Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Byggstart tidigast början 2019.
Anläggning av avloppsledningar och avloppspumpstationer i Strömastad
Projektet avser anläggande av avloppsledningar till och från Österöd samt nya avloppspumpstationer i Öddö, Bojar och Skeppsbron.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Avser ca 30 villatomter. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Strömstad, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av hotell i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Strömstad
Planer finns på nybyggnad av ett flerbostadshus med 11 lägenheter i fyra plan och garage i källarplan.
Anläggande av råvattenledning i Strömstad
Projektet avser anläggande av råvattenledning.
Takarbeten på flerbostadshus i Strömstad, etapp 2
Avser takarbeten på flerbostadshus. Omfattar hus 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus. 2 huskroppar varav en huskropp kommer innehålla 5 lägenheter och en fristående huskropp med en 1 lägenhet. Uppskattad kostnad.
Underhåll av nya Svinesundsbron
Ommålning av kantbalkar, reparation av målning stållådor, betongreparation båge samt underhåll av spännkabelförankringar.
Ombyggnad till lägenheter i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av lager till 20 lägenheter.
Ombyggnad av skola i Strömstad, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av skola.
Utvändig renovering av bostäder i Strömstad
Projektet avser byte av fönster i 104 lägenheter i radhus och enbostadshus.
Byte av ventilationsaggregat vid Strömstad sjukhus
LA61 på plan 7 betjänar operation plan 5 i klinikbyggnaden på Strömstad sjukhus och skall ersättas med ett nytt effektivare LA med roterande VVX för VÅV som uppfyller dagens krav på energihushållning, flexibilitet, energimätning och brandskydd.
Ombyggnad av skola i Strömstad, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av skola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Strömstad, etapp 4
Projektet avser ombyggnad av skola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av kontorshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i badhus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av ventilation, installation av ett lyftbord och lagning av bassäng i badhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/verkstad. Uppskattad kostnad.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad samt rivning del av flerbostadshus.
Upphandling av nytt styrsystem till tullstation i Svinesund
Avser modernisering och utbyte av styr- och övervakningsinstallationer.
Nybyggnad av restaurang i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av receptionsbyggnad/restaurang. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av industrihus i Strömstad
Skogar 1:62 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av industri och lagerbyggnad [fasadändring).
Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Skogar 1:62 - ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad (ändras från lager till handel).
Nybyggnad av hotell i Strömstad
Nord-koster 1:72 och nord-koster 1:325 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell.
Ombyggnad av kontor i Strömstad
Skogar 1:65 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad samt rivning av affärs- eller kontorshus.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Strand 1:61 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nodhus.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Strömstad 4:16 (myren) - ansökan om bygglov för brygga.
Ombyggnad av brygga i Strömstad
Strömstad 4:16 (södra hamnen) - ombyggnad av bryggdäck och flyttning av brygga.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Strömstad 4:20 (torskholmen) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för gasolbod.
Tillbyggnad av fläktrum i Strömstad
Strömstad 4:25 - korpens förskola, ansökan om bygglov för tillbyggnad av fläktrum.
Nybyggnad av toalett i Strömstad
Strömstad 4:29 (furholmen) - ansökan om bygglov för wc-byggnad.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Syd-långö 2:1 - nybyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Torsken 1 - ansökan om bygglov för tre st luftvärmeaggregat på tak.
Nybyggnad av elverk i Strömstad
Vättland 1:28 - ansökan om bygglov för nybyggnad av elladdningsanläggning.
Nybyggnad av mast i Strömstad
Öddö 2:28 - ansökan om bygglov för nybyggnad av mast och tre teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Nord-långö 1:13 - nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Nord-långö 1:16 - nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Nord-långö 1:8 - nybyggnad av nätstation samt rivning.
Nybyggnad av pumpstation i Strömstad
Norrkärr 1:50 - ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Falken 1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Hedängen 1:6 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Hjältsgård 6:1 - ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Kile 1:96 - ansökan om bygglov för nybyggnad av lusthus.
Tillbyggnad av fritidshus i Strömstad
Kile 1:97 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av ytterligare bostad i fritidshus.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Kungbäck 1:21 - ansökan om bygglov för bryggor.
Nybyggnad av gatukök i Strömstad
Skogar 1:62 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för gatukök och containers.
Nybyggnad av pumpstation i Strömstad
Rogstad 5:1 - ansökan om bygglov för intagshus för råvatten.
Nybyggnad av plank i Strömstad
Rossö 3:86 - ansökan om bygglov för vindskydd.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Sadelmakaren 17 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för botetablering.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Saltö 1:17 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Strömstad
Skogar 1:50 - ansökan om bygglov för skylt och skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Strömstad
Skogar 1:54 - ansökan om bygglov för fasadändring (skärmtak).
Nybyggnad av elladdningsanläggning för bilar i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation till elladdningsanläggning för bilar samt asfaltering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: