Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad äldreboende i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 60-80 lägenheter i äldreboende.
Rivning och nybyggnad av skola i Stenungsund
Projektet avser rivning och nybyggnad av 7-9 skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, område 3
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter med hyresrätt med underliggande garage.
Nybyggnad av lager och industrihus i Stenungsund
Planer för nybyggnad av industri och lager för att kunna öka produktionen av plastgranulat. Byggstart tidigast kvartal 1 2021. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola och nybyggnad av idrottshall i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av skola och nybyggnad av idrottshall. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av seniorbostäder i Stenungsund
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 68 lägenheter i 6 flerbostadshus samt 4 huskroppar med förråd och tvättstuga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i två hus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter i ett punkthus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kök och matsal vid skola i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kök och matsal vid skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus samt kompletteringsbyggnader och garage.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av huvudledning för vatten och spill i Stenungsund
Projektet avser anläggning av huvudledning för vatten och spill från Svenshögen till Svartehallen/Sågen (ca 2 km ledning, 30 anslugningar) Inom Svartehallen/Sågen omvandlingsområde för vatten, spill och dagvatten (ca 2 km ledning samt ca 70 anslutningar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Tillbyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar iinklusive ombyggnad av tillagningskök, personalutrymmen och teknikutrymmen.
Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser.
Plankorsningsåtgärder vid Östra Berg
Högre vägskydd, ny bomanläggning.
Muddring hamn i Stenungsund
Projektet avser muddring i hamnbassängen av 14000 kbm för deponering i djuphåla i Byfjorden. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser nybyggnad av industrilokaler. kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av varmförråd i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förrådshall inkl utbildningslokaler, WC och ett städförråd i ett plan inklusive mark- och installationsarbeten.
Nybyggnad av GCM-vä, nya vattenledningar mm i Stenungsund
Projektet avser anläggande av GCM-Väg mellan fotbollsplanen i norr och badplats i söder, kapacitetsökning Svenshögens vattenverk intagsledning-vattenledning (ca 900 meter), ny ledning Spekeröd (under E6) - vattenledning (ca 900 meter och spillvattenledning (ca 800 meter). VA-sandering Källsby - spill-, dag- och vattenledning (ca 3 mk), Härgusseröd (ca 1 km) och Grössbyn (ca 1.5 km) samt relining av spill- och dagvatten, Ucklum (500 meter). Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Spontningsarbeten i hamn i Stenungsund
Projektet avser spontarbete på en sträcka av ca 170 meter utmed småbåtshamnen i Gästhamnen vid Stenungstorg. Avsikten är dels att höja säkerhetsrisken vid glidytor dels att förhindra oönskad förflyttning av jordmaterial ut i hamnbassängen. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bussgarage i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av bussgarage. Byggstart oviss.
Ny pendelparkering i Stenungsund
Projektet avser ny pendelparkering. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser tillbyggnad industribyggnad av reaktorbyggnad på 300 kvm på varje plan. Kontakta byggherre för mer information.
Installation av solkraftsanläggning på äldreboende i Stenungsund
Avser uppförande av ny stationär reservkraftsanläggning med tillhörande mark- och installationsarbeten. Den befintliga anläggningen kommer att rivas. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till kontor i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av en handelslokal till nytt kontor med kundmottagning för Stenungsundshem AB. Uppskattad kostnad.
Renovering av fasad kyrka i Stenungsund
Projektet avser renovering av fasdad på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Rivning och tllbyggnad av fjärrvärmeverk i Stenungsund
Projektet avser rivning av del av värmeverk och tillbyggnad fjärrvärmeverk. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Stenungsund
Anmälan för nybyggnad av fundament till vindkraftverk.
Nybyggnad av markanläggning i Stenungsund
Anmälan för nybyggnad fundament till vindkraftverk.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av industri-eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industri-eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler (tillfälligt bygglov l 2007-784 ).
Nybyggnad av telestation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av kopplingsskåp och mätkiosk.
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av återvinningsstation med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stenungsund
Avser fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Stenungsund
Anmälan för installation av hiss samt ändrad planlösning i industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 200 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Stenungsund
Avser tillbyggnad av lagerlokaler.
Nybyggnad av garage i Stenungsund
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Nybyggnad av nätstation.
Rivning av enbostadshus i Stenungsund
Rivning av ett enbostadshus och garage.
Nybyggnad av lager i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av förrådstält.
Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av moduler för kontor.
Tillbyggnad av skola i Stenungsund
Tillbyggnad av skola med fläktrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser ändrad användning av skola till 7 st lägenheter.
Ombyggnad i skola i Stenungsund
Projektet avser installation av handikapp hiss i skola (modul).
Utvändigt underhåll av fritidshem i Stenungsund
Projektet avser ny nödutgång på andra våningen till lokal för skolans fritidsverksamhet.
Rivning av livsmedelsbutik i Stenungsund
Projektet avser rivning av livsmedelsaffär.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: