Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 52 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 74 lägenheter i 6 flerbostadshus (12-14 lägenheter per hus) samt 4 huskroppar med förråd och tvättstuga. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av idrottshall och skola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av idrottshall med omklädningsrum och fyra klassrum, träslöjdsal, textilslöjdsal, NO/teknik/bildsal och musiksal samt ombyggnation i befintlig skola med personalutrymmen.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förskola med 10 avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av grupphus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 23 enbostadshus på Nösnäs 1:419,1:456,1:443,1:444,1:433,1:455,1:417,1:435,1:440,1:442,1:439,1:427,1:438,1:457,1:458,1:421,1:416,1:441,1:437,1:418,1:432,1:425,1:431. Tomterna säljs och byggs styckevis. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i 6 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus samt kompletteringsbyggnader och garage.
Till- och ombyggnad av skola i Stenungsund
Projektet avser till- och ombyggnad av skola.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av småindustri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av småindustri (1500-2000 kvm). Byggstart oviss.
Påbyggnad gruppboendei Stenungsund
Planer finns för påbyggnad av lägenheter samt gemensamhetsutrymme på särskilt boende.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nyanslutning naturgas Akzo Nobel i Stenungsund
Projektet avser att Swedegas ska förse Akzo Nobel raffenaderi med naturgas och omfattar nybyggnad av mät- och reglerstation med stationsområdet, ledningsdragning till och från mät- och reglerstationen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser. Byggstart tidigast sommar 2019.
Ombyggnad till skola i Kyrkenorum
Projektet avser ombyggnad av gamla gymnastiksalen till klassrum, arbetsrum mm.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser återuppbyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad ett LSS gruppboende med 6 lägenheter. Grunden blir platta på mark. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, Rivningslov för rivning av ett enbostadshus Stenung 3:193.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till blivande industriområde. Uppskattad kostnad.
Modernisering av 6 hissar i flerbostadshus, Stenungsund
Projektet avser byte av befintlig hissutrustning till ny i hisschakt och maskinrum samt borttransport och miljösanering av gammal utrustning. Avser Jullen 1,2 och 4 samt Doterödsvägen 18, 22 och 26. Uppskattad byggstart och kostnad.
Spontningsarbeten i hamn i Stenungsund
Projektet avser spontning inför muddringsarbete.
Nybyggnad av bussgarage i Stenungsund
Avser nybyggnad av bussgarage.
Nybyggnad av vattenledning mm i Stenungsund
Projektet avser att den befintliga vattenledningen av segjärn, som går genom bostadsområdet, ska saneras pga återkommande läckor. En ny vattenledning ska läggas ned i delvis ny sträckning och delvis längs den utgående gamla. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad. Byggstart tidigast maj 2019. Uppskattad kostnad.
Rivning av folkpark i Stenungsund
Avser rivning av Spekeröds Folkpark.
Ombyggnad av kontor i Stenungsund
Anmälan för installation av hiss.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus Höga 2:158,2:159,2:160,2:168,2:169.
Nybyggnad av parhus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, Anmälan för rivning av garage Gåre 1:14.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av reaktorbyggnad.
Ombyggnad av gym i Stenungsund
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad till lokal för hälsa o träning.
Tillbyggnad av bensinstation i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av bensinstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av gym i Stenungsund
Bygglov för ändrad användning av lager till träningslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av uthus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av tre parkeringsplatser och ett uthus.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av två komplementbyggnader.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av parkering/cykelställ.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av carport i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av fibernod.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av klätterpark. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad Höga 1:222,1:225. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av va-ledning i Stenungsund
Anmälan för installation/ändring av vatten och avlopp. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Grössbyn 1:111,1:113.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Nösnäs 1:447,1:449.
Rivning av enbostadshus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av ett enbostadshus och förråd.
Rivning av enbostadshus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av ett enbostadshus och garage.
Rivning av förråd i Stenungsund
Rivningslov för rivning av förråd.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med fyllningscontainer och gasoltank.
Ombyggnad av lager i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lagerlokaler.
Ombyggnad av väg i Stenungsund
Marklov för ändrad användning av naturmark till väg.
Rivning och nybyggnad av bryggor i Stenungsund
Avser rivning samt nybyggnad av bryggor vid badplatsen Hawaii.
Rivning av förskola i Stenungsund
Avser rivning av förskola, lekredskap och komplementbyggnader samt återställning av mark.
Renovering av fasad på kyrka i Jörlanda
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fasad på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Installation av brandlarm i kyrka i Kode
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fasad på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: