Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 60-90 lägenheter i 2-3 flerbostadshus med 5-8 våningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av butikslokaler i Stenungsundsmotet
Projektet avser butikslokaler och snabbmatsrestaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Etapp 2 utgör en optiton från etapp 1 och 3 (objektnummer 1019614). Upplåtelseform eller fördelning för Etapp 2 är inte fastslagen men avses oavsett få en inriktning på 60+ boende (10500 kvm).
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 10 avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 30-40 lägenheter i ett lamellhus med hyresrätt. Grunden bli platta på mark.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 11 villor med två våningar och 5 villor med en våning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i fyra flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av sju enbostadshus och carport.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Byggstart september/oktober 2018.
Nybyggnad av småindustri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av småindustri (1500-2000 kvm).
Ombyggnad till friskvårdslokaler i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av gamla simhallen med tillhörande utrymmen till en friskvårdsanläggning.
Nyanslutning naturgas Akzo Nobel i Stenungsund
Projektet avser att Swedegas ska förse Akzo Nobel raffenaderi med naturgas och omfattar nybyggnad av mät- och reglerstation med stationsområdet, ledningsdragning till och från mät- och reglerstationen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggande av gator och va-ledningar i Stenungsund
Avser anläggande av ca 210 m genomfartsgata och ca 550 m lokalgator samt VA inför nytt bostadsområde i Hallerna.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart årsskiftet 2018/2019.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser återuppbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad ett LSS gruppboende med 7 lägenheter. Byggstart tidigast årsskiftet 2018/2019. Uppskattad kostnad.
Moduler till förskola i Stenungsund
Projektet avser hyra av moduler för en tillfällig förskola i 45 + 6 +6 månader i option. Uppskattad kostnad.
Muddring hamn i Stenungsund
Projektering pågår. Projektet avser spontning längs kaj samt muddringsarbeten. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Nybyggnad av industrilokaler. Verkstad samt lager. 588 kvm verkstad och 200 kvm förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser invändig renovering i två fastigheter avseende badrum och upprustning av befintligt värmesystem. Avser även renovering av yttertak med ny underlagspapp, läkt och takpannor samt taksäkerhet och avvattningsplåt såsom fotplåt, hängränna, stuprör och gavelskivor. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter.
Ombyggnad av pumpstation i Stenungsund
Avser byte av 10 kV och 0,4 kV ställverk och ny reservkraft.
Uppförande av reservkraftsanläggning vid äldreboende, Stenungsund
Avser uppförande av ny stationär reservkraftsanläggning med tillhörande mark- och installationsarbeten. Den befintliga anläggningen kommer att rivas. Uppskattad kostnad.
Modernisering av 6 hissar i flerbostadshus, Stenungsund
Avser renovering av bef hissutrustning i hisschakt och maskinrum mm. Avser Jullen 1,2 och 4 samt Doterödsvägen 18, 22 och 26.
Nyanläggning av fjärrvärmeledningar i Stenungsund
Avser markarbeten för nyanläggning av fjärrvärmeledningar mellan Nösnäs och Hogia.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser lokaler för småindustri.
Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler. Byggstart tidigast sommar 2018.
Ombyggnad i idrottshall och skola i Stenungsund
Projektet avser ändring av bärande konstruktion och ombyggnad för ny ventilation i idrottsanläggning och skola.
Ny pendelparkering i Stenungsund
Projektet avser ny pendelparkering. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Fiberetablering i Kolhättan Norra, Ödsmål
Projektet avser fiberetablering. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av butik i Stenungsund
Bygglov för ändrad användning av bilverkstad till butik.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av sex flerbostadshus, 74 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus med skärmtak samt installation av hiss.
Nybyggnad av telestation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av torn och bod.
Nybyggnad av telestation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av torn och teknikhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av förråd/container.
Nybyggnad av garage i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av väg i Stenungsund
Marklov för nybyggnad av vägar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Stenungsund
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av elverk i Stenungsund
Nybyggnad av reservkraftverk.
Nybyggnad av butik i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av affärslokaler, fiskboden.
Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorslokaler.
Tillbyggnad av skola i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av bastu i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av gästhamnskontor till bastu.
Rivning av klubbhus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av föreningsgård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av kontor i Stenungsund
Rivningslov för rivning av Röda huset Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. .
Utvändigt underhåll av industrihus i Stenungsund
Bygglov för fasadändring på industribyggnad samt montering av skyltar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Stenungsund
Bygglov för utvändig ändring av bensinstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Stenungsund
Bygglov för utvändig ändring av bensinstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad i tvättstuga i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad för ny ventilation i tvättstuga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: