Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Munkedal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av vindkraftverk i Munkedal
Projektet avser 14 verk, 3 MW.
Ombyggnad av fd äldreboende i Munkedal
Projektet avser ombyggnad av fd äldreboende. Beslut om kommande användning har inte fattats.
Renovering av skola i Munkedal
Projektet avser renovering av skola.
Nybyggnad av förskola mm i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Munkedal
Avser marklov för nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av vattenreservoar i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av vattenreservoar. Byggstart tidigast våren 2020.
Exploatering av industriområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde.
Exploatering av industriområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gc-väg i Gläborg
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Konsult inom vatten tillståndsansökan biotoprestaurerings åtgärder i Munkedal
Projektet avser konsult inom vatten tillståndsansökan biotoprestaurerings åtgärder Örekilsälven. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny toppbeläggning i Munkedal
Projektet avser ny toppbeläggning på gator.
Ombyggnad vändplan i Munkedal
Ombyggnad av vändplan.
Upprustning av sporthall i Munkedal
Projektet avser upprustning av sporthall.
Ombyggnad av E6 vid Småröd
Risk för mindre ras samt vatten på vägen.
Renoveirng av gångbro i Munkedal
Projektet avser renovering av gångbro.
Nytt erosionsskydd i Munkedal
Projektet avser nytt erosionsskydd vid badstrand.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: