Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mellerud

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Mellerud
Projektet avser uppförande av 3 st vindkraftverk med en maximal totalhöjd av 150 meter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny gc-bro samt ombyggnad av väg 166 och E45 i Mellerud
Ny bro över väg Norra Rondellen i Mellerud samt två vänstersvängfält på väg 166 och E45.
Nybyggnad av va-ledning i Mellerud
Avser nyanläggning för va-utbyggnad av LTA-system.
Sanering ovidkommande vatten
Avser sanering av ovidkommande vatten.
Renovering av vårdfastighet i Mellerud
Omfattar renovering utav Vårdfastighet i Mellerud, ca 30-tals fönster samt tak som kommer renoveras.
Installation av solcellsanläggning på sporthall i Melleruds kommun
Avser installation av solceller på Rådahallen Sport och Friskvårdscenter.
Nytt skiffertak på kyrkan i Mellerud
Avser byte av yttertak på kyrka.
Nybyggnad av GC-bro i Ängenäs
Avser nybyggnad av GC bro i Mellerud.
Tillbyggnad av matsal i Mellerud
Avser tillbyggnad av matsal på hotell på ca 100 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd.
Nybyggnad av transformatorstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för 9 transformatorstationer Lefors 1:5,Glysbyn 1:17,Gråfålerud 1:30,Ållerud 4:3,Bolstads Prästgård 1:17,Norra Rödjan 1:7,Glysbyn 1:8,Bron 1:6.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Mellerud
Ansökan om bygglov för cykelteknikbana.
Åsen 1:161
Ansökan om bygglov för nybyggnad av filteranläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mellerud
Ansökan om bygglov för tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mellerud
Ansökan om marklov, anläggande av bullervall.
Ombyggnad av kontor i Mellerud
Avser ändrad användning från café till kontor för hyresgästanpassning.
Utvändigt underhåll av Skålleruds Kyrka i Mellerud
Borttagning av färg. byte av läkt, kabel till larm.
Nybyggnad av förråd i Mellerud
Strandskyddsdispens för nybyggnad av vindskydd.
Ombyggnad av regionnät i Mellerud
Strandskyddsdispens för schakt elledningar och sättning av tre elskåp.
Ombyggnad av regionnät i Mellerud
Strandskyddsdispens för schakt elledningar och sättning av två elskåp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: