Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Nybyggnad av Ikea-varuhus i Kållered
Projektet avser ett nytt Ikea-varuhus. Planen visar att Ikea-varuhuset och shoppingcentret (objektnummer 1455471) kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Markarbetena påbörjas i januari 2018. Entreprenör för portar och lasthus: ASSA ABLOY AB, Box 5087, 426 05 Västra Frölunda, Martin Persson tel 010-4747120. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 250 lägenheter där 80 lägenheter är hyresrätter och resterande är bostadsrätter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Mölndal
Avser nybyggnad av 100 bostadsrätter samt en förskola med 5 avdelningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2 m fl
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt byte av fönster på totalt 465 lägenheter i flerbostadshus. Projektet kommer att indelas i etapper. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, studentbostadshotell. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 66 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 16 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus).
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser nybyggnad av ett antal korsningar och cirkulationer på Ekeleden, nya busshållplatser, VA-system, belysning, planteringar mm.
Om- och tillbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad med 6 undervisningssalar och kringytor samt tillbyggnad av matsal.
Nybyggnad av badhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av anläggning /provisorisk simhall. Vattenrening: Processing Borgås AB, Borgås Gårdsväg 9, 434 39 Kungsbacka, tel 0300-837000, John Sjöberg.
Tillbyggnad av hotell i Mölndal
Tillbyggnad av hotell.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter för boende med särskild service samt gemensamhets- och personalutrymmen. Avser även komplementbyggnader för förvaring av rullstolar samt hantering av avfall. Avser även rivning av befintligt hus och staket.
Nybyggnad av gruppbostad i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av LSS boende med 6 lägenheter.
Om- och nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser om- och nybyggnad av gator och VA-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av dämme i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av dämme.
Ombyggnad till hotell i Mölndal
Projektet avser ombyggnad (300-400 kvm) till hotell och en verksamhetslokal.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Anläggande av GC-bro och GC-väg i Mölndal
Avser anläggande av ny GC-bro över Mölndalsån samt en 100 m GC-väg mellan befintlig GC-bro över E6 och Göteborgsvägen.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Lindome
Avser yttre underhåll av flerbostadshus, förråd, garage, tvättstugor som målning av fasader m.m. Uppskattad byggstart och kostnad.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Balltorp, Mölndal
Avser yttre underhåll av tak och fasader på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-lednignar.
Ny huvudvattenledning i Mölndal
Projektet avser ny huvudvattenledning.
Ombyggnad av förvarslokaler i Mölndal
Avser ombyggnad och anpassningar som bl.a omfattar avskiljningsavdelning med intilliggande kontrollrum, nytt bagagerum, nytt sjukvårdsrum, ny friskluftsgård, nytt soprum samt nytt stängsel (anstaltstyp). Områdesskydd: Heda Skandinavien, Sväravägen 25, 611 67 Nyköping, tel 0155-217720, Daniel Bengtsson.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad/ändring av industri.
Åtgärder för breddning av Södra och Norra Grevedämmets utlopp i Mölndal
Avser åtgärder för breddning av Grevedämmets södra och norra utlopp.
Exploatering för nya bostäder i Kållered
Projektet avser exploatering för nya bostäder.
Ny överföringsledning i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ny överföringsledning (vatten) ca 1,5 km. Byggstart tidigast hösten 2019.
Omläggning VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar (ca 350 meter).
Ombyggnad av gator i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Ny reservkraftsbyggnad i Mölndal
Projektet avser en ny reservkraftbyggnad 4432 öster om Mölndals sjukhus. Uppskattad kostnad.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser utbyte till nya hissar i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Mölndal, Huvuddel 2
Projektet avser utbyte till nya hissar i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar.
Ny överföringsledning i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ny överföringsledning (vatten) ca 500 meter.
Nybyggnad av va-ledning, exploateringsområde i Mölndal
Avser bostadskomplettering i samband med nybyggnad av skola. Byggstart tidigast hösten 2019.
Installation av solelanläggning på sporthall i Mölndal
Avser installation av solelanläggning på Nya Almåshallen.
Markarbeten på gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, planterings- och belysningsarbeten på gata.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Mölndal, Huvuddel 1
Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser renovering av fasad på flerbostadshus.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ytter underhåll av fasader, tak mm på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Renovering av förskola i Mölndal
Projektet avser målning av fasad och renovering och ommålning av samtliga fönster på förskola samt byte av tak.
Byte av kallelsesystem på sjukhus i Mölndal
Projektet avser byte av kallelsesystem i sjukhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av fd äldreboende i Mölndal
Projektet avser rivning av fd äldreboende. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Rivning av idrottshall i Mölndal
Projektet avser rivning av idrottshall. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Rivning av verksamhet och boende i Mölndal
Projektet avser rivning av verksamhet och boende. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av kontor (50-60 kvm).
Utvändig renovering av förskola i Mölndal
Projektet avser takomläggning, byte av fönster och målning av fasad på förskola.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser modernisering av 3 hissar i flerbostadshus.
Ombyggnad av handel och kontori Mölndal
Projektet avser lokalanpassning av butiker och kontor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivningslov.
Nybyggnad av gruppbostad i Mölndal
Ansökan om förhandsbesked lss boende.
Nybyggnad av stugby i Mölndal
Ansökan om förhandsbesked sex fritidshus.
Rivning av förskola i Mölndal
Rivning av förskola.
Renovering av vattenledning i Mölndal
Projektet avser renovering av ca 100 meter befintlig vattenledning med U-liner samt återställning av gaturummet.
Ombyggnad av butik i Mölndal
Ändring av byggnad, butiksanpassning, vero moda och jack and jones.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Uppsättning av tre containers/moduler.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Mölndal
Ändring av handelsbyggnad, lekland. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, ny port.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Ändring av kontor ny takterrass.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av byggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av sjukhus i Mölndal
Ändring av byggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus inglasning av balkonger. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus inglasning balkonger. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad av industri, förbindelsegång hus kh-ac. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Tillbyggnad av industri: tvätthall, fasadändring samt tillfälligt lagertält. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av fritidshus i Mölndal
Rivning av fritidshus.
Rivning av garage i Mölndal
Rivning av garage.
Tillbyggnad av regionnät i Mölndal
Strandskyddsdispens förläggning av fiberkabel.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Tidsbegränsat lagertält (bn 520/13).
Tillbyggnad av restaurang i Mölndal
Tidsbegränsat lov 10 år för påbyggnad organeri/restaurang.
Nybyggnad av bussdepå i Mölndal
Tidsbegränsat lov bussdepå.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Tidsbegränsat lov muralmålning.
Ombyggnad av golfbana i Mölndal
Tidsbegränsat lov, golfbana Fässberg 1:23,1:11,Eklanda 1:102.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Tidsbegränsat lov, lagerhall t o m 2024-04-24.
Nybyggnad av skola i Mölndal
Tidsbegränsat lov, skolpaviljonger.
Nybyggnad av skärmtak i Mölndal
Tidsbegränsat lov, väderskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av enbostadshus (attefall) takkupor Kamelen 13.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Fasadändring av kontor, solceller.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av anläggning 19 p-platser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av anläggning 22 p-platser.
Nybyggnad av mur i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, stödmurar.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av anläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad (attefall).
Nybyggnad av skärmtak i Mölndal
Nybyggnad av skärmtak över cykelparkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser ny brandtrappa på kontor. Uppskattad kostnad.
Nyckelfärdig solcellsanläggning i Mölndal
Projektet avser solcellsanläggning mellan 41-43,6 kWp installerad och klar och driftsatt. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: