Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Munkedal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola.
Nybyggnad av idrottshall i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av gc-väg på Tungenäs
Projektet avser nybyggnad av gc-väg. Byggstart tidigast våren 2021.
Renovering av skola i Munkedal
Projektet avser renovering av skola.
Renovering av förskola i Munkedal
Projektet avser renovering av förskola.
Sanering VA-ledningar i Munkedal
Projektet avser sanering av VA-ledningar i sommarstugeområde.
Exploatering av tomter i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till tomter.
Exploatering av tomter i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för kommunala tomter.
Nybyggnad av exploateringsområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt exploateringsområde.
Konsult inom vatten tillståndsansökan biotoprestaurerings åtgärder i Munkedal
Projektet avser konsult inom vatten tillståndsansökan biotoprestaurerings åtgärder Örekilsälven. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av lokaler för kommunens personal i Munkedal
Projektet avser ombyggnad av kontor, personalutrymmen, verkstad, snickeri, tvätthall, teknikutrymmen, kallförråd mm och fristående carport. Uppskattad kostnad.
Upprustning av sporthall i Munkedal
Projektet avser upprustning av sporthall.
Ny toppbeläggning i Munkedal
Projektet avser ny toppbeläggning på gator.
Nybyggnad av laddstationer i Munkedal
Nybyggnad av laddstationer.
Ombyggnad vändplan i Munkedal
Ombyggnad av vändplan.
Renoveirng av gångbro i Munkedal
Projektet avser renovering av gångbro.
Nytt erosionsskydd i Munkedal
Projektet avser nytt erosionsskydd vid badstrand.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: