Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vuxenpsykiatrin i Skövde
Projektet avser nybyggnad av vuxenpsykiatrin med 70 platser. Husen byggs ihop med en förbindelsegång.
Ny- och ombyggnad av akutmottagningen och serviceblock i Skövde
Projektet avser nybyggnad av operation samt ombyggnad av serviceblock och akutmottagning samt byggnation av ett geoenergilager i en akvifer vid Skaraborgs sjukhus.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Avser nybyggnad av 250 bostäder.
Nybyggnad av studentbostäder i Boulogner, Skövde
Projektet avser nybyggnad av punkthus med ca 132 studentlägenheter i en huskropp med 10 till 12 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser för nybyggnad av flerbostadshus.
Stationsförnyelse i Timmersdala
Timmersdala FT52 stationsförnyelse
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Skövde, etapp 1
Avser nybyggnad av förskola på ca 1500-1600 kvm.
Tillbyggnad av skola i Skövde
Avser ombyggnad av industribyggnad till skola.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av Stadskvarns avloppsreningsverk.
Rivning samt nybyggnad av gruppbostad i Skövde
Avser rivning av befintliga byggnader samt nybyggnad av en gruppbostad om 6 lägenheter med gemensamma ytor och personalutrymmen.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser tillbyggnad av 28 lägenheter i flerbostadshus. Två sammanbyggda hus ska få ännu en huskropp.
Ombyggnad av gata i Skövde
Avser ombyggnad gata.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Avser nybyggnad av industribyggnad på 2495 kvm.
Nybyggnad av seniorvillor i Skövde
Tomter för modell Lisa finns.
Nybyggnad av seniorvillor i Skövde
Planer för för byggnation av Seniorvillor i nära anslutning till Stöpens samhälle.
Nybyggnad av väg, GC-väg och bro, Skövde
Avser nybyggnad av gata och cirkulationsplats, GC-väg och gatubelysning samt en bro över Mellomkvarnsbäcken. Det ingår även ombyggnad av korsning med väg 200 och utbyggnad av busshållplatser på väg 200 m.m.
Nyggnad av förskolor i Skövde Etapp 2
Avser nybyggnad av en förskola.
Ombyggnad av sjukhus i Skövde
Avser ombyggnad av ventilationssystemet i Hus 12.
Nyinstallation av ringvattenledning Skas, Skövde
Avser ny installation av ringvattenledning i rostfritt utförande.
Trimningsåtgärder på järnväg mellan Skövde-Falköping
Detta är etapp 1 av sträckan Laxå-Göteborg.
Byte av vägportal under Västra Stambanan vid Heneporten i Skövde
Byte av vägportal samt tillhörande anslutningsvägar inklusive trafiksignaler. Ny förlängd järnvägsbro samt rivning av befintlig bro. Detta medför en bredare vägport i den gamla vägportens läge på bandel 512 där järnvägen korsar Gröna vägen i Skövde Kommun.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottshall på ca 2500 kvm.
Nybyggnad av kontor i Skövde
Avser nybyggnad av kontor och bussgarage.
Ombyggnad till personallokal i Skövde
Avser ombyggnad av befintlig gemensamhetslokal till personallokal.
Ombyggnad av personallokal m.m i Skövde
Avser ombyggnad av befintlig tvättstuga samt om- och tillbyggnad av personallokaler för kvartersgrupp.
Ombyggnad till lägenheter och kontor i Skövde
Avser ombyggnad av befintliga kontor och personallokaler till tre nya lägenheter.
Ombyggnad till kontorshus i Skövde
Avser ombyggnad av befintliga personallokaler till nya kontor för boendesociala enheten samt norra distriktskontoret, ny konferenslokal m.m.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av skolkök till moderna kök med ny logistik, ny köksutrustning och nya installationer.
Ombyggnad av fabrikshus i Skövde Etapp 2
Avser renovering av fabrik.
Leverans av pumpstation i Skövde
Avser leverans av komplett pumpstation.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Skövde
Avser ombyggnad samt ytskicktsrenovering av kontorsbyggnad till boende av tillfällig karaktär samt behandlings- och gemensamhetsutrymmen för Sektor socialtjänst.
Infodring med flexibla foder i Skövde
Avser infodring av VA-ledningar med flexibla foder.
Upphandling av markbaserad solcellsanläggning i Skövde
Avser upphandling av en markbaserad solcellsanläggning.
Ombyggnad av utemiljö i Skövde
Vid Högskolan i Skövde ska Akademiska Hus göra om utformningen av entréplatsen vid Högskolevägen. Ytskikt ska ändras och bytas. Projektets berör markarbeten inom ett område om ca 3230 kvm.
Vägutredning Simsjö i Skövde
Uppdraget syftar till få ett vägförslag till Simsjön. Kapaciteten ska klara dagens trafik samt ytterligare utbyggnad vid Simsjön. Vägen ska också klara av kollektivtrafik och gång-cyelväg ska medtas.
Ny planskild trafikplats längs väg 26 vid Stallsiken
Ombyggnad av cirkulationsplats till planskild trafikplats.
Ombyggnad av provbana i Skövde
Avser breddning av befintlig provbana samt ny beläggning på hela banan.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utbyte av hiss i högskola i Skövde
Avser byte till en maskinrumslös linhiss.
Den Lilla Krogen vid Hertig Johans torg
Avser om- och tillbyggnad av restaurang/krog.
Tillbyggnad av Bergsbygdegård i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av kök i hembygdsgården, samt förråd.
Tillbyggnad av slakteri i Skövde
Avser tillbyggnad av industribyggnad - skövde slakteri. Kontakta byggherren för mer information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser rivning av garage samt ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Skövde
Anmälan för invändigt ändring av hotell.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: