Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Partille

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 34 friliggande småhus med äganderätt.
Om- och tillbyggnad av skola i Partille
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av idrottshall i Partille
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av affärshus i Partille
Projektet avser nybyggnad handel och industri.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 2 B
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i parhus. Markarbetet påbörjas i februari 2019.
Nybyggnad av kontor i Partille
Projektet avser nybyggnad kontor och parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Projektet avser renovering av fasad, balkonger och byte av fönster på 60-70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola Kullegården
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad vid affärshus i Partille
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum och personalutrymmen till butik. Byggstart tidigast juni 2019.
Nybyggnad av kontor i Partille
Projektet avser nybyggnad kontor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Spårväxelbyte i Sävedalen, etapp 1
Byte av växel 301 och 302 inklusive växelförbindning mellan dessa. Montage av 2 nya kontaktledningsstolpar inklusive fundament samt anpassning/justering av kanalisation. Objektet är beläget vid östra infarten till Sävenäs Godsbangård, bdl 601 mellan km 449 och km 450 usp.
Utvändig renovering skola i Partille
Projektet avser bl a renovering av fönster och plåtarbeten på skola. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering förskola i Partille
Projektet avser borttagning av färg, utbyte av rökskadat virke, målning av fasader och renovering av fönster på förskola. Uppskattad kostnad.
Nytt luftbehandlingssystem vid förskola i Partille
Avser installation av ett nytt till- och frånluftsaggregat. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Partille, Etapp 2
Projektet avser byte av fönsterdörrar på balkonger, fönsterkarmar kläs med aluminium på fönster på balkonger på ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av garage i Partille
Nybyggnad av garage för fyra bilar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Ansökan fasadändring flerbostadshus, 74 lgh.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Ansökan fasadändring flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Partille
Ansökan nybyggnad komplementbyggnad kontor.
Nybyggnad av skärmtak i Partille
Ansökan nybyggnad skärmtak för förråd, husvagn och bil.
Nybyggnad av sophus i Partille
Ansökan nybyggnad underjordsbehållare avfall.
Ombyggnad av kontor i Partille
Ansökan ombyggnad ändrad användning, från industri till kontor. Kontakt inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av plank i Partille
Ansökan plank kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Ansökan tidsbegränsat bygglov fasadändring flerbostadshus, muralmålning, artscape saga.
Nybyggnad av barack i Partille
Ansökan tidsbegränsat lov annan anläggning, manskapsbodar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Partille
Ansökan tillbyggnad flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Partille
Ansökan ändrad användning från industri till flerbostadshus.
Byte av luftbehandlingsaggregat i idrottshall i Partille
Avser byte av befintligt luftbehandlingsaggregat och styr- och övervakningsanläggning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Partille
Ansökan fasadändring handel.
Ombyggnad i skola i Partille
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i skola.
Ombyggnad i bibliotek i Partille
Avser renovering av en hiss i biblioteket i Kulturum.
Tillbyggnad av förskola i Partille
Projektet avser skärmtak för barnvagnar vid förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: