Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, om- och tillbyggnad av konferenslokal i Strömstad
Projektet asver om- och tillbyggnad av konferenslokaler, nybyggnad av 60-100 hus i 2 plan 120-130 kvm/hus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i både villor och radhus. Projektet kommer att indelas i etapper. Byggstart tidigast kvartal 4 2019.
Underhåll av nya Svinesundsbron över Idefjorden vid Bjällvarpet
Ommålning av kantbalkar, reparation av målning stållådor, betongreparation båge samt underhåll av spännkabelförankringar.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Avser ca 30 villatomter. Byggstart tidigast våren 2020.
Tillbyggnad av skola i Strömstad, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av skola. Byggstart tidigast årsskiftet 2019/2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 11 lägenheter i fyra plan och garage i källarplan.
Ombyggnad av bro över Blystensbukten vid Dafter
Total ommålning, rivning av betongkassun pelare 6, pågjutning av stöd 2, 3, 4, 7, förstärkning av fackverksstål, impregnering av pelare.
Nybyggnad av lagerhall i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av lagerhall samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av fyra enbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2020.
Ombyggnad till lägenheter i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av lager till 20 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2019.
Om- och tillbyggnad av hotell i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av hotell och pensionat (432 kvm).
Takarbeten på flerbostadshus i Strömstad, etapp 2
Projektet avser ny taktäckning inklusive plåtar på flerbostadshus. Omfattar hus 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 och fd panncentral.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad (200-250 kvm).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvättning av tak och fasad samt målning av Beatebergs servicehus.
Utvändigt underhåll av grupphus i Strömstad, etapp 4
Projektet avser ny pappläggning med tillhörande arbeten på befintliga yttertak på 10 stycken bostadshus på Rådhusberget.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvätt- och målningsarbete på fasader.
Utvändigt underhåll av galleria i Strömstad
Ansökan om bygglov för fasadändring och nya toaletter.
Tillbyggnad av lager i Strömstad
Torparen 5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Torsken 2 - ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Strömstad
Valex 3:8 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Strömstad
Pilen 4 - ansökan om bygglov för fasadändring (inglasade balkonger).
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Blomsholm 1:14 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av servicehus i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av servicehus, Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (teknikbyggnad) Dafter 1:3. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Korsnäs 1:78 - ansökan om bygglov för flytbryggor och bodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Källvik 1:89 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Strömstad
Lervik 1:27 - ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av elverk i Strömstad
Nord-koster 1:208 - ansökan om bygglov för nybyggnad av reservkraftverk.
Ombyggnad av markanläggning i Strömstad
Norra slön 1:7 - ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Ramdal 1:4 - ansökan om bygglov för nybyggnad av mast med tillhörande teknikbod.
Ombyggnad av markanläggning i Strömstad
Skomakaren 44 - ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av markanläggning i Strömstad
Strömstad 4:16 - ansökan om marklov för ändring av marknivå vid sjöräddningen.
Tillbyggnad av förråd i Strömstad
Strömstad 4:16 - österöd, ansökan om bygglov för fasadändring samt tillbyggnad av förråd, Strömstad 4:16 - ansökan om bygglov för nybyggnad av staket runt avfallscontainer Strömstad 4:16.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Strömstad 4:16 (vattenverket) - ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av skola i Strömstad
Strömstad 4:25 - badhuset, ansökan om bygglov för fasadändring (trapp).
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Svalan 10 - ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvätt och målningsarbeten på fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvätt- och målningsarbeten på fasad.
Rivning av förskola i Strömstad
Projektet avser rivning av förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvättnings- och måleriarbeten på fasad.
Utvändigt underhåll av förskola i Strömstad
Avser tvätt- och måleriarbeten på fasad.
Rivning av skola i Strömstad
Projektet avser rivning av skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser tvättning och målning av fasader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Avser utvändig målning av fasad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: