Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av sjukhus i Skövde
Avser ombyggnad av hus 3, 12 och 16 – 20 avseende framförallt plan 2 och 3, delvis plan 1. Beräknad ombyggnadsyta BTA 30 000 m2. Hus 16-20 består ytterligare av teknikplan på plan 0 och 4. Hus 3 och 12 har teknikplan på plan 0 och 9, dessa ingår också ombyggnaden. Omfattar även nytt tak vid huvudentrén.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Avser nybyggnad av 250 bostäder.
Om- och nybyggnad av konferenscentrum i Skövde
Projektet avser bla ny kongresshall för ca 1200 deltagare, renovering av hotellanläggning samt nybyggnad av ca 100 hotellrum.
Nybyggnad av studentbostäder i Boulogner, Skövde
Projektet avser nybyggnad av punkthus med ca 132 studentlägenheter i en huskropp med 10 till 12 våningar.
Tillbyggnad av skola i Skövde
Avser ombyggnad av industribyggnad till skola.
Rivning samt nybyggnad av gruppbostad i Skövde
Avser rivning av befintliga byggnader samt nybyggnad av en gruppbostad om 6 lägenheter med gemensamma ytor och personalutrymmen.
Ombyggnad av torg mm i Skövde
Kulturhustorgets nya utformning ska syfta till att tydliggöra entrén till Kulturhuset och att ge torget en öppen och flexibel utformning. På ytan ska man kunna arrangera kulturevenemang av olika slag och storlek. Ombyggnad av trädgårdsgatan, befintliga byggnader, trapport, fontän mm.
Ombyggnad av gata i Skövde
Avser ombyggnad gata.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Avser nybyggnad av industribyggnad på 2495 kvm.
Nybyggnad av bilhall i Skövde
Planer finns för tillbyggnad av mer utrymme för bilhall gällande en direktmottagning, leveransplats, kontor, begagnatdel, tvätthall och recond.
Nyggnad av förskolor i Skövde Etapp 2
Avser nybyggnad av en förskola.
Ombyggnad av sjukhus i Skövde
Avser ombyggnad av ventilationssystemet i Hus 12.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Relining i punkthus i Skövde
Relining av bottenavlopp i 6st. punkthus på 2 områden med kvarboende. Kv. Vårlöken 1 och Kv. Havstena 1–10.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning/kulvert i Skövde
Avser byte av fjärrvärmekulvert.
Ombyggnad av väg/gata i Skövde
Ombyggnad för trafiklösning av kv Vipan - Hallenbergsrondellen.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Skövde
Avser renovering av 188 st balkonger samt renovering av 24 st balkongtak/väderskydd.
Ombyggnad av fabrikshus i Skövde Etapp 2
Avser renovering av fabrik.
Leverans av pumpstation i Skövde
Avser leverans av komplett pumpstation.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av skolkök till moderna kök med ny logistik, ny köksutrustning och nya installationer.
Ombyggnad till personallokal i Skövde
Avser ombyggnad av befintlig gemensamhetslokal till personallokal.
Ombyggnad av personallokal m.m i Skövde
Avser ombyggnad av befintlig tvättstuga samt om- och tillbyggnad av personallokaler för kvartersgrupp.
Ombyggnad till lägenheter och kontor i Skövde
Avser ombyggnad av befintliga kontor och personallokaler till tre nya lägenheter.
Ombyggnad till kontorshus i Skövde
Avser ombyggnad av befintliga personallokaler till nya kontor för boendesociala enheten samt norra distriktskontoret, ny konferenslokal m.m.
Byte och ombyggnad av hissar i flerbostadshus
Avser byte av 3 hissar på Havstenavägen 10, 14 & 18 under 2019 samt modernisering av hissar på Lillegårdsvägen 19, 32, 23 & 25 (En hiss 2019, två hissar 2020 och en hiss 2021).
Infodring med flexibla foder i Skövde
Avser infodring av VA-ledningar med flexibla foder.
Ombyggnad av utemiljö i Skövde
Vid Högskolan i Skövde ska Akademiska Hus göra om utformningen av entréplatsen vid Högskolevägen. Ytskikt ska ändras och bytas. Projektets berör markarbeten inom ett område om ca 3230 kvm.
Vägutredning Simsjö i Skövde
Uppdraget syftar till få ett vägförslag till Simsjön. Kapaciteten ska klara dagens trafik samt ytterligare utbyggnad vid Simsjön. Vägen ska också klara av kollektivtrafik och gång-cyelväg ska medtas.
Ny gc-väg längs väg 2936 mellan Åbrovallen-Ulvåker
Ca 900 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Nybyggnad av bullerskyddsskärm i Skövde
Avser nybyggnad av bullerskydd av typen prefabricerade kassetter. Objektet är beläget i Skövde kommun, Vadsbovägen mellan Badhusrondellen och Norrmalmsrondellen.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Skövde kommun
Avser installation av solcellsanläggningar på taken på tre befintliga byggnader. Avser objekten: Rydsskolan, Västerhöjdsgymnasiet och Äldreboendet Solgården.
Ombyggnad av provbana i Skövde
Avser breddning av befintlig provbana samt ny beläggning på hela banan.
Utbyte av hiss i högskola i Skövde
Avser byte till en maskinrumslös linhiss.
Tillbyggnad av Bergsbygdegård i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av kök i hembygdsgården, samt förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: