Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mellerud

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende i Mellerud
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av köpcentrum på Västerråda, Mellerud
Projektet avser nybyggnad av köpcentrum med en bred butiksmix (30-40 butiker) och en helt nybyggd Coop Extra butik. Rivningsarbetet är avslutat. Delvis entresol.
Ny gc-bro samt ombyggnad av väg 166 och E45 i Mellerud
Ny bro över väg Norra Rondellen i Mellerud samt två vänstersvängfält på väg 166 och E45.
Nybyggnad av stugby i Mellerud
Avser nybyggnad av sex stycken fritidshus.
Marksanering i Långö, Mellerud
Projektet avser marksanering av barkmassor och förorenad jord.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Avser nybyggnad flerbostadshus.
Nyanläggning av VA- ledningar samt återställande gator i Dals Rostock, Mellerud
Avser nyanläggning av VA-ledningar samt återställande av gator på Syrénvägen, Villavägen och Trädgårdsvägen i Dals Rostock.
Tillbyggnad av skola i Mellerud
Avser tillbyggnad av skola med plats för personal-, och grupprum, förråd och en ny entré med kapprum till de nya klassrummen.
Nybyggnad av parhus i Mellerud
Nybyggnad av tre stycken parhus samt komplementbyggnad, garage/förråd. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Nytt skiffertak på kyrkan i Mellerud
Avser byte av yttertak på kyrka. Omfattning oklar.
Ombyggnad av kontor i Mellerud
Avser anpassning av affärs/kontorshus.
Ombyggnad av förskola i Mellerud
Avser målning av gruppboende som ska bli till förskola.
Rivning av enbostadshus i Mellerud
Ansökan om rivningslov enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Mellerud
Ansökan om rivningslov fritidshus.
Nybyggnad av barack i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad byggbodar.
Nybyggnad av förråd i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av garage i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad komplementbyggnad, garage.
Nybyggnad av förråd i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för nätstation.
Tillbyggnad av silo i Mellerud
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av silo och container.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Mellerud
Ansökan om bygglov för utvändig ändring enbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Mellerud
Avser rivning av flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Mellerud
Avser nybyggnad industri-/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mellerud
Ansökan om bygglov för utvändig ändring flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sprinkleranläggning.
Rivning av järnvägsstation i Mellerud
Ansökan om rivningslov stationshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: