Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Partille

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gårdar i Partille
Projektet avser ombyggnad av två gårdar med bl a omasfaltering, plattytor, gräsytor, gårdsbelysning, montering av ny lekutrustning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille, etapp 2, kvarter 3
Projektet avser nybyggnad av ca 250 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av köpcentrum och parkeringshus i Partille
Byggstart uppskjuten på obestämd tid.
Nybyggnad för handel och vårdboende i Partille
Projektet avser nybyggnad av handel och vårdboende med 54 lägenheter i 4-5 våningar. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Partille
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola. Byggstart årsskiftet 2018/2019.
Nybyggnad av idrottshall i Partille
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 2 A
Projektet avser nybyggnad av 9 fristående villor. Markarbetet påbörjas i december 2017.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 2 B
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i parhus.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 5
Projektet avser nybyggnad av 5 lägenheter i radhus och 6 villor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av församlingshem mm i Partille
Projektet avser nybyggnad av församlingshem i två våningar och tillbyggnad av kyrka.
Nybyggnad av förskola i Partille
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av radhus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i radhus/parhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Projektet avser renovering av fasad, balkonger och byte av fönster på 60-70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus Sävedalen i Partille
Projektet avser nybyggnad av 7 lägenheter i flerbostadshus (energisnål byggnad) med parkering i markplan.
Nybyggnad av förskola Kullegården
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter. Uppskattad kostnad. .
Nybyggnad av industrihus i Partille
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (900-1000 kvm). Byggstart tidigast årsskiftet 2018/2019.
Nybyggnad av kontor i Partille
Projektet avser nybyggnad kontor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av lager i Partille
Projektet avser tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av källarlägenheter, Partille
Projektet avser ombyggnad av 9 lägenheter i markplan. Omfattar bl a ny el och nya radiatorer m.m.
Ombyggnad till hotell och restaurang i Partille
Projektet avser ombyggnad/anpassning av ett gammalt stall till ett mindre hotell med restaurang.
Utbyggnad av GC-väg i Partille
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg.
Upphandling av sodaberedare till vattenverk i Partille
Avser upphandling av ny sodaberedningsutrustning samt montage och intrimning. Uppskattad kostnad.
Exploatering för nytt bostadsområde på Öjersjö, Partille
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nytt bostadsområde.
Sanering av mark och ny VA-anläggning i Partille
Projektet avser sanering av mark och ny dragning av VA-anläggning. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Partille, Etapp 2
Projektet avser byte av fönsterdörrar på balkonger, fönsterkarmar kläs med aluminium på fönster på balkonger på ca 50 lägenheter. Entreprenadarbetena kommer att ske i tre etapper uppdelade gårdsvis. Byggstart tidigast början 2019. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Partille, Etapp 3
Projektet avser byte av fönsterdörrar på balkonger, fönsterkarmar kläs med aluminium på fönster på balkonger på ca 50 lägenheter. Entreprenadarbetena kommer att ske i tre etapper uppdelade gårdsvis. Byggstart tidigast början 2019. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Projektet avser inglasning av balkonger på flerbostadshus. Byggstart årsskfitet 2018/2019. Uppskattad kostnad.
Renovering av hopptorn och kajer i Partille
Avser renovering av hopptorn och kajer.
Utvändig renovering av Partille Herrgård i Partille
Projektet avser bl a ommålning av fönster, omfogning av fasad, renovering av putsade ytor, renovering av entrétak med pelare.
Ombyggnad av gruppboende i Partille
Avser ombyggnation av sex små lägenheter samt personaldel med bl.a nya kök, nya ytskikt och nya badrum.
Utvändigt underhåll av kontor i Partille
Ansökan fasadändring kontor handel.
Nybyggnad av samlingslokal i Partille
Projektet avser nybyggnad av scoutstuga.
Ombyggnad av kontor i Partille
Ansökan inreda ytterligare lokal kontor och industri.
Nybyggnad av sophus i Partille
Ansökan nybyggnad annan anläggning avfallsbehållare.
Nybyggnad av scen i Partille
Ansökan nybyggnad annan anläggning utomhusscen.
Nybyggnad av transformatorstation i Partille
Ansökan nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Ansökan tidsbegränsat lov bostadsbodar/tillfälliga bostäder 80 rum.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Partille
Ansökan tidsbegränsat lov förlängning parkering.
Ombyggnad av affärshus i Partille
Ansökan tillbyggnad ombyggnad handel. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny ventilations- och värmesystem i flerbostadshus i Partille
Avser byte av ventilationsaggregat, elpanna samt styr- och övervakningssystem.
Ombyggnad i bibliotek i Partille
Avser renovering av en hiss i biblioteket i Kulturum.
Skyddsjordning av lägenheter i Jonsered, Partille
Avser skyddsjordning av el i flerbostadshus. Omfattar byte av lägenheternas ledningssystem för kraft och belysning, elcentraler, installationsapparater och fast installerade armaturer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: