Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Partille

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall och flerbostadshusi Partille
Projektet avser nybyggnad av simhall med friskvårdsanläggning (BTA ca 5000 kvm) och 300 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av idrottshall i Partille
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av affärshus i Partille
Projektet avser nybyggnad handel och industri.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 2 B
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i parhus. Markarbetet påbörjas i februari 2019.
Nybyggnad av kontor i Partille
Projektet avser nybyggnad kontor och parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Projektet avser renovering av fasad, balkonger och byte av fönster på 60-70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Partille
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (900-1000 kvm). Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad vid affärshus i Partille
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum och personalutrymmen till butik. Byggstart tidigast juni 2019.
Nybyggnad av industrilokaler i Partille kommun
Avser nybyggnad av industrilokal men kontor.
Upprustning av lägenheter i flerbostadshus i Partille
Projektet avser bl a ny el i lägenheter, nya radiatorer, nya balkonger, fönster och fönsterdörrar injustering av värme och ventilation, nya takfläktar, anpassningar i kök i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Spårväxelbyte i Sävedalen, etapp 1
Byte av växel 301 och 302 inklusive växelförbindning mellan dessa. Montage av 2 nya kontaktledningsstolpar inklusive fundament samt anpassning/justering av kanalisation. Objektet är beläget vid östra infarten till Sävenäs Godsbangård, bdl 601 mellan km 449 och km 450 usp.
Fasadmålning av flerbostadshus i Partille
Avser utvändig målning av fasader och fönster på flerbostadshus samt vita paviljongen vid Kyrkskolan.
Fasadmålning av flerbostadshus i Partille, etapp 1
Projektet avser utvändig målning av fasader och fönster på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Fasadmålning av flerbostadshus i Partille, etapp 2
Projektet avser utvändig målning av fasader och fönster på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Omläggning av tak mm på äldreboende i Partille
Projektet avser omläggning av yttertak och montering av solceller på äldreboende. Uppskattad byggstart och kostnad.
Installation av nytt säkerhetssystem i Partille
Projektet avser att befintligt säkerhetssystem ska ersättas med ett nytt system. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Partille
Avser fasadändring/ändrad användning kontor.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Partille, Etapp 2
Projektet avser byte av fönsterdörrar på balkonger, fönsterkarmar kläs med aluminium på fönster på balkonger på ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av garage i Partille
Nybyggnad av garage för fyra bilar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Ansökan fasadändring flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Partille
Ansökan tillbyggnad industri.
Tillbyggnad av kontor i Partille
Ansökan tillbyggnad kontor och lager (triumf glass), Ansökan rivningslov kontor Ugglum 1:143.
Nytt luftbehandlingssystem vid förskola i Partille
Avser installation av ett nytt till- och frånluftsaggregat.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Ansökan fasadändring flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Partille
Ansökan nybyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Partille
Ansökan ändrad användning från industri till flerbostadshus.
Ombyggnad av gym i Partille
Ansökan ändrad användning till gym.
Byte av luftbehandlingsaggregat i idrottshall i Partille
Avser byte av befintligt luftbehandlingsaggregat och styr- och övervakningsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Partille
Ansökan nybyggnad komplementbyggnad kontor.
Nybyggnad av skärmtak i Partille
Ansökan nybyggnad skärmtak för förråd, husvagn och bil.
Nybyggnad av plank i Partille
Ansökan plank kontor.
Nybyggnad av barack i Partille
Ansökan tidsbegränsat annan anläggning sovbodar.
Nybyggnad av barack i Partille
Ansökan tidsbegränsat lov annan anläggning, manskapsbodar.
Nybyggnad av skola i Partille
Ansökan tidsbegränsat lov annan anläggning, skolpaviljong.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Partille
Ansökan tillbyggnad flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändig renovering skola i Partille
Projektet avser bl a renovering av fönster och plåtarbeten på skola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Partille
Ansökan fasadändring handel.
Utvändig renovering förskola i Partille
Projektet avser borttagning av färg, utbyte av rökskadat virke, målning av fasader och renovering av fönster på förskola.
Ombyggnad i skola i Partille
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i skola.
Vägrensslåtter i Partille
Slåtter utförs mellan V36 och V40. Löpmeter ca 128311 meter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: