av industrihus. Omfattning oklar. Uppskattad kostnad.
Modernisering och ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Projektet avser bl a kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Takarbeten på flerbostadshus i Strömstad, etapp 3
Projektet avser ny taktäckning inklusive plåtar på flerbostadshus. Omfattar hus nr 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Om- och tillbyggnad av hotell i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av hotell och pensionat (432 kvm).
Ombyggnad av skola i Strömstad, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av skola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Strömstad, etapp 4
Projektet avser ombyggnad av skola. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad (200-250 kvm).
Ombyggnad av beredskapsförråd i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av beredskapsförråd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser tvätt och målning av fasader och tak på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Utvändig målning förskola i Strömstad
Projektet avser utvändig målning av förskola. Uppskattad kostnad.
Utvändig målning kanslibyggnad och omklädningsrum i Strömstad
Projektet avser utvändig målning av kanslibyggnad och omklädningsrum. Uppskattad kostnad.
Utvändig målning skola i Strömstad
Projektet avser utvändig målning av skola. Uppskattad kostnad.
Utvändig målning av byggnad för daglig verksamhet i Strömstad
Projektet avser utvändig målning på byggnad för daglig verksamhet. Uppskattad kostnad.
Utvändig målning och fönsterbyte på flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser utvändig målning på byggnad för daglig verksamhet. Uppskattad kostnad.
Utvändig målning av flerbostadshus och daglig verksamhet i Strömstad
Projektet avser utvändig målning på flerbostadshus och daglig verksamhet. Uppskattad kostnad.
Utvändig målning av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser utvändig målning på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Utvändig målning av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser utvändig målning på tre flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i badhus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av ventilation, installation av ett lyftbord och lagning av bassäng i badhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyte av bryggor i Strömstad
Projektet avser 3 stycken trä- och betongbryggor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stugby i Strömstad
Kungbäck 1:247 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidsstugor och servicebyggnad.
Ombyggnad av kontor i Strömstad
Strömstad 4:25 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av affärs- eller kontorshus.
Nybyggnad av parhus i Strömstad
Öddö 2:276 - ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus.
Utvändigt underhåll av butik i Strömstad
Torsken 1 - ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Ramsö 1:11 - ansökan om bygglov för ostagat torn och teknikbod för elektronisk kommunikation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Rossö 1.26 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Rossö 1:109 - ansökan om bygglov för transformatorkiosk.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Rossö 3:56 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av skärmtak i Strömstad
Rådhusberget 1 - ekens förskola, ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av servering i Strömstad
Sillen 9 - toro, ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering (3 år).
Tillbyggnad av affärshus i Strömstad
Skogar 1:65 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av affärs- eller kontorshus (pantrum). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av biljetthall i Strömstad
Strömstad 4:16 - torget, ansökan om tidsbegränsat bygglov för fyr som biljettkiosk.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Strömstad 4:16 - (torskholmen) ansökan om tidsbegränsat bygglov för servicebod till uteservering.
Ombyggnad av återvinningsstation i Strömstad
Strömstad 4:16 (österröd) - ansökan om bygg/rivningslov för ombyggnad- och rivning av sophall för återvinningscentral.
Ombyggnad av tennishall i Strömstad
Linden 14 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från handel till paddeltennis.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Långö 1:15 - ansökan om bygglov för transformatorkiosk.
Ombyggnad av tennishall i Strömstad
Montören 6 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från lager till paddeltennis samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Nord-koster 1:100 - ansökan om bygglov för fasadändring (fönsterbyte). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av fritidshus i Strömstad
Nord-koster 1:100 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Norra hålt 3:1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av båthall i Strömstad
Norra slön 1:24 - ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad/båtförvaringshall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Norra slön 1:29 - ansökan om bygglov för om/tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av stängsel i Strömstad
Nybyggnad av stängsel.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Nyckleby 1:57 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Avser ändrad användning av lokal.
Ombyggnad av restaurang i Strömstad
Bränneriängen 2 - ansökan om bygglov för ändrad användning från handel till restaurang och från handel till handel av livsmedel. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Upprustning av camping i Strömstad
Omfattar bla invändig upprustning av campingstugor.
Ombyggnad av lager i Strömstad
Projektet avser ändring av lager och isättning av ny ytterdörr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: