Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av sjukhus i Skövde
Projektet Mottagningsblocket omfattar sanering av PCB samt underhållsåtgärder i entréhall och tillhörande mottagningar på Skaraborgs sjukhus Skövde. De huskroppar som berörs i projektet är sammanbyggda och uppförda samtidigt, färdigställda 1973. Sedan dess har enbart mindre upprustnings- och lokalförändringsprojekt genomförts i dessa hus och det finns ett mycket stort behov av underhåll och reinvestering.
Om- och nybyggnad av konferenscentrum i Skövde
Projektet avser bla ny kongresshall för ca 1200 deltagare, renovering av hotellanläggning samt nybyggnad av ca 100 hotellrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Nybyggnad av 36 lägenheter i 9 flerbostadshus.
Nybyggnad av centrallager i Skövde
Avser nybyggnad av centrallager på 3200 kvm som kommer vara 15 meter högt med två entresolplan på 1000 m2 vardera.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med garage i soutterainvåning.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Nybyggnad av 32 radhus.
Nybyggnad av aktivitetshall i Skövde
Avser nybyggnad av aktivitetshall på 4000 kvm
Nybyggnad av aktivitetshall i Skövde
Avser nybyggnad av aktivitetshall på 4500 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Avser nybyggnad av ca 110 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Skövde, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Skövde
Projektet avser uppförande av 5 verk, 2 MW, 103 meter i navhöjd
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av Stadskvarns avloppsreningsverk.
Nybyggnad av cirkulationsplatser i Skövde
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplatser och busshållplatser vid korsningarna Mariestadsvägen/Nolhagavägen, Södra Metallvägen/Nolhagavägen och Norra Metallvägen/Nolhagavägen.
Nybyggnad av radhus i Skövde Etapp 3
Tidiga planer för nybyggnad av ca 24 bostadsrätter.
Nybyggnad av radhus i Skövde Etapp 2
Tidiga planer för nybyggnad av ca 16 radhus.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Nybyggnad av 12 radhus.
Nybyggnad av affärshus i Skövde
Nybyggnad av affärsbyggnad.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus, Skövde
Ombyggnad av lägenhetsventilation till FTX system. Renovering av lägenheter med ny ventilation för att öka luftväxling och minska radonhalten. Ombyggnad med nya FTX-aggregat placerade över spis i kök. Kanaler placeras i tak/väggvinkel och inklädes. Totalt omfattar objektet 168 lägenheter i 11 huskroppar med totalt 15 trapphus. Hiss saknas. Ursprungligt byggnadsår slutet 50-tal. Hyresgästerna ska bo kvar under renoveringen vilket ställer krav på hänsyn och samarbetsförmåg Fastigheterna är belägna i Skövde kommun Kv. Orstenen, Graniten, Gnejsen och Kolmen med adress Stenvägen 5,6,7,8,9,10,11,12 och 14, Norra Bergvägen 23 och 25.
Ramavtal avseende konsulttjänster, Skövde
Ramavtal för arkitekter gällande husbyggnad och stadsplanering. Avtalstid:2020-05-01 - 2021-04-30 Option:2021-05-01 - 2022-04-30 Option:2022-05-01 - 2023-04-30 Option:2023-05-01 - 2024-04-30
Fasadåtgärder längs Västra Stambanan i Skövde kommun, entreprenad 4
Glasåtgärder i befintliga fönster, byte av fönster, fönsterdörrar, entrédörrar och friskluftsventiler, samt omkringliggande återställning, inkl. ev. efterföljande återställning av mark.
Ombyggnad av väg/gata i Skövde
Åtgärderna innebär bland annat att cirkulationsplatsen blir tvåfilig samt att trafiksäkerheten förbättras för fotgängare och cyklister.
Takbyte på trygghetsbostäder samt skola i Skövde
Avser takbyte och installation av solcellsanläggningar på tre objekt i centrala Skövde. Objektens läge Objektet Helenaskolan är beläget i Skövde Centrum. Adress: Staketgatan 10. Godsadress: 541 30, Skövde. Objektet Bagaren är beläget i Skövde Centrum. Adress: Hertig Johans gata 22. Godsadress: 541 30 Skövde. Objektet Norrmalms äldreboende är beläget på Norrmalm, Skövde. Adress: Rådmansgatan 31. Godsadress: 541 45 Skövde.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Skövde
Balkongrenovering, 80 balkonger och 9 balkongtak med adressen Heleniusgata 52,54,56,67 i Skövde
Trimningsåtgärder i cirkulationsplats vid trafikplats Mariesjö
Ombyggnad av cirkulationsplatsen väster om väg 49/26, trafikplats Mariesjö, så att den får två körfält. Ombyggnad av refuger.
Ombyggnad av park i Skövde
Projektet avser ombyggnation av befintlig park i centrum, Skövde. Projektet innefattar bland annat upprustning av gångar, ny belysning, en lekplats, nya träd och planteringar och nya sittytor. Markbyggnationsarbeten ca 8500 m2.
Ombyggnad av grundskola i Skövde
Projektet består av ombyggnation av skollokaler, slöjd och hemkunskap, till kontor för hemtjänst och sjuksköterskeenheten.
Nybyggnad av förarprovsbana för MC samt förarprovslokal i Skövde
Förarprovsbana för MC och tunga testfordon samt en byggnad med väntrum och personalutrymmen. Stängsel.
Ombyggnad av skola i Skövde
Ombyggnad av två lektionssalar. Upptaget i investeringsbudget.
Nybyggnad av parhus i Tidan, Skövde
Avser nybyggnad av 14 parhus med 28 lägenheter.
Rivning av kontor i Skövde
Byggnad uppförd i ett plan utan källare. Byggnaden saknar användning då verksamheten flyttats till andra lokaler. Byggnaden ska rivas i sin helhet och ytan avjämnas. Hårdgjorda ytor, asfalt och plattsättning ska rivas. Efter rivning ska ytor avjämnas och vara rena från rivningsmaterial. Staket och L-stöd runt tomten kvarlämnas i befintligt skick.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Entreprenaden omfattar byte av takfönster, behandling tegeltak samt målning av fönster, plåttak, plåtdetaljer på tak och takfot. Objektet nr1 som omfattar byte av takfönster, rengöring av tegeltak och målning av fönster, plåtdetaljer på tak och takfot är beläget inom fastigheten kv. Saturnus i Skövde kommun, med adress Storgatan 21A, 21B, 21C och 21D. Objektet nr2 som omfattar målning av plåttak är beläget inom fastigheten kv. Saturnus i Skövde kommun, med adress Drottninggatan 6, Skolgatan 12 och 14. Objektet nr3 som omfattar målning av plåtdetaljer på tak är beläget inom fastigheten kv. Saturnus i Skövde kommun, med adress Drottninggatan 2B, 2C, 4A och 4B. * Objekt 1 med adress Storgatan 21A, 21B, 21C och 21D * Objekt 2 med adress Skolgatan 12, 14 och Drottninggatan 6 *Objekt 3 med adress Drottninggatan 2B, 2C, 4A och 4B
Tillbyggnad av vårdcentral med paviljonger i Skövde
Skövde kommun ska hyra in tillfälliga lokaler för extern verksamhetsutövare. Projektet består av att anordna behandlings- och kontorsrum under hyresperioden 2020-09-15 – 2026-03-01 i anslutning till befintliga lokaler. Hyresgäst är Skövde kommun och verksamhetsutövare i lokalerna är Västra Götalandsregionen, vårdcentralen Billingen och Norrmalm. Paviljongerna/byggnaderna placeras enligt bifogad handling på två platser och ansluts till befintliga lokaler.
Installation av solceller på befintliga byggnader i Skövde
Solcellsanläggningar etapp 2. Beräknad effekt 128 kWp. Torggatan 8, Norra trängallen 13,15 och 19, Örbäcksvägen 15, Stenvägen 4 och Ekängsvägen 12.
Installation av solceller på trygghetsbostäder samt skola i Skövde
Avser takbyte och installation av solcellsanläggningar på tre objekt. Objektens läge Objektet Helenaskolan är beläget i Skövde Centrum. Adress: Staketgatan 10. Godsadress: 541 30, Skövde. Objektet Bagaren är beläget i Skövde Centrum. Adress: Hertig Johans gata 22. Godsadress: 541 30 Skövde. Objektet Norrmalms äldreboende är beläget på Norrmalm, Skövde. Adress: Rådmansgatan 31. Godsadress: 541 45 Skövde.
Ombyggnad av brandbana i Skövde
Avser ombyggnad av bef brandövningsbana.
Modernisering av hiss i högskola i Skövde
Projektet avser modernisering av linhiss för en högre driftsäkerhet, säkerställa tillgång till reservdelar och minska energiförbrukning. Uppskattad kostnad.
Takomläggning på ladugård i Skövde
Objektet är beläget i Skövde kommun som ägs av staten genom Naturvårdsverket. Byggnaderna är belägna i Naturreservatet Lycke Lilla Höjen. Objektets omfattning innefattar rivning och demontering av befintlig takbeklädnad. Ny takbeklädnad av svart pannplåt. Laga och tillverka dörrar och portar.
Installation av solcellsanläggningar, Skövde kommun
Installation av solcellsanläggningar, totalentreprenad, generalentreprenad, färdigt för slutbesiktning senast 2020-06-30.
Målning av yttertak på byggnader Skövde garnison
Avser målning av yttertak med enkelfalsad plåt.
Nybyggnad av busshållplats i Skövde
Två befintlig hållplatser på Ekängsvägen Däldernas kapell A och B kommer att tillgänglighetsanpassas, vilket innebär att man byter kantsten och sätter dit nytta väderskydd (busskurer). Det blir även nya papperskorgar och bänkar ställs dit. Läge A kommer att få cykelpollare och på läge B blir det både cykelpollare och cykeltak. Till sist får bussfickan ny beläggning.
Nybyggnad av busshållplats i Skövde
Två befintlig hållplatser på Lillegårdsvägen Lillegården A och B kommer att tillgänglighetsanpassas, vilket innebär att vi byter kantsten och sätter dit nytta väderskydd (busskurer). Det blir även nya papperskorgar och bänkar ställs dit. Läge A kommer att få cykelpollare för resenärer att parkera och låsa cykeln i och en ny anslutning till dem. Till sist får bussfickan ny beläggning.
Nybyggnad av busshållplats i Skövde
Två befintlig hållplatser på Mariestadsvägen Högskolan A och B kommer att tillgänglighetsanpassas, vilket innebär att vi byter kantsten och sätter dit nya väderskydd (busskurer). Det blir även nya papperskorgar och bänkar ställs dit. Läge B kommer att få cykelpollare för resenärer att parkera och låsa cyklen i. Till sist får bussfickan ny beläggning.
Ramavtal avseende utökning, anpassning och service av befintliga brandlarmsystem, Skövde
Uppdraget avser utökning och anpassning av befintliga brandlarmsanläggningar/brandlarmsystem (inkl. installation) samt service och support, felavhjälpning, årsprover och liknande uppdrag på befintliga brandlarmsanläggningar/brandlarmsystem.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Skövde
Bygglov för nybyggnad av idrottsbyggnad - två padelbanor.
Nybyggnad av industribod i Skövde
Bygglov för nybyggnad av industribod och lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för ändring av flerbostadshus - inglasning av balkonger.
Nybyggnad av skärmtak i Skövde
Bygglov för ändring av flerbostadshus - nybyggnad av väderskydd för cyklar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Förfrågan om fönsterbyte på kulturhistirsikt värdefull byggnad.
Nybyggnad av skola i Skövde
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolbyggnad - paviljonger för undervisning. t.o.m. 2022-08-30.
Nybyggnad av barack i Skövde
Tillfälligt lov tom 2030-04-01 för nybyggnad av paviljong.
Nybyggnad av mur i Skövde
Bygglov för nybyggnad av mur/stödmur.
Nybyggnad av radiomast i Skövde
Bygglov för nybyggnad av radiomast.
Nybyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - uteplats.
Tillbyggnad av garage i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av gruppbostad - cykelgarage.
Tillbyggnad av carport i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - carport för servicefordon.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av restaurang - utebar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skövde
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av servering i Skövde
Bygglov för uppförande av restaurang - uteservering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skövde
Bygglov för uppförande av spaljé samt 3 parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av affärshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad samt uppförande av nytt skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus -solceller på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av garage i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av garage.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Skövde
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av garage i Skövde
Bygglov för ändring av carport till garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Balkonginglasning Skiffern 1,Vårlöken 1,Tyr 3,Vadden 2,Skogsmyran 5|skogsmyran 1|skogsmyran 2|skogsmyran 4|skogsmyran 3. hyresgästerna får själv bestämma om dom vill ha inglasade balkonger eller inte. Därför kan antal balkonger ej anges.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
balkonginglasning, kv Skalbaggen. hyresgästerna får själv bestämma om dom vill ha inglasade balkonger eller inte. Därför kan antal balkonger ej anges.
Nybyggnad av plank i Skövde
Bygglov för anläggande av plank/mur - stödmur samt skylt.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Bygglov för förlängning av skärmtak.
Ombyggnad av magasin i Skövde
Bygglov för nybyggnad av altandäck med badtunna. ihopbyggnad av magasin och friggebod.
Nybyggnad av asfaltsverk i Skövde
Bygglov för nybyggnad av asfaltsverk, transformator, silo och tält.
Utvändigt underhåll av kontor i Skövde
Utvändig ändring av kontorsbyggnad, färgbyte.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: