Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vuxenpsykiatrin i Skövde
Projektet avser nybyggnad av vuxenpsykiatrin med 70 platser. Husen byggs ihop med en förbindelsegång.
Tillbyggnad av skola i Skövde
Avser tillbyggnad av skola för ca 525 elever, med idrottshall, matsal, kök samt lektionssalar.
Tillbyggnad av äldreboende i Skövde
Avser tillbyggnad och dockning till befintlig byggnad med 2 huskroppar inrymmande 50 respektive 30 lägenheter med tillhörande personal- och gemensamhetsutrymmen.
Utbyggnad av handelsområde etapp 2, Skövde
Avser en länga för fem butiker, som ska ligga utmed Nolhagavägen.
Utbyggnad av fritidsområde i Skövde
Projektet avser utbyggnad av fritidsområde med bl a nytt konstsnöspår (ca 10 km) inklusive konstsnösystem. Renovering av utomhusbadet. Nu nerfart samt förlängning av befintlig slalombacka inkl konstsnösystem. Nybyggnad av omklädningsrum, samlingsrum, vallabod och servicerum för cyklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus Skövde
Projektet avser nybyggnad av ett punkthus med 44 lägenheter samt en lokal i bottenplan. Avser även rivning av ett affärshus som startar i februari.
Om- och tillbyggnad av ishall i Skövde
Avser att utöka isyta och även möjliggöra ett större nyttjande av bef isyta. Detta ska ske genom att en ny ishall (hall B) byggs i anslutning till bef byggnad. Samt att bef ispist och sarg (hall A) bytas ut för att undvika permafrost och därmed möjliggöra att isytan kan brukas året om.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Skövde, etapp 1
Avser nybyggnad av förskola på ca 1500-1600 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Skövde
Projektet avser ombyggnad av 3 huskroppar, Hus A byggs om och till med tillagningskök, avfallshantering och teknikrum. Hus B får en tillbyggnad med entréer samt mindre ombyggnationer. Hus C avser byte av ridåvägg, iorndningställande av lokal till fastighetsskötare. Nya ytskikt i Hus A och B.
Nybyggnad av bostäder i Skövde, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Skövde, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus. .
Nybyggnad av radhus i Skövde Etapp 3
Tidiga planer för nybyggnad av ca 24 bostadsrätter.
Nybyggnad av seniorvillor i Skövde
Söker tomt i Skövde samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på 2495 kvm.
Ny trafikplats/Ombyggnad av korsning i Skövde
Avser Trafikplats Försäljaren i Skövde. Befintlig korsning Gustav Adolfs gata/Nolhagavägen ska byggas om till en cirkulationsplats. Innefattar även utredning av olika trafiklösningar baserat på gjorda trafikutredningar längs Nolhagavägen. Sträckningen Vadsboleden - Östra leden (RV26) i Skövde.
Ombyggnad av torg i Skövde
Avser ombyggnation av befintligt torg i Skövde Centrum. Projektet innefattar en upprustning och tillgänglighetsanpassning av torget med ny markbeläggning, nya träd, nya sittytor m.m ca 7000 m2. Storgatan-Rådhusgatan.
Nybyggnad av radhus i Skövde Etapp 2
Tidiga planer för nybyggnad av ca 16 radhus.
Ombyggnad av cirkulationsplatser i Skövde
Avser ombyggnad av befintlig trafiksignalkorsning vid Nolhagarondellen samt kommer Lillegårdsrondellen byggas om från enfältig till tvåfältig cirkulationsplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Trimningsåtgärder på järnväg mellan Skövde-Falköping
Detta är etapp 1 av sträckan Laxå-Göteborg.
Direktupphandling av finsnickerier, Västra Götalandsregionen
Avser direktupphandling av finsnickeri.
Byte av vägportal under Västra Stambanan vid Heneporten i Skövde
Byte av vägportal samt tillhörande anslutningsvägar inklusive trafiksignaler. Ny förlängd järnvägsbro samt rivning av befintlig bro. Detta medför en bredare vägport i den gamla vägportens läge på bandel 512 där järnvägen korsar Gröna vägen i Skövde Kommun.
Nybyggnad av församlingshem i Skövde
Avser nybyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottshall på ca 2500 kvm.
Byte av ställverk vid fördelningsstation i Skövde
Avser byte av 12 kV ställverk och reläskydd samt komplettering av kontrollutrustning.
Nybyggnad av actionpark i Skövde
Avser anläggning av en actionpark som riktar sig mot BMX, skateboard, inlines, parkour och longboard.
Nybyggnad av betongpark i Skövde
Projektet avser nybyggnad av actionpark/betongpark för spontanidrott, skateboard, parkour och cykling.
Ombyggnad till personallokal i Skövde
Avser ombyggnad av befintlig gemensamhetslokal till personallokal.
Ombyggnad av personallokal m.m i Skövde
Avser ombyggnad av befintlig tvättstuga samt om- och tillbyggnad av personallokaler för kvartersgrupp.
Ombyggnad till lägenheter och kontor i Skövde
Avser ombyggnad av befintliga kontor och personallokaler till tre nya lägenheter.
Ombyggnad till kontorshus i Skövde
Avser ombyggnad av befintliga personallokaler till nya kontor för boendesociala enheten samt norra distriktskontoret, ny konferenslokal m.m.
Ombyggnad av park i Skövde
Avser ombyggnad av park. Ny belysning runt Kyrkparken och kyrkan. Uppfräschning av gångar/grus och gräs. Växter. Dränering runt kyrkan. Förstärka entrén framför kyrkan med markvärme.
Ombyggnad av fabrikshus i Skövde Etapp 2
Avser renovering av fabrik.
Ombyggnation av torget i Södra Ryd, Skövde
Projektet avser ombyggnation av befintligt torg i Södra Ryd, Skövde. Projektet omfattar en upprustning av torget med ny markbeläggning, nya planteringsytor och träd, lekutrustning, skärmtak mm. Markombyggnad ca 1200 m2.
Nybyggnad av väg, GC-väg och bro, Skövde
Avser nybyggnad av gata och cirkulationsplats, GC-väg och gatubelysning samt en bro över Mellomkvarnsbäcken. Det ingår även ombyggnad av korsning med väg 200 och utbyggnad av busshållplatser på väg 200 m.m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Avser fönsterbyte i ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidan, Skövde
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gc-vägar i Skövde
Objektet avser nybyggnad av 3 st GC-vägar: GC1 - Från Värmeverket, Energivägen utmed Södra Aspelundsvägen till Bäckaskogsvägen. GC2 - Från Bäckaskogsvägen utmed Norra Aspelundsvägen till bef. GC Stadskvarnsvägen. GC3 - Från bef. GC, Oljevägen utmed Norra Aspelundsvägen till bef. GC Norregårdsvägen.
Nybyggnad av bullerskyddsskärm i Skövde
Avser nybyggnad av bullerskydd av typen prefabricerade kassetter. Objektet är beläget i Skövde kommun, Vadsbovägen mellan Badhusrondellen och Norrmalmsrondellen. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av parhus i Skövde
Avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Byte av VA- och fjärrvärmeledningar i Skövde
Avser byte av VA- och fjärrvärmeledningar.
Upphandling av markbaserad solcellsanläggning i Skövde
Avser upphandling av en markbaserad solcellsanläggning.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Skövde
Avser ombyggnad samt ytskicktsrenovering av kontorsbyggnad till boende av tillfällig karaktär samt behandlings- och gemensamhetsutrymmen för Sektor socialtjänst.
Ramavtal avseende anläggningsarbetare SSE i Skövde
Ramavtal för anläggningsarbetare för att vid behov förstärka SSE:s egna arbetslag.
Vägutredning Simsjö i Skövde
Uppdraget syftar till få ett vägförslag till Simsjön. Kapaciteten ska klara dagens trafik samt ytterligare utbyggnad vid Simsjön. Vägen ska också klara av kollektivtrafik och gång-cyelväg ska medtas.
Installation av larm vid förskola i Skövde
Avser installation av brandlarm och utrymningslarm i förskola.
Nytt brandlarm och utrymningslarm i Skövde
Avser projektering, installation, driftsättning av brandlarm och utrymningslarm inom Tallkottens korttidsboende och Nyckelpigans förskola inom samma fastighet. Entreprenaden omfattar även demontering av den gamla brandlarmanläggningen.
Relining av rör i servicehus i Skövde
Avser relining och byte av spillvattenledningar i Servicehuset Bagaren. Delas upp i två etapper: Etapp 1 ska utföras under 2017 och etapp 2 under 2018.
Nytt trygghetslarm på äldreboende i Skövde
Avser nytt trygghetslarm inom Solgårdens äldreboende.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av kök i hembygdsgården, samt förråd.
Ombyggnad av hotell i Skövde
Anmälan för invändigt ändring av hotell.
Tillbyggnad av slakteri i Skövde
Avser tillbyggnad av industribyggnad - skövde slakteri.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus. Två sammanbyggda hus ska få ännu en huskropp.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Skövde
Bygglov för nybyggnad av kontor och bussgarage.
Nybyggnad av nätstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av nätstation t41391 skattegården.
Nybyggnad av nätstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Skövde
Bygglov för nybyggnad av regnskydd.
Nybyggnad av ställverk i Skövde
Bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnader.
Nybyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av transformatorbyggnad Skövde 4:16.
Nybyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av transformatorbyggnad Skövde 5:393,5:250.
Nybyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av transformatorbyggnad Varola S:1,7:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av transformatorbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad - entresolbjälklag.
Tillbyggnad av sophus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - miljöhus.
Tillbyggnad av klubbhus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av föreningslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av förråd i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad - förråd.
Utvändigt underhåll av garage i Skövde
Bygglov för byte av garageportar.
Nybyggnad av skärmtak i Skövde
Bygglov för komplementbyggnad av industribyggnad - väderskydd/tält.
Nybyggnad av enbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Skövde
Bygglov för tillfällig komplementbyggnad av industribyggnad - oisolerat tält.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus - solcellspaneler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad - fasadändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad. Ändring utav utrymningsväg.
Tillbyggnad av sophus i Skövde
Bygglov för utökning av mobila kärlhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av sophus i Skövde
Bygglov för ändring av flerbostadshus - tillbyggnad av miljöhus samt en ny parkeringsplats.
Ombyggnad av affärshus i Skövde
Anmälan för ändring av affärsbyggnad. Byter ut två kylmedelskylare samt ställning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för ändring av ventilation, Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - byte av garageportar Eriksdal 1.
Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Avser en liten tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser rivning av garage samt ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottsbyggnad - padeltennisbana.
Anläggande av övergångsställe och busshållplats, Skara
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Ändrad användning av flerbostadshus, kontor till lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Skövde
Anmälan för anslutning till kommunalt va-nät.
Tillbyggnad av skolgård i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av skolgård - utökad byggård med ny in- och utfart.
Nya datauttag i flerbostadshus i Skövde
Avser utbyggnad av datauttag (RJ45) i delar av Skövdebostäders fastighetsbestånd. Ca 3400 lägenheter berörs.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: