Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Ikea-varuhus i Kållered
Projektet avser ett nytt Ikea-varuhus. Planen visar att Ikea-varuhuset och shoppingcentret (objektnummer 1455471) kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Markarbetena påbörjas i januari 2018. Entreprenör för portar och lasthus: ASSA ABLOY AB, Box 5087, 426 05 Västra Frölunda, Martin Persson tel 010-4747120. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus med 4-8 våningar. Byggstart årsskiftet 2019/2020.
Ombyggnad till bostäder i Mölndal
Projektet avser ombyggnad till ca 200 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av handel/kontorshus i Mölndals centrum
Projektet avser nybyggnad av handel (5000-8000 kvm) i bottenplan och kontor (ca 25000 kvm) på övriga plan. Husen kan byggas med upp till 16 våningar. Byggstart tidigast slutet 2019.
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser exploatering för nytt handelsområde.
Nybyggnad av handel, maskinhall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av sällanvarubutik, maskinhall och lager samt rivning och flyttning av lagerbyggnad.
Ombyggnad av huvudentrén på Mölndals Sjukhus
Avser ombyggnad av huvudentrén på sjukhuset. Mölndals sjukhus är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset och dess huvudentré ska likt de övriga sjukhusen spegla detta på ett positivt och representativt sätt. Dörrkaruseller: ASSA ABLOY Entrance System AB, Box 5087, 426 05 Västra Frölunda, Martin Andersson , tel 010-4747120.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 2200 kvm kontorslokaler.
Tillbyggnad av bilhall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av bilhall (800-900 kvm).
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Avser utbyggnad av spill- och vattenledningar vid Kjellbergska vägen, Uggleåsvägen, Stockens väg m.fl. i Lindome. Delar av ledningssträckorna avses utföras med styrd borrning. I entreprenaden ingår även byggnation av 2 st avloppspumpstationer.
Ombyggnad av ventilation vid äldreboende, Mölndal
Avser ny ventilationsanläggning i hus B och C. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kök och ventilation vid äldreboende, Mölndal
Avser ombyggnad av centralkök inklusive all ventilation i hus A. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Kålleredsmotet i Lindome
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats, gc-väg samt VA-omläggning.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Lindome
Avser yttre underhåll av flerbostadshus, förråd, garage, tvättstugor som målning av fasader m.m.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Balltorp, Mölndal
Avser yttre underhåll av tak och fasader på flerbostadshus.
Exploatering av område i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gata och va-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Ombyggnad till lägenheter i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av förskola till 4 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad/ändring av industri.
Omläggning va-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av va-ledningar (ca 350 meter).
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till 10 befintliga fastigheter och återställning av gaturummet.
Exploatering för nya bostäder i Kållered
Projektet avser exploatering för nya bostäder.
Ombyggnad av transformatorstationer i Mölndal
Avser ombyggnad av två stycken 130/10kV stationer med tillhörande byggnad, ställverk och kontrollutrustning. Ställverken är belägna i Väröbacka, Varbergs kommun och Rantorp, Mölndals kommun. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av konstgräsplan i Mölndal
Avser byte av konstgräs. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av VA-ledning genom Rådasjön
Ny VA-ledning ska anläggas genom Rådasjön. Ledningen förläggs viktad på botten av sjön och ansluts till befintligt ledningsnät. Objektet är beläget i Helenevik, vid Rådasjöns västra kustremsa i Mölndal.
Markarbeten på gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, planterings- och belysningsarbeten på gata.
Tillbyggnad av lager i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av kallager. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av kontor (50-60 kvm).
Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av anläggning, tvätthall.
Renovering av vattenledning i Mölndal
Projektet avser renovering av ca 100 meter befintlig vattenledning med U-liner samt återställning av gaturummet.
Tillbyggnad av affärshus i Mölndal
Tillbyggnad av handelsbyggnad.
Ombyggnad av produktionslokal i Mölndal
Avser ändring av verksamhetslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser hyresgästanpassning av kontor och butik i flerbostadshus.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Nybyggnad av studenthotell.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av grupphus i Mölndal
Nybyggnad av fem enbostadshus och garage, förhandsbesked. avser västra markenheten.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Nybyggnad av hotell.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av byggnad, hyresgästanpassning nordic water. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Mölndal
Ändring av handelsbyggnad samt ändrad användning till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Ändring av kontor till bostad.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Ändring av kontor, ny dörr i fasad.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av garage i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, garage.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av llentabhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Mölndal
Nybyggnad av skärmtak/förråd, ishockey.
Nybyggnad av sprinklerbassäng i Mölndal
Nybyggnad av anläggning: sprinklerbassäng. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av nätstation i Mölndal
Nybyggnad av anläggning: teknikbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av anläggning; markstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Mölndal
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mölndal
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad industrihus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
P-platser på arrenderad mark.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av amläggning; markstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggande av p-plats.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad av industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av förråd i Mölndal
Tillbyggnad av komplementbyggnad (attefall), vedförråd.
Utvändigt underhåll av parkeringshus i Mölndal
Tillbyggnad av p-hus, solcellstak.
Tillbyggnad av affärshus i Mölndal
Tillbyggnad av spiraltrappa, utvändigt.
Nybyggnad av cistern i Mölndal
Uppförande av cistern i container 4000l.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Utbyte av port samt ombyggnad av lastkaj.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Utökning av parkeringsplatser samt nybyggnation av miljöstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändrad användning av 4 lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Ändrad användning till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändrad användning, kontor till bostäder. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av församlingshus i Mölndal
Rivning av församlingshem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av kontor i Mölndal
Rivning av kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av lager i Mölndal
Rivningslov två lagerbyggnader. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Strandskyddsdispens avser bostadshus och garage.
Nybyggnad av vattenledning i Mölndal
Strandskyddsdispens vattenledning på Gunnebo 1:27 & Sjövalla 1:112. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av va-ledning i Mölndal
Strandskyddsdispens, vattenledning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat bygglov, arbetsbod.
Nybyggnad av gäststuga i Mölndal
Tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av gäststuga och carport.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus, ny balkong samt rivning av befintlig balkong.
Rivning av fastigheter i Mölndal
Avser rivning av sex st byggnader fyra bostadshus, ett garage och ett uthus rivs i sin helhet i alla dess konstruktioner, plan och källare.
Relining av va-ledningar i Mölndal
Projektet avser relining av va-ledningar.
Installation av solcellsanläggning på förskola i Mölndal
Avser installation av solcellsanläggningar på tak på Stretereds förskola.
Omläggning av va-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av va-ledningar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser byte av fönster i några lägenheter i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: