Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Orust

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny sträckning av väg mellan Varekil-Säckebäck
Cirka 3,3 km ny väg och 4 km gång- och cykelväg inklusive 2 passager under nybyggd väg samt en träbro över Varekilsån. Vägen kommer att utformas som en tvåfältsväg med bredden 8 meter.
Utbyggnad av bredbandsnät på Orust
Projektet avser leverantör för byggande och tillhandahållande av ett passivt fiberoptisk nät för bredband i Område 13: Säckebäck/ Askerön.
Utbyggnad av bredbandsnät, Askerön/Säckebäck Fiber Ek Förening
I Orust, Stenungsund och Tjörns kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät etableras med avsikt att koppla samman samtliga intresseanmälda fastigheter i det beskrivna geografiska området. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gruppbostad på Orust
Projektet avser ändrad användning från kontor till gruppboende (LSS) samt ombyggnad av yttertak och ny ventilationsanläggning. Uppskattad kostnad.
Breddning av betongramper vid Lyrleden i Orust kommun
Projektet avser betong-och bryggarbeten i vatten och på land.
Underhåll av bro över Tvetbäcken vid Nötskär
Utbyte överbyggnad samt erforderliga trafik- och skyddsanordningar.
Rivning och återuppbyggnad av kaj på Orust
Projektet avser att stenpiren ska förstärkas och kajen rivs och ersätts med en ny på samma läge. Uppskattad byggstart.
Byte bryggdäck mm i Henån
Projektet avser byte av bryggdäck, pir och muddring. Byggstart tidigast sommar 2018.
Rivning av gamla Ängås skola på Orust
Avser rivning av skolbyggnader, 1 större byggnad och 6 st mindre byggnader.
Byte av golv i sporthall på Orust
Projektet avser byte av sportgolv i idrottshall med tillhörande kompletteringsarbten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av transformatorstation i Ellös
tillbyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av personallokal i Ellös
Nybyggnad av två personal/gäststugor.
Utvändigt underhåll av vandrarhem i Ellös
Utvändig ändring av vandrarhem.
Besiktning av sjöförlagda ledningar, Orust kommun
Avser direktupphandling för besiktning av sjöförlagda ledningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: