Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Partille

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av köpcentrum och parkeringshus i Partille
Byggstart uppskjuten på obestämd tid.
Ombyggnad av väg 535 i Göteborg
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder, ny sträckning ca 3,5 km och breddning av befintlig väg ca 500 meter. Åtgärderna innebär breddning från 1+1 väg till mötes separerad 2+2 väg, 2 stycken viltpassager, 2 cirkulationsplatser och ny gc-bana i den södra delen. Projektet berör kommunerna Partille, Lerum och Härryda.
Om- och tillbyggnad av skola i Partille
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av affärshus, Partille
Projektet avser nybyggnad av varuhus om 6.500 kvm.
Nybyggnad av idrottshall i Partille
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 2 A
Projektet avser nybyggnad av 9 fristående villor. Markarbetet påbörjas i december 2017.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 2 B
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i parhus.
Nybyggnad av församlingshem mm i Partille
Projektet avser nybyggnad av församlingshem i två våningar och tillbyggnad av kyrka.
Nybyggnad av radhus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i radhus/parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter. Uppskattad kostnad. .
Nybyggnad av industrihus i Partille
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (900-1000 kvm). Byggstart tidigast årsskiftet 2018/2019.
Nybyggnad av kontor i Partille
Projektet avser nybyggnad kontor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av lager i Partille
Projektet avser tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad vid affärshus i Partille
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum och personalutrymmen till butik. Byggstart oviss.
Ombyggnad av källarlägenheter, Partille
Projektet avser ombyggnad av 9 lägenheter i markplan. Omfattar bl a ny el och nya radiatorer m.m.
Sanering av mark och ny VA-anläggning i Partille
Projektet avser sanering av mark och ny dragning av VA-anläggning.
Utbyggnad av GC-väg i Partille
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg.
Exploatering för nytt bostadsområde på Öjersjö, Partille
Projektet avser nybyggnad av allmän plats, gator och VA-ledningar för nytt bostadsområde. Uppskattad kostnad.
Renovering av hopptorn och kajer i Partille
Avser renovering av hopptorn och kajer.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Partille, Etapp 2
Projektet avser byte av fönsterdörrar på balkonger, fönsterkarmar kläs med aluminium på fönster på balkonger på ca 50 lägenheter. Entreprenadarbetena kommer att ske i tre etapper uppdelade gårdsvis. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Partille
Projektet avser nybyggnad lager. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av Partille Herrgård i Partille
Projektet avser bl a ommålning av fönster, omfogning av fasad, renovering av putsade ytor, renovering av entrétak med pelare.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Partille
Ansökan tillbyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Partille
Ansökan tillbyggnad förskola.
Nybyggnad av industrihus i Partille
Ansökan nybyggnad industri.
Nybyggnad av kontor i Partille
Ansökan nybyggnad kontor.
Nybyggnad av samlingslokal i Partille
Projektet avser nybyggnad av scoutstuga.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Partille
Ansökan tidsbegränsat lov förlängning parkering.
Ombyggnad av kontor i Partille
Ansökan tidsbegränsat lov, ombyggnad kontor och handel.
Utvändigt underhåll av kontor i Partille
Ansökan fasadändring kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Partille
Ansökan inreda ytterligare lokal kontor och industri.
Nybyggnad av sophus i Partille
Ansökan nybyggnad annan anläggning avfallsbehållare.
Nybyggnad av scen i Partille
Ansökan nybyggnad annan anläggning utomhusscen.
Ny ventilations- och värmesystem i flerbostadshus i Partille
Avser byte av ventilationsaggregat, elpanna samt styr- och övervakningssystem.
Ombyggnad i bibliotek i Partille
Avser renovering av en hiss i biblioteket i Kulturum.
Skyddsjordning av lägenheter i Jonsered, Partille
Avser skyddsjordning av el i flerbostadshus. Omfattar byte av lägenheternas ledningssystem för kraft och belysning, elcentraler, installationsapparater och fast installerade armaturer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: