Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mellerud

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny gc-bro samt ombyggnad av väg 166 och E45 i Mellerud
Ny bro över väg Norra Rondellen i Mellerud samt två vänstersvängfält på väg 166 och E45.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Avser nybyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av bro över Krokån vid Erikstads kyrka
Bro över Krokån 1,2 km sv Erikstads kyrka.
Nybyggnad av va-ledning i Mellerud
Avser nyanläggning för va-utbyggnad av LTA-system.
Sanering ovidkommande vatten
Avser sanering av ovidkommande vatten.
Renovering av vårdfastighet i Mellerud
Omfattar renovering utav Vårdfastighet i Mellerud, ca 30-tals fönster samt tak som kommer renoveras.
Ombyggnad av förskola i Mellerud
Ombyggnation av byggnaden Telaris till förskola.
Installation av solcellsanläggning på sporthall i Melleruds kommun
Avser installation av solceller på Rådahallen Sport och Friskvårdscenter.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Mellerud
Avser fönsterbyte och takfotsrenovering.
Nybyggnad av GC-bro i Ängenäs
Avser nybyggnad av GC bro i Mellerud.
Renovering av strömbron i Håverud
Avser ommålning, byte av träfarbana samt tillkommer en del reparationsarbete i stål.
Tillbyggnad av matsal i Mellerud
Avser tillbyggnad av matsal på hotell på ca 100 kvm.
Åsen 1:161
Ansökan om bygglov för nybyggnad av filteranläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mellerud
Ansökan om marklov, anläggande av bullervall.
Ombyggnad av kontor i Mellerud
Avser ändrad användning från café till kontor för hyresgästanpassning.
Rivning av affärshus i Mellerud
Rivning av affärsbyggnad.
Ombyggnad av regionnät i Mellerud
Strandskyddsdispens för schakt elledningar och sättning av tre elskåp.
Ombyggnad av regionnät i Mellerud
Strandskyddsdispens för schakt elledningar och sättning av två elskåp.
Ny bomanläggning vid plattformsövergång i Mellerud
Bomanläggning för befintlig plattformsövergång samt stängsling.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: