Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av upplevelsecentrum i Strömstad
Projektet avser en huskropp med 7-11 våningar innehållande bl a upplevelsecentrum, hotell med 11 våningar och ca 500 rum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Uppskattad kostnad.
Underhåll av nya Svinesundsbron över Idefjorden vid Bjällvarpet
Ommålning av kantbalkar, reparation av målning stållådor, betongreparation båge samt underhåll av spännkabelförankringar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vattentorn i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av vattentorn.
Anläggande av råvattenledning i Strömstad
Projektet avser anläggande av råvattenledning.
Nybyggnad av hotell i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell.
Takarbeten på flerbostadshus i Strömstad, etapp 2
Projektet avser ny taktäckning inklusive plåtar på flerbostadshus. Omfattar hus 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 + byggnad med tidigare panncentral. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad sant inredande av ytterligare lokal för lager.
Nybyggnad av lagerhall i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av lagerhall samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad vid färjeterminal i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av passagerargång till färjan.
Ombyggnad till lägenheter i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av lager till 20 lägenheter.
Ombyggnad av skola i Strömstad, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av skola.
Ombyggnad av kontor i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av kontorshus. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser utvändig målning av fasad.
Utvändigt underhåll av förskola i Strömstad
Avser tvätt- och måleriarbeten på fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvätt- och målningsarbete på fasader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvätt och målningsarbeten på fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvätt- och målningsarbeten på fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvättning av tak och fasad samt målning av Beatebergs servicehus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvättning och målning av fasader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvättnings- och måleriarbeten på fasad.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad samt rivning del av flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad (200-250 kvm). Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i badhus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av ventilation, installation av ett lyftbord och lagning av bassäng i badhus. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av lager i Strömstad
Projektet avser tillbyggnad av lageryta och flyttning av lastkaj.
Nybyggnad av restaurang i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av receptionsbyggnad/restaurang. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändig renovering av kyrka i Strömstad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Utvändig renovering av kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Byte av sarg i ishall i Strömstad
Avser byte av sarg i Lionshov ishall.
Ombyggnad av hotell i Strömstad
Nord-koster 1:100 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av hotell och pensionat.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Veterinären 10 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Renovering av fönster mm på kyrka i Strömstad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fönster, portar och tornluckor på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Medby 1:36 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Strömstad
Nord-koster 1:100 - ansökan om bygglov för fasadändring av fritidshus.
Nybyggnad av mur i Strömstad
Pilen 4 - ansökan om bygglov för mur och skylt.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Knarrevik 1:24 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Korsnäs 2:8 - ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Strömstad
Korsnäs s:11 - ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av fritidshus i Strömstad
Kosters-röd 1:43 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus med en eller två lägenheter.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strömstad
Ånneröd 1:20 och ånneröd 1:41 - ansökan om bygglov för parkering.
Nybyggnad av mur i Strömstad
Ånneröd 1:47 - ansökan om bygglov för mur.
Nybyggnad av servering i Strömstad
Sillen 9 - ansökan om bygglov för uteservering.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Strömstad 3:13 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av servering i Strömstad
Strömstad 4:16 (torskholmen) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering (bella sardegna).
Nybyggnad av kontor i Strömstad
Strömstad 4:16 (torskholmen) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för kontorsbyggnad.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Talgoxen 10 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av skärmtak i Strömstad
Tången 5 - tångens förskola, ansökan om bygglov för nytt skärmtak på förskola.
Ombyggnad av butik i Strömstad
Ugglan 1 - ansökan om bygglov för ändrad användning av del av lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering av fasader på kyrka i Strömstad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fasader på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Upphandling av nytt styrsystem till tullstation i Svinesund
Avser modernisering och utbyte av styr- och övervakningsinstallationer.
Upphandling av bryggor i Strömstads kommun
Avser upphandling av två st trä- och betongbryggor till Kebal och Södra hamnen i Strömstad. Uppskattad kostnad.
Renovering av klockvåningens insida i kapell i Strömstad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av klockvåningens insida i kapell. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Tillbyggnad av förskola i Strömstad
Projektet avser nytt skärmtak (solskydd) vid förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: