Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Munkedal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny ångpanna i Munkedal
Projektet avser ny ångpanna. Pålning och gjutning av betongplatta och fundament för skorsten samt bränslelager.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Munkedal
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett nytt verksamhetsområde. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Munkedal
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder. Uppskattad kostnad.
Renovering av skola i Munkedal
Projektet avser renovering av skola.
Nybyggnad av kontor i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av enbostadshus eller flerbostadshus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av 2-8 lägenheter i enbostadshus eller flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 2 2020.
Sanering VA-ledningar i Munkedal
Projektet avser sanering av VA-ledningar i sommarstugeområde.
Ombyggnad av lokaler för kommunens personal i Munkedal
Projektet avser ombyggnad av kontor, personalutrymmen, verkstad, snickeri, tvätthall, teknikutrymmen, kallförråd mm och fristående carport.
Ombyggnad av väg 165 i Fiskebo
Översvämningsrisk.
Ombyggnad av Pipfabriken i Munkedal
Projektet avser ombyggnad och renovering av plan 2 innehållande bl a kontor, wc, kök. Förutom renovering och ombyggnad ingår byte av ventilationssystem mm. På plan 3 installeras nytt ventilationsaggregat för båda planen samt nytt brandlarm. Uppskattad kostnad.
Konsult inom vatten tillståndsansökan biotoprestaurerings åtgärder i Munkedal
Projektet avser konsult inom vatten tillståndsansökan biotoprestaurerings åtgärder Örekilsälven. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny toppbeläggning i Munkedal
Projektet avser ny toppbeläggning på gator.
Nybyggnad av laddstationer i Munkedal
Nybyggnad av laddstationer.
Ombyggnad vändplan i Munkedal
Ombyggnad av vändplan.
Upprustning av sporthall i Munkedal
Projektet avser upprustning av sporthall.
Renoveirng av gångbro i Munkedal
Projektet avser renovering av gångbro.
Nytt erosionsskydd i Munkedal
Projektet avser nytt erosionsskydd vid badstrand.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: