Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av skola i Stenungsund
Projektet avser tillbyggnad av skola (Hus C) innehållande skolsalar, tekniksalar, storkök och administrativa lokaler. Tillbyggnaden byggs ihop med befintlig byggnad (Hus A) som ska byggas om. Ombyggnad av skolsalar, matsal med mottagningskök som byggs om till skolsalar, grupprum mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, område 3
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter med hyresrätt med underliggande garage. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i två hus med 4-5 våningar. Leverantör av gips och stålreglar: Knauf Danogips GmbH, Hamnen, 296 32 Åhus, tel 044-287800, Roger Eriksson.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus och förråd samt markparkering. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 18 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 lägenheter per hus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av huvudledning för vatten och spill i Stenungsund
Projektet avser anläggning av huvudledning för vatten och spill från Svenshögen till Svartehallen/Sågen (ca 2 km ledning, 30 anslugningar) Inom Svartehallen/Sågen omvandlingsområde för vatten, spill och dagvatten (ca 2 km ledning samt ca 70 anslutningar.
Utbyggnad av gasledning i Stenungsund
Avser utbyggnad av anslutningsledning mellan befintliga mät- och reglerstation för naturgas till Inovyns verksamhet i Stenungsund. Entreprenaden omfattar: • Om/tillbyggnad i mät-och reglerstation av regulatorer, flödesmätare etc. enligt teknisk beskrivning. • Ledningsdragning från mät- och reglerstation till Inovyn leveransgräns enligt teknisk beskrivning.
Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser.
Nybyggnad av grupphus i Stenungsund
Avser nybyggnad av 7 enbostadshus Äggestorp 11:82,11:80,11:79,11:84,11:83,11:81,11:85.
Nybyggnad av varmförråd i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förrådshall inkl utbildningslokaler, WC och ett städförråd i ett plan inklusive mark- och installationsarbeten.
Plankorsningsåtgärder vid Östra Berg
Högre vägskydd, ny bomanläggning.
Muddring hamn i Stenungsund
Projektet avser muddring i hamnbassängen av 14000 kbm för deponering i djuphåla i Byfjorden.
Om- och tillbyggnad av skola i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av lärarrum till ny lärosal på plan 2 samt om/tillbyggnad av uppehållsyta till nytt pausrum på plan 4 i gymnasieskola.
Renovering och ombyggnad av sandfång mm i Stenungsund
Projektet avser renovering och anpassning av befintlig bassäng, ny utrusning för avskiljning, tvätt och transport av sand till container samt ny förbi ledning av sandfånget och installation av ny provtagningspump. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utbyte och modernisering av 4 hissar i flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser renovera en hiss samt byta ut tre stycken hissar, 2 hissar på Fregatten, 1 hiss på Snipan och 1 hiss på Slupen.
Utbyte av konstgräs på plan i Stenungsund
Projektet avser utbyte av konstgräs på en befintlig plan samt flyttning och omläggning av befintligt konstgräs, byggnation av gallerdunk mm.
Ombyggnad till förskola i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad till förskola.
Frivillig förhandsinsyn vertikal gaseldad hetvattenpanna i Stenungsund
Projektet avser inköp av vertikal gaseldad hetvattenpanna, 10 MW 16 bar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Kapacitetshöjning pumpstation i Stenungsund
Projektet avser kapacitetshöjning pumpstation. De tre pumparna i pumpstationen är uttjänta. Syftet med ombyggnaden är att uppnå en kapacitetshöjning som motsvarar framtida behov samt att upprätthålla en säker och redundant drift. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ommålning av plåttak på flerbostadshus i Stenungsund, Huvuddel 1
Projektet avser ommålning av bandtäckt plåttak samt diverse plåtdetaljer på flerbostadshus.
Ommålning av plåttak på flerbostadshus i Stenungsund, Huvuddel 2
Projektet avser ommålning av bandtäckt plåttak samt diverse plåtdetaljer på flerbostadshus.
Renovering av fasad kyrka i Stenungsund
Projektet avser renovering av fasdad på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Rivning av enbostadshus i Stenungsund
Rivningslov för ett enbostadshus, Marklov inför byggnation Jörlanda-berg 1:23.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av manskapsbodar.
Nybyggnad av skola i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av modul.
Nybyggnad av personallokal i Stenungsund
Avser nybyggnad av personalbyggnad. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Stenungsund
Avser tillbyggnad av lagerlokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser byte av 5-6 fönster i flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av affärshus i Stenungsund
Bygglov för fasadändring och skyltar på affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Stenungsund
Bygglov för montage av solceller.
Nybyggnad av cistern i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av doseringstank.
Nybyggnad av asfaltsverk i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett asfaltsverk med komplementbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av sophus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av underjordsbehållare.
Tillbyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus.
Utvändig ändring på gruppbostad i Stenungsund
Projektet avser nya utrymningstrappor på gruppboende.
Tillbyggnad vid förskola i Stenungsund
Projektet avser nytt skärmtak vid förskola.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Stenungsund
Projektet avser flyttning av glasparti på fasad på kontorshus och banklokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: