Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sotenäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fritidshus i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 102 fritidshus varav 67 har en byggnadsarea på 60 kvm med en möjlig boyta på ca 100 kvm och 35 har en byggnadsarea på 45 kvm med en möjlig boyta på ca 75 kvm samt gator och va-ledningar. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 38 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus med 3 eller 4 våningar. Byggstart tidigast augusti 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av parhus, fyrbohus och enbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus (SABO hus), BOA 640 kvm.
Exploateringsområde kommunala tomter och förskola i Hunnebostrand
Projektet avser kommunala tomter, möjlig etablering mindre verksamheter samt förskole- och fritidsverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus och grupphus på Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av ca 14 lägenheter i flerbostadshus och 6 enbostadshus.
Nybyggnad av industri och lager i Bovallstrand
Avser ca 7 hektar mark som kommer att säljas till olika byggherrar.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Avser tillbyggnad av industrihus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad hygienvårdsanläggning i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av hygienvårdsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungshamn
Projektet avser ombyggnad från kontor till 5 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillgänglighetsanpassning av bad i Hunnebostrand
Projektet avser handikappanpassning av en allmän badplats och består bl a av en landramp med en konstruktion av betong samt en havsramp med en konstruktion av rostfritt stål och aluminium. Uppskattad kostnad.
Upprustning av camping i Kungshamn
Omfattar bla upprustning av campingstugor och lekplats.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Takarbeten på skola i Sotenäs kommun
Avser omläggning av papptak samt byte av regnvattensystem på Sotenässkolan.
Tillbyggnad av tennishall i Kungshamn
Tillbyggnad av sport/tennishall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungshamn
Anmälningspliktig åtgärd, flytt av entré. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungshamn
Avser ändrad användning från kontor/butik till boende.
Ombyggnad av folkets hus i Kungshamn
Avser ändrad användning 'Smögengården'.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungshamn
Bygglov för parkering på Vägga 2:262 , Malmön 1:219 och Smögenön 1:414.
Nybyggnad av fritidshus i Kungshamn
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av pumpstation i Kungshamn
Nybyggnad av tryckstegringsstation vatten.
Nytt fendersystem industrikaj i Sotenäs
Projektet avser nytt fendersystem industrikaj.
Muddring i hamn i Sotenäs
Projektet avser att underhålls muddra för att återskapa/bibehålla ett tillfredställande djup mellan brygga C-D.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: