Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sotenäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fritidshus i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 102 fritidshus varav 67 har en byggnadsarea på 60 kvm med en möjlig boyta på ca 100 kvm och 35 har en byggnadsarea på 45 kvm med en möjlig boyta på ca 75 kvm samt gator och va-ledningar. Byggstart oviss.
Nybyggnad av fiskodling i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av landbaserad fiskodling. Byggstart tidigast hösten 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 38 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus med 3 eller 4 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av 222 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 lägenheter per hus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av parhus, fyrbohus och enbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av nybyggnad av industri och processanläggning för odling av alger och utvinning av unikt kiselmaterial. Anläggningen som nu ska upphandlas består av en grund till ett växthus (ca 400 kvm) och en industribyggnad (ca 450 kvm) innehållande processlokal och personalutrymmen.
Nybyggnad av idrottshall i Kungshamn
Avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av industri och lager i Bovallstrand
Avser ca 7 hektar mark som kommer att säljas till olika byggherrar.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad för kyl och frysanläggning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vattenverk i Kungshamn
Projektet avser ombyggnad av intag i vattenverk.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 174 mellan Dingle-Kungshamn
Projektet avser en separerad gång- och cykelväg på en ca 600 meter lång sträcka mellan Fabriksgatan och Heljerödsgatan.
Renovering av vattentorn i Sotenäs
Projektet avser renovering av vattentorn.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Avser nybyggnad av industri-lagerbyggnad. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Avser tillbyggnad av industrihus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungshamn
Projektet avser ombyggnad från kontor till 5 lägenheter. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Omläggning av VA-ledningar i Kungshamn
Projektet avser flytt av ledningar för att möjliggöra uppförande av industribyggnad. Det innebär att nya dagvatten-, spillvatten- och vattenledningar förläggs. Projektet innefattar nyförläggning av: ca 170 meter vattenledning, ca 280 meter dagvattenledning och ca 190 meter spillvattenledning.
Nybyggnad hygienvårdsanläggning i Sotenäs
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av hygienvårdsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad samt rivningsarbeten. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av skola i Sotenäs
Projektet avser byte av tak och nya fasadskivor på skola (hus 3).
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Avser tillbyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av nätstation i Kungshamn
Nybyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Kungshamn
Utvändig ändring av fritidshus.
Utvändigt underhåll av sjöbod i Kungshamn
Utvändig ändring sjöbod på Smögenön 1:55 och Smögenön 1:170.
Nybyggnad av förråd i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av förråd vid brandstation.
Utvändig ändring av reningsverk i Kungshamn
Projektet avser ny dörr, ny utrymningstrappa och vilplan på reningsverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: