Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och äldreboende i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 200 lägenheter och äldreboende i 2 etapper med 60/etapp. Byggstart tidigast slutet 2019.
Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler samt rivning av lager.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 52 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 10 avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i 6 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av återvinningscentral och industri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 11 villor med två våningar och 5 villor med en våning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser invändig renovering i två fastigheter avseende badrum och upprustning av befintligt värmesystem. Avser även renovering av yttertak med ny underlagspapp, läkt och takpannor samt taksäkerhet och avvattningsplåt såsom fotplåt, hängränna, stuprör och gavelskivor.
Nybyggnad av bostäder i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av ca 12 gruppbyggda småhus och 7 stycke tomter. Byggstart oviss.
Nybyggnad av grupphus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av sju enbostadshus och carport.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Byggstart tidigast slutet 2018.
Nybyggnad av småindustri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av småindustri (1500-2000 kvm).
Ombyggnad till friskvårdslokaler i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av gamla simhallen med tillhörande utrymmen till en friskvårdsanläggning.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart årsskiftet 2018/2019.
Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Planer finns för upprustning av återvinningsstation.
Moduler till förskola i Stenungsund
Projektet avser hyra av moduler för en tillfällig förskola i 45 + 6 +6 månader i option. Uppskattad kostnad.
Anläggande av spillvattenledning i Stenungsunds kommun
Avser anläggande av spillvattenledning mellan Fråstorp till befintlig avloppspumpstation i Strandnorum. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av hamburgerbar i Stenungsund
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, Rivningslov för rivning av ett enbostadshus Stenung 3:193.
Nybyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad ett LSS gruppboende med 6 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av pumpstation i Stenungsund
Avser byte av 10 kV och 0,4 kV ställverk och ny reservkraft.
Modernisering av 6 hissar i flerbostadshus, Stenungsund
Projektet avser byte av befintlig hissutrustning till ny i hisschakt och maskinrum samt borttransport och miljösanering av gammal utrustning. Avser Jullen 1,2 och 4 samt Doterödsvägen 18, 22 och 26. Uppskattad byggstart och kostnad.
Spontningsarbeten i hamn i Stenungsund
Projektet avser spontning inför muddringsarbete. Byggstart tidigast januari 2019.
Ny pendelparkering i Stenungsund
Projektet avser ny pendelparkering.
Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad. Byggstart tidigast maj 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Fiberetablering i Kolhättan Norra, Ödsmål
Projektet avser fiberetablering. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av folkpark i Stenungsund
Avser rivning av Spekeröds Folkpark.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av verktygshall.
Nybyggnad av skärmtak i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av uterum.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Stenungsund
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på 90 kvm.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av elektrisk ledning i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av elladdningsanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Rivning av kontor i Stenungsund
Rivning av kontormodul.
Rivning av garage i Stenungsund
Rivningslov för rivning av garage och teknikhus.
Rivning av industrihus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av arbetsbodar.
Rivning av förskola i Stenungsund
Rivningslov för rivning av förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning och nybyggnad av bryggor i Stenungsund
Avser rivning samt nybyggnad av bryggor vid badplatsen Hawaii.
Utvändigt underhåll av industrihus i Stenungsund
Bygglov för fasadändring industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förskola i Stenungsund
Avser rivning av förskola, lekredskap och komplementbyggnader samt återställning av mark.
Nybyggnad av elladdningsanläggning för bilar i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation till elladdningsanläggning för bilar samt asfaltering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: