Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Öckerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i mindre flerbostadshus och enbostadshus.
Ombyggnation av äldreboende i Öckerö
Projektet avser ombyggnation av två av äldreboendets avdelningar från 26 platser till 22. Ombyggnationen syftar till att modernisera boendet till dagens och framtida krav för äldreboendet. Ändringarna avser i första hand att dagens rum delvis saknar tillagningsmöjligheter, att hygienutrymmen är små och att de boendes ordinarie rum också är små.
Nybyggnad av färjeläge vid Källö-Knippla
Objektet avser utförande av nytt färjeläge på Källö-Knippla. Temporärt färjeläge skall kompletteras. Temporära anläggningar på Hyppeln skall rivas och ett nytt färjeläge skall anläggas på Källö-Knippla.
Upprustning av utemiljö vid skola på Öckerö
Projektet avser upprustning av utemiljö vid skola.
Betong- stål och pålningsarbeten på Björkö- och Hönöleden
Huvuddel 1: Breddning och förlängning av Björkö befintliga ramp samt en ny skjutbrygga i stål (slutbesiktning 2021-06-15). Huvuddel 2: Två nya stålbryggor till Hönöledens ordinariefärjelägen (slutbesiktning 2021-09-15).
VA-utbyggnad på Öckerö
Avser förläggning av spill-, dag- och vattenledningar på en sträcka av ca 200 m samt ytterligare ca 100 m förläggning av enbart vattenledning.
Nybyggnad av affärshus i Öckerö
Avser nybyggnad affärslokal / butik. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrilokaler i Öckerö
Avser nybyggnad av industrilokaler. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av padelhall i Öckerö
Avser nybyggnad padelhall. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Öckerö
Avser tillbyggnad industrilokaler. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av sjöbod i Öckerö
Bygglov nybyggnad sjöbod.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Öckerö
Bygglov utvändig ändring samlingslokaler, trappa och räcke.
Nybyggnad av förråd i Öckerö
Anmälan nybyggnad komplementbyggnad.
Rivning av byggnad i Öckerö
Avser rivning av huvudbyggnad, en gäststuga och en förrådsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: