Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 3000 lägenheter och ca 100000 kvm verksamhetsytor. Ett konsortium är bildat med: MölnDala Fastighets AB, Wallenstam AB, Veidekke Bostad AB, Aspelin & Ramm Fastigheter AB, ByggVesta AB, Peab Bostad AB och Trollängen Bostad AB.
Ombyggnad till bostäder i Mölndal
Projektet avser ombyggnad till 245 lägenheter och 2-3 lokaler (ca 700 kvm). Byggstart tidigast kvartal 2 2020.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Avser nybyggnad av hotell med 370 hotellrum, konferensrum, gym, restaurang, bar och uteservering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Forsåker, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 300-400 lägenheter i flerbostadshus som kommer att indelas i etapper. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av simhall i Mölndal
Projektet avser en ny badhusanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus med 4-8 våningar. Byggstart årsskiftet 2019/2020.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av nytt regionkontor för Veidekke och även plats för andra hyresgäster. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skola och sporthall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av skola och sporthall.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Mölndal
Avser nybyggnad av 100 bostadsrätter samt en förskola med 5 avdelningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter. Lägenheterna kommer att vara fördelade på bostadsrätter samt hyresrätter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal, etapp 2 B
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i parhus, 5 radhus med 4 lägenheter i varje hus samt ca 25 villor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och grupphus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Planer finns på ca 75 lägenheter. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i 2 punkthus.
Rivning och nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola. Rivningsarbeten kan påbörjas i slutet av 2019.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av kontor. Byggstart tidigast kvartal 1 2020.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 20 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus).
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser nybyggnad av ett antal korsningar och cirkulationer på Ekeleden, nya busshållplatser, VA-system, belysning, planteringar mm.
Om- och tillbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad med 6 undervisningssalar och kringytor samt tillbyggnad av matsal.
Ny reservkraftsbyggnad i Mölndal
Projektet avser en ny reservkraftbyggnad 4432 öster om Mölndals sjukhus.
Anläggande av vattenledning i Mölndal
Projektet avser anläggande av vattenledning.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kontor. Byggstart tidigast kvartal 1 2020.
Anläggande av motocrossbana i Mölndal
Projektet avser byggnation av MX bana för barn och ungdomar. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Exploatering för nya bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nya bostäder.
Exploatering av bostadsområde i Mölndal
Marken ska iordningställas/berguttag.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter för boende med särskild service samt gemensamhets- och personalutrymmen. Avser även komplementbyggnader för förvaring av rullstolar samt hantering av avfall. Avser även rivning av befintligt hus och staket.
Nybyggnad av arkivcentrum i Mölndal
Projektet är under utedning.
Ny huvudvattenledning i Mölndal
Projektet avser ny huvudvattenledning.
Nybyggnad av parkeringshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus. Omfattning oklar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stugby i Mölndal
Avser nybyggnad av sex fritidshus i Mölndal. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings- och belysningsarbeten på Bergmansgatan samt även en liten del på Medborgarstigen och Mölndals torg.
Ombyggnad av kök och ventilation vid äldreboende, Mölndal
Projektet avser ombyggnad av centralkök inklusive all ventilation i hus A. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Exploatering för nytt bostadsområde i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Anläggande av GC-bro och GC-väg i Mölndal
Avser anläggande av ny GC-bro över Mölndalsån samt en 100 m GC-väg mellan befintlig GC-bro över E6 och Göteborgsvägen.
Utbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av specialsalar på skola.
Nybyggnad av parkeringshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus/anläggning. Igångsättning och omfattning kan för dagen ej anges.
Ny överföringsledning i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ny överföringsledning (vatten) ca 1,7 km..
Ombyggnad av styrrum HVC i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintligt kontrollrum så att ett rum för installation av styrutrustning och ett mötesrum erhålls. Uppskattad kostnad.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser utbyte till nya hissar i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Mölndal, Huvuddel 2
Projektet avser utbyte till nya hissar i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Beläggningsbyte på bro i Mölndal
Projektet avser beläggningsbyte med tillhörande arbeten på Mölndasbron vid bussterminalen samt renovering av intilliggande murar. Beläggningsbytet avser rivning av platsgjuten slitbetong och marksten som ersätts med fiberarmerad betong på gång- och körytor.
Brandskåp - 45o för flamspridningstest i Mölndal
Projektet avser komplett 45o brandskåp för flamspridningsprovning av textilier inklusive tillhörande borste, borstanordning, provkroppshållare och brännare allt enligt ASTM D1230-17 med inställningsmöjlighet av antändningstid, 1-20 sekunder. Möjlighet till svensktalande support. Uppskattad start och kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindome
Avser åtgärder på gavelfasad.
Ombyggnad av ventilation vid äldreboende, Mölndal
Projektet avser ny ventilationsanläggning i hus B och C.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser byte av fasad och fönster på skola samt ny utrymningstrappa.
Ny matsal vid skola i Mölndal
Projektet avser ny matsal vid skola.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Mölndal, Huvuddel 1
Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Anslutning till kommunalt avlopp i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av WC samt anslutning till kommunalt avlopp. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av ventilation till FTX-system i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Avser renovering av byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Avser tillbyggnad av lager på ca 500 kvm. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Rivning av fd äldreboende i Mölndal, option 2
Projektet avser rivning av fd äldreboende. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Byte av armaturer i hetvattencentral i Mölndal
Projektet avser rivning av gamla lysrörsarmaturer med kablage och installation av nya LED-armaturer med kablage i befintliga lokaler, Hetvattencentral, Askhantering, Bandgångar och Helglager. Som option ska gamla lysrörsarmaturer i Rökgaskondensering bytas. Uppskattad kostnad.
Rivning av idrottshall i Mölndal, option 1
Projektet avser rivning av idrottshall. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Rivning av verksamhet och boende i Mölndal, option 3
Projektet avser rivning av verksamhet och boende. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Renovering av affärshus i Mölndal
Projektet avser ändring av handelsbyggnad, skärmtak, stängsel, fasadändring. Uppskattad kostnad.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser modernisering av 3 hissar i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av kontor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Ändring av industri/byte av fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av byggnad, inglasning balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus inglasning balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Ombyggnad av förskola i Mölndal
Ändring av förskola.
Ombyggnad av gym i Mölndal
Ändring av kontor till gymlokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad av befintlig verksamhet/sprinkleranläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av enbostadshus (attefall) förråd/tvättstuga.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad/ändring av industri, ny lastbrygga.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Uppsättning av ny bodetablering.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Mölndal
Ändrad användning från privat boende till boende för nyanlända.
Rivning av industrihus i Mölndal
Rivining av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av garage i Mölndal
Rivning av garagelänga.
Rivning av panncentral i Mölndal
Rivning av panncentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vårdcentral i Mölndal
Tidsbegränsat lov vårdcentral.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, bodetablering.
Ombyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov, tillfällig p-yta.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov/ etablering av tillfälliga omklädnings- och kontors moduler.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av flerbostadshus takkupa.
Nybyggnad av cistern i Mölndal
Anläggning av ny sprinklertank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av pumpstation i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, sprinklertank och pumphus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, åv-station.
Nybyggnad av telestation i Mölndal
Nybyggnad av anläggning/teknikhus.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad återvinningshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Nybyggnad av tre lagertält, tidsbegränsat.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Nybyggnad/ till- och ombyggnad av lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av fritidshus i Mölndal
Projektet avser rivning av ett fritidshus. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändrad användning.
Ombyggnad av kontor Mölndal
Projektet avser hyresgästanpassning av kontor.
Förlängning av spårvagnshållplatser i Mölndal
Projektet avser förlängning av spårvagnshållplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: