Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Partille

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall och flerbostadshusi Partille
Projektet avser nybyggnad av simhall med friskvårdsanläggning (BTA ca 5000 kvm) och 300 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad för handel och vårdboende i Partille
Projektet avser nybyggnad av handel och vårdboende med 54 lägenheter i 4-5 våningar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Partille
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av idrottshall i Partille
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av affärshus i Partille
Projektet avser nybyggnad handel och industri.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 2 B
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i parhus. Markarbetet påbörjas i februari 2019.
Nybyggnad av församlingshem mm i Partille
Projektet avser nybyggnad av församlingshem i två våningar och tillbyggnad av kyrka.
Nybyggnad av kontor i Partille
Projektet avser nybyggnad kontor och parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Projektet avser renovering av fasad, balkonger och byte av fönster på 60-70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Partille
Projektet avser nybyggnation av industri-och lagerbyggnad. Byggstart oviss.
Nybyggnad av förskola Kullegården
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Partille
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (900-1000 kvm).
Nybyggnad av kontor i Partille
Projektet avser nybyggnad kontor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad vid affärshus i Partille
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum och personalutrymmen till butik. Byggstart tidigast juni 2019.
Sanering av mark och ny VA-anläggning i Partille
Projektet avser sanering av mark och ny dragning av VA-anläggning.
Spårväxelbyte i Sävedalen, etapp 1
Byte av växel 301 och 302 inklusive växelförbindning mellan dessa. Montage av 2 nya kontaktledningsstolpar inklusive fundament samt anpassning/justering av kanalisation. Objektet är beläget vid östra infarten till Sävenäs Godsbangård, bdl 601 mellan km 449 och km 450 usp.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Projektet avser inglasning av balkonger på flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Partille
Projektet avser nybyggnad lager. Uppskattad kostnad.
Installation av nytt säkerhetssystem i Partille
Projektet avser att befintligt säkerhetssystem ska ersättas med ett nytt system. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Partille, Etapp 2
Projektet avser byte av fönsterdörrar på balkonger, fönsterkarmar kläs med aluminium på fönster på balkonger på ca 50 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Ansökan fasadändring flerbostadshus, 74 lgh.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Partille
Ansökan tillbyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Partille
Ansökan nybyggnad industri.
Nybyggnad av sophus i Partille
Ansökan nybyggnad underjordsbehållare avfall.
Ombyggnad av kontor i Partille
Ansökan ombyggnad ändrad användning, från industri till kontor. Kontakt inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Ansökan tidsbegränsat bygglov fasadändring flerbostadshus, muralmålning, artscape saga.
Ombyggnad av kontor i Partille
Ansökan tidsbegränsat lov, ombyggnad kontor och handel.
Utvändigt underhåll av kontor i Partille
Ansökan fasadändring kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av affärshus i Partille
Ansökan fasadändring handel.
Ombyggnad i bibliotek i Partille
Avser renovering av en hiss i biblioteket i Kulturum.
Tillbyggnad av förskola i Partille
Projektet avser skärmtak för barnvagnar vid förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: