Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nybyggnad av kontorslokaler, hotell mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en ny stadsdel med kommersiella lokaler innehållande bl a kontor, hotell med hälsoinriktning, bostäder, restaurang, café mm. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ombyggnad till bostäder i Mölndal
Projektet avser ombyggnad till 245 lägenheter och 2-3 lokaler (ca 700 kvm). Byggstart tidigast kvartal 4 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och handel i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus med totalt 12000 kvm som kan anpassas för att bygga lokaler på mellan 300 och 1700 kvm. I bostadsfastigheten byggs 36 lägenheter på mellan 45 och 55 kvm med butikslokaler i gatuplanet. Byggstart tidigast december 2019.
Nybyggnad av bro i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av bro.
Exploatering av verksamhetsområde i Mölndal
Projektet avser exploatering för nytt verksamhetsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 66 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gata i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gata.
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser nybyggnad av ett antal korsningar och cirkulationer på Ekeleden, nya busshållplatser, VA-system, belysning, planteringar mm.
Om- och tillbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad med 6 undervisningssalar och kringytor samt tillbyggnad av matsal.
Nybyggnad av hamburgerbar i Mölndal
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Tillbyggnad av bilhall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av bilhall (800-900 kvm).
Nybyggnad av badhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av anläggning /provisorisk simhall.
Tillbyggnad av hotell i Mölndal
Tillbyggnad av hotell.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av gruppbostad i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av LSS boende med 6 lägenheter.
Ombyggnad av ventilation vid äldreboende, Mölndal
Avser ny ventilationsanläggning i hus B och C. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gata i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gata.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter för boende med särskild service samt gemensamhets- och personalutrymmen. Avser även komplementbyggnader för förvaring av rullstolar samt hantering av avfall. Avser även rivning av befintligt hus och staket.
Utbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av skola. Byggstart tidigast sommar 2019.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Lindome
Avser yttre underhåll av flerbostadshus, förråd, garage, tvättstugor som målning av fasader m.m. Uppskattad byggstart och kostnad.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Balltorp, Mölndal
Avser yttre underhåll av tak och fasader på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Ombyggnad av förvarslokaler i Mölndal
Avser ombyggnad och anpassningar som bl.a omfattar avskiljningsavdelning med intilliggande kontrollrum, nytt bagagerum, nytt sjukvårdsrum, ny friskluftsgård, nytt soprum samt nytt stängsel (anstaltstyp). Områdesskydd: Heda Skandinavien, Sväravägen 25, 611 67 Nyköping, tel 0155-217720, Daniel Bengtsson.
Ny huvudvattenledning i Mölndal
Projektet avser ny huvudvattenledning.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad/ändring av industri.
Kapacitetsökning vid Mölndalsån
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder.
Ny överföringsledning i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ny överföringsledning (vatten) ca 1,5 km. Byggstart tidigast hösten 2019.
Omläggning va-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av va-ledningar (ca 350 meter).
Exploatering för nya bostäder i Kållered
Projektet avser exploatering för nya bostäder.
Ny reservkraftsbyggnad i Mölndal
Projektet avser en ny reservkraftbyggnad 4432 öster om Mölndals sjukhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggande av GC-bro och GC-väg i Mölndal
Avser anläggande av ny GC-bro över Mölndalsån samt en 100 m GC-väg mellan befintlig GC-bro över E6 och Göteborgsvägen.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser utbyte till nya hissar i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Mölndal, Huvuddel 2
Projektet avser utbyte till nya hissar i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar.
Ny överföringsledning i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ny överföringsledning (vatten) ca 500 meter.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till 10 befintliga fastigheter och återställning av gaturummet.
Ombyggnad av luftbehandlingsanläggning vid skola i Mölndal
Projektet avser byte av luftbehandlingsanläggning på skola. Byggstart tidigast hösten 2019.
Underhåll av bro över Lindomeån vid Hällesåker
Utbyte av tätskikt, kantbalkar och räcken.
Åtgärder för breddning av Södra Grevedämmets utlopp i Mölndal
Avser åtgärder för breddning av Grevedämmets södra utlopp.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser byte av fasad och fönster på skola samt ny utrymningstrappa.
Ny matsal vid skola i Mölndal
Projektet avser ny matsal vid skola.
Anslutning till kommunalt avlopp i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av WC samt anslutning till kommunalt avlopp. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av förskola i Mölndal
Projektet avser takomläggning, byte av fönster och målning av fasad på förskola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser renovering av fasad på flerbostadshus.
Markarbeten på gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, planterings- och belysningsarbeten på gata.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser modernisering av 3 hissar i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Mölndal, Huvuddel 1
Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ytter underhåll av fasader, tak mm på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Renovering av förskola i Mölndal
Projektet avser målning av fasad och renovering och ommålning av samtliga fönster på förskola med option på byte av tak.
Byte av kallelsesystem på sjukhus i Mölndal
Projektet avser byte av kallelsesystem i sjukhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av fd äldreboende i Mölndal
Projektet avser rivning av fd äldreboende. Rivnings start tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Rivning av idrottshall i Mölndal
Projektet avser rivning av idrottshall. Rivnings start tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Rivning av verksamhet och boende i Mölndal
Projektet avser rivning av verksamhet och boende. Rivnings start tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av kontor (50-60 kvm).
Renovering av vattenledning i Mölndal
Projektet avser renovering av ca 100 meter befintlig vattenledning med U-liner samt återställning av gaturummet.
Ombyggnad av handel och kontori Mölndal
Projektet avser lokalanpassning av butiker och kontor. Uppskattad kostnad.
Takrenovering på äldreboende i Mölndal
Projektet avser bl a byte av takpannor, strö, bärläkt och papp på äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivningslov.
Nybyggnad av affärshus i Mölndal
Nybyggnad av handels-/industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad samt ändring av en-/tvåbostadshus till flerbostadshus.
Rivning av förskola i Mölndal
Rivning av förskola.
Ombyggnad av butik i Mölndal
Ändring av byggnad, butiksanpassning, vero moda och jack and jones.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Ändring av kontor ny takterrass.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av byggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av byggnadsverk samt installation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus inglasning av balkonger. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus inglasning balkonger. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, brandtrappa.
Tillbyggnad av restaurang i Mölndal
Tidsbegränsat lov 10 år för påbyggnad organeri/restaurang.
Nybyggnad av bussdepå i Mölndal
Tidsbegränsat lov bussdepå.
Nybyggnad av fritidshus i Mölndal
Tidsbegränsat lov, bostadsmoduler.
Nybyggnad av skola i Mölndal
Tidsbegränsat lov, skolpaviljong.
Nybyggnad av skola i Mölndal
Tidsbegränsat lov, skolpaviljonger.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Tidsbegränsat lov, tälthall.
Ombyggnad av kulturhus i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av björkska villan. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av affärshus i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av handelsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av enbostadshus (attefall) takkupor Kamelen 13.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus, entrétak.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Mölndal
Påbyggnad av befintligt bullerplank.
Rivning av fritidshus i Mölndal
Rivning av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Utvändig ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad av industri, förbindelsegång hus kh-ac. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Uppsättning av tre containers/moduler.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mölndal
Nybyggnad/tillbyggnad av bullerskärm.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Fasadändring av kontor, solceller.
Ombyggnad av lastbilscentral i Mölndal
Installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av soprum i Mölndal
Lastintag ändras till nytt återvinningsrum.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av anläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad (attefall).
Nybyggnad av skärmtak i Mölndal
Nybyggnad av skärmtak över cykelparkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av återvinningshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: