Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mellerud

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende i Mellerud
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter i äldreboende.
Marksanering i Långö, Mellerud
Projektet avser marksanering av barkmassor och förorenad jord.
Nybyggnad av stugby i Mellerud
Avser nybyggnad av sex stycken fritidshus.
Nyanläggning av VA- ledningar samt återställande gator i Dals Rostock, Mellerud
Avser nyanläggning av VA-ledningar samt återställande av gator på Syrénvägen, Villavägen och Trädgårdsvägen i Dals Rostock.
Tillbyggnad av skola i Mellerud
Avser tillbyggnad av skola med plats för personal-, och grupprum, förråd och en ny entré med kapprum till de nya klassrummen.
Nybyggnad av parhus i Mellerud
Nybyggnad av tre stycken parhus samt komplementbyggnad, garage/förråd. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Mellerud
Avser anpassning av affärs/kontorshus.
VA- konsult för projektering av intagsledning i Mellerud
Projektering av intagsledning för dricksvatten
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mellerud
Ansökan om bygglov för utvändig ändring flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Mellerud
Ansökan om bygglov för ändrad användning från gruppboende till förskola.
Rivning av flerbostadshus i Mellerud
Ansökan om rivningslov flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av gäststuga i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad komplementbyggnad, gäststuga.
Nybyggnad av förråd i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för nätstation Ransberg 1:175,1:49.
Nybyggnad av nätstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av förråd i Mellerud
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad komplementbyggnad, förråd.
Tillbyggnad av silo i Mellerud
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av silo och container.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mellerud
Ansökan om bygglov för tillbyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Mellerud
Ansökan om bygglov för tillbyggnad skärmtak.
Rivning av fritidshus i Mellerud
Ansökan om rivningslov fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Mellerud
Ansökan om rivningslov enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad byggbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av cafeteria i Mellerud
Ändrad användning från secondhandbutik till café/restaurang.
Nybyggnad av lager i Mellerud
Avser nybyggnad industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Mellerud
Avser ombyggnad av industrihus, ventilationsåtgärd.
Rivning av järnvägsstation i Mellerud
Ansökan om rivningslov stationshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: