Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och äldreboende i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 200 lägenheter och äldreboende i 2 etapper med 60/etapp.
Nybyggnad av bostäder, handel mm i Stenungsund
Projektet avser planer för två nya bostadshus med ca 240 lägenheter och på bottenplanet ska det finnas möjlighet till restaurang och butiker. Den högsta byggnaden planeras bli ca 24 våningar och den andra ca 11 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Jörlanda, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus och ca 20 småhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, område 3
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter med hyresrätt med underliggande garage. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i två hus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av idrottshall och skola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av idrottshall med omklädningsrum och fyra klassrum, träslöjdsal, textilslöjdsal, NO/teknik/bildsal och musiksal samt ombyggnation i befintlig skola med personalutrymmen.
Nybyggnad av bostäder i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av återvinningscentral och industri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Stenungsund
Projektet avser tillbyggnad av fyra klassrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast kvartal 2 2021. Uppskattad kostnad.
Nyanslutning naturgas Akzo Nobel i Stenungsund
Projektet avser att Swedegas ska förse Akzo Nobel raffenaderi med naturgas och omfattar nybyggnad av mät- och reglerstation med stationsområdet, ledningsdragning till och från mät- och reglerstationen. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av varmförråd i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förrådshall inkl utbildningslokaler, WC och ett städförråd i ett plan inklusive mark- och installationsarbeten.
Spontningsarbeten i hamn i Stenungsund
Projektet avser spontarbete på en sträcka av ca 170 meter utmed småbåtshamnen i Gästhamnen vid Stenungstorg. Avsikten är dels att höja säkerhetsrisken vid glidytor dels att förhindra oönskad förflyttning av jordmaterial ut i hamnbassängen.
Plankorsningsåtgärder vid Östra Berg
Högre vägskydd, ny bomanläggning.
Ombyggnad till kontor i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av en handelslokal till nytt kontor med kundmottagning för Stenungsundshem AB.
Om- och tillbyggnad av skola i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av lärarrum till ny lärosal på plan 2 samt om/tillbyggnad av uppehållsyta till nytt pausrum på plan 4 i gymnasieskola. Uppskattad kostnad.
Utbyte och modernisering av 4 hissar i flerbostadshus, Stenungsund
Avser renovera en hiss samt byta ut tre stycken hissar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 430 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler samt ny glasfasad. Byggstart tidigast sommar 2020.
Utbyte av konstgräs på plan i Stenungsund
Projektet avser utbyte av konstgräs på en befintlig plan samt flyttning och omläggning av befintligt konstgräs, byggnation av gallerdunk mm.
Ombyggnad till förskola i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad till förskola.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ommålning av plåttak på flerbostadshus i Stenungsund, Huvuddel 1
Projektet avser ommålning av bandtäckt plåttak samt diverse plåtdetaljer på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ommålning av plåttak på flerbostadshus i Stenungsund, Huvuddel 2
Projektet avser ommålning av bandtäckt plåttak samt diverse plåtdetaljer på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parhus i Stenungsund
Förhandsbesked för nybyggnad av två parhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser tillbyggnad av flerbostadshus samt inredande av ytterligare bostad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Renovering av fasad kyrka i Stenungsund
Projektet avser renovering av fasdad på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Rivning av enbostadshus i Stenungsund
Rivningslov för ett enbostadshus, Marklov inför byggnation Jörlanda-berg 1:23.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av manskapsbodar.
Rivning av enbostadshus i Stenungsund
Anmälan för rivning av ett enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser byte av 5-6 fönster i flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Stenungsund
Avser tillbyggnad av lagerlokaler.
Ombyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser ändring av bärande konstruktion i industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Stenungsund
Bygglov för anläggande av kortuppställningsplats för lastbilar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av affärshus i Stenungsund
Bygglov för fasadändring och skyltar på affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av sophus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av avfallsanläggning.
Nybyggnad av cistern i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av doseringstank.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av lager i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av lagerhallar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Stenungsund
Bygglov för ändrad användning av bostad till kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Stenungsund
Marklov för plansprängning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser ändrad användning av skola till 7 st lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: