Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 52 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 74 lägenheter i 6 flerbostadshus (12-14 lägenheter per hus) samt 4 huskroppar med förråd och tvättstuga. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förskola med 10 avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i 6 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus samt kompletteringsbyggnader och garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser invändig renovering i två fastigheter avseende badrum och upprustning av befintligt värmesystem. Avser även renovering av yttertak med ny underlagspapp, läkt och takpannor samt taksäkerhet och avvattningsplåt såsom fotplåt, hängränna, stuprör och gavelskivor.
Nybyggnad av industrilokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler samt gator och va-ledningar. Byggstart tidigast kvartal 1 2019.
Nybyggnad av grupphus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av sju enbostadshus och carport.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av småindustri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av småindustri (1500-2000 kvm).
Nybyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med 6 platser.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad ett LSS gruppboende med 6 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Anläggande av spillvattenledning i Stenungsunds kommun
Avser anläggande av spillvattenledning mellan Fråstorp till befintlig avloppspumpstation i Strandnorum. Uppskattad byggstart och kostnad.
Moduler till förskola i Stenungsund
Projektet avser hyra av moduler för en tillfällig förskola i 45 + 6 +6 månader i option. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, Rivningslov för rivning av ett enbostadshus Stenung 3:193.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter.
Modernisering av 6 hissar i flerbostadshus, Stenungsund
Projektet avser byte av befintlig hissutrustning till ny i hisschakt och maskinrum samt borttransport och miljösanering av gammal utrustning. Avser Jullen 1,2 och 4 samt Doterödsvägen 18, 22 och 26. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler. Byggstart tidigast sommar 2020.
Spontningsarbeten i hamn i Stenungsund
Projektet avser spontning inför muddringsarbete. Byggstart tidigast januari 2019.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Ny pendelparkering i Stenungsund
Projektet avser ny pendelparkering.
Rivning av folkpark i Stenungsund
Avser rivning av Spekeröds Folkpark.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av reaktorbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av verktygshall.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av uterum.
Ombyggnad av väg i Stenungsund
Marklov för ändrad användning av naturmark till väg.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av bensinstation i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av bensinstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av plank i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av uthus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av tre parkeringsplatser och ett uthus.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av två komplementbyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad Höga 1:222,1:225. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av klätterpark. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Grössbyn 1:111,1:113.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Nösnäs 1:447,1:449.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av fibernod.
Rivning av kontor i Stenungsund
Rivning av kontormodul.
Rivning av industrihus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med fyllningscontainer och gasoltank.
Rivning och nybyggnad av bryggor i Stenungsund
Avser rivning samt nybyggnad av bryggor vid badplatsen Hawaii.
Rivning av förskola i Stenungsund
Avser rivning av förskola, lekredskap och komplementbyggnader samt återställning av mark.
Nybyggnad av elladdningsanläggning för bilar i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation till elladdningsanläggning för bilar samt asfaltering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: