Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Orust

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av småhus, rad/kedjehus och flerbostadshus i Henån
Projektet avser nybyggnad av 45-50 småhus, ca 10 bostadsrätter i rad/kedjehus, 10-12 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Orust
Avser nybyggnad av maximalt 90 nya bostäder uppförs inom planområdet. Ytterligare innehåller detaljplanen nya parkeringsplatser och en ny vägbro som förbinder Väg 160 med Kaprifolvägen.
Om- och utbyggnad avloppsreningsverk på Orust
Projektet avser om- och utbyggnad av avloppsreningsverk.
Ny- och ombyggnader i Henåns centrum
Ev biograf, simhall mm.
Nybyggnad av trygghetsboende som kooperativ hyresrätt på Orust
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter i trygghetsboende i form av kooperativa hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder på Orust
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, rad- eller parhus. Området för markanvisning är ca 7100 kvm stort. Marken är obebyggd och kuperad med en stor andel berg i dagen mitt i fastigheten ligger en sänka med en tjärn/damm. En fastighetsbildning behöver genomföras för att bilda en egen fastighet av markanvisningsområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av 13 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av äldreboende på Orust, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av samtliga badrum för att möta tillgänglighetskrav, hela avdelningarna ytskitsrenoveras, ombyggnad av kök mm.
Ny gc-väg längs väg 160 på Orust
Ca 500 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Nybyggnad av pellets eldad central i Svanesund
Projektet avser nybyggnad av pellets eldad central.
Nya VA-ledningar, VA Länk Väst på Orust, etapp 3
Projektet avser ca 3500 meter nya VA-ledningar.
Tillbyggnad av industrihus i Orust
Projektet avser till- och ombyggnad av industri/lagerbyggnad.
Mark- och vattenarbeten i Östra Hamnen i Henån
Projektet avser rivning av befintlig kaj/spontkonstruktion (ca 250 meter) samt anläggande av ny slänt och erosionsskydd.
Ombyggnad av värmeförsörjning i skola och förskola på Orust
Projektet avser att en skolbyggnad och en mindre friliggande förskola som förses med värme från skolbyggnaden genom en kulvert. Uppdraget omfattar rivning av befintlig värmeproduktionsanläggning (baserad på pelletsbrännare samt oljepanna) och installation av två separerade bergvärmepumpsanläggningar.
Ombyggnad av värmeförsörjning i garage mm på Orust
Projektet avser konvertering från olja till luftvärmepump i Lundens förråd som bl a innehåller garage, kontor och förråd.
Ombyggnad i sjukhem på Orust, etapp 2
Projektet avser ombyggnad och renovering av befintligt kök och matsal, köket ska byggas om till nytt personalrum. Uppskattad kostnad.
Renovering lakvattendamm på Orust
Projektet avser renovering av lakvattendamm samt nya flytvägar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: