Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av upplevelsecentrum i Strömstad
Projektet avser en huskropp med 7-11 våningar innehållande bl a upplevelsecentrum, hotell med 11 våningar och ca 500 rum. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, etapp 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av 60 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, carportar och teknikbyggnad. Uppskattad kostnad.
Anläggning av avloppsledningar och avloppspumpstationer i Strömastad
Projektet avser anläggande av avloppsledningar till och från Österöd samt nya avloppspumpstationer i Öddö, Bojar och Skeppsbron.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Avser ca 30 villatomter. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av förskola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt mottagningskök.
Nybyggnad av hotell i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell.
Anläggande av råvattenledning i Strömstad
Projektet avser anläggande av råvattenledning. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus. Uppskattad kostnad.
Takarbeten på flerbostadshus i Strömstad, etapp 2
Avser takarbeten på flerbostadshus. Omfattar hus 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser tillbyggnad av skola innehållande bl a klassrum, grupprum personallokaler, gemensamhetsytor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till 38 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gator i centrala Strömstad
Projektet avser ombyggnad av gator. Byggnationen kommer att pågå under 4 år.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus. 2 huskroppar varav en huskropp kommer innehålla 5 lägenheter och en fristående huskropp med en 1 lägenhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av fyra enbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Utvändig renovering av bostäder i Strömstad
Projektet avser byte av fönster i 104 lägenheter i radhus och enbostadshus.
Nybyggnad av restaurang i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av receptionsbyggnad/restaurang. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av restaurang i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av restaurang samt skyltsättning.
Tak- och fasadarbeten på flerbostadshus i Strömstad
Projektet omfattar utvändig målning av tak och fasader m.m. inklusive alla tillhörande arbeten på gatuhus samt intilliggande gårdshus.
Ombyggnad av radiatorvärmesystem vid Strömstad sjukhus
Avser ombyggnad och injustering av radiatorvärmesystemet enligt högflödesprincipen för att minska energianvändningen och förbättra inneklimatet.
Ombyggnad i badhus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av ventilation, installation av ett lyftbord och lagning av bassäng i badhus. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av grupphus i Strömstad, etapp 3
Projektet avser ny pappläggning med tillhörande arbeten på befintliga yttertak på 9 stycken bostadshus på Rådhusberget.
Nybyggnad av hotell i Strömstad
Nord-koster 1:72 och nord-koster 1:325 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Räkan 2 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av gårdshus samt inredande av ytterligare en bostad. 4 balkonger.
Ombyggnad av industrihus i Strömstad
Skogar 1:62 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av industri och lagerbyggnad [fasadändring).
Nybyggnad av biljetthall i Strömstad
Strömstad 4:16, kust event - ansökan om tidsbegränsat bygglov för biljettkur.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Strömstad 4:20 (torskholmen) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för gasolbod.
Nybyggnad av servering i Strömstad
Strömstad 4:25 - kust event - ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Saltö 1:17 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av servering i Strömstad
Sillen 9 och strömstad 4:16 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Båleröd 1:5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av mindre personalutrymme.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Norrkärr 1:50 och källvik 1:73 - ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av cistern i Strömstad
(canning) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för bränsletank., (torskholmen) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för bränsletank och container. Strömstad 3:13,4:16.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Grålös 4:50 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Hedängen 1:6 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Hjältsgård 6:1 - ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Kile 1:96 - ansökan om bygglov för nybyggnad av lusthus.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Korsnäs 2:38- ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Strömstad
Korsnäs 2:6 - ansökan om bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Strömstad
Kungbäck 1:59 - ansökan om bygglov för nybyggnad av väderskydd för sopkärl.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Långan 1 - ansökan om bygglov för fasadändringar och nya terrasser (samt rivningsarbeten).
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Neanberg 1:17 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Strömstad
Blomsholm 3:20 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av livsmedelsbutik. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av reception i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av receptionsbyggnad, Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för fasadändring och skärmtak Dafter 1:3. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strömstad
Norra slön 1:30 - ansökan om bygglov för fasadändring av del av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av personallokal i Strömstad
Sjöstjärnan 1 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för baracker som personalbostäder. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av samlingslokal i Strömstad
Skogar 1:52 - ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal (bingoverksamhet). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny belysning vid GC-väg Strömstad
Projektet avser ny belysning vid GC-väg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: