Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Orust

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Orust
Projektet avser nybyggnad av 14 friliggande småhus och 17 par- och radhuslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av badhus på Orust, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av badhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av sjukhem på Orust
Projektet avser ombyggnad av tandläkarmottagning (ca 325 kvm) och tillbyggnad (ca 325 kvm) till äldreboende/särskilt boende.
Ombyggnad av skola i Ellös
Projektet avser ombyggnad av Låg- och mellanstadie skola. Byggstart tidigast början 2019.
Breddning av betongramper vid Lyrleden i Orust kommun
Projektet avser betong- och bryggarbeten i vatten och på land.
Byte bryggdäck mm i Henån
Projektet avser byte av bryggdäck, pir och muddring.
Renovering av va-ledningar i Ellös, Orust
Avser renovering av en gammal vattenledning av gjutjärn längs Morlandavägen, Glimåsvägen samt Friborgsvägen i Ellös.
Tillbyggnad av industrihus i Orust
Projektet avser till- och ombyggnad av industri/lagerbyggnad. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av industrilokal på Orust
Projektet avser 12 industritomter.
Ombyggnad av värmeförsörjning i garage mm på Orust
Projektet avser konvertering från olja till luftvärmepump eller bergvärme i Lundens förråd som bl a innehåller garage, kontor och förråd. Byggstat oviss.
Nybyggnation av rastlokal på Orust
Nybyggnad av en rastlokal i Tuvesvik för lokaltrafiken, färje- och busstrafik. BTA ca 60m2 samt inhägnad förrådsyta om ca 40m2. Förrådsytan hägnas in med insynsskyddat plank, skjutport hängs upp på specialanpassad galvaniserad stålram. Grundsättning platta på mark. Pausrummet dimensioneras för 8 personer. Förutom grundsättning och bygga huset ingår även markarbeten i totalentreprenaden. Omgivande markyta skall anpassas till befintliga ytor, förrådsyta asfalteras. Byggnaden skall uppföras på den yta som idag är grusad.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Norra Orust Fiber
Avser byggande och ägande av ett passivt och aktivt fibernät inklusive installation av den aktiva utrustningen, drift av bredbandsnätet samt tillhandahållande av tjänster. Uppskattad kostnad.
Anläggande av VA-ledningar i Henån
Avser anläggande av VA-ledningar. Uppskattad kostnad.
Förstudie av åtgärder mot intern näringsbelastning, Orust kommun
Avser förprojektering av åtgärder mot intern näringsbelastning för Grindsbysjön och Assmunderödsvattnet.
Konsultuppdrag gällande vattendrags-och åtgärdsutredning, Orust kommun
Avser konsultuppdrag vattendrags- och åtgärdsutredning inom LONA-delprojekt ”Rätt åtgärd på rätt plats” . Orust kommun

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: