Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mellerud

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av särskilt boende i Mellerud
Fagerlidshemmet är ett särskilt boende i Mellerud och som nu planeras att byggas om i vissa delar för att bla Rehabenheten ska kunna flytta in. Platser för korttid ska ställas iordning, lokaler för dagverksamhet samt utformning och iordningsställande av utemiljö kommer även ingå i projektet. Ombyggnation av en avdelning till annan verksamhet vilket innebär flytt av väggar, omdragning av ventilation, el och rör samt mattläggning, undertak och målning. Mindre ombyggnadsarbeten i bef lokaler som ny entré mm. Iordningställande av utemiljö kommer också ingå i projektet.
Nybyggnad av vindkraftverk i Mellerud
Projektet avser uppförande av 3 st vindkraftverk med en maximal totalhöjd av 150 meter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av vattenledning
Avser nybyggnad av vattenledning.
Ramavtal avseende larm- och bevakningstjänster, AB Melleruds Bostäder, Melleruds kommun
Option:2023-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31
Ramavtal avseende vinterväghållning i Mellerud
Avtalstid:2020-11-01 - 2022-10-31 Option:2022-11-01 - 2023-10-31 Option:2023-11-01 - 2024-10-31
Rivning av villor i Mellerud
Rivning med kringarbeten av två villor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mellerud
Byte av yttertak på Kv Älvan 11 i Mellerud med optioner om att tilläggsisolera vinden och byte av takavvattning på entresida.
Ombyggnad av bro över Dalslands kanal vid Stora Köpmannebro
Ny servicegångbana. Svängbro, km 347+004.
Rivning av lager i Mellerud
Avser rivningslov av ett lager på ca 40 kvm.
Nybyggnad av brygga i Mellerud
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Nybyggnad av regionnät i Mellerud
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation samt schakt elkabel.
Nybyggnad av regionnät i Mellerud
Strandskyddsdispens för schakt elkabel och nybyggnad av kabelskåp.
Nybyggnad av telestation i Mellerud
Ansökan om bygglov för 20 meter hög monopole och teknikskåp.
Nybyggnad av telestation i Mellerud
Ansökan om bygglov för mobilstation, torn och teknikbod.
Nybyggnad av ställverk i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverk för solel.
Nybyggnad av förråd i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad förrådsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad garage.
Nybyggnad av gäststuga i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad gäststuga.
Tillbyggnad av fritidshus i Mellerud
Ansökan om bygglov för tillbyggnad fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Mellerud
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Nybyggnad av växthus i Mellerud
Nybyggnad komplementbyggnad, växthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: