Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mellerud

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenledning
Avser nybyggnad av vattenledning.
Ombyggnad av bro över Krokån vid Erikstads kyrka
Bro över Krokån 1,2 km sv Erikstads kyrka.
Ombyggnad av bro över Dalslands kanal vid Stora Köpmannebro
Ny servicegångbana. Svängbro, km 347+004.
Ramavtal avseende gräv- och entreprenadtjänster, Melleruds kommun
Avser gräv- och entreprenadtjänster inom kategori kompaktdumper med egenvikt 6-8 ton och lastkapacitet ca 10 ton inom Melleruds kommun. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av GC-bro i Ängenäs
Avser nybyggnad av GC bro i Mellerud.
Renovering av strömbron i Håverud
Avser ommålning, byte av träfarbana samt tillkommer en del reparationsarbete i stål.
Utvändigt underhåll av Skålleruds Kyrka i Mellerud
Borttagning av färg. byte av läkt, kabel till larm.
Tillbyggnad av värmeverk i Mellerud
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av kraftstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för 11 transformatorstationer Rådane 3:17,Håltane 1:34,Grinstads-åker 1:20,Grinstads-åker 1:18,Grinstads-åker 1:17,Rörkärr 1:14,Västanväga 1:6,Västanväga 1:5,Järns Stom 1:9,Bäcken 1:36.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av affärshus i Mellerud
Ansökan om bygglov för skärmtak, port och staket.
Tillbyggnad av fritidshus i Mellerud
Ansökan om bygglov för tillbyggnad fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Rivning av gatukök i Mellerud
Ansökan om rivningslov av gatukök.
Nybyggnad av barack i Mellerud
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggarbetsbod.
Nybyggnad av förråd i Mellerud
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad förrådsbyggnad (tc).
Nybyggnad av lekplats i Mellerud
Avser nybyggnad av lekplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: