Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 74 lägenheter i 6 flerbostadshus (12-14 lägenheter per hus) samt 4 huskroppar med förråd och tvättstuga. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av idrottshall och skola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av idrottshall med omklädningsrum och fyra klassrum, träslöjdsal, textilslöjdsal, NO/teknik/bildsal och musiksal samt ombyggnation i befintlig skola med personalutrymmen.
Beläggning halvvarmt samt infräsning inom underhållsdistrikt Väst
Halvvarm beläggning, infräsning och MB DV64. Ucklum-Västerlanda 2019 och 2020.
Nybyggnad av huvudledning för vatten och spill i Stenungsund
Projektet avser anläggning av huvudledning för vatten och spill från Svenshögen till Svartehallen/Sågen (ca 2 km ledning, 30 anslugningar) Inom Svartehallen/Sågen omvandlingsområde för vatten, spill och dagvatten (ca 2 km ledning samt ca 70 anslutningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontrollrum mm i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av ett centraliserat kontrollrum innehållande bl a personalytor, teknikutrymmen/ventilation/batterirum/ställverk/industrirum och kontrollrum samt ca 20 parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser nybyggnad av industribyggnad, ca 700 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus med ca 30 lägenheter i åtta våningar.
Nybyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad ett LSS gruppboende med 6 lägenheter. Grunden blir platta på mark.
Tillbyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar iinklusive ombyggnad av tillagningskök, personalutrymmen och teknikutrymmen.
Nyanslutning naturgas Akzo Nobel i Stenungsund
Projektet avser att Swedegas ska förse Akzo Nobel raffenaderi med naturgas och omfattar nybyggnad av mät- och reglerstation med stationsområdet, ledningsdragning till och från mät- och reglerstationen. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av lager och industrihus i Stenungsund
Planer för nybyggnad av industri och lager för att kunna öka produktionen av plastgranulat. Byggstart tidigast sommar 2020.
Muddring hamn i Stenungsund
Projektet avser muddringsarbeten. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter.
Nybyggnad av gata och VA-anläggning i Stenungsund
Projektet avser anläggande av ny gata och VA-anläggning för 19 friliggande tomter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Spontningsarbeten i hamn i Stenungsund
Projektet avser spontning inför muddringsarbete. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av bussgarage i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av bussgarage. Byggstart oviss.
Ommålning av tak på flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ommålning av bandtäckt plåt samt diverse plåtdetaljer på två fastigheter. Uppskattad kostnad.
Ny pendelparkering i Stenungsund
Projektet avser ny pendelparkering. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser tillbyggnad industribyggnad av reaktorbyggnad på 300 kvm på varje plan. Kontakta byggherre för mer information.
Installation av solkraftsanläggning på äldreboende i Stenungsund
Avser uppförande av ny stationär reservkraftsanläggning med tillhörande mark- och installationsarbeten. Den befintliga anläggningen kommer att rivas. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad. Byggstart tidigast maj 2019. Uppskattad kostnad.
Rivning av industrihus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av industribyggnad och enbostadshus.
Rivning av lager i Stenungsund
Rivningslov för rivning av lagerlokaler.
Rivning av livsmedelsbutik i Stenungsund
Rivningslov för rivning av livsmedelsaffär.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 3 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus, 30 lägenheter.
Nybyggnad av lager i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Nybyggnad av industrilokaler.
Rivning och tllbyggnad av fjärrvärmeverk i Stenungsund
Projektet avser rivning av del av värmeverk och tillbyggnad fjärrvärmeverk. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Nybyggnad av bodetablering.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av idrottsplats i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Anmälan för ändring av ett enbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Stenungsund
Bygglov för fasadändring av affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av restaurang i Stenungsund
Bygglov för fasadändring av restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av automatstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av adblue-container.
Nybyggnad av carport i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av carport och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Stenungsund
Avser tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för manskapsbodar.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av arbetsbod.
Nybyggnad av kiosk i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av bodar för hantverkare.
Ombyggnad av lager i Stenungsund
Ändrad användning av lagerlokaler.
Rivning av kontor i Stenungsund
Projektet avser rivning av kontorslokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: