Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, område 3
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter med hyresrätt med underliggande garage.
Nybyggnad av seniorbostäder i Stenungsund
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 68 lägenheter i 6 flerbostadshus samt 4 huskroppar med förråd och tvättstuga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i två hus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av huvudledning för vatten och spill i Stenungsund
Projektet avser anläggning av huvudledning för vatten och spill från Svenshögen till Svartehallen/Sågen (ca 2 km ledning, 30 anslugningar) Inom Svartehallen/Sågen omvandlingsområde för vatten, spill och dagvatten (ca 2 km ledning samt ca 70 anslutningar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser.
Spontningsarbeten i hamn i Stenungsund
Projektet avser spontarbete på en sträcka av ca 170 meter utmed småbåtshamnen i Gästhamnen vid Stenungstorg. Avsikten är dels att höja säkerhetsrisken vid glidytor dels att förhindra oönskad förflyttning av jordmaterial ut i hamnbassängen.
Plankorsningsåtgärder vid Östra Berg
Högre vägskydd, ny bomanläggning.
Muddring hamn i Stenungsund
Projektet avser muddring i hamnbassängen av 14000 kbm för deponering i djuphåla i Byfjorden.
Nybyggnad av varmförråd i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förrådshall inkl utbildningslokaler, WC och ett städförråd i ett plan inklusive mark- och installationsarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 430 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bussgarage i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av bussgarage.
Ombyggnad till kontor i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av en handelslokal till nytt kontor med kundmottagning för Stenungsundshem AB. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utbyte av konstgräs på plan i Stenungsund
Projektet avser utbyte av konstgräs på en befintlig plan samt flyttning och omläggning av befintligt konstgräs, byggnation av gallerdunk mm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Stenungsund
Anmälan för nybyggnad av fundament till vindkraftverk.
Nybyggnad av markanläggning i Stenungsund
Anmälan för nybyggnad fundament till vindkraftverk.
Renovering av fasad kyrka i Stenungsund
Projektet avser renovering av fasdad på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Nybyggnad av grupphus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av 7 enbostadshus Äggestorp 11:82,11:80,11:79,11:84,11:83,11:81,11:85.
Tillbyggnad av skola i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av återvinningsstation med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Stenungsund
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Nybyggnad av nätstation.
Rivning av enbostadshus i Stenungsund
Anmälan för rivning av ett enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser byte av 5-6 fönster i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stenungsund
Avser fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Stenungsund
Avser tillbyggnad av lagerlokaler.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler (tillfälligt bygglov l 2007-784 ).
Nybyggnad av telestation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av kopplingsskåp och mätkiosk.
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av markanläggning i Stenungsund
Bygglov för anläggande av kortuppställningsplats för lastbilar.
Ombyggnad av industrihus i Stenungsund
Anmälan för installation av hiss samt ändrad planlösning i industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av enbostadshus i Stenungsund
Rivning av ett enbostadshus och garage.
Nybyggnad av lager i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av förrådstält.
Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av moduler för kontor.
Tillbyggnad av skola i Stenungsund
Tillbyggnad av skola med fläktrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser ändrad användning av skola till 7 st lägenheter.
Utvändigt underhåll av fritidshem i Stenungsund
Projektet avser ny nödutgång på andra våningen till lokal för skolans fritidsverksamhet.
Rivning av livsmedelsbutik i Stenungsund
Projektet avser rivning av livsmedelsaffär.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: