Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mellerud

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny gc-bro samt ombyggnad av E45 i Mellerud
Två vänstersvängfält på E45, gc-bro över E45 till ett nytt köpcentrum samt en ca 90 m lång gc-väg väster om E45.
Ombyggnad av bro över Krokån vid Erikstads kyrka
Bro över Krokån 1,2 km sv Erikstads kyrka.
Renovering av vårdfastighet i Mellerud
Omfattar renovering utav Vårdfastighet i Mellerud, ca 30-tals fönster samt tak som kommer renoveras.
Installation av solcellsanläggning på sporthall i Melleruds kommun
Avser installation av solceller på Rådahallen Sport och Friskvårdscenter.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Mellerud
Avser fönsterbyte och takfotsrenovering.
Nybyggnad av GC-bro i Ängenäs
Avser nybyggnad av GC bro i Mellerud.
Renovering av strömbron i Håverud
Avser ommålning, byte av träfarbana samt tillkommer en del reparationsarbete i stål.
Tillbyggnad av matsal i Mellerud
Avser tillbyggnad av matsal på hotell på ca 100 kvm.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av affärshus i Mellerud
Ansökan om bygglov för skärmtak, port och staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mellerud
Ansökan om marklov, anläggande av bullervall.
Rivning av gatukök i Mellerud
Ansökan om rivningslov av gatukök.
Nybyggnad av förråd i Mellerud
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad förrådsbyggnad (tc).
Utvändigt underhåll av Skålleruds Kyrka i Mellerud
Borttagning av färg. byte av läkt, kabel till larm.
Rivning av affärshus i Mellerud
Rivning av affärsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: