Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mellerud

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende i Mellerud
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter i äldreboende.
Ny gc-bro samt ombyggnad av väg 166 och E45 i Mellerud
Ny bro över väg Norra Rondellen i Mellerud samt två vänstersvängfält på väg 166 och E45.
Nybyggnad av vattenledning
Avser nybyggnad av vattenledning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Avser nybyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av bro över Krokån vid Erikstads kyrka
Bro över Krokån 1,2 km sv Erikstads kyrka.
Sanering ovidkommande vatten
Avser sanering av ovidkommande vatten.
Ombyggnad av förskola i Mellerud
Ombyggnation av byggnaden Telaris till förskola.
Nytt skiffertak på kyrkan i Mellerud
Avser byte av yttertak på kyrka.
Ombyggnad av kontor i Mellerud
Avser anpassning av affärs/kontorshus.
Rivning av flerbostadshus i Mellerud
Avser rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd.
Ombyggnad av förråd i Mellerud
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd.
Nybyggnad av fritidshus i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 1 st. fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av gäststuga i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad komplementbyggnad, gäststuga.
Nybyggnad av förråd i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad vind/regnskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av ställverk i Mellerud
Rivning och nybyggnad av ställverksbyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Mellerud
Strandskyddsdispens för ändrad användning från vandrarhem till permanent boende.
Ombyggnad av hotell i Mellerud
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Tillbyggnad av affärshus i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sprinkleranläggning.
Ombyggnad av gång- och cykelvägar i Ängenäs
Avser ombyggnad av GC vägar i Mellerud.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: