Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Orust

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och utbyggnad avloppsreningsverk på Orust
Projektet avser om- och utbyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lavön, Orust
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i 8 huskroppar med 2 och 4 lägenheter/huskropp. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av 18 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar på Orust
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Om- och tillbyggnad av sjukhem på Orust, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av befintlig tandläkarmottagning (ca 350 kvm) och tillbyggnad (ca 300 kvm) till 10 lägenheter i äldreboende/särskilt boende. Uppskattad kostnad.
Rivning och återuppbyggnad av kaj på Orust
Projektet avser att stenpiren ska förstärkas och kajen rivs och ersätts med en ny på samma läge.
Nybyggnad av pelletseldadcentral i Svanesund
Projektet avser nybyggnad av pelletseldadcentral. Byggstart tidigast hösten 2019.
Trafiklösning vid skola i Varekil, etapp 1 och 2
Projektet avser breddning av befintlig väg, ny parkering med avstigningsplats vid skola, nya GC-banor och upprustning av befintlig busshållplats. Projektet utförs utmed Jörsåsvägen från korsningen Smultronvägen till korsning Ekbacken.
Nybyggnad av kontor mm i Orust
Planer finns på nybyggnad av kontor, industrihus, förråd samt bostadshus. Byggstart tidigast sommar 2019.
Ombyggnad av värmeförsörjning i skola på Orust
Projektet avser konvertering från pellets till bergvärme. Byggstart tidigast hösten 2019.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Bohuslän-Dalsland, Grupp 2
Grupp 2, Bohuslän. Henåns sporthall, Vräland, Henån Åvägen, Bokenäs skola, Lyse station, Gåre torg, Brygge, Brodalen.
Ombyggnad av skolgård i Ellös
Projektet avser ombyggnad av skolgård. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i sjukhem på Orust, etapp 2
Projektet avser ombyggnad och renovering av befintligt kök och matsal, köket ska byggas om till nytt personalrum. Uppskattad kostnad.
Konvertering av värme i flerbostadshus i Svanesund
Projektet avser konvertering av 1 oljepanna till 3 stycken värmepumpar i flerbostadshus.
Takomläggning på flerbostadshus på Åkebo, Orust
Projektet avser omläggning av yttertak samt tak kompletteringar.
Renovering av fasad och fönster på kyrka på Orust
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fasad och fönster på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Konvertering av värme i flerbostadshus i Svanesund
Projektet avser konvertering av 1 oljepanna till 1 stycken värmepump i flerbostadshus.
Takomläggning på flerbostadshus på Orust
Projektet avser omläggning av yttertak samt tak kompletteringar på flerbostadshus.
Målning av fönster på kyrka på Orust
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Målning av fönster på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: