Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Orust

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Orust
Projektet avser nybyggnad av 14 friliggande småhus och 17 par- och radhuslägenheter.
Ombyggnad av äldreboende på Orust, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av storkök, personalrum datarum mm i äldreboende.
Ny pir på Henön
Projektet avser rivning av befintlig pir (ca 125 meter lång) och anläggande av en ny pir. För att kunna anlägga piren ska gammal spont rivas och nytt erosionsskydd läggas ut.
Rivning och återuppbyggnad av kaj på Orust
Projektet avser att stenpiren ska förstärkas och kajen rivs och ersätts med en ny på samma läge.
Ny cirkulationsplats vid väg 178/väg 740 på Orust
Även ny bussterminal och pendlarparkering vid väg 178/740 Tegneby korsväg.
Ombyggnad av pir i Henån
Projektet avser byte av bryggdäck, pir och muddring.
Bredbandsnät Käringön på Orust
Projektet avser byggande och drift av bredbandsnät till Käringön. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Orust
Projektet avser till- och ombyggnad av industri/lagerbyggnad. Byggstart tidigast hösten 2020.
Ombyggnad av värmeförsörjning i skola på Orust
Projektet avser konvertering från pellets till bergvärme.
Ombyggnad av värmeförsörjning i garage mm på Orust
Projektet avser konvertering från olja till luftvärmepump eller bergvärme i Lundens förråd som bl a innehåller garage, kontor och förråd.
Renovering av fönster och fasad på kyrka på Orust
Projektet avser renovering av fönster och fasad på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Ny blåsmaskin i avloppsreningsverk på Orust
Projektet avser att nuvarande blåsmaskin har havererat och ny blåsmaskin ska installeras och anpassas till nuvarande fästen och rör. Uppskattad byggstart och kostnad.
Konvertering av värme i flerbostadshus i Svanesund
Projektet avser konvertering av 1 oljepanna till 3 stycken värmepumpar i flerbostadshus.
Fasadrenovering på kyrka på Orust
Projektet avser fasadrenovering på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Utredning av vattenhushållning i fågelsjö i Orust
Projektet avser att utreda hur förändrad vattenhushållning kan användas som ett verktyg för att minska igenväxningsproblemen och berika fågellivet samtidigt som den är acceptabel eller kanske tom önskvärd för jordbruket. Uppskattad kostnad.
Renovering av tak på kyrka på Orust
Projektet avser renovering av tak på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: