Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av butikslokaler i Stenungsundsmotet
Projektet avser butikslokaler och snabbmatsrestaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 10 avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av småindustri- och kontors-lokaler i Stenungsund
Projektet avser 4-5 tomter som ska säljas. Total tomttyta ca 31000 kvm. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 11 villor med två våningar och 5 villor med en våning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser invändig renovering i två fastigheter avseende badrum och upprustning av befintligt värmesystem. Avser även renovering av yttertak med ny underlagspapp, läkt och takpannor samt taksäkerhet och avvattningsplåt såsom fotplåt, hängränna, stuprör och gavelskivor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i fyra flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av sju enbostadshus och carport.
Nybyggnad av industrilokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler samt gator och va-ledningar. Byggstart tidigast kvartal 1 2019.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Byggstart september/oktober 2018.
Nybyggnad av småindustri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av småindustri (1500-2000 kvm).
Ombyggnad till friskvårdslokaler i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av gamla simhallen med tillhörande utrymmen till en friskvårdsanläggning.
Nybyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med 8 platser. Byggstart tidigast våren 2019.
Nyanslutning naturgas Akzo Nobel i Stenungsund
Projektet avser att Swedegas ska förse Akzo Nobel raffenaderi med naturgas och omfattar nybyggnad av mät- och reglerstation med stationsområdet, ledningsdragning till och från mät- och reglerstationen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggande av gator och va-ledningar i Stenungsund
Avser anläggande av ca 210 m genomfartsgata och ca 550 m lokalgator samt VA inför nytt bostadsområde i Hallerna.
Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser. Byggstart tidigast årsskiftet 2018/2019.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser återuppbyggnad av industribyggnad.
Moduler till förskola i Stenungsund
Projektet avser hyra av moduler för en tillfällig förskola i 45 + 6 +6 månader i option. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Nybyggnad av industrilokaler. Verkstad samt lager. 588 kvm verkstad och 200 kvm förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter.
Ombyggnad av pumpstation i Stenungsund
Avser byte av 10 kV och 0,4 kV ställverk och ny reservkraft.
Uppförande av reservkraftsanläggning vid äldreboende, Stenungsund
Avser uppförande av ny stationär reservkraftsanläggning med tillhörande mark- och installationsarbeten. Den befintliga anläggningen kommer att rivas. Uppskattad kostnad.
Modernisering av 6 hissar i flerbostadshus, Stenungsund
Avser renovering av bef hissutrustning i hisschakt och maskinrum mm. Avser Jullen 1,2 och 4 samt Doterödsvägen 18, 22 och 26.
Nyanläggning av fjärrvärmeledningar i Stenungsund
Avser markarbeten för nyanläggning av fjärrvärmeledningar mellan Nösnäs och Hogia.
Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler. Byggstart tidigast sommar 2019.
Ombyggnad i idrottshall och skola i Stenungsund
Projektet avser ändring av bärande konstruktion och ombyggnad för ny ventilation i idrottsanläggning och skola.
Spontningsarbeten i hamn i Stenungsund
Projektet avser spontning inför muddringsarbete. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Ny pendelparkering i Stenungsund
Projektet avser ny pendelparkering. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Fiberetablering i Kolhättan Norra, Ödsmål
Projektet avser fiberetablering. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av butik i Stenungsund
Bygglov för ändrad användning av bilverkstad till butik.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av sex flerbostadshus, 74 lägenheter.
Nybyggnad av telestation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av torn och teknikhus.
Nybyggnad av skärmtak i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus med uterum.
Ombyggnad av markanläggning i Stenungsund
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på 90 kvm.
Nybyggnad av elverk i Stenungsund
Nybyggnad av reservkraftverk.
Rivning av fritidshus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av fritidshus och två förråd.
Nybyggnad av butik i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av affärslokaler, fiskboden.
Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorslokaler.
Tillbyggnad av skola i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av bastu i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av gästhamnskontor till bastu.
Rivning av klubbhus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av föreningsgård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förskola i Stenungsund
Rivningslov för rivning av förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av kontor i Stenungsund
Rivningslov för rivning av Röda huset Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. .
Utvändigt underhåll av bensinstation i Stenungsund
Bygglov för utvändig ändring av bensinstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Stenungsund
Bygglov för utvändig ändring av bensinstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad i tvättstuga i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad för ny ventilation i tvättstuga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: