Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Orust

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder Svanesund Orust
Projektet avser nybyggnad av ca 180 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder på Orust
Projektet avser nybyggnad av ca 200 bostäder.
Nybyggnad av bostäder på Orust
Projektet avser nybyggnad av 14 friliggande småhus och 17 par- och radhuslägenheter.
Nybyggnad av bostäder och handel på Orust
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, service och handel.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lavön, Orust
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i 8 huskroppar med 2 och 4 lägenheter/huskropp. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av 18 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av produktionsanläggning på Orust
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av en produktionsanläggning för fiskerianknuten verksamhet.
Nybyggnad av VA-ledningar på Orust
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Ombyggnad av skola i Ellös
Projektet avser ombyggnad av Låg- och mellanstadie skola.
Renovering av skola i Ellös
Projektet avser renovering av ytskikt i högstadieskola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola på Orust
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor mm i Orust
Planer finns på nybyggnad av kontor, industrihus, förråd samt bostadshus. Byggstart tidigast sommar 2019.
Rivning och återuppbyggnad av kaj på Orust
Projektet avser att stenpiren ska förstärkas och kajen rivs och ersätts med en ny på samma läge.
Ombyggnad av äldreboende på Orust, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av samtliga badrum för att möta tillgänglighetskrav, hela avdelningarna ytskitsrenoveras, ombyggnad av kök mm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av äldreboende på Orust, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av storkök, personalrum datarum mm i äldreboende. Uppskattad kostnad.
Takomläggning på flerbostadshus på Åkebo, Orust
Projektet avser mmläggning av yttertak samt takkompletteringar.
Trafiklösning vid skola i Varekil, etapp 1 och 2
Projektet avser breddning av befintlig väg, ny parkering med avstigningsplats vid skola, nya GC-banor och upprustning av befintlig busshållplats. Projektet utförs utmed Jörsåsvägen från korsningen Smultronvägen till korsning Ekbacken. Uppskattad kostnad.
Takomläggning på flerbostadshus på Orust
Projektet avser mmläggning av yttertak samt takkompletteringar på flerbostadshus.
Renovering av fasad och fönster på kyrka på Orust
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fasad och fönster på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Anläggande av VA-ledningar i Henån
Avser anläggande av VA-ledningar. Uppskattad kostnad.
Målning av fönster på kyrka på Orust
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Målning av fönster på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Förstudie av åtgärder mot intern näringsbelastning, Orust kommun
Avser förprojektering av åtgärder mot intern näringsbelastning för Grindsbysjön och Assmunderödsvattnet.
Konsultuppdrag gällande vattendrags-och åtgärdsutredning, Orust kommun
Avser konsultuppdrag vattendrags- och åtgärdsutredning inom LONA-delprojekt ”Rätt åtgärd på rätt plats” . Orust kommun

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: