Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industrilager i Skara
Jula kommer att bygga ut centrallagret i Skara med ytterligare 28.000 kvm. Det blir då 178.000 kvm.
Integrerat brounderhåll i Skaraborg
Integrerat brounderhåll i fd Skaraborgs län. Utförande av förutbestämt underhåll på 618 st byggnadsverk/konstruktioner och tillståndsbaserat underhåll på 18 st byggnadsverk/Konstruktioner
Nybyggnad av bostäder i skara Etapp1
Avser nybyggnad av ca 49 lägenheter. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Projektet innefattar ca 3900 m BTA och ca 2700 m BOA
Nybyggnad av bostäder och centrum i Skara
Planer finns för nybyggnad av bostäder samt lokaler. Högsta tillåtna våningsantal: 3 och 4 i olika delar Omfattning oviss.
Nybyggnad av bostadsområde i Skara
Avser planer på bostäder i ett område söder om Skara.
Nybyggnad av förskola i Skara
Avser nybyggnad av förskola för 110 barn, 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skara
Placeringen är invid tidigare vårdcentralen Malmen i Skara i kvarteret som heter Lönnen.
Tillbyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser tillbyggnad med ca 1600 kvm industrilokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skara
Ombyggnad av hyreshus efter brand. Två sammansvetsade hus med 36 lägenheter och 4 trappuppgångar.
Nybyggnad av ställverk i Skara
Skara Energi AB upphandlar nytt ställverk på Totalentreprenad
Anläggande av våtmark i Skara
Avser anläggning för våtmark, anslutning till Varnhems klosterkyrka.
Renovering av utomhusbad i Skara
Avser renovering av utomhusbad.
Restaurering av Varnhems klosterruin i Skara
Projektet avser en större restaurering av klosterruin vilket beräknas behöva pågå under fyra till fem säsonger.
Utvändigt underhåll av friidrottsanläggning i Skara
Säkerställande av slänter vid fotbollsläktaren som håller på att rasa. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Utbyte av rörbroar över Gällkvistabäcken i Skara
Avser utbyte av två rörbroar över Gällkvistabäcken. Den ena rörbron bro 1495-38-1 avser en gata med trottoar och den andra bron, bro 1495-39-1 avser en gång- och cykelväg.
Nybyggnad av väg och parkering vid Skaravallen
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2021.
Nytt viltstängsel längs E20 vid Fransatomten i Skara
Viltstängsel Fransatomten (2626)-Skara (184).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skara
Ansökan om bygglov för utvändig ändring - byte av fönster.
Ombyggnad av hotell i Skara
Ansökan om bygglov för ändrad användning av boende för ensamkommande till hotellverksamhet.
Ombyggnad av lägenhet i Skara
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus från lokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skara
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av brunn i Skara
Ansökan om bygglov för anläggande av gödselbrunn.
Ombyggnad av förråd i Skara
Ansökan om bygglov för flytt av förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Skara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: