Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Öckerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, butiker, kontor mm på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av 330 lägenheter, ca 8000 kvm verksamhetslokaler, hotell, en ny gästhamn mm. Projektet kommer att delas upp i etapper och byggnationen kommer att pågå under flera år.
Nybyggnad av förskola på Hönö
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av gruppbostad BmSS på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter samt en gemensam del i gruppboende. Leverantören ska upplåta fastigheten till Öckerö kommunen genom hyresavtal under en 20 års period.
Nybyggnad av färjeläge vid Källö-Knippla
Objektet avser utförande av nytt färjeläge på Källö-Knippla. Temporärt färjeläge skall kompletteras. Temporära anläggningar på Hyppeln skall rivas och ett nytt färjeläge skall anläggas på Källö-Knippla.
VA-utbyggnad på Öckerö
Avser förläggning av spill-, dag- och vattenledningar på en sträcka av ca 200 m samt ytterligare ca 100 m förläggning av enbart vattenledning.
Nybyggnad av affärshus i Öckerö
Avser nybyggnad affärslokal / butik.
Nybyggnad av industrilokaler i Öckerö
Avser nybyggnad av industrilokaler. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av padelhall i Öckerö
Avser nybyggnad padelhall. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Öckerö Etapp 1
Avser renovering av industrilokaler på ca 300-400 kvm samt byte av tak.
Tillbyggnad av industrihus i Öckerö
Bygglov tillbyggnad industrilokaler.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Öckerö
Bygglov utvändig ändring samlingslokaler, trappa och räcke.
Nybyggnad av parkeringsplats i Öckerö
Marklov parkeringsplats vid kyrka.
Nybyggnad av förråd i Öckerö
Anmälan nybyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Öckerö
Avser en liten tillbyggnad på 45 kvm.
Rivning av sjöbod i Öckerö
Rivningslov rivning sjöbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Öckerö
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av sjöbod i Öckerö
Bygglov nybyggnad sjöbod.
Nybyggnad av parhus i Öckerö
Bygglov nybyggnad tvåbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare informaiton.
Ombyggnad av samlingslokal i Öckerö
Bygglov ombyggnad samlingslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av byggnad i Öckerö
Avser rivning av huvudbyggnad, en gäststuga och en förrådsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: