Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Orust

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av 18 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lavön, Orust
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i 8 huskroppar med 2 och 4 lägenheter/huskropp. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrilokaler i Ellös
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. 13 tomter kommer att säljas styckevis. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Henån, Orust
Projektet avser nybyggnad av 19 lägenheter i flerbostadshus med 4,5 våning. Byggstart tidigast kvartal 4 2019.
Nybyggnad av VA-ledningar på Orust
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Om- och tillbyggnad av sjukhem på Orust, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av befintlig tandläkarmottagning (ca 350 kvm) och tillbyggnad (ca 300 kvm) till 10 lägenheter i äldreboende/särskilt boende. Uppskattad kostnad.
Rivning och återuppbyggnad av kaj på Orust
Projektet avser att stenpiren ska förstärkas och kajen rivs och ersätts med en ny på samma läge.
Nybyggnad av pelletseldadcentral i Svanesund
Projektet avser nybyggnad av pelletseldadcentral. Byggstart tidigast hösten 2019.
Byte bryggdäck mm i Henån
Projektet avser byte av bryggdäck, pir och muddring.
Trafiklösning vid skola i Varekil, etapp 1 och 2
Projektet avser breddning av befintlig väg, ny parkering med avstigningsplats vid skola, nya GC-banor och upprustning av befintlig busshållplats. Projektet utförs utmed Jörsåsvägen från korsningen Smultronvägen till korsning Ekbacken.
Nybyggnad av kontor mm i Orust
Planer finns på nybyggnad av kontor, industrihus, förråd samt bostadshus. Byggstart tidigast sommar 2019.
Ombyggnad av äldreboende på Orust, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av storkök, personalrum datarum mm i äldreboende. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av värmeförsörjning i skola på Orust
Projektet avser konvertering från pellets till bergvärme. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ombyggnad av värmeförsörjning i garage mm på Orust
Projektet avser konvertering från olja till luftvärmepump eller bergvärme i Lundens förråd som bl a innehåller garage, kontor och förråd. Byggstat oviss.
Ombyggnad av skolgård i Ellös
Projektet avser ombyggnad av skolgård. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ny pir i Henön
Projektet avser rivning av befintlig pir (ca 125 meter lång) och anläggande av en ny pir. För att kunna anlägga piren ska gammal spont rivas och nytt erosionsskydd läggas ut. Uppskattad kostnad.
Takomläggning på flerbostadshus på Åkebo, Orust
Projektet avser omläggning av yttertak samt tak kompletteringar.
Konvertering av värme i flerbostadshus i Svanesund
Projektet avser konvertering av 1 oljepanna till 1 stycken värmepump i flerbostadshus.
Ombyggnad för fiskodling i Ellös, Orust
Avser bla rivning travers balkar, flyttning av avlopp i tak, riva el efter väggar och tak, borttagning av golvränna samt ny golvränna, borttag betongramp och klack, primning av betongyta, gjutning av nytt golv, isoleringsväggar, nedpendlat sandwichtak, dörr i sandwichelement, centralbelysning, epoxi på golv och uppvik på sandwichelement samt tilluft genom sandwichväggar.
Takomläggning på flerbostadshus på Orust
Projektet avser omläggning av yttertak samt tak kompletteringar på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: