Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Partille

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och kontor i Partille
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus och kontor (3500 kvm).
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av ca 230 hyresrätter och 3000 kvm kommersiella lokaler (matbutik). Kommer att uppföras enligt Miljöbyggnad Silver. Fastigheten kommer att ägas och förvaltas av Heimstaden Bostad när det är färdigbyggt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 190 lägenheter i flerbostadshus med 4-7 våningar i ett kvarter med garage under husen.
Nybyggnad av köpcentrum och parkeringshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av köpcentrum och parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av affärshus, Partille
Projektet avser nybyggnad av Biltema om 6.500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus med 3-4 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Partille, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av bostäder i Partille, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter i radhus och parhus.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 5
Projektet avser nybyggnad av 5 lägenheter i radhus och och 12 lägenheter i parhus.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av väg i Partille
Projektet avser ombyggnad av väg (Natura 2000).
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av väg 535 delen Åstebo-Bårhult i Partille
Ombyggnad av cirkulationsplats vid Tingsvägen, ny cirkulationsplats vid Osbäcksvägen, ombyggnad av cirkulationsplats vid Nya Öjersjövägen, ny rörbro mellan Osbäcksvägen och Öjersjövägen. Faunapassage, gc-väg samt viltvarningssystem.
Om- och tillbyggnad av förskola i Partille
Projektet avser bl a nybyggnad av förbindelsegång mellan den nybyggda förskolan och de äldre delarna av förskolan samt in- och utvändig ombyggnad av de äldre delarna av förskolan.
Nybyggnad av skola i Partille
Projektet avser nybyggnad av skola med undervisningslokaler i samband med nybyggnationen ska "musikvillan" och befintlig pergola rivas.
Nybyggnad av flerbostadshus Sävedalen i Partille
Projektet avser nybyggnad av 7 lägenheter i flerbostadshus (energisnål byggnad) med parkering i markplan.
Nybyggnad av kontor i Partille
Avser nybyggnad av 11 modulhus med 2 plan, 300 kvm på varje plan så totalt 600 kvm.
Underhåll av bro över E20 i Partille
Justering lager, diverse betongreparationer.
Renovering vattenverkets reservoarer mm i Partille
Projektet avser renovering av lågvattenreservoar VR1 och renovering av 2 stycken kontaktbassänger inne på vattenverket.
Renovering av lägenhetsgård i Partille
Projektet avser renovering av lägenhetsgård med bl a omasfaltering, läggning av gummiasfalt, anläggning av nya plattytor och gräsytor, flytt av befintlig lekutrustning, montering av ny lekutrustning, ny gårdsbelysning och anläggning av planteringar. Uppskattad kostnad.
Fasadmålning av lägenhetshus i Björndammen i Göteborg
Projektet avser omputsning och utvändig målning av fönster och fasader på lägenhetshus.
Fasadmålning av lägenhetshus i Björndammen i Göteborg, Option 1
Projektet avser omputsning och utvändig målning av fönster och fasader på lägenhetshus.
Fasadmålning av lägenhetshus i Björndammen i Göteborg, Option 2
Projektet avser omputsning och utvändig målning av fönster och fasader på lägenhetshus.
Fasadmålning av lägenhetshus i Björndammen i Göteborg, Option 3
Projektet avser omputsning och utvändig målning av fönster och fasader på lägenhetshus.
Fasadmålning av lägenhetshus i Björndammen i Göteborg, Option 4
Projektet avser omputsning och utvändig målning av fönster och fasader på lägenhetshus.
Målbild stadsbyggnad Partille Centrum
Projektet avser processledning och framtagande av en målbild för Partille Centrum med fokus på stadskvaliteter, skala och viktiga stråk och nav. I arbetet ingår att hålla dialog samt analysera och sammanställa material till en gemensam målbild för Partille Centrum år 2035. Beställaren uppskattade volym för uppdraget är ca 500 h
Nytt konstgräs på idrottsplats i Partille
Projektet avser att befintligt konstgräs inkl sand och granulat ska kasseras och installation av en konstgräsmatta med underliggande sviktpad och dagvattenhantering.
Nytt konstgräs på idrottsplats i Partille
Projektet avser rivning av befintligt konstgräs inkl sand och granulat som ersätts med en ny konstgräsmatta. Byggstart tidigast hösten 2020. Uppskattad kostnad.
Renovering av hissar i vårdmiljö i Partille
Projektet avser renovering av 2 stycken hissar i vårdmiljö.
Ombyggnad av markanläggning i Partille
Ansökan , markförändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Ansökan fasadändring flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av barack i Partille
Ansökan tidsbegränsat lov, nybyggnad, arbetsbodar.
Nybyggnad av barack i Partille
Ansökan tidsbegränsat lov, nybyggnad, byggbodar, Ansökan, skylt Öjersjö 4:5.
Nybyggnad av barack i Partille
Ansökan tidsbegränsat lov, nybyggnad, byggbodar.
Nybyggnad av pumpstation i Partille
Ansökan, nybyggnad, pumpstation (2st).
Nybyggnad av transformatorstation i Partille
Ansökan, nybyggnad, transformatorstation Öjersjö 16:1,2:3.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Partille
Ansökan, plank, bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Partille
Ansökan, plank, bullerskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Partille
Ansökan, tillbyggnad, industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Partille
Projektet avser ny utrymningsväg på fasad på vårdboende. Uppskattad kostnad.
Renovering av hiss på äldreboende i Partille
Projektet avser renovering av befintlig hiss i äldreboende. Uppskattad kostnad.
Luftbehandlingsåtgärder i flerbostadshus i Partille
Projektet avser luftbehandlingsåtgärder i 24 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av lager i Partille
Projektet avser installation av ny vik port på lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: