Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Orust

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder Svanesund Orust
Projektet avser nybyggnad av ca 80 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder på Orust
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, rad- eller parhus. Området för markanvisning är ca 7100 kvm stort. Marken är obebyggd och kuperad med en stor andel berg i dagen mitt i fastigheten ligger en sänka med en tjärn/damm. En fastighetsbildning behöver genomföras för att bilda en egen fastighet av markanvisningsområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lavön, Orust
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Detaljplanen medger en byggrätt om ca 3400 kvm. Störta byggnadsarean är 950 kvm med maximal byggnadshöjd om 5 våningar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrilokaler i Ellös
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. 13 tomter kommer att säljas styckevis.
Nybyggnad av VA-ledningar på Orust
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Breddning av betongramper vid Lyrleden i Orust kommun
Projektet avser betong-och bryggarbeten i vatten och på land.
Renovering av skola i Ellös
Projektet avser renovering av ytskikt i högstadieskola. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gruppbostad på Orust
Projektet avser ändrad användning från kontor till gruppboende (LSS) samt ombyggnad av yttertak och ny ventilationsanläggning. Uppskattad kostnad.
Renovering av va-ledningar i Ellös, Orust
Avser renovering av en gammal vattenledning av gjutjärn längs Morlandavägen, Glimåsvägen samt Friborgsvägen i Ellös.
Nybyggnad av rastlokal i Orust
Avser nybyggnad av rastlokal i Tuvesvik för lokaltrafiken, färje- och busstrafik. BTA ca 60m2 samt inhägnad förrådsyta om ca 40m2.
Byte bryggdäck mm i Henån
Projektet avser byte av bryggdäck, pir och muddring. Byggstart tidigast slutet 2018.
Ombyggnad av värmeförsörjning i garage mm på Orust
Projektet avser konvertering från olja till luftvärmepump eller bergvärme i Lundens förråd som bl a innehåller garage, kontor och förråd. Byggstat tidigast slutet 2018.
Ombyggnad av skolgård i Ellös
Projektet avser ombyggnad av skolgård. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Rivning av gamla Ängås skola på Orust
Avser rivning av skolbyggnader, 1 större byggnad och 6 st mindre byggnader.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Norra Orust Fiber
Avser byggande och ägande av ett passivt och aktivt fibernät inklusive installation av den aktiva utrustningen, drift av bredbandsnätet samt tillhandahållande av tjänster. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Byte av golv i sporthall på Orust
Projektet avser byte av sportgolv i idrottshall med tillhörande kompletteringsarbeten. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av bredbandsnät på Orust
Projektet avser leverantör för byggande och tillhandahållande av ett passivt fiberoptisk nät för bredband i Område 13: Säckebäck/ Askerön.
Nybyggnad av enbostadshus i Ellös
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av personallokal i Ellös
Nybyggnad av två personal/gäststugor.
Tillbyggnad av transformatorstation i Ellös
tillbyggnad av transformatorkiosk.
Utvändigt underhåll av vandrarhem i Ellös
Utvändig ändring av vandrarhem.
Besiktning av sjöförlagda ledningar, Orust kommun
Avser direktupphandling för besiktning av sjöförlagda ledningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: