Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mellerud

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny gc-bro samt ombyggnad av väg 166 och E45 i Mellerud
Ny bro över väg Norra Rondellen i Mellerud samt två vänstersvängfält på väg 166 och E45.
Nybyggnad av va-ledning i Mellerud
Avser nyanläggning för va-utbyggnad av LTA-system.
Sanering ovidkommande vatten
Avser sanering av ovidkommande vatten.
Renovering av vårdfastighet i Mellerud
Omfattar renovering utav Vårdfastighet i Mellerud, ca 30-tals fönster samt tak som kommer renoveras.
Ombyggnad av förskola i Mellerud
Ombyggnation av byggnaden Telaris till förskola.
Nytt skiffertak på kyrkan i Mellerud
Avser byte av yttertak på kyrka.
Nybyggnad av förråd i Mellerud
Strandskyddsdispens för nybyggnad av vindskydd.
Ombyggnad av enbostadshus i Mellerud
Strandskyddsdispens för ändrad användning från vandrarhem till permanent boende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd.
Ombyggnad av förråd i Mellerud
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd.
Nybyggnad av transformatorstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för 9 transformatorstationer Lefors 1:5,Glysbyn 1:17,Gråfålerud 1:30,Ållerud 4:3,Bolstads Prästgård 1:17,Norra Rödjan 1:7,Glysbyn 1:8,Bron 1:6.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Mellerud
Ansökan om bygglov för cykelteknikbana.
Nybyggnad av fritidshus i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 1 st. fritidshus.
Nybyggnad av skärmtak i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad vind/regnskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mellerud
Ansökan om bygglov för tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Ombyggnad av gång- och cykelvägar i Ängenäs
Avser ombyggnad av GC vägar i Mellerud.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: