Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Öckerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av 20-26 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av hotell, konferens och spa på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av hotell, konferenslokaler och spa. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnation av äldreboende i Öckerö
Projektet avser ombyggnation av två av äldreboendets avdelningar från 26 platser till 22. Ombyggnationen syftar till att modernisera boendet till dagens och framtida krav för äldreboendet. Ändringarna avser i första hand att dagens rum delvis saknar tillagningsmöjligheter, att hygienutrymmen är små och att de boendes ordinarie rum också är små. Byggstart tidigast våren 2021.
Nybyggnad av färjeläge vid Källö-Knippla
Objektet avser utförande av nytt färjeläge på Källö-Knippla. Temporärt färjeläge skall kompletteras. Temporära anläggningar på Hyppeln skall rivas och ett nytt färjeläge skall anläggas på Källö-Knippla.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus på Öckerö
Projektet avser att tak och fasad tvättas och målas samt delvis uppgradering av grunden och eventuella dåliga fasadplank byts på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus på Öckerö
Projektet avser byte av tak, byte av samtliga fönster och balkongdörrar, ommålning av fasad och dålig panel byts ut på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll på bibliotek på Öckerö
Projektet avser att tak och fasad tvättas och målas samt trall endast tvättas, eventuella dåliga fasadplank behöver bytas på bibliotek.
Nybyggnad av industrilokaler i Öckerö
Avser nybyggnad av industrilokaler. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Öckerö Etapp 1
Avser renovering av industrilokaler på ca 300-400 kvm samt byte av tak.
Ombyggnad av industrihus i Öckerö Etapp 2
Avser renovering av industrilokaler på ca 300-400 kvm samt byte av tak.
Ombyggnad av industrihus i Öckerö Etapp 3
Avser renovering av industrilokaler samt byte av tak.
Nybyggnad av affärshus i Öckerö
Bygglov nybyggnad affärslokaler.
Nybyggnad av idrottshall i Öckerö
Bygglov nybyggnad sporthall.
Nybyggnad av parhus i Öckerö
Bygglov nybyggnad tvåbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare informaiton.
Ombyggnad av samlingslokal i Öckerö
Bygglov ombyggnad samlingslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av restaurang i Öckerö
Bygglov tillbyggnad restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare informaiton.
Nybyggnad av parkeringsplats i Öckerö
Marklov parkeringsplats vid kyrka.
Nybyggnad av enbostadshus i Öckerö
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Öckerö
Avser en liten tillbyggnad på 45 kvm.
Rivning av sjöbod i Öckerö
Rivningslov rivning sjöbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: