Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Partille

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Partille
Projektet avser nybyggnad av ca 55 lägenheter i flerbostadshus, 21 lägenheter i radhus, 20 lägenheter i parhus och 7 friliggande tomter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av väg 535 delen Åstebo-Bårhult i Partille
Ombyggnad av cirkulationsplats vid Tingsvägen, ny cirkulationsplats vid Osbäcksvägen, ombyggnad av cirkulationsplats vid Nya Öjersjövägen, ny rörbro mellan Osbäcksvägen och Öjersjövägen.
Nybyggnad för handel och vårdboende i Partille
Projektet avser nybyggnad av handel och vårdboende med 54 lägenheter i 4-5 våningar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 34 friliggande småhus med äganderätt.
Nybyggnad av affärshus, Partille
Projektet avser nybyggnad av Biltema om 6.500 kvm.
Exploatering för nytt bostadsområde på Öjersjö i Partille
Projektet avser nybyggnad av allmän plats, gator och VA-ledningar för nytt bostadsområde. Byggstart tidigast mars 2020.
Nybyggnad av idrottshall i Partille
Projektet avser nybyggnad av idrottshall. Sportutrustning: Unisport Scandinavia AB, Axeltoftsvägen 180, 261 35 Landskrona, Oskar Nilsson, tel 0418-76600.
Fönsteråtgärder på fastigheter längs Västra Stambanan i Partille kommun
Partille kommun och delar av Skövde kommun, ca 200 fastigheter.
Nybyggnad av affärshus i Partille
Projektet avser nybyggnad handel och industri.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast januari 2020.
Ombyggnad av väg i Partille
Projektet avser ombyggnad av väg (Natura 2000).
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 2 B
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i parhus. Markarbetet påbörjas i februari 2019.
Stabilitetsförbättrande åtgärder längs E20 i Finngösa
Projektet avser erosionsskydd och stabilitetsförbättrande åtgärder, ny trumma under E20 vid Finngösa. Syftet är att säkra E20, gång- och cykel väg samt avloppsledning.
Bullerskydd av uteplatser längs Västra Stambanan i Partille kommun
Partille kommun och delar av Skövde kommun, ca 100 fastigheter.
Nybyggnad av industrihus i Partille
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (900-1000 kvm).
Nybyggnad av flerbostadshus Sävedalen i Partille
Projektet avser nybyggnad av 7 lägenheter i flerbostadshus (energisnål byggnad) med parkering i markplan.
Omläggning av tak mm på äldreboende i Partille
Projektet avser omläggning av yttertak och montering av solceller på äldreboende.
Tillbyggnad vid affärshus i Partille
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum och personalutrymmen till butik. Byggstart tidigast slutet 2019.
Utbyggnad av vårdcentral i Partille
Projektet avser utbyggnad av vårdcentral. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av GC-väg i Partille
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg.
Underhåll av bro över E20 i Partille
Justering lager, diverse betongreparationer.
Nytt luftbehandlingsaggregat i Partille Kulturrum
Projektet avser nytt luftbehandlingsaggregat som placeras i ett utökat fläktrum.
Fasadmålning av flerbostadshus i Partille, etapp 1
Projektet avser utvändig målning av fasader och fönster på flerbostadshus.
Nyinstallation och renovering av hiss på Furulunds äldreboende
Avser leverans och installation av 1 st hiss, samt renovering av befintlig hiss på Furulunds äldreboende, Partille.
Installation av nytt säkerhetssystem i Partille
Projektet avser att befintligt säkerhetssystem ska ersättas med ett nytt system. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Ansökan fasadändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Partille
Ansökan fasadändring korttidsboende.
Nybyggnad av återvinningsstation i Partille
Ansökan nybyggnad återvinningsstation.
Tillbyggnad av kylanläggning i Partille
Ansökan placering av kylmaskin.
Nybyggnad av staket i Partille
Ansökan staket flerbostadshus.
Nybyggnad av barack i Partille
Ansökan tidsbegränsat lov annan anläggning manskapsbodar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Ansökan ändrad användning balkong flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Partille
Ansökan bygglov, nybyggnad, komplementbyggnad, cykelgarage.
Utvändigt underhåll av skola i Partille
Ansökan bygglov, utvändig ändring, ny brandutrymningstrappa, skola.
Nybyggnad av hiss på äldreboende i Partille
Avser leverans och installation av 1 st hiss, samt renovering av befintlig hiss på Furulunds äldreboende, Partille.
Nya frånluftsfläktar i servicehus i Partille
Projektet avser att 2 stycken frånluftsaggregat med återvinningsbatterier placerade på vindar i hus A och C ska bytas ut.
Vägrensslåtter i Partille
Slåtter utförs mellan V36 och V40. Löpmeter ca 128311 meter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: