Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Orust

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och utbyggnad avloppsreningsverk på Orust
Projektet avser om- och utbyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Henån, Orust
Projektet avser nybyggnad av 19 lägenheter i flerbostadshus med 4,5 våning.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Bredbandsnät Käringön på Orust
Projektet avser byggande och drift av bredbandsnät till Käringön. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Orust
Projektet avser till- och ombyggnad av industri/lagerbyggnad. Byggstart tidigast hösten 2020.
Ombyggnad ÅVC på Orust, etapp 1
Projektet avser att inom deponin Månsmyr ska platsen för kompostavfall flytts till ett område som idag delvis utgörs av asbest deponi. Asbestdeponin ska slutsläckas och ombearbetas för trafik samt nya fack för containrar ska anläggas.
Ny blåsmaskin i avloppsreningsverk på Orust
Projektet avser att nuvarande blåsmaskin har havererat och ny blåsmaskin ska installeras och anpassas till nuvarande fästen och rör. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av fönster och fasad på kyrka på Orust
Projektet avser renovering av fönster och fasad på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Konvertering av värme i flerbostadshus i Svanesund
Projektet avser konvertering av 1 oljepanna till 3 stycken värmepumpar i flerbostadshus.
Fasadrenovering på kyrka på Orust
Projektet avser fasadrenovering på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Rensning av å på Orust
Projektet avser årensning av Mölnebyån nedströms Kollungeröds vatten. Uppskattad kostnad.
Renovering av tak på kyrka på Orust
Projektet avser renovering av tak på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: