Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sotenäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fritidshus i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 102 fritidshus varav 67 har en byggnadsarea på 60 kvm med en möjlig boyta på ca 100 kvm och 35 har en byggnadsarea på 45 kvm med en möjlig boyta på ca 75 kvm samt gator och va-ledningar. Byggstart oviss.
Nybyggnad av hotell i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av hotell med 30 rum, konferenslokaler och SPA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 38 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus med 3 eller 4 våningar.
Ombyggnad äldreboende i Sotenäs
Projektet avser ROT-byggnation av äldreboende och avser 25-30 lägenheter fördelat på ett flertal sammanbyggda huskroppar. Samtliga lägenheter paneras med balkong alternativt egen uteplats. Det finns även ambition att skapa en gemensamhetslokal för boende i fastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i flerbostadshus. Markarbeten med gator och VA-ledningar pågår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 lägenheter per hus.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kungshamn
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik på ca 1500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungshamn Etapp 1
Avser nybyggnad flerbostadshus med 17 lägenheter i 3 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungshamn Etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av växthus och industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av nybyggnad av industri och processanläggning för odling av alger och utvinning av unikt kiselmaterial. Anläggningen som nu ska upphandlas består av en grund till ett växthus (ca 400 kvm) för algodling och en industribyggnad (ca 450 kvm) innehållande processlokal och personalutrymmen.
Nybyggnad av idrottshall i Kungshamn
Avser nybyggnad av idrottshall.
Utbyggnad av VA-system i Sotenäs
Projektet avser utbyggnad av VA-systemet.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad för kyl och frysanläggning.
Nybyggnad av inudstrilokal Väjern
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 174 mellan Dingle-Kungshamn
Projektet avser en separerad gång- och cykelväg på en ca 1,2 km lång sträcka mellan Klarinettvägen och Ulebergsvägen.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 174 mellan Dingle-Kungshamn
Projektet avser en separerad gång- och cykelväg på en ca 600 meter lång sträcka mellan Fabriksgatan och Heljerödsgatan.
Nybyggnad av småbåtshamn i Kungshamn
Projektet avser höjning av kajer, trappor, upprustning av offentlig miljö mm.
Nybyggnad av lager i Kungshamn
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på ca 750 km. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Renovering av vattentorn i Sotenäs
Projektet avser renovering av vattentorn.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Avser tillbyggnad av industrihus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Renovering av förskola i Sotenäs
Projektet avser invändig renovering av golv, väggar och innertak på förskola.
Ny strandpromenad i trä i Kungshamn
Projektet avser ny strandpromenad i trä.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad samt rivningsarbeten. Uppskattad kostnad.
Tjänstekoncession sotningstjänster rengöring och brandskyddskontroll i Sotenäs
Projektet avser rengöring och brandskyddskontroll i fastigheter belägna i Sotenäs kommun.
Miljöinspektör för handläggande av ärenden främst inom förorenad mark i Sotenäs
Projektet avser miljöinspektör för handläggande av ärenden främst inom förorenad mark.
Nybyggnad hygienvårdsanläggning i Sotenäs
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av hygienvårdsanläggning.
Utvändig renovering av gymnastiksal i Sotenäs
Projektet avser byte av fasadskivor och plåtarbeten på gymnastiksal.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Nybyggnad industri/lager. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Nybyggnad av lager- industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungshamn
Nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kungshamn
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungshamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kungshamn
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Kungshamn
Nybyggnad nätstation.
Tillbyggnad av förskola i Kungshamn
Tidsbegränsat bygglov förskola.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Kungshamn
Utvändig ändring enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: