Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av sjukhus i Skövde
Projektet Mottagningsblocket omfattar sanering av PCB samt underhållsåtgärder i entréhall och tillhörande mottagningar på Skaraborgs sjukhus Skövde. De huskroppar som berörs i projektet är sammanbyggda och uppförda samtidigt, färdigställda 1973. Sedan dess har enbart mindre upprustnings- och lokalförändringsprojekt genomförts i dessa hus och det finns ett mycket stort behov av underhåll och reinvestering.
Om- och nybyggnad av konferenscentrum i Skövde
Projektet avser bla ny kongresshall för ca 1200 deltagare, renovering av hotellanläggning samt nybyggnad av ca 100 hotellrum.
Tillbyggnad av skola i Skövde
Tillbyggnad av matsal samt central elevhälsa.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Objektet avser nybyggnation av bostäder med 68 st lägenheter fördelat enligt 8 st 1 rok, 26 st 2 rok, 28 st 3 rok och 6 st 4 rok. Boendet består av 8 huskroppar innehållande mellan 4-12 lägenheter i varje samt komplementbyggnad 1, 2, 3. En garagelänga om 8 garageplatser och en carportlänga på 8 platser ska också uppföras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Nybyggnad av 36 lägenheter i 9 flerbostadshus.
Nybyggnad av handel, kontor och idrottsverksamhet i Skövde kommun
Nybyggnad av detaljhandel inklusive livsmedel, kontor samt idrott och fritid.
Nybyggnad av aktivitetshall i Skövde
Avser nybyggnad av aktivitetshall på 4000 kvm
Nybyggnad av aktivitetshall i Skövde
Avser nybyggnad av aktivitetshall på 4500 kvm. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av Stadskvarns avloppsreningsverk.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Nybyggnad av 12 radhus.
Nybyggnad av affärshus i Skövde
Nybyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Skövde
Avser nybyggnad av en förskola.
Om och tillbyggnad av gruppbostad i Skövde
Projektet består av om- och tillbyggnad av gruppbostad om 6 lägenheter med gemensamma ytor samt personalutrymmen.
Nybyggnad av fabrik i Skövde
Avser nybyggnad av fabrik. Omfattning oklar.
Fasadåtgärder längs Västra Stambanan i Skövde kommun, entreprenad 4
Glasåtgärder i befintliga fönster, byte av fönster, fönsterdörrar, entrédörrar och friskluftsventiler, samt omkringliggande återställning, inkl. ev. efterföljande återställning av mark.
Nybyggnad av bostäder i Värsås
Tidigt skede. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av väg/gata i Skövde
Ombyggnation av befintlig cirkulationsplats, breddning av Väg 49 korsning och nybyggnation av högersvängfält på Vadsbovägen. Markbyggnationsarbeten ca 11000 m2. Åtgärderna innebär bland annat att cirkulationsplatsen blir tvåfilig samt att trafiksäkerheten förbättras för fotgängare och cyklister.
Takbyte på trygghetsbostäder samt skola i Skövde
Avser takbyte och installation av solcellsanläggningar på tre objekt i centrala Skövde. Objektens läge Objektet Helenaskolan är beläget i Skövde Centrum. Adress: Staketgatan 10. Godsadress: 541 30, Skövde. Objektet Bagaren är beläget i Skövde Centrum. Adress: Hertig Johans gata 22. Godsadress: 541 30 Skövde. Objektet Norrmalms äldreboende är beläget på Norrmalm, Skövde. Adress: Rådmansgatan 31. Godsadress: 541 45 Skövde.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Skövde
Balkongrenovering, 80 balkonger och 9 balkongtak med adressen Heleniusgata 52,54,56,67 i Skövde
Nytt vänstersvängfält längs väg 49 i Skövde
Breddning av väg samt två nya vänstersvängfält.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Skövde
Avser renovering av 188 st balkonger samt renovering av 24 st balkongtak/väderskydd.
Ombyggnad av grundskola i Skövde
Projektet består av ombyggnation av skollokaler, slöjd och hemkunskap, till kontor för hemtjänst och sjuksköterskeenheten.
Nybyggnad av industrilokaler och kontor i Skövde
Nybyggnad av industribyggnader och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Nybyggnad av lagerbyggnad och kontor.
Modernisering av hissar i bostadshus, Skövde
Objektet består av modernisering av 4 st. hissar i hyreshus inom kv. Skade 3. Byggnaden är uppförd 1983 - 1984. Hyresgästerna kommer att bo kvar under ombyggnaden, vilket ställer särskilda krav på hänsyn och anpassningar i genomförandet
Tillbyggnad av vårdcentral med paviljonger i Skövde
Skövde kommun ska hyra in tillfälliga lokaler för extern verksamhetsutövare. Projektet består av att anordna behandlings- och kontorsrum under hyresperioden 2020-09-15 – 2026-03-01 i anslutning till befintliga lokaler. Hyresgäst är Skövde kommun och verksamhetsutövare i lokalerna är Västra Götalandsregionen, vårdcentralen Billingen och Norrmalm. Paviljongerna/byggnaderna placeras enligt bifogad handling på två platser och ansluts till befintliga lokaler.
Ombyggnad av väg och GC-väg i Skövde
Gång- och cykelvägen längs Dalvägen kommer att breddas och bli en speparerad gång- och cykelväg. I samband med breddningen av gång- och cykelvägen kommer vi att bygga om korsningen Ekängsvägen - Dalvägen. Det blir ett vänstersvängfält för trafik som kommer från Ekängsvägen till Dalvägen, för att förbättra framkomligheten. Det kommer också göras åtgärder för att hålla ned hastigheten på gatan utanför förskolan, det görs i form av buskuddar som placeras i vardera körriktning.
Rivning av kontor i Skövde
Byggnad uppförd i ett plan utan källare. Byggnaden saknar användning då verksamheten flyttats till andra lokaler. Byggnaden ska rivas i sin helhet och ytan avjämnas. Hårdgjorda ytor, asfalt och plattsättning ska rivas. Efter rivning ska ytor avjämnas och vara rena från rivningsmaterial. Staket och L-stöd runt tomten kvarlämnas i befintligt skick.
Installation av solceller på trygghetsbostäder samt skola i Skövde
Avser takbyte och installation av solcellsanläggningar på tre objekt. Objektens läge Objektet Helenaskolan är beläget i Skövde Centrum. Adress: Staketgatan 10. Godsadress: 541 30, Skövde. Objektet Bagaren är beläget i Skövde Centrum. Adress: Hertig Johans gata 22. Godsadress: 541 30 Skövde. Objektet Norrmalms äldreboende är beläget på Norrmalm, Skövde. Adress: Rådmansgatan 31. Godsadress: 541 45 Skövde.
Ny planskild trafikplats längs väg 26 vid Stallsiken
Ombyggnad av cirkulationsplats till planskild trafikplats mellan väg 26 och Nolhagavägen (kommunal gata).
Renovering av parkeringshus i Skövde
Planer finns på renovering av parkeringshus, vad man ska göra är ännu inte bestämt. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av brandbana i Skövde
Avser ombyggnad av bef brandövningsbana.
Takomläggning på ladugård i Skövde
Denna upphandling avser rivning av befintligt takbeläggning i Staversäter (Skövde), tegel på två (2) takfall och plåt på två (2) takfall, dock ska befintligt takspån bevaras. Nytt takplåt ska läggas på alla fyra (4) takfall. Gjutning av plintar för komplettering av stolpar som avlastar tak och fastsättning av syll. Lagning och tillverkning av portar. Montering av ny takavvattning. Grävningsarbete i del av ladan ta bort jord och gammal gödsel därefter läggs grus i denna del av byggnaden.
Installation av solcellsanläggningar, Skövde kommun
Installation av solcellsanläggningar, totalentreprenad, generalentreprenad, färdigt för slutbesiktning senast 2020-06-30.
Målning av yttertak på byggnader Skövde garnison
Avser målning av yttertak med enkelfalsad plåt.
Nybyggnad av busshållplats i Skövde
Två befintlig hållplatser på Mariestadsvägen Högskolan A och B kommer att tillgänglighetsanpassas, vilket innebär att vi byter kantsten och sätter dit nya väderskydd (busskurer). Det blir även nya papperskorgar och bänkar ställs dit. Läge B kommer att få cykelpollare för resenärer att parkera och låsa cyklen i. Till sist får bussfickan ny beläggning.
Nybyggnad av idrottshall i Skövde
Bygglov för nybyggnad av idrottsbyggnad.
Nybyggnad av industribod i Skövde
Bygglov för nybyggnad av industribod och lager.
Nybyggnad av radiomast i Skövde
Bygglov för nybyggnad av radiomast.
Nybyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av carport i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av golfanläggning - carport, hcp-parkering och golfbilsgarage.
Tillbyggnad av kontor i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av restaurang - utebar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Skövde
Bygglov för ändring av föreningslokal - nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Balkonginglasning Skiffern 1,Vårlöken 1,Tyr 3,Vadden 2,Skogsmyran 5|skogsmyran 1|skogsmyran 2|skogsmyran 4|skogsmyran 3. hyresgästerna får själv bestämma om dom vill ha inglasade balkonger eller inte. Därför kan antal balkonger ej anges.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
balkonginglasning, kv Skalbaggen. hyresgästerna får själv bestämma om dom vill ha inglasade balkonger eller inte. Därför kan antal balkonger ej anges.
Nybyggnad av telestation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av antennmast och teknikbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: