Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad äldreboende i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 60-80 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av skola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 35-40 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 35-40 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 5
Projektet avser nybyggnad av ca 35-40 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av seniorbostäder i Stenungsund
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 68 lägenheter i 6 flerbostadshus samt 4 huskroppar med förråd och tvättstuga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i två hus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av idrottshall och skola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av idrottshall med omklädningsrum och fyra klassrum, träslöjdsal, textilslöjdsal, NO/teknik/bildsal och musiksal samt ombyggnation i befintlig skola med personalutrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av småindustri- och kontors-lokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad på en tomt ca 30000 kvm. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av återvinningscentral och industri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av huvudledning för vatten och spill i Stenungsund
Projektet avser anläggning av huvudledning för vatten och spill från Svenshögen till Svartehallen/Sågen (ca 2 km ledning, 30 anslugningar) Inom Svartehallen/Sågen omvandlingsområde för vatten, spill och dagvatten (ca 2 km ledning samt ca 70 anslutningar. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad och renovering i skola i Stenungsund
Projektet avser tillbyggnad av matsal och renovering av central kök i gymnasieskola.
Nybyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad ett LSS gruppboende med 6 lägenheter. Grunden blir platta på mark.
Nyanslutning naturgas Akzo Nobel i Stenungsund
Projektet avser att Swedegas ska förse Akzo Nobel raffenaderi med naturgas och omfattar nybyggnad av mät- och reglerstation med stationsområdet, ledningsdragning till och från mät- och reglerstationen. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Planer finns för upprustning av återvinningsstation.
Ombyggnad till skola i Kyrkenorum
Projektet avser ombyggnad av gamla gymnastiksalen till klassrum, arbetsrum mm.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser nybyggnad av industribyggnad, ca 700 kvm. Uppskattad kostnad.
Muddring hamn i Stenungsund
Projektet avser muddringsarbeten. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser nybyggnad av industrilokaler. kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihall i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till blivande industriområde. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gata och VA-anläggning i Stenungsund
Projektet avser anläggande av ny gata och VA-anläggning för 19 friliggande tomter. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser tillbyggnad av industri-eller lagerbyggnad på ca 430 kvm.
Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler samt ny glasfasad. Byggstart tidigast sommar 2020.
Spontningsarbeten i hamn i Stenungsund
Projektet avser spontning inför muddringsarbete. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av bussgarage i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av bussgarage. Byggstart oviss.
Ny pendelparkering i Stenungsund
Projektet avser ny pendelparkering. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser tillbyggnad industribyggnad av reaktorbyggnad på 300 kvm på varje plan. Kontakta byggherre för mer information.
Installation av solkraftsanläggning på äldreboende i Stenungsund
Avser uppförande av ny stationär reservkraftsanläggning med tillhörande mark- och installationsarbeten. Den befintliga anläggningen kommer att rivas. Uppskattad kostnad.
Ommålning av tak på flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ommålning av bandtäckt plåt samt diverse plåtdetaljer på två fastigheter. Uppskattad kostnad.
Rivning och tllbyggnad av fjärrvärmeverk i Stenungsund
Projektet avser rivning av del av värmeverk och tillbyggnad fjärrvärmeverk. Uppskattad kostnad.
Rivning av industrihus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av industribyggnad och enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 3 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industri-eller lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av industri-eller lagerbyggnad.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av återvinningsstation med skärmtak.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Nybyggnad av bodetablering.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av idrottsplats i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 200 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av automatstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av adblue-container.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Stenungsund
Anmälan för installation av hiss samt ändrad planlösning i industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Anmälan för ändring av ett enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för manskapsbodar.
Nybyggnad av kiosk i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av lager i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av förrådstält.
Ombyggnad av lager i Stenungsund
Ändrad användning av lagerlokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser ändrad användning av skola till 7 st lägenheter.
Ombyggnad i skola i Stenungsund
Projektet avser installation av handikapp hiss i skola (modul).
Rivning av livsmedelsbutik i Stenungsund
Projektet avser rivning av livsmedelsaffär.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: