Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Orust

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Henån, Orust
Projektet avser nybyggnad av 19 lägenheter i flerbostadshus med 4,5 våning.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av äldreboende på Orust, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av samtliga badrum för att möta tillgänglighetskrav, hela avdelningarna ytskitsrenoveras, ombyggnad av kök mm.
Nya VA-ledningar, VA Länk Väst på Orust, etapp 4
Projektet avser nya VA-ledningar.
Nya VA-ledningar, VA Länk Väst på Orust, etapp 3
Projektet avser ca 3500 meter nya VA-ledningar.
Ny cirkulationsplats vid väg 178/väg 740 på Orust
Även ny bussterminal och pendlarparkering vid väg 178/740 Tegneby korsväg.
Ombyggnad ÅVC på Orust, etapp 1
Projektet avser att inom deponin Månsmyr ska platsen för kompostavfall flytts till ett område som idag delvis utgörs av asbest deponi. Asbestdeponin ska slutsläckas och ombearbetas för trafik samt nya fack för containrar ska anläggas.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Bohuslän-Dalsland, Grupp 2
Grupp 2, Bohuslän. Henåns sporthall, Vräland, Henån Åvägen, Bokenäs skola, Lyse station, Gåre torg, Brygge, Brodalen.
Ombyggnad av värmeförsörjning i skola och förskola på Orust
Projektet avser att en skolbyggnad och en mindre friliggande förskola som förses med värme från skolbyggnaden genom en kulvert. Uppdraget omfattar rivning av befintlig värmeproduktionsanläggning (baserad på pelletsbrännare samt oljepanna) och installation av två separerade bergvärmepumpsanläggningar.
Bredbandsnät Käringön på Orust
Projektet avser byggande och drift av bredbandsnät till Käringön.
Ombyggnad av värmeförsörjning i garage mm på Orust
Projektet avser konvertering från olja till luftvärmepump i Lundens förråd som bl a innehåller garage, kontor och förråd.
Ombyggnad i sjukhem på Orust, etapp 2
Projektet avser ombyggnad och renovering av befintligt kök och matsal, köket ska byggas om till nytt personalrum. Uppskattad kostnad.
Renovering av fönster och fasad på kyrka på Orust
Projektet avser renovering av fönster och fasad på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Konvertering av värme i flerbostadshus i Svanesund
Projektet avser konvertering av 1 oljepanna till 3 stycken värmepumpar i flerbostadshus.
Fasadrenovering på kyrka på Orust
Projektet avser fasadrenovering på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Rensning av å på Orust
Projektet avser årensning av Mölnebyån nedströms Kollungeröds vatten. Uppskattad kostnad.
Renovering av tak på kyrka på Orust
Projektet avser renovering av tak på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: