Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Partille

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille, etapp 3, kvarter 2
Projektet avser nybyggnad av ca 250 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 34 friliggande småhus med äganderätt.
Nybyggnad av affärshus, Partille
Projektet avser nybyggnad av Biltema om 6.500 kvm.
Exploatering för nytt bostadsområde på Öjersjö i Partille
Projektet avser nybyggnad av allmän plats, gator och VA-ledningar för nytt bostadsområde. Byggstart tidigast mars 2020.
Fönsteråtgärder på fastigheter längs Västra Stambanan i Partille kommun
Partille kommun och delar av Skövde kommun, ca 200 fastigheter.
Tillbyggnad produktionslokal och kontor i Partille
Projektet avser tillbyggnad av produktionslokal i ett plan och kontor i två plan (Triumf glass),
Bullerskydd av uteplatser längs Västra Stambanan i Partille kommun
Partille kommun och delar av Skövde kommun, ca 100 fastigheter.
Nybyggnad av industrihus i Partille
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (900-1000 kvm).
Nybyggnad av faunapassage vid väg 535 i Partille
Faunapassage vid Åstebotjärn samt viltstängsel.
Tillbyggnad vid affärshus i Partille
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum och personalutrymmen till butik. Byggstart tidigast slutet 2019. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Upprustning av lägenheter i flerbostadshus i Partille
Projektet avser bl a ny el i lägenheter, nya radiatorer, nya balkonger, fönster och fönsterdörrar injustering av värme och ventilation, nya takfläktar, anpassningar i kök i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av GC-väg i Partille
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Partille, Etapp 3
Projektet avser byte av fönsterdörrar på balkonger, fönsterkarmar kläs med aluminium på fönster på balkonger på ca 50 lägenheter. Entreprenadarbetena kommer att ske i tre etapper uppdelade gårdsvis. Uppskattad kostnad.
Nytt luftbehandlingsaggregat i Partille Kulturrum
Projektet avser nytt luftbehandlingsaggregat som placeras i ett utökat fläktrum.
Nyinstallation och renovering av hiss på Furulunds äldreboende
Avser leverans och installation av 1 st hiss, samt renovering av befintlig hiss på Furulunds äldreboende, Partille.
Ny ventilation mm på skola i Partille
Projektet avser utvändig ändring, ny vent-anläggning m.m på skola.
Uppställning av paviljonger till skola/förskola i Partille
Projektet avser uppställning av tillfälliga paviljonger vid skola/förskola. Uppskattad kostnad.
Nytt passagesystem i sjukhem i Partille
Projektet avser nytt passagesystem i sjukhem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Ansökan fasadändring flerbostadshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Partille
Ansökan nybyggnad återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Ansökan ändrad användning balkong flerbostadshus.
Nybyggnad av barack i Partille
Ansökan, tidsbegränsat lov, bodetablering (191213-210229).
Nybyggnad av förråd i Partille
Ansökan bygglov, nybyggnad, komplementbyggnad, cykelgarage.
Utvändigt underhåll av skola i Partille
Ansökan bygglov, utvändig ändring, ny brandutrymningstrappa, skola.
Nybyggnad av hiss på äldreboende i Partille
Avser leverans och installation av 1 st hiss, samt renovering av befintlig hiss på Furulunds äldreboende, Partille.
Ombyggnad av kontor i Partille
Avser ombyggnad av kontor, handel, lager.
Nya frånluftsfläktar i servicehus i Partille
Projektet avser att 2 stycken frånluftsaggregat med återvinningsbatterier placerade på vindar i hus A och C ska bytas ut.
Vägrensslåtter i Partille
Slåtter utförs mellan V36 och V40. Löpmeter ca 128311 meter.
Utvändigt underhåll av industrihus i Partille
Avser ny entrédörr på industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: