Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sotenäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 lägenheter per hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungshamn Etapp 1
Avser nybyggnad flerbostadshus med 17 lägenheter i 3 huskroppar.
Nybyggnad av idrottshall i Kungshamn
Avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av växthus och industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av nybyggnad av industri och processanläggning för odling av alger och utvinning av unikt kiselmaterial. Anläggningen som nu ska upphandlas består av en grund till ett växthus (ca 400 kvm) för algodling och en industribyggnad (ca 450 kvm) innehållande processlokal och personalutrymmen.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad för kyl och frysanläggning.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 174 mellan Dingle-Kungshamn
Projektet avser en separerad gång- och cykelväg på en ca 600 meter lång sträcka mellan Fabriksgatan och Heljerödsgatan.
Renovering av vattentorn i Sotenäs
Projektet avser renovering av vattentorn.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Avser tillbyggnad av industrihus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Omläggning av VA-ledningar i Kungshamn
Projektet avser flytt av ledningar för att möjliggöra uppförande av industribyggnad. Det innebär att nya dagvatten-, spillvatten- och vattenledningar förläggs. Projektet innefattar nyförläggning av: ca 170 meter vattenledning, ca 280 meter dagvattenledning och ca 190 meter spillvattenledning.
Renovering av förskola i Sotenäs
Projektet avser invändig renovering av golv, väggar och innertak på förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad samt rivningsarbeten. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av skola i Sotenäs
Projektet avser byte av tak och nya fasadskivor på skola (hus 3).
Miljöinspektör för handläggande av ärenden främst inom förorenad mark i Sotenäs
Projektet avser miljöinspektör för handläggande av ärenden främst inom förorenad mark.
Nybyggnad hygienvårdsanläggning i Sotenäs
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av hygienvårdsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Nybyggnad av lager- industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Nybyggnad industri/lager. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av nätstation i Kungshamn
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av fritidshus i Kungshamn
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungshamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Kungshamn
Utvändig ändring av fritidshus.
Utvändigt underhåll av sjöbod i Kungshamn
Utvändig ändring sjöbod på Smögenön 1:55 och Smögenön 1:170.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: