Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Partille

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall och flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av simhall med friskvårdsanläggning (BTA ca 5000 kvm) och 300 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 34 friliggande småhus med äganderätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus med 2-4 våningar.
Nybyggnad av idrottshall i Partille
Projektet avser nybyggnad av idrottshall. Sportutrustning: Unisport Scandinavia AB, Axeltoftsvägen 180, 261 35 Landskrona, Oskar Nilsson, tel 0418-76600.
Fönsteråtgärder på fastigheter längs Västra Stambanan i Partille kommun
Partille kommun och delar av Skövde kommun, ca 200 fastigheter.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast november 2019.
Nybyggnad av industrilokaler i Partille kommun
Avser nybyggnad av industrilokal men kontor.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 2 B
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i parhus. Markarbetet påbörjas i februari 2019.
Stabilitetsförbättrande åtgärder längs E20 i Finngösa
Projektet avser erosionsskydd och stabilitetsförbättrande åtgärder, ny trumma under E20 vid Finngösa. Syftet är att säkra E20, gång- och cykel väg samt avloppsledning.
Nybyggnad av kontor i Partille
Projektet avser nybyggnad kontor och parkering.
Bullerskydd av uteplatser längs Västra Stambanan i Partille kommun
Partille kommun och delar av Skövde kommun, ca 100 fastigheter.
Nybyggnad av flerbostadshus Sävedalen i Partille
Projektet avser nybyggnad av 7 lägenheter i flerbostadshus (energisnål byggnad) med parkering i markplan.
Nybyggnad av industrihus i Partille
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (900-1000 kvm).
Omläggning av tak mm på äldreboende i Partille
Projektet avser omläggning av yttertak och montering av solceller på äldreboende.
Tillbyggnad vid affärshus i Partille
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum och personalutrymmen till butik. Byggstart tidigast slutet 2019.
Upprustning av lägenheter i flerbostadshus i Partille
Projektet avser bl a ny el i lägenheter, nya radiatorer, nya balkonger, fönster och fönsterdörrar injustering av värme och ventilation, nya takfläktar, anpassningar i kök i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Spårväxelbyte i Sävedalen, etapp 1
Byte av växel 301 och 302 inklusive växelförbindning mellan dessa. Montage av 2 nya kontaktledningsstolpar inklusive fundament samt anpassning/justering av kanalisation. Objektet är beläget vid östra infarten till Sävenäs Godsbangård, bdl 601 mellan km 449 och km 450 usp.
Tillbyggnad av kontor i Partille
Avser tillbyggnad kontor och lager (triumf glass),
Fasadmålning av flerbostadshus i Partille
Avser utvändig målning av fasader och fönster på flerbostadshus samt vita paviljongen vid Kyrkskolan.
Nytt luftbehandlingsaggregat i Partille Kulturrum
Projektet avser nytt luftbehandlingsaggregat som placeras i ett utökat fläktrum. Uppskattad kostnad.
Installation av nytt säkerhetssystem i Partille
Projektet avser att befintligt säkerhetssystem ska ersättas med ett nytt system. Uppskattad kostnad.
Nyinstallation och renovering av hiss på Furulunds äldreboende
Avser leverans och installation av 1 st hiss, samt renovering av befintlig hiss på Furulunds äldreboende, Partille.
Fasadmålning av flerbostadshus i Partille, etapp 1
Projektet avser utvändig målning av fasader och fönster på flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Partille
Avser tillbyggnad industri.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Ansökan fasadändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Partille
Ansökan fasadändring korttidsboende.
Nytt luftbehandlingssystem vid förskola i Partille
Avser installation av ett nytt till- och frånluftsaggregat.
Nybyggnad av enbostadshus i Partille
Ansökan nybyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av kylanläggning i Partille
Ansökan placering av kylmaskin.
Nybyggnad av staket i Partille
Ansökan staket flerbostadshus.
Nybyggnad av barack i Partille
Ansökan tidsbegränsat annan anläggning sovbodar.
Nybyggnad av barack i Partille
Ansökan tidsbegränsat lov annan anläggning manskapsbodar.
Nybyggnad av skola i Partille
Ansökan tidsbegränsat lov annan anläggning, skolpaviljong.
Ombyggnad av gym i Partille
Ansökan ändrad användning till gym.
Byte av luftbehandlingsaggregat i idrottshall i Partille
Avser byte av befintligt luftbehandlingsaggregat och styr- och övervakningsanläggning.
Utvändig renovering skola i Partille
Projektet avser bl a renovering av fönster och plåtarbeten på skola.
Utvändig renovering förskola i Partille
Projektet avser borttagning av färg, utbyte av rökskadat virke, målning av fasader och renovering av fönster på förskola.
Ombyggnad i skola i Partille
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i skola.
Vägrensslåtter i Partille
Slåtter utförs mellan V36 och V40. Löpmeter ca 128311 meter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: