Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Stenungsund
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning med cirka 350-400 bostäder inom Hasselhöjden i Stenungsund.
Till- och ombyggnad av skola i Stenungsund
Projektet avser tillbyggnad av skola (Hus C) innehållande skolsalar, tekniksalar, storkök och administrativa lokaler. Tillbyggnaden byggs ihop med befintlig byggnad (Hus A) som ska byggas om. Ombyggnad av skolsalar, matsal med mottagningskök som byggs om till skolsalar, grupprum mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser nybyggnad av 64 lägenheter i två åttavåningshus.
Nybyggnad av seniorboende i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 55-60 lägenheter i seniorboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i två hus med 4-5 våningar. Leverantör av gips och stålreglar: Knauf Danogips GmbH, Hamnen, 296 32 Åhus, tel 044-287800, Roger Eriksson.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av kök och matsal vid skola i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kök och matsal vid skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus och förråd samt markparkering. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 18 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 lägenheter per hus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av huvudledning för vatten och spill i Stenungsund
Projektet avser anläggning av huvudledning för vatten och spill från Svenshögen till Svartehallen/Sågen (ca 2 km ledning, 30 anslugningar) Inom Svartehallen/Sågen omvandlingsområde för vatten, spill och dagvatten (ca 2 km ledning samt ca 70 anslutningar.
Tillbyggnad och renovering i skola i Stenungsund
Projektet avser tillbyggnad av matsal och renovering av central kök i gymnasieskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus med ca 30 lägenheter i åtta våningar.
Nybyggnad av bostäder i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av ca 12 gruppbyggda småhus och 7 stycke tomter. Byggstart oviss.
Tillbyggnad av skola i Stenungsund
Projektet avser tillbyggnad av fyra klassrum.
Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser.
Nybyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Avser nybyggnad av lss-boende.
Ombyggnad av skola i Kyrkenorum
Projektet avser ombyggnad av gamla gymnastiksalen till klassrum, arbetsrum mm.
Ombyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Planer finns för upprustning av återvinningsstation.
Nybyggnad av grupphus i Stenungsund
Avser nybyggnad av 7 enbostadshus Äggestorp 11:82,11:80,11:79,11:84,11:83,11:81,11:85.
Muddring hamn i Stenungsund
Projektet avser muddring i hamnbassängen av 14000 kbm för deponering i djuphåla i Byfjorden.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till blivande industriområde. Uppskattad kostnad.
Renovering och ombyggnad av sandfång mm i Stenungsund
Projektet avser renovering och anpassning av befintlig bassäng, ny utrusning för avskiljning, tvätt och transport av sand till container samt ny förbi ledning av sandfånget och installation av ny provtagningspump.
Uppförande av stationärt reservkraftverk i Stenungsund
Projektet avser uppförande av stationärt reservkraftverk. Drifvärnsgården ska förses med en mindre stationär typ av containermonterad eller likvärdig reservkraftanläggning som ska försörja den befintliga byggnaden.
Uppförande av stationärt reservkraftverk i Stenungsund
Projektet avser uppförande av stationärt reservkraftverk. Äldreboendet Pressaregården ska förses med en mindre stationär typ av containermonterad eller likvärdig reservkraftanläggning som ska försörja den befintliga byggnaden.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser lokaler för småindustri.
Ny gc-väg längs väg 574 i Stora Höga
Ca 400 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nybyggnad av reningsverk i Stenungsund
Marklov för nybyggnation av ny reningsanläggning.
Utbyte och modernisering av 4 hissar i flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser renovera en hiss samt byta ut tre stycken hissar, 2 hissar på Fregatten, 1 hiss på Snipan och 1 hiss på Slupen.
Ny GC-väg i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Frivillig förhandsinsyn vertikal gaseldad hetvattenpanna i Stenungsund
Projektet avser inköp av vertikal gaseldad hetvattenpanna, 10 MW 16 bar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Kapacitetshöjning pumpstation i Stenungsund
Projektet avser kapacitetshöjning pumpstation. De tre pumparna i pumpstationen är uttjänta. Syftet med ombyggnaden är att uppnå en kapacitetshöjning som motsvarar framtida behov samt att upprätthålla en säker och redundant drift.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser ändrad användning av hotell till flerbostadshus samt tillbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus med inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av industrihus i Stenungsund
Bygglov för montage av solceller.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av telestation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av mobiltorn med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Tillbyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av förråd till industrifastighet.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Stenungsund
Anmälan för installation av ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av fabrikshus i Stenungsund
Avser nybyggnad av fabrik med lager och kontor.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av moduler.
Nybyggnad av toalett i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för toalettbyggnad.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av fyra stycken byggbodar.
Moduler vid brandstation i Stenungsund
Projektet avser nya övernattningsmoduler vid brandstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: