Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Öckerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola för ca 300 elever.
Nybyggnad av övningshall på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av bassäng 16 meter, lektionssalar mm. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av förskola på Hönö
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Ombyggnation av äldreboende i Öckerö
Projektet avser ombyggnation av två av äldreboendets avdelningar från 26 platser till 22. Ombyggnationen syftar till att modernisera boendet till dagens och framtida krav för äldreboendet. Ändringarna avser i första hand att dagens rum delvis saknar tillagningsmöjligheter, att hygienutrymmen är små och att de boendes ordinarie rum också är små. .
Nybyggnad av gruppbostad BMSS på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter samt en gemensam del i gruppboende. Leverantören ska upplåta fastigheten till Öckerö kommunen genom hyresavtal under en 20 års period.
Nybyggnad av industrihus i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av industrifabrik. Uppskattad kostnad.
Upphandling av boendemoduler för etableringsenheten på Öckerö
Projektet avser upphandling av tillfälliga moduler för boende på Etableringsenheten. Uppskattad kostnad.
Yttre underhåll på kommunhus på Öckerö
Projektet avser byte av tak ovan plan 2 och 3, byte av befintlig fasadpanel i ek (entrésida, balkong och miljöhus), nytt tak i trapphus samt igensättning a vissa öppningsbara fönster i kommunhus.
Rivning av brygga mm på Hönö
Projektet avser rivning av brygga, ta bort samtliga pålar i vattenområdet och betongplatta. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av avloppsledningar och nedstigningsbrunnar på Öckerö
Projektet avser renovering av ca 850 meter självfallsledningar och renovering av ca 25 nedstigningsbrunnar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Öckerö
Bygglov Tillbyggnad Flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Öckerö
Bygglov ändrad användning flerbostadshus, Bygglov nybyggnad komplementbyggnad Hönö 2:67. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av hotell i Öckerö
Bygglov ändrad användning hotell.
Nybyggnad av plank i Öckerö
Lovpliktig åtgärd staket/ plank enbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Öckerö
Allmälningspliktig åtgärd komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Öckerö
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Öckerö
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: