Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av sjukhus i Skövde
Avser ombyggnad av hus 3, 12 och 16 – 20 avseende framförallt plan 2 och 3, delvis plan 1. Beräknad ombyggnadsyta BTA 30 000 m2. Hus 16-20 består ytterligare av teknikplan på plan 0 och 4. Hus 3 och 12 har teknikplan på plan 0 och 9, dessa ingår också ombyggnaden. Omfattar även nytt tak vid huvudentrén.
Nybyggnad av vuxenpsykiatrin i Skövde
Projektet avser nybyggnad av vuxenpsykiatrin med 70 platser. Husen byggs ihop med en förbindelsegång.
Om- och nybyggnad av konferenscentrum i Skövde
Projektet avser bla ny kongresshall för ca 1200 deltagare, renovering av hotellanläggning samt nybyggnad av ca 100 hotellrum.
Nybyggnad av trygghetsboende i Skövde
Trygghetsboende i 3 punkthus och gemensamma ytor. ca 75 lgh, 2-3 rok. Detaljplan har fått laga kraft.
Utbyggnad av fritidsområde i Skövde
Projektet avser utbyggnad av fritidsområde med bl a nytt konstsnöspår (ca 10 km) inklusive konstsnösystem. Renovering av utomhusbadet. Nu nerfart samt förlängning av befintlig slalombacka inkl konstsnösystem. Nybyggnad av omklädningsrum, samlingsrum, vallabod och servicerum för cyklar.
Nybyggnad av studentbostäder i Boulogner, Skövde
Projektet avser nybyggnad av punkthus med ca 132 studentlägenheter i en huskropp med 10 till 12 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus Skövde
Projektet avser nybyggnad av ett punkthus med 44 lägenheter samt en lokal i bottenplan. Avser även rivning av ett affärshus som startar i februari.
Nybyggnad av bostäder i Skövde, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser en ny, fullstor, idrottshall i anslutning till den befintliga “Kavelbrohallen”. Det byggs läktare med plats för ca 500 personer. 12 stycken omklädningsrum samt 2 stycken domaromklädningsrum. Café med servering, utrymme för gym och aerobics, personalrum, kontorsplatser samt teorisal.
Rivning samt nybyggnad av gruppbostad i Skövde
Avser rivning av befintliga byggnader samt nybyggnad av en gruppbostad om 6 lägenheter med gemensamma ytor och personalutrymmen.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser tillbyggnad av 28 lägenheter i flerbostadshus. Två sammanbyggda hus ska få ännu en huskropp.
Ombyggnad av torg mm i Skövde
Kulturhustorgets nya utformning ska syfta till att tydliggöra entrén till Kulturhuset och att ge torget en öppen och flexibel utformning. På ytan ska man kunna arrangera kulturevenemang av olika slag och storlek. Ombyggnad av trädgårdsgatan, befintliga byggnader, trapport, fontän mm.
Ombyggnad av gata i Skövde
Avser ombyggnad gata.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Avser nybyggnad av industribyggnad på 2495 kvm.
Nybyggnad av bostäder Skövde
33 st Radhus, 2-3 rok.
Nyggnad av förskolor i Skövde Etapp 2
Avser nybyggnad av en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i fyra våningar.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning/kulvert i Skövde
Avser byte av fjärrvärmekulvert.
Relining i punkthus i Skövde
Relining av bottenavlopp i 6st. punkthus på 2 områden med kvarboende. Kv. Vårlöken 1 och Kv. Havstena 1–10.
Ombyggnad av väg/gata i Skövde
Ombyggnad för trafiklösning av kv Vipan - Hallenbergsrondellen.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Skövde
Avser renovering av 188 st balkonger samt renovering av 24 st balkongtak/väderskydd.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av skolkök till moderna kök med ny logistik, ny köksutrustning och nya installationer.
Ombyggnad till personallokal i Skövde
Avser ombyggnad av befintlig gemensamhetslokal till personallokal.
Ombyggnad av personallokal m.m i Skövde
Avser ombyggnad av befintlig tvättstuga samt om- och tillbyggnad av personallokaler för kvartersgrupp.
Ombyggnad till lägenheter och kontor i Skövde
Avser ombyggnad av befintliga kontor och personallokaler till tre nya lägenheter.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Skövde
Avser ombyggnad samt ytskicktsrenovering av kontorsbyggnad till boende av tillfällig karaktär samt behandlings- och gemensamhetsutrymmen för Sektor socialtjänst.
Nybyggnad av parhus i Tidan, Skövde
Avser nybyggnad av 14 parhus med 28 lägenheter.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus, Skövde kommun
Avser ombyggnad av ventilation till FTX-aggregat i flerbostadshus.
Nybyggnad av GC-väg i Skövde
Avser anläggande av GC-väg.
Byte och ombyggnad av hissar i flerbostadshus
Avser byte av 3 hissar på Havstenavägen 10, 14 & 18 under 2019 samt modernisering av hissar på Lillegårdsvägen 19, 32, 23 & 25 (En hiss 2019, två hissar 2020 och en hiss 2021).
Infodring med flexibla foder i Skövde
Avser infodring av VA-ledningar med flexibla foder.
Nybyggnad av bullerskyddsskärm i Skövde
Avser nybyggnad av bullerskydd av typen prefabricerade kassetter. Objektet är beläget i Skövde kommun, Vadsbovägen mellan Badhusrondellen och Norrmalmsrondellen.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Skövde
Avser ombyggnadsåtgärder för stöpehallen, fönsterbyten samt byte av panel.
Ombyggnad av provbana i Skövde
Avser breddning av befintlig provbana samt ny beläggning på hela banan.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Skövde kommun
Avser installation av solcellsanläggningar på taken på tre befintliga byggnader. Avser objekten: Rydsskolan, Västerhöjdsgymnasiet och Äldreboendet Solgården.
Byte av reläskydd i fördelningsstation i Skövde
Avser byte av reläskydd, nya kontrollskåp m.m i Centrala Fördelningsstationen.
Utbyte av hiss i högskola i Skövde
Avser byte till en maskinrumslös linhiss.
Ombyggnad av duschutrymmen vid garnison i Skövde
Avser renovering av duschutrymmen såsom byte av ytskikt, kakel, klinker, avloppsledningar, brunnar, duscharmaturer, undertak, tvättrännor.
Målning av yttertak på byggnader Skövde garnison
Avser målning av yttertak med enkelfalsad plåt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: