Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sotenäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av campingplats i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av ca 90 campingstugor, gator och va-ledningar.
Ny biogasanläggning i Sotenäs
Avser nybyggnad av biogasanläggning.
Nybyggnad av bostäder, hotell & restaurang på Bovallstrand
Planärende. Beslut saknas. Planer finns på nybyggnad av bla flerbostadshus, butikslokaler, småhus, sjöbodar, servicebyggnad, gästhamn mm.
Ombyggnad av äldrebostäder i Sotenäs
Projektet avser ombyggnad av äldreboende med tre avdelningar och nytt kök.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Avser ca 13 tomter samt 2 mindre flerbostadshus.
Stabiliseringsåtgärder av mark i Sotenäs
Projektet avser stabilitetsåtgärder av mark i hamnområdet som visats vara instabil med rasrisk.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus (SABO hus), BOA 640 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sotenäs
Avser utveckling av område med verksamhete/småindustri.
Nybyggnad av GC-väg i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg.
Nybyggnad av industri och lager i Bovallstrand
Avser ca 7 hektar mark som kommer att säljas till olika byggherrar.
Nybyggnad av småbåtshamn i Kungshamn
Projektet avser höjning av kajer, trappor, upprustning av offentlig miljö mm.
Utbyggnad av småbåtshamn i Kungshamn
Projektet avser utbyggnad av småbåtshamn.
Om- och tillbyggnad av badhus i Kungshamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av omklädningsrum, gym samt personalrum.
Ombyggnad av badhus i Sotenäs
Avser nyinstallation av solcellsanläggning på bad- och motionsanläggningen Tumlaren i Väjern.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 24 parkeringsplatser samt förberedelse för laddstolpar och belysning. Byggstart oviss.
Nybyggnad hygienvårdsanläggning i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av hygienvårdsanläggning.
Anläggande av gata, gc-väg och va-ledningar, Sotenäs
Avser nybyggnation av ca 150 m lokalgata, 30 m GC-väg, 900 m2 uppgrusad yta samt VA-arbeten, avvattning och belysning.
Nybyggnad av förråd i Kungshamn
Bygglov för gemensamma förrådsbyggnader.
Nybyggnad av brygga i Kungshamn
Bygglov, pytonbrygga.
Nybyggnad av nätstation i Kungshamn
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Ombyggnad av klubbhus i Kungshamn
Ombyggnad, inredande av ytterligare bostad/lokal, Klubbhus.
Ombyggnad av restaurang i Kungshamn
Ändrad användning från kulturmagasin till restaurang/möte konferens/kontor.
Ombyggnad av klinik i Kungshamn
Ändrad användning från lager/kontor till klinik. Uppsättning av fönster samt innervägg.
Ombyggnad av enbostadshus i Kungshamn
Ändrad användning från möte/konferens till boende sommartid plan 2.
Ombyggnad av fritidshus i Kungshamn
Ändrad användning från småindustri till boende sommartid.
Nybyggnad av skärmtak i Kungshamn
Skärmtak på utomhusscen.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Tillbyggnad av idustribyggnad, två takkupor.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Kungshamn
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungshamn
Tillbyggnad flerbostadshus, balkong/altan på Vägga 2:415.
Utvändigt underhåll av skola i Kungshamn
Fasadändring av skolbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hunnebo, Kungshamn
Tillbyggnad samt fasadänring av flerbostadshus. 3 lägenheter varav en ska få balkongen utbyggd. De övriga 2 lägenheterna ska byggas ihop samt att ett rum ska byggas där befintlig terass är nu.
Ombyggnad av pensionat i Kungshamn
Ändrad användning till pensionat/hotell.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: