Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Partille

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Partille
Projektet avser nybyggnad av ca 55 lägenheter i flerbostadshus, 21 lägenheter i radhus, 20 lägenheter i parhus och 7 friliggande tomter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus med 2-4 våningar.
Badrums- och stamrenovering i flerbostadshus i Partille
Avser badrums- och stamrenovering med tillhörande kulvertarbeten samt relining.
Utbyggnad av gator, ledningar mm på Öjersjö i Partille, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av allmän plats, gator och VA-ledningar för nytt bostadsområde. Huvuddel 1 omfattar utbyggnad av södra delarna av området med färdigställande 2021-08-11. Huvuddel 2 omfattar utbyggnad av de norra delarna av området med färdigställande 2022-12-31.
Tillbyggnad produktionslokal och kontor i Partille
Projektet avser tillbyggnad av produktionslokal i ett plan och kontor i två plan (Triumf glass), Byggstart maj/juni 2020.
Upprustning och ombyggnad av lägenheter i flerbostadshus i Partille
Projektet avser Hus N: bl a ny el i lägenheter, nya radiatorer, nya balkonger, fönster och fönsterdörrar injustering av värme och ventilation, nya takfläktar, anpassningar i kök i flerbostadshus. Hus L: Ombyggnad av 15 befintliga lägenheter som förstoras genom att slås ihop med befintliga garage och soprum.
Ombyggnad av väg 535 delen Åstebo-Bårhult i Partille
Ombyggnad av cirkulationsplats vid Tingsvägen, ny cirkulationsplats vid Osbäcksvägen, ombyggnad av cirkulationsplats vid Nya Öjersjövägen, ny rörbro mellan Osbäcksvägen och Öjersjövägen.
Ombyggnad av kontor i Partille
Projektet avser total renovering av kontor i botten plan (ca 1700 kvm) och nytt bjälklag i befintlig byggnad med kontor och konferenslokaler (ca 300 kvm). Byggstart maj/juni 2020.
Underhåll av bro över E20 i Partille
Justering lager, diverse betongreparationer.
Fasadmålning av flerbostadshus i Partille, etapp 2
Projektet avser utvändig målning av fasader och fönster på flerbostadshus.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Partille, Etapp 3
Projektet avser byte av fönsterdörrar på balkonger, fönsterkarmar kläs med aluminium på fönster på balkonger på ca 50 lägenheter. Entreprenadarbetena kommer att ske i tre etapper uppdelade gårdsvis. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i flerbostadshus i Partille
Projektet avser lokalkonvertering i flerbostadshus.
Nytt säkerhetssystem i sjukhem i Partille
Projektet avser nytt säkerhetssystem. Det nya systemet ska installeras parallellt med befintligt system. Uppskattad kostnad.
Installation av solanläggning i Partille
Projektet avser projektering, installation, driftsättning och dokumentation av nyckelfärdig solelsanläggning på tak. Uppskattad kostnad.
Nytt konstgräs på idrottsplats i Partille
Projektet avser rivning av befintligt konstgräs inkl sand och granulat som ersätts med en ny konstgräsmatta. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Uppställning av paviljonger till skola/förskola i Partille
Projektet avser uppställning av tillfälliga paviljonger vid skola/förskola. Uppskattad kostnad.
Yttre under håll på flerbostadshus i Partille
Projektet avser byte av balkongfronter på 12 lägenheter, byte av ytskikt på yttertak på garage samt målning av plåttak.
Nytt passagesystem i sjukhem i Partille
Projektet avser nytt passagesystem i sjukhem.
Nytt luftbehandlingsaggregat i Partille
Projektet avser byte av luftbehandlingsaggregat LB03 inkl erforderliga anpassningar, installation av ny shuntgrupp mm i skola.
Nybyggnad av pumpstation i Partille
Ansökan, nybyggnad, pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Partille
Ansökan, nybyggnad, skärmtak.
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Partille
Projektet avser 2 nya brandtrappor på vårdboende.
Nybyggnad av hiss på äldreboende i Partille
Projektet avser leverans och installation av 1 st hiss i äldreboende. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Avser inglasning av balkonger i 9-10 lägenheter.
Nytt luftbehandlingsaggregat i förskola i Partille
Projektet avser nytt luftbehandlingsaggregat på förskola som placeras på yttertak på samma plats som befintligt aggregat och ska anslutas till befintliga kanaler.
Utvändigt underhåll av förskola i Partille
Projektet avser ny altandörr på förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: