Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sotenäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fiskodling i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av landbaserad fiskodling. Byggstart tidigast hösten 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 38 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus med 3 eller 4 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i flerbostadshus. Markarbeten med gator och VA-ledningar pågår. Byggstart tidigast våren 2021. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av seniorvillor i Sotenäs
Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av nybyggnad av industri och processanläggning för odling av alger och utvinning av unikt kiselmaterial. Anläggningen som nu ska upphandlas består av en grund till ett växthus (ca 400 kvm) och en industribyggnad (ca 450 kvm) innehållande processlokal och personalutrymmen.
Ombyggnad av vattenverk i Kungshamn
Projektet avser ombyggnad av intag i vattenverk.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 174 mellan Dingle-Kungshamn
Projektet avser en separerad gång- och cykelväg på en ca 600 meter lång sträcka mellan Fabriksgatan och Heljerödsgatan.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Avser nybyggnad av industri-lagerbyggnad. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungshamn
Projektet avser ombyggnad från kontor till 5 lägenheter. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Omläggning av VA-ledningar i Kungshamn
Projektet avser flytt av ledningar för att möjliggöra uppförande av industribyggnad. Det innebär att nya dagvatten-, spillvatten- och vattenledningar förläggs. Projektet innefattar nyförläggning av: ca 170 meter vattenledning, ca 280 meter dagvattenledning och ca 190 meter spillvattenledning. Uppskattad kostnad.
Tillgänglighetsanpassning av bad i Hunnebostrand
Projektet avser handikappanpassning av en allmän badplats och består bl a av en landramp med en konstruktion av betong samt en havsramp med en konstruktion av rostfritt stål och aluminium. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av skola i Sotenäs
Projektet avser renovering av fasad och tak på skola.
Rivning av industrihus i Kungshamn
Rivning av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungshamn
Tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungshamn
Uppförande av 3 p-platser på egen tomt.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Avser tillbyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av förråd i Kungshamn
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sjöbod i Kungshamn
Nybyggnad av sjöbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungshamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändig ändring av reningsverk i Kungshamn
Projektet avser ny dörr, ny utrymningstrappa och vilplan på reningsverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: