Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
68 brf lägenheter och 49 hyreslägenheter. Strömstad Linden 12 och 13.
Nybyggnad av bostäder i Strömstad
Projektet avser tomter för nybyggnad av enbostadshus, radhus mm. Omfattning oklar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Avser ca 30 villatomter. Byggstart tidigast hösten 2020.
Nybyggnad av vattentorn i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av vattentorn.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 11 lägenheter i fyra plan och garage i källarplan.
Nybyggnad av avloppspumpstationer i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstationer.
Ombyggnad av bro över Blystensbukten vid Dafter
Total ommålning, rivning av betongkassun pelare 6, pågjutning av stöd 2, 3, 4, 7, förstärkning av fackverksstål, impregnering av pelare.
Renovering av lägenheter i flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser renovering av 26 lägenheter samt tvättning och målning av delar av fasaden på flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av fyra enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2021.
Ombyggnad till lägenheter i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av lager till 20 lägenheter.
Takarbeten på flerbostadshus i Strömstad, etapp 3
Projektet avser ny taktäckning inklusive plåtar på flerbostadshus. Omfattar hus nr 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Om- och tillbyggnad av hotell i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av hotell och pensionat (432 kvm).
Om- och tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad (200-250 kvm).
Utbyte av bryggor i Strömstad
Projektet avser 3 stycken trä- och betongbryggor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av räddningscentral i Strömstad
Avser ombyggnad av sjöräddningsstation.
Ombyggnad av restaurang i Strömstad
Bränneriängen 2 - ansökan om bygglov för ändrad användning från handel till restaurang och från handel till handel av livsmedel. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av reception i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för ändrad användning samt tillbyggnad av receptionsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Folkestad 1:6 - ansökan om bygglov för uppställande av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Oxtorp 1:7 - ansökan om bygglov för kopplingsskåp.
Utvändigt underhåll av butik i Strömstad
Asken 8 - ansökan om bygglov för fasadändring och plank. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Hajen 3 - ansökan om bygglov för tre skyltar samt omfärgning av sockel.
Nybyggnad av staket i Strömstad
Kebal 2:96 - ansökan om bygglov för skyddsstaket.
Ombyggnad av tennishall i Strömstad
Limmaren 2 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från handelslokal till paddeltennisbana.
Tillbyggnad av förråd i Strömstad
Långö 1:50 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Mällegården 1:9- ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av soprum samt nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Strömstad
Nord-koster 1:275 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Norra hålt 3:1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Strömstad
Norrkärr 1:223 - ansökan om rivningslov för byggnad.
Nybyggnad av stängsel i Strömstad
Nybyggnad av stängsel.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Nyckleby 1:57 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Össby 1:40 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för barack.
Nybyggnad av skärmtak i Strömstad
Rådhusberget 1 - ekens förskola, ansökan om bygglov för skärmtak.
Utvändigt underhåll av affärshus i Strömstad
Skogar 1:62 - ansökan om bygglov för fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av affärshus i Strömstad
Skogar 1:65 - ansökan om bygglov för inbyggnad av skärmtak för nytt pantrum och montering av storefront.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strömstad
Skomakaren 44 - ansökan om marklov för ändring av marknivå för parkering.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Strömstad 4:16 - oscarspromenaden, ansökan om bygglov för nybyggnad samt ombyggnad av flytbryggor.
Ombyggnad av återvinningsstation i Strömstad
Strömstad 4:16 (österröd) - ansökan om bygg/rivningslov för ombyggnad- och rivning av sophall för återvinningscentral.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av lokal till en lägenhet.
Upprustning av camping i Strömstad
Omfattar bla invändig upprustning av campingstugor.
Ombyggnad av lager i Strömstad
Projektet avser ändring av lager och isättning av ny ytterdörr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: