Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Orust

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utredning och byggande av trygghetsboende som kooperativ hyresrätt på Orust
Projektet avser ett utredningsuppdrag och ett eventuellt byggande av trygghetsboende i form av kooperativa hyresrätter. Omfattning oklar. Uppdraget är indelat i tre delar: 1. Utredning 2. Att bistå i arbetet med att bilda en kooperativ hyresrättsförening 3. Byggnation av trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av äldreboende på Orust, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av samtliga badrum för att möta tillgänglighetskrav, hela avdelningarna ytskitsrenoveras, ombyggnad av kök mm.
Nya VA-ledningar, VA Länk Väst på Orust, etapp 3
Projektet avser ca 3500 meter nya VA-ledningar.
Ombyggnad av värmeförsörjning i skola och förskola på Orust
Projektet avser att en skolbyggnad och en mindre friliggande förskola som förses med värme från skolbyggnaden genom en kulvert. Uppdraget omfattar rivning av befintlig värmeproduktionsanläggning (baserad på pelletsbrännare samt oljepanna) och installation av två separerade bergvärmepumpsanläggningar.
Ombyggnad av värmeförsörjning i garage mm på Orust
Projektet avser konvertering från olja till luftvärmepump i Lundens förråd som bl a innehåller garage, kontor och förråd.
Ombyggnad i sjukhem på Orust, etapp 2
Projektet avser ombyggnad och renovering av befintligt kök och matsal, köket ska byggas om till nytt personalrum. Uppskattad kostnad.
Rensning av å på Orust
Projektet avser årensning av Mölnebyån nedströms Kollungeröds vatten. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: