Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Munkedal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny ångpanna i Munkedal
Projektet avser ny ångpanna. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av äldreboende i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av äldreboende. Byggstart tidigast slutet 2020.
Nybyggnad av kraftverk i Munkedal
Kostnad inklusive maskinupphandling. Leverantör av en turbin: ZRE, Polen.
Ombyggnad av fd äldreboende i Munkedal
Projektet avser ombyggnad av fd äldreboende. Beslut om kommande användning har inte fattats.
Ombyggnad av väg 165 mellan Hällevadsholm-Tingvall, deletapp 1
Bärighets- och förstärkningsåtgärder.
Ombyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2019.
Renovering av skola i Munkedal
Projektet avser renovering av skola.
Nybyggnad av gc-väg på Tungenäs
Projektet avser nybyggnad av gc-väg. Byggstart tidigast våren 2020.
Ombyggnation av äldreboendet Allégården i Munkedal
Projektet avser ombyggnad och verksamhetsanpassning för äldreboende samt gemensamhets- och personalytor. Kommer även att bli tillbyggnad med ny entré, café och en ny förbindelsegång. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus eller flerbostadshus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av 2-8 lägenheter i enbostadshus eller flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Växelbyte längs bandel 621 i Munkedal, Dingle och Tanum
Byte av växel 1 och 2 i Munkedal, växel 1 i Dingle och växel 2 i Tanum. Ändring av spår, kontaktledning och signalanläggning.
Renovering av fasad och torn på kyrka i Munkedal
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fasad och torn på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Exploatering av industriområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde.
Nybyggnad av kontor i Munkedal
Nybyggnad av kontorslokal.
Åtgärdande av bro i Munkedal
Projektet avser renovering av bro.
Upprustning av förråd i Munkedal
Projektet avser upprustning av gamla kommunförrådet.
Nybyggnad av gäststuga i Munkedal
Nybyggnad av övernattningsstuga.
Nybyggnad av stugby i Munkedal
Nybyggnad av 4 fritidshus. Torreby 3:220,3:221,3:222, 3:239. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. .
Nybyggnad av enbostadshus i Munkedal
Nybyggnad av en/tvåbostadshus på Munkedal 1:64 och Munkedal 1:67.
Nybyggnad av enbostadshus i Munkedal
Nybyggnad av en/tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Munkedal
Nybyggnad av enbostadshus (137+27 m2).
Renovering av tornluckor, fönster och dörrar på kyrka i Munkedal
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av tornluckor, fönster och dörrar på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Munkedal
Projektet avser ny dörr i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: